Harry’s focus op Israel 517

Israel, 28 juli 2014

Beste lezer,

Terwijl ik deze algemene inleiding wil samenstellen en een algemeen beeld geven van de situatie in Israel en de omliggende landen, en de houding in de hele wereld, is de discussie: ja of nee verlenging van het staakt-het-vuren discussiepunt nr.1.

Het is eigenlijk te gek om te verwoorden waar de hele wereld zich mee bezighoudt. En dat dan toch echt niet op een objectieve manier. De berichtgeving is genuanceerd. Feiten worden weergegeven. Maar nagelaten wordt te kijken waaróm Israel iets doet of heeft gedaan. De Hamas en andere terreurgroepen mogen blijkbaar raketten afschieten en tunnels diep in de grond graven om op een bepaald moment ons land en volk en ons leven, en dat in het bijzonder tijdens de komende Joodse feestdagen, te verstoren. We mogen het een wrang wonder vinden dat vanwege het kapen en doden van de 3 jongens Israel indirect de grondoorlog is begonnen. Zoals de oorlogen in 1948, 1967 en 1973 door een wonder zijn gewonnen, zo is vandaag de situatie eigenlijk niet anders. Mede door de vele pro- en contrademonstraties heeft de regering en het leger de energie en de politieke moed om zich niet te veel te laten beïnvloeden, en neemt het de beslissing om Hamas te ontbinden, opdat dit terrorisme verdwijnt. Dat in onder meer Amerika, de EU, Rusland, de Arabische en Zuid-Amerikaanse landen, de islamitische gebieden hun eigen belangen een belangrijke rol spelen is toch meer dan duidelijk.

Verwacht zou mogen worden dat daar waar het Israelische leger zo voorzichtig mogelijk opereert om echte burgers niet te treffen, terwijl Hamas met de ogen dicht raketten afvuurt, dat de wereld Israel zou steunen en geen moties aanneemt, boycotten afkondigt en dit bijzondere kleine Heilige Land steunt.
Dit zou een waarschuwing moeten zijn voor al die gebieden waar het terrorisme indringt en de islam zich uitbreidt.
Dit zou eindelijk ook het moment moeten zijn om het zich uitbreidende antisemitisme internationaal aan te pakken.

1. Obama
De Amerikaanse president deelt mee Israel te steunen. Het groeiende aantal slachtoffers is benauwend.Het gaat om veel burgers en Israelische militairen. Minister van BuZa John Kerry zal werken aan een staakt het vuren.
Kinderen worden door Hamas ingezet. Zij krijgen nu speelgoed en ongeveer 250.000 handgranten om mee te gooien.
Op 21/7 op 1km afstand van Sderot ( kiboets Erez en Nir Am) worden tunnels ontdekt.10 terroristen gedood. De terroristen droegen een IDF uniform 7 Israeli’s gedood.
Dit is de taak van het IDF .Niet van Obama of Kerry.
Obama heeft wel $ 225 miljoen toegezegd opdat Israel Iron Dome systemen kan kopen.
Israel is een belangrijke partner van Amerika en moet zich kunnen verdedigen,aldus een senator.
Na 18 dagen heeft John Kerry geen sukses kunnen boeken.Veel steden bezocht. Maar Kerry tracht zijn gezicht niet te verliezen.Hij realiseert zich niet dat Israel zich verdedigt en op dit moment alles doet om het terrorisme in totaal te vernietigen.
Dat kost mensenlevens.Burgers zowel als militairen. Maar in ieder geval minder dan wanneer Hamas actief zou kunnen blijven.

2. Het Midden-Oosten
Opvallend is dat diverse Arabische en moslimlanden Hamas niet steunen. Ook is het te betreuren dat de wereld het vreemd vindt dat Israel oorlog voert. De tunnels zijn een groot gevaar. Duidelijk is dat Hamas die gaat gebruiken.
Shejana, de belangrijkste wijk van Gazastad, is het grote centrum van die groep.
Reacties van Palestijnen:
* Wij zijn Arabieren en moslims. Gelijk aan de Arabische landen. Maar die hebben geen belangstelling voor ons.
* Wat een Arabische Sheikh (Saoedi of Qatar) op 1 nacht uitgeeft in Parijs, Londen of Las Vegas, kan het probleem van 100.000-en Palestijnen oplossen.
* Hamas is een rem voor een vredig Midden-Oosten.
* Er zijn bloedige gevechten in Syrië, Irak, Libië, Iran, de PA. Wat wil men eigenlijk ?
*Israel is een normaal land en kan een zegen zijn voor de Arabieren. Maar zelfs de EU en Amerika zien dat anders.

