Harry’s focus op Israel 515

Israel, 16 juli 2014

Beste lezer,

Vandaag begin ik met u te betrekken bij het werk van onze stichting Lechaim. Het hele verslag is dit keer in het kader van de gruwelijke raketaanslagen van de Hamas. Dat heeft tot gevolg dat de helft van ons land onder vuur ligt. Steden als Sderot doen een beroep op ons om mee te werken aan het opvangen van de door deze situatie veroorzaakte traumapatiënten.
De angst van de kinderen is groter dan ooit en de zomerkampen kunnen alleen worden gehouden in beschermde gebieden. En daar is geld voor nodig. Daarom verzoek ik u om ons in staat te stellen steun te geven daar waar het meer dan noodzakelijk is.
Onze kreet: help ons helpen klinkt vandaag harder dan ooit.
Namens het bestuur van stichting Lechaim bij voorbaat dank.


Na mijn bezoek van enkele dagen aan Nederland ben ik hier toch wel met de neus in de boter gevallen. Het begon al met behoorlijke vertragingen van beide vluchten. Duidelijk merkbaar bij de thuisvlucht was het aantal Israelische families dat eerder dan gepland naar huis ging. Maar ook een hoog percentage Nederlanders dat naar Israel vloog om in dit mooie land te genieten van hun vakantie. De beveiliging was zwaarder en ook de landing verliep anders dan we gewend zijn.
Wij, mijn vrouw en ik, waren blij weer thuis te zijn en niet meer iedere 5 minuten uit Israel een telefoontje te ontvangen over de situatie.

Facebook – Opmerkelijk vond ik de sfeer in Nederland. Beduidend meer pro Israel dan in het verleden. Duidelijk was ook dat de jeugd weinig weet over de situatie in Israel en het Midden-Oosten. Een beetje vreemd, omdat ik toch geen krant kon opslaan of ik kon een variëteit van artikelen lezen op dit gebied.
Het is dan ook goed om door te kunnen geven dat het bestuur van stichting Lechaim een actieve jongeman aan haar werk heeft mogen toevoegen om de jeugd op een juiste manier te informeren en natuurlijk ook bij ons werk te betrekken. Zie: www.facebook.com/slechaim

U ontvangt van mij vandaag de nieuwsbrief die iets korter is dan normaal. Reden is eigenlijk het feit dat wat vandaag nieuws is, morgen al tot het verleden behoort, en dat er eigenlijk maar één belangrijk onderwerp is: de raketten.
Het Zuiden heeft heel veel last van de rakettenregen uit Gaza, en Sderoth is dan toch wel het centrum van de onrust en luchtalarm. De regering heeft de nodige maatregelen genomen
om land en volk te beschermen en we mogen vaststellen dat er tot op heden aan Israelische kant geen militair is gevallen en er amper schade is berokkend.

1. de EU
Op 8 juli hebben diverse landen van de EU de Palestijnse militanten opgeroepen het afvuren van raketten te staken. Het tegendeel moeten we constateren. Israel reageert en zegt terecht dat geen land dit accepteert en dat wij het recht hebben om ons te verdedigen.
Obama zegt Bibi dat hij wil bemiddelen. Hij verwijst naar de staakt het vuren-bijeenkomst in november 2012. Bibi zegt hem: geen discussie hierover. Met niemand.

2. 9 juli
Bibi heeft een ontmoeting met Angela Merkel en met Ban Ki Moon om steun te krijgen voor de actie Protective Edge.
Hamas schiet op burgers en gebruikt hen als schild.
Al Fatah is de politieke fractie van de PA. Het publiceert namens de Ham, Al Fatah, de Moslim Yihad en veroordeelt de Israelische acties.
Twee Palestijnse zee-commando’s hebben getracht Gaza via de zee binnen te dringen. Verhinderd en opgevangen door de IDF.
Deze dag zijn er 112 raketten afgeschoten. Ook is getracht Dimona (het Istraelische atoomcentrum) te raken.
Als reactie heeft de IDF op 10 juli 513 lanceerplaatsen vernield.
Knessethlid Achmed Tibi zegt dat de IDF oorlogsmisdaden verricht en families vermoordt.
Egypte heeft de Rafa-grens geopend om gewonde Palestijnen op te vangen. Natuurlijk de oorzaak: de IAF (Israelische luchtmacht)

3. Leiderschap
Heel bijzonder is toch wel om te vermelden dat zaterdagochtend uit de Thora gelezen werd onder meer over het leiderschap. Mozes discussieert niet met G-d over zijn leven, maar over het leiderschap van het Joodse volk. Hij benoemt Joshua. Hij zegt hem ook: wees sterk en moedig.
Zoals bekend mocht Mozes na de uittocht uit Egypte het Beloofde Land niet binnen. Ook hij heeft toen al het grote belang van ons volk begrepen en er toen voor gezorgd dat er een bekwame leider voor het volk zou zijn.
Vandaag zien wij eenzelfde beeld. Onze huidige leiding neemt maatregelen, die het volk beschermen en doet overleven. Daar vertrouwen en bouwen we op.

4. 11/7
Nu werden ook raketten door Hezbollah uit Libanon afgeschoten op het Noorden. De IDF heeft onmiddellijk gereageerd. Eveneens is geprotesteerd bij Unifil, de strijdmacht van de VN in dat land.
De IAF heeft vandaag ruim 900 doelen beschoten.
De Hamas en de PA zijn wel een eenheidspartij. Maar Hamas gaat door en Fatah doet mee. Dat zijn oorlogsmisdaden, maar minister Timmermans gaat door met de financiering. Hij noemt het: ontwikkelingshulp.
Op de 4e dag van Protective Edge heeft Hamas ruim 200 raketten afgeschoten. Een benzinestation in Ashdod is geraakt.
Bibi stelt op die dag dat hij niet akkoord gaat met John Kerry. Van de Westbank worden dan 20 Gaza gebieden gemaakt. Dus geen Palestijnse staat.
Tijdens de 4e dag van operatie Protective Edge zijn er meer dan 1000 doelen bestookt in Gaza. Dit wel steeds met bescherming van burgers, inclusief kinderen.
Obama wil een tweestatenoplossing. De adviseur van het M-O, mr. Gordon zegt in Tel Aviv dat Israel geen vrede wil. Het maakt geen einde aan de bezetting. Abu Mazen is betrouwbaar. Hij wil vrede volgens de grenzen van 1967.
Op last van de politie moeten het strand en de café’s in Eilat ontruimd worden. Gebleken is dat hier Hamasterroristen rondlopen.
Algemeen: de IDF is steeds met aanvallen voorzichtig. Het belt inwoners en kinderen worden gewaarschuwd alvorens het een doel bombardeert.
Hamas dreigt op deze dag Ben Gurion Airport aan te pakken. Andere maatschappijen worden gewaarschuwd.
Er is wel geschoten maar het Iron Dome heeft alles neergehaald. Overigens ook bij Dimona is er geen succes voor de Hamas.
Aviel Schneider (Israel Today) zegt dat de enige oplossing niet op te lossen is. Dit accepteren betekent dat Joden en Palestijnen dan rustig zouden kunnen samenleven.

5. de Hamas
Hamas is een tak van de Hezbollah. Niet sterk en het houdt zich vnl. bezig met raketten en mortieren. Hamas wil veel doden hebben. Dat is een goede pr voor de wereld. De leiders van de Hamas leven onder de grond in bunkers.
Het is verder een duidelijk gegeven dat als Hamas stopt met schieten, Israel ook stopt.
Als Gaza in 2005 haar gebied was gaan opbouwen dan was het nu een welvarend land. Maar nu is er armoe en raketten. In 2005 waren er broeikassen en andere waardevolle zaken gegeven en alles is door de Hamas vernietigd. Het ligt tussen Egypte en Israel. Beide landen zijn welvarend.
Egypte heeft getracht een staakt het vuren te organiseren. Niet gelukt. Hamas wil doden zien en heeft te veel eisen. Ook niet vergeten dat Hamas door het Westen is erkend. Maar Israel heeft het recht zich te verdedigen. Hoewel diverse Arabische landen graag de vernietiging van Israel zien, steunen Egypte en andere Arabische landen Israel.Ook de Egyptische president Sisi steunt de Hamas niet. Hij is fel tegen de combinatie Hamas-Moslem Brotherhood.

6. Gaza
Israel voorziet Gaza van water, electriciteit en bepaalde infrastructuur. Dit ondanks het gegeven dat de PA niet betaalt.
De PA-vertegenwoordiger van de UNHRWA (de VN-mensenrechtenraad) zegt dat Israel zich houdt aan de regels. Er is geen enkele reden om Israel aan te klagen.
Militairen van de SHAYETET zeemachteenheid hebben op 12/7 een Gaza-opslagplaats met lange afstandsraketten aangevallen.
Het IDF gebruikt nu een ander systeem om Gaza aan te pakken. Kleinere groepen die wel doelbewust bepaalde centra aanvallen. Daardoor minder slachtoffers. Het is geen picnic, geen wandeling in een park, maar goed voorbereid en begeleid door lucht- en zeemacht.
Het IDF heeft het huis van Mohamad Al Zahar gebombardeerd. Evenals andere Hamasleden was hij niet thuis.
Hij is een ex-Egyptenaar en nu plotsklaps Palestijn. Maar Palestijnen bestaan niet !!

7. 14/7
President Peres ontvangt kinderen uit gevaarlijke plaatsen tijdens hun zomerkamp activiteiten. Hij zegt:
* wij doen alles om ons land veilig te houden.
* wij moeten ervoor zorgen dat ze normaal naar school kunnen en kunnen spelen.
* de Gazabevolking lijdt ook.
* de wereld wordt bedreigd door terrorisme.
* de landen moeten ons steunen wat betreft het terrorisme.
John Kerry vliegt vandaag weer naar Caïro. Hij wil via Egypte een staakt het vuren. Abu Mazen gaat naar Ankara voor hetzelfde doel.

8. Tony Abbot en Bibi
Tijdens de ontmoeting met de Australische minister zegt Bibi dat Israel haar mensen beschermt. De Hamas gebruikt haar mensen voor bescherming van de terroristen. Wij willen rust. Wel voor een langere periode.

9. Arabische Liga
De Liga roept de Internationale Gemeenschap op Israel te verbieden Gaza aan te vallen.
Jordanië ziet Israel met haar aanvallen als Barbaren.
De Jordaanse minister van BuZa vraagt zijn regering de Israelische ambassade te sluiten.

10. Peres en Tony Blair
Hun gezamenlijke verklaring toont nogmaals aan dat Egypte nog doende is om een staakt het vuren te kunnen afkondigen.
Israel accepteert het, maar Hamas nog niet. Indien haar standpunt niet verandert, lijdt het volk nog meer.
Peres geeft het Israelische volk een pluim. Het blijft zichzelf verdedigen. Het Palestijnse volk is volgens Peres niet onze vijand. Hamas houdt hen gevangen. Abu Mazen wil wel vrede.
Blair is blij met het Egyptische initiatief dat ook door de Arabische Liga, de PA en Israel is geaccepteerd.

11. Hanan Ashravi en Judeh
Op 15/7 zegt zij:
* het Egyptische initiatief is een belangrijke stap om de voortdurende Israelische agressie tegen de Palestijnen te stoppen.
* Israel moet de belegering van Gaza opheffen.
* het Palestijnse volk moet volgens de Genève Akkoorden worden beschermd. Judah, de Jordaanse minister, wil het staakt het vuren doordrukken. Hij veroordeelt de Israelische agressie aan de grens en tegen de bevolking.
* Israel, aldus Judeh, wil de aandacht van de wereld op haar acties in Oost- Jeruzalem wegtrekken.

12. Israel kort
++ ISIS heeft 60% van de oliebronnen in Syrië onder controle.
++ Ongeveer 4000 Palestijnen zijn verhuisd. Dit vanwege de oproep van het IDF. Dat gebeurt met pamfletten, telefoontjes, sms’jes. Doel hiervan is het beschermen van de burgerbevolking. Hamas is tegen. Het gebruikt vrouwen en kinderen voor eigen bescherming.
++ 500 kinderen uit het zuiden zijn de gast van de Knesseth. Zij voelen zich op hun gemak en blijven 3 dagen in Jeruzalem. Diverse activiteiten zijn voor hen georganiseerd.
++ Volgens de VN zijn17.000 Palestijnen uit Noord-Gaza gevlucht en in VN-scholen ondergebracht. Hamas is schuldig en gaat door met aanslagen.
++ Israel eist voor een staakt het vuren: weg met de wapenvoorraad en ontmanteling van alle tunnels.
De Hamas eist vrijlating van de 56 terroristen, opening van de Rafah-grensovergang en uitbetaling van de lonen van 40.000 werkers.
++ De doktoren van “save a child’s heart” hebben weer 6 kinderen uit Gaza en 7 uit de Westbank voor behandeling. Hun devies: kinderen zijn niet onze vijand.
++ Het kabinet heeft besloten om 90 miljoen euro over te boeken naar Sderot en omgeving. Dit ten dele in 2014/15.
Het doel is om de hoognodige hulp te bieden.
++ Israel heeft de PA 12 miljoen euro toegezegd. Dit bedrag moet worden gebruikt voor de beveiliging en de sociale situatie.
Shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim