Harry’s focus op Israel 518

Israel, 5 augustus 2014

Beste lezer,

De huidige situatie is gecompliceerd, en jammergenoeg zijn er in de wereld te veel mensen, die totaal niet weten of willen begrijpen wat het beleid van onze regering is.
Men blijkt zich niet te realiseren dat Israel, oftewel onze regering, toch moest reageren op de rakettenregen, opdat wij in eigen land veilig kunnen leven.
Ik ontvang veel reacties en moet constateren dat in maar al te veel landen regeringen uitspraken doen en dat er veel demonstraties worden gehouden, terwijl men blijkbaar uit het oog heeft verloren dat de Joodse staat Israel bestaansrecht heeft.

Bij het starten van de samenstelling van deze brief hoor ik dat over een paar minuten er weer een staakt-het-vuren van 72 uur wordt geaccepteerd door beide partijen. Dat er dan enkele minuten geleden nog raketten zijn afgevuurd en in Jeruzalem de nodige terreuractiviteiten plaatsvinden, blijkt toch wel het denken van de Hamas aan te geven. Dat in Shujajia, het voormalige centrum van de terreurgroep Hamas een handboek is gevonden hoe burgers als menselijk schild kunnen worden gebruikt en dat in dat centrum en in tunnels motoren en allerlei materiaal is gevonden om het terreurwerk en de kapingen goed georganiseerd te laten verlopen, blijkt niet belangrijk te zijn.

Belangrijk voor de media en bepaalde regeringen en organisaties is dat men met gefingeerde foto’s en pertinente leugens aantoont dat Israel baby’s, kinderen, vrouwen, enz. bewust aanvalt.
Het antisemitisme groeit. Het is veel ernstiger dan 70 jaar geleden.
Het is toch niet acceptabel dat Joden die in beschaafde landen wonen, beschermd moeten worden. Dat hun gebouwen een beveiliging moeten hebben, en dat men eigenlijk buiten Israel niet als “Jood gekleed” kan lopen en winkelen.

Ik luister naar bepaalde tv-uitzendingen en natuurlijk naar het nieuws. Ik hoor dan dat ons leger en luchtmacht weer burgers hebben gedood. Foto’s van kinderen worden dan getoond. Dat spreekt tot de mensen. Wat ik niet hoor: de achtergrond van een bombardement en de uitspraak van onze buitengewone premier Bibi, dat iedere raketaanslag beantwoord wordt. Hij en zijn regering zorgen ervoor dat wij in eigen land beschermd en beveiligd worden.

Wat ik overigens nog veel belangrijker vind, is:
* het feit dat Joden in hun eigen land wonen, dat de Joodse staat Israel door de VN officieel erkend is;
* dat 3500 jaar geleden de Lieve Heer Abraham het gebied tussen de rivier en de zee gegeven is;
* dat er dus geen sprake is van “bezet gebied”;
* dat “Palestijnen” en “Palestina” eigenlijk pas enkele jaren geleden is uitgevonden.
* dat de toenmalige premier Sharon Gush Katif in 2005 aan Gaza heeft gegeven om aan te tonen dat Israel in vrede met de buren wil leven. Resultaat: terrorisme van de Hamas in de ergste vorm.

Wij leven in het Midden-Oosten, omringd door de Arabische en moslimlanden. Dat is dus toch geen toeval en dat wij sinds de heroprichting in 1948 geen oorlog hebben verloren, geeft toch ook te denken. Dat Israel steeds akkoord is gegaan met onderhandelingen om een staakt het vuren te realiseren, vredesonderhandelingen aan te knopen en vrede te sluiten is een gegeven. Dat de tegenpartij steeds NEE heeft gezegd, mogen diegenen, die Israel verwijten te zwaar te reageren op aanslagen, ook in hun oren knopen.
Voor Joden is het LEVEN belangrijk, de Hamas propageert de DOOD.

Gezien het net overeengekomen staakt-het-vuren vandaag geef ik geen overzicht van het laatste nieuws. In ieder geval trekt Israel haar leger terug op de grenzen en hoopt dat Hamas inderdaad stopt met het afvuren van raketten.
Tevens wordt de bevolking van de Gazastrook mede door Israel voorzien van voedsel, elektra en alles wat nodig is voor een redelijk dagelijks leven.

Ik moet toch ook uw aandacht vragen voor het werk van onze stichting Lechaim.
Door de constante spanning en raketaanslagen in vnl. het Zuiden zijn er te veel traumapatiënten en andere slachtoffers van het terrorisme.

Wij hebben onder meer aan Reut Sderot financiele toezeggingen gedaan, opdat kinderen in beschermde speelplaatsen zich kunnen ontspannen en medisch worden begeleid.
Hier leest u de recente bedankbrief uit Sderot (pdf)… over de afgelopen 4 weken van angst en nood onder de inwoners. Vrijwilligers zijn dagelijks druk met de activiteiten in de schuilplaatsen voor meer dan 300 kinderen en geven hulp aan meer dan 150 gezinnen.

Ik vraag uw financiële hulp, opdat wij samen onze menselijke verplichting kunnen nakomen.

Shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Websitewww.stichtinglechaim.nl | Facebookwww.facebook.com/slechaim