3. Syrië
In Syrië zijn gedurende enkele dagen meer dan 700 doden gevallen. Het is het gevecht tussen ISIS en Assad. ISIS-leider Al Baghdadi heeft het Kalifaat uitgeroepen en dat breidt zich uit.
De terreurorganisatie Islamic State (IS=ISIS) tracht controle te krijgen in Syrië en Irak. Het wil ook oprukken naar Oost-Jeruzalem. Het dreigt daar wonende christenen met moslim te worden, dubbele belasting te betalen, of het gebied te verlaten of te worden geëxecuteerd.

4. UNRWA
Dubai, de Arabische Emiraten, leveren massaal goederen aan duizenden gevluchte families in Gaza. Dit wordt via Jordanië uitgevoerd.

5. Gekaapte IDF-militairen
Hoewel dit een leugen was, is er wel feest gevierd en snoep uitgereikt door de Fatah. Ook werd feest gevierd toen enkele weken geleden de 3 jongens gekaapt en gedood werden. Dit zouden dus onze toekomstige partners worden !!!

6. Bibi
Onze premier ontmoet op 22/7 gewonde militairen en burgers in het Barzilai medisch centrum. Hij zegt hen:
“Jullie worden omarmd door het volk dat hoopt op een snelle genezing. Jullie opdracht: ons huis verdedigen en Gaza ontwapenen.
Tegen dozijnen ambassadeurs die het hospitaal bezoeken:
“Ik verwacht jullie steun en houding tegen een terreurorganisatie, die ons aanvalt. Iedere democratie zou hetzelfde doen.
De burgemeester van Ashekelon zegt:
Israel heeft de juiste leider op het juiste moment.
De EU-ambassadeur Catherine Ashton en de Japanse premier waren ook aanwezig.
Bibi heeft ook een ontmoeting met Ban ki Moon.
Hij zegt hem dat de Hamas is als ISIS, Al Quada, Hezbollah en Boko Haram. Ook dat het gebied in Shejaiya (voorstad van Gazastad onder controle is.
Bibi heeft samen met Lieberman een ontmoeting met de Engelse minister Hammond. Lieberman zegt hem dat Hamas geen belangstelling heeft voor een tweestatenoplossing. Wel om de Joden te laten verdwijnen.

7. Nathan Sharanski
De voorzitter van het Joodse Agentschap geeft aan The Times of Israel door, dat we meer immigranten opvangen dan raketten.
Hij begroet 250 jongeren uit Amerika en Canada. Er zijn wel enkele annuleringen. De afgelopen twee weken is informatie over immigratie sterk toegenomen. Ongeveer 10.000 zijn doende. Voorbereiding ongeveer 6 maanden. Kinderen van Israelische families, die in het buitenland wonen en die het leger in willen.
Dit gaat via het Tsabar-programma. Jammergenoeg is er onvoldoende geld om allen te helpen. Wel is er geld voldoende om kinderen uit het zuiden op te vangen. Ongeveer 6000 iedere dag die dan op adem kunnen komen.

8. De OPE
De “Operation Protective Edge” is moeilijker dan vorige acties. De Hamas is sterker. Oorzaak voor een groot deel het gegeven dat Egypte gedurende een periode geleid is door de Moslim Brotherhood.
Gaza-terroristen ontsnappen via ambulances.
Er zijn ook beduidend meer tunnels dan men dacht. Het gaat vnl. om de tunnels langs de grens in het Zuiden.
Tzipi Livni, onze minister van Justitie en links georiënteerd, steunt de grondactie. Zij is tegen een staakt het vuren. Dat moet ook door niemand worden gesteund.
Duitsland, Frankrijk, Italië veroordelen het antisemitisme tijdens de anti-Israel demonstraties.
In de ziekenhuizen (o.a. Wafa-ziekenhuis) heeft Hamas wapens en hiermee vanuit het ziekenhuis gevuurd op het IDF. Alle burgers hebben inmiddels het hospitaal verlaten. Het IDF en het IAF hebben meer dan 100 gebouwen vernield.
Uit foto’s en informatie blijkt dat de scholen en andere instituten wapens opslaan. Hamas waarschuwt de inwoners zich niets aan te trekken van de Israelische waarschuwingen.
Via Shasjaiya worden door Israel ambulances gestuurd om de gewonden op te vangen en te helpen.
De EU-ministers van BuZa steunen via een verklaring de Israelische operatie in Gaza, en zien het als een oorlogsmisdaad van de Hamas. Burgers zijn de dupe in Israel en Gaza.
De Engelse ambassadeur in Israel steunt Israel en haar recht om de bevolking te beschermen.
Op 27/7 zegt minister Bennet dat de operatie OPE een sukses is. Een historisch moment. Nu beslissen over totale ontwapening, de tunnels en bunkers en de Hamas. Nu de controle in handen van het IDF leggen, en het conflict in Zuid-Israel en Hamas stoppen.
Na de kaping van de 3 jongens werd ons volk een eenheid. Terroristen weer in de cel en voorbereiden op de actie.
Hamas is behoorlijk aangepakt, maar niet verslagen. Het IDF werkt professioneel. De wereld begrijpt dat we moeten vechten. Het Joodse volk toont zich als een duidelijke eenheid. Dat is in jaren niet het geval geweest. Het front zit hecht in elkaar en de Iron Dome werkt perfect.

9. Ron Dermer in Washington
Onze ambasssadeur in Amerika zegt tijdens een ontmoeting met “Christians United for Israel” dat Israel de Nobelprijs voor vrede verdient.
Het leger vecht met grote zorgvuldigheid wat betreft de burgerbevolking. Sommigen beschuldigen Israel van genocide en oorlogsmisdaden.

10. De UNCHR (de raad voor de rechten van de mens)
De dictatuur-staten Iran, Syrië, Egypte, de Fatah, Cuba en Venezuela hebben getracht de toespraak van de NGO “VN Watch” Hillel Neuer te onderbreken. Maar hij praat door en zijn slotwoorden zijn:
* Het afgelopen jaar zijn duizenden demonstranten vermoord in Turkije, Egypte, Libië en meer dan ooit in Iran opgehangen.
* In Afghanistan vrouwen en kinderen gebombardeerd.
* In Saoedi Arabië zijn hele gemeenschappen afgeslacht.
* In Syrië zijn 1800 Palestijnen verhongerd en vermoord door Assad.
* In Pakistan zijn honderden gedood door Jihadisten.
* In Irak zijn 10000-en vermoord door terroristen.
* In Nigeria zijn dorpelingen afgeslacht.
Uw kreet : alleen verontwaardiging over Gaza. Dus niet voor de mensenrechten, maar duidelijk anti Israel. Een schijnvertoning bij het aannemen van een resolutie tegen Israel en niet tegen de Hamas.
De VN heeft tijdens een noodzitting Israel veroordeeld wegens haar optreden wat betreft mensenrechten.
39 stemmen voor 1 stem tegen,17 onthoudingen. De omschrijving: “De bezette gebieden en Oost-Jeruzalem”. Men vergeet blijkbaar dat van noord naar zuid en oost naar west Israel onder vuur ligt.

11. FAA – Obama
Senator Ted Cruz vertolkt de mening van diverse Amerikaanse politici.
De Obama-regering heeft Israel gedwongen akkoord te gaan met een eenzijdig buitenlands beslissingsbeleid. Hoe kan men Israel zo economisch benadelen terwijl miljoenen dollars aan Gaza worden gegeven. Onze vijand wordt geholpen en onze geallieerden worden getroffen. Het is dus de consequentie van BDS, Boycott, Divestment Sancties.

12. Reuven Rivlin
De 10e president van Israel is nu Reuven Rivlin. Vanwege de grondoorlog was er geen feestelijke inhuldiging.
In zijn eerste toespraak zegt hij onder meer:
* Wij zijn geen vechters tegen het Palestijnse volk en het is geen oorlog met de islam. We vechten tegen het terrorisme.
* Onze boodschap aan onze vijand: jullie hebt ons niet verslagen en dat gebeurt ook niet. Jullie gebruiken burgers om bescherming te hebben bij het afschieten van raketten. Wij gebruiken raketten om burgers te beschermen. Dat is een humanitaire actie. Alleen het uitroeien van terreur maakt een einde aan het doden van onschuldige mensen en dat aan beide kanten.
De meeste Arabische Knesset leden waren afwezig. Die zijn wel officieel gekozen!! Ex president Peres is nu met zijn eigen vredescentrum druk. Hij heeft gedroomd van vrede, maar raketten gezaaid. In zijn leven heeft hij veel positiefs gedaan. Maar de laatste jaren gewerkt aan zijn naam en niet aan de staat Israel.

13. Hamas
Het IDF heeft meer tijd nodig om alle tunnels te vernietigen. De vraag is hoe de wereld zal reageren. Feit is dat Hamas is gedemoraliseerd en afzwakt. 150 Hamas vechters hebben zich op 24/7 teruggetrokken en overgegeven aan het IDF. 80 onbewapenden zijn vrijgelaten en 70 afgevoerd om te worden ondervraagd.
In Shejaiya waren de beste Hamasgroepen gevestigd. Maar het IDF heeft in deze wijk de meeste tunnels vernield.
Het Shin Beth, de inlichtingendienst van het IDF heeft op 25/7 in Rafah weer enkele topfiguren van de Hamas gedood. Op 24/7 4 leiders. Sinds de oprichting van Hamas in 1988 krijgt het nu de grootste klappen.
Khaled Mashaal zegt op 28/7 tijdens een persconferentie in Qatar dat alle onderhandelingen worden verworpen, evenals het staakt het vuren. Wel praten als de blokkade wordt opgeheven. Israel is bang voor een blokkade. Dit kan op korte termijn ook via de Westbank en de lucht. Nooit ontwapening. Niemand kan dat zonder hulp van Allah. Dus einde van de bezetting en ontwapening van het IDF.

14. Sheikh Tareq – Qatar
De sheikh zegt dat wij allen onze broeders moeten steunen. Allah zal hen helpen. Israel heeft voor het eerst alarm gehoord.
Scholen, regeringsgebouwen, luchthavens, 3 miljoen vluchten naar schuilplaatsen. Wij gaan door met hulp verlenen aan onze broeders. Vertel dat allen, toon uw macht en doodt de vijand tot de laatste persoon.
Al Khameinei zegt op 23/7 op de tv dat het Zionisme moet verwijnen en de Westbank moet worden bewapend zoals de Gazastrook

15. EU-ministers
De Duitse minister van BuZa Steinmaier, de Franse minister Fabius en de Italiaanse minister Mogharriona geven op 22/7 de volgende verklaring:
* Antisemitische rhetoriek en vijandschap tegen Joden, aanvallen op mensen van het Joodse geloof of synagoges hebben geen plaats in ons volk. Wij veroordelen de onsmakelijke demonstraties.
* Wij respecteren vrijheid van meningsuiting en demonstraties. Maar hier gaat men over de streep.

16. Abu Mazen
Op 23/7 tijdens een openingstoespraak van een bijeenkomst van PLO-officials zegt hij o.a.:
* Wij vergeten en vergeven nooit.
* Wij knielen alleen voor Allah.
* Vanaf het eerste moment van het brutale offensief tegen Gaza, de Westbank en Oost-Jeruzalem hebben we geroepen: “stop internationale en regionale contacten”.
* We bezochten Sisi, Hamas, Yihad, Turkije, Qatar en Meshaal om de aanslag tegen te gaan, dan wel de boycot en de bezetting stoppen, gevangenen vrijlaten en de grenzen openen.
* Wij hebben geen vliegtuigen, wij hebben wel het recht, het historische recht.
* Een druppel bloed van een Palestijns kind is kostbaarder dan alles in de wereld.

17 Israel kort
++ De Israelische inlichtingendienst Shin Beth heeft samen met het IDF de bekende Hamasleider Mohammad Akloukom omgebracht. Hij was 25 jaar en militair commandant van de Hamas Al Qassam-brigade. Hij heeft veel wapens ontwikkeld, ook drones.
++ Zoals in Focus nr.516 geschreven, is de sfeer in Nederland goed. Velen durven dat niet hardop te zeggen. Bang voor moslims en Marokkanen.
++ De Hightech export was in de periode april-juni $ 930 miljoen hoger dan in 2013. De periode januari-juni was $ 1.6 miljard hoger.
++ Export naar Turkije is 25% hoger dan in het 1e kwartaal 2013.
++ Amerika adviseert om Israel niet te bezoeken als dat niet strikt noodzakelijk is. Gelukkig leggen velen dit advies terzijde. De hotels zijn goed bezet en de El Al vluchten zijn vol.
++ Evenals vorige jaren worden de Hamas-zomerkampen gebruikt om het extreme moslimdenken te verkondigen. Ook wordt een militaire training gehouden. Aantal 120.000 tussen 14 en 18 jaar.
++ De begrafenis van een in Amerika geboren militair werd bijgewoond door 30.000 personen.
++ De anti-Joodse acties in steden zoals Parijs zijn toch niet te accepteren. Hieruit blijkt dat het niet alleen om Israel gaat.
++ Toerisme in Israel brengt $11 miljard op. Nu is het hoogseizoen. Groepsreizen is door 30% geannuleerd.
++ Niet vergeten dat Hamas gekozen is door het volk. Dus eigenlijk zijn onze militairen de enige onschuldigen in dit gebied. Ook niet vergeten dat onze soldaten gebonden zijn aan ethische voorwaarden.
++ Afgelopen week zijn 228 Canadese en Amerikaanse immigranten op B.G. Airport ontvangen.
++ Ondanks de kreten van de media heeft Israel het Waffa ziekenhuis in Gaza wel aangevallen. Het was vol met wapens en een lanceerplaats van raketten.
++ De Egyptische minister van BuZa stelt dat de grenzen met Gaza dicht blijven. Wel open als de Fatah daar de zaak in handen heeft. Egypte heeft inmiddels 1370 tunnels vernietigd. In de tunnels zijn handboeien, tranquilisers enz. gevonden om mensen te kapen.
++ Hamasterroristen zijn in Israelisch uniform via tunnels Israel binnengedrongen. Zij zijn tijdig gevonden en neergeschoten. Bij het doorzoeken van het tuunelnetwerk is een grote voorraad uniformen gevonden. Wel totaal compleet. Dus met laarzen, enz.
++ Amerika en Qatar hebben Gaza $ 47 miljoen toegezegd. Belachelijk. Ga terug naar 2005. Toen kreeg Gaza, oftewel de bevolking, een welvarend gebied. Maar het heeft het toenmalige Gush Katif totaal vernietigd.

Stichting Lechaim
Wij zijn u allen die ons financieel steunen bijzonder dankbaar. Daardoor zijn we in staat om in het bijzonder de traumapatiënten in Sderot en omgeving te helpen.
In een aparte Lechaimbrief laat ik u binnenkort weer wat foto’s zien en ziet u hoe u helpt. Blijf ons de hand reiken. Het is menselijk uitgedrukt een noodzaak.
Het huidige nieuws is vrij gecompliceerd en eigenlijk niet weer te geven. Er wordt onderhandeld. Maar Israel vecht voor haar veiligheid en de Hamas voor haar onaanvaardbare overtuiging.
Vooral de inwoners in het zuiden van ons land zijn hiervan de dupe. Laten we met ons allen hopen dat onze regering, samen met ons leger, slaagt in haar opdracht: het vernietigen van o.a. de ondergrondse tunnels en mede daardoor bescherming van ons joodse land.

Shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim