Harry’s focus op Israel 519

Israel, 9 augustus 2014

Beste lezer,

Om vandaag een overzicht te geven van het gebeuren van de afgelopen week is niet eenvoudig.
De sfeer en de feitelijke situatie voor, tijdens en na het “staakt-het-vuren” was en is anders, en de komende dagen zullen wel aangeven hoe zich een en ander gaat ontwikkelen.
U ontvangt dan ook minder informatie, uitsluitend wat vandaag nog uw belangstelling kan hebben.

1. Een wonder
Wat mij nog steeds bezighoudt, is toch wel het duidelijke gegeven dat als Israel de grondoorlog (OPE) niet zou zijn begonnen, ons land tijdens de Joodse feestdagen heel zwaar door Hamas zou zijn aangevallen.
Gebleken is dat Hamas een ondergronds tunnelcomplex had opgebouwd dat vanuit Gaza naar Israel gegraven was. Het doel was om een behoorlijk gedeelte van ons land met raketten, explosieven en terroristen aan te pakken en eigenlijk voor een behoorlijk deel te vernielen. Dit had het einde van de Joodse staat Israel kunnen betekenen. Hamas blijkt hier al meerdere jaren aan te hebben gewerkt. De betreffende plannen ervan zijn gevonden.
In het bijzonder door het kidnappen van de 3 jonge mannen is Israel met de OPE begonnen en heeft deze tunnelcombinatie vernietigd. Dat is iets om toch even bij stil te staan. Op de een of andere wijze heeft onze inlichtingendienst dit niet geweten of onderschat.
We krijgen hiermee indirect een waarschuwing. Mogen we dan stellen dat we ook hier praten over een G-dswonder: het behoud van ons land. Net als eigenlijk de diverse oorlogen, die Israel nooit verloren heeft.

2. Het staakt-het-vuren
De wapenstilstand van 3 dagen heeft geen resultaten opgeleverd. De raketten worden weer afgeschoten. Het grootste slachtoffer is het volk van Gaza dat geleid wordt door de niet geaccepteerde terreurorganisatie Hamas. Nationaal en internationaal zijn er debatten, demonstraties, politieke en sociale ontmoetingen. De vraag is natuurlijk: wat te doen om verder bloedvergieten te voorkomen. Het lezen van artikelen uit diverse landen en het beluisteren van tv-commentaren geeft mij het duidelijke gevoel dat journalisten, politici en velen die een oordeel geven over het optreden van Israel, toch niet op de hoogte zijn van onze geschiedenis en het optreden van ons leger. Het door G-d gegeven land moet beschermd worden. Het volk heeft daar recht op. Ooit wel eens nagedacht dat wij in Israel, levend in Arabisch gebied, een eigen taal, het Ivriet, hebben?
Dat vanzelfsprekend op dit moment de bewoners in Zuid Israel ook te lijden hebben, is natuurlijk ook moeilijk te accepteren. Dat de weer begonnen OPE financieel een dure liefhebberij is, eveneens.
Dat Hamas en velen in de wereld jammeren om het grote aantal kinderen, dat slachtoffer is van de oorlog, is begrijpelijk. Maar dat velen Israel daarvoor aanklagen, is niet te onderbouwen. Hamas misbruikt het Gaza-volk inclusief haar kinderen, en gebruikt dit voor haar publiciteit en eigen bescherming en praat recht wat helemaal krom is.

3. Tunnels
Er is door het IDF een rapport gevonden dat enkele weken gelden door Hamas is samengesteld en verborgen was in een ondergrondse tunnel, opdat het IDF dit papier niet in handen zou krijgen.
* wij zijn klaar om weer raketten af te schieten.
* we hebben ons voorbereid op een lang gevecht.
* we kunnen steden, die tot nu toe niet geraakt zijn, bestoken.
* we hebben meer raketten dan de vijand veronderstelt. Tot nu toe maar 10% gebruikt. Hier is sinds 2009 aan gewerkt.
* de aanvallen in 2008 van het IAF was voor ons een verrassing. Daarom nu ondergronds.
Reactie van Israel: het IDF en het IAF zijn voorbereid.

4. Gaza
Een veiligheidsofficial uit Gaza bevestigt dat tientallen Palestijnen zijn gedood omdat zij tijdens OPE informatie hebben doorgegeven aan Israel. Hamas gaat hiermee door opdat de Israelische inlichtingendienst beschadigd en verzwakt wordt. Deze informanten worden op de stadspleinen opgehangen. Gebleken is, aldus de official, dat de meeste Palestijnen de Hamas haten. Leven onder Hamas is een tragedie.

5. Equador
De president heeft zijn afgesproken bezoek aan Israel afgezegd. Zijn motief: het optreden van Israel in Gaza. Hij heeft ook de ambassadeur teruggeroepen. Brazilië, El Salvador, Peru en Chili hebben hun ambassadeur ook teruggeroepen. Wel een ambassade in Ramallah geopend.

6. Tawfiq Tirawi
Dit lid van de “Fatah Central Branch” schrijft op Facebook :
“Verdrijf de bezetters uit ons land. Dat gebied loopt van de Jordaan tot de Middellandse Zee. Lang leve Gaza.”
Volgens mijn gegevens is het door hem genoemde gebied door G-d gegeven aan Abraham.

7. De Verenigde Naties
Prosor, onze ambassadeur spreekt de Algemene Vergadering toe. Enkele punten:
* Churchill heeft al in 1935 gewezen op het gevaar van de herbewapening van Duitsland.
* Vandaag zijn we weer kortzichtig. Zie de uitbreiding van de radicale islam terreurgroep ISIS in o.a. Irak, Nigeria, Somalië. Er wordt niet gereageerd. Alleen als Israel haar burgers beschermt. In Irak in juli 1600 doden, in Libië 200, in Nigeria dit jaar 3000 door Boko Haram.
Geen reactie van Arabieren.
* Wij vechten vandaag. U morgen. Hamas en de andere terreurgroepen lachen om onze democratie.
* Het is niet onmogelijk dat de Arabieren met een resolutie komen en doorgeven dat de terreurtunnels simpelweg een irrigatiesysteem is en de raketten niets anders dan afgeschoten sterren.
Ik waarschuw u vandaag zoals Churchill dat 70 jaar geleden deed.
Prosor verwijst ook naar Irak waar ISIS te keer gaat. Afgelopen week gedurende 1 dag 1500 personen gedood. De meesten christenen. Zij moeten moslim worden.
Ook Ban Ki Moon spreekt. Maar hij blijkt geen opdracht te willen geven om te controleren waar, waarom en hoe Israel bepaalde doelen heeft aangepakt. Dus eenzijdig het VN-lid Israel veroordelen en de officiële terreurorganisatie positief in de publiciteit plaatsen

8. Bibi en Peter Maurer, voorzitter van het Internationale Rode Kruis
Bibi zegt tegen Maurer dat iedere dode een tragedie is. Israel richt zich niet op burgers.
Hamas gebruikt burgers en verbergt zich achter hen. Eveneens in VN-gebouwen, haar opslagplaatsen en lanceerplaatsen.
Israel heeft het recht om zichzelf te beschermen. Alle landen mogen zich verdedigen. Dat kan nodig zijn t.a.v. radicale islam-groepen.
Tijdens de gevechten heeft Israel 2000 trucks met voedsel, medicamenten enz., een veldhospitaal en o.a.elektriciteitsverbindingen gestuurd. Hamas doet alles om haar eigen volk te beschadigen. Daarmee internationale publiciteit.

9. International Television Networks
Tijdens een tv-gesprek met ITN op Fox News op 7/8 zegt Bibi o.a:
* U hebt de grootste brand in het Midden-Oosten. ISIS bezet delen in Irak en Syrië. Nu ook actief in Libanon en denkelijk daarna in Jordanië.
ISIS is een zusterbeweging van Al Quada. Dus ook verbonden met Hezbollah en Hamas.
Zij vechten om de gematigden te verslaan. Daarna Israel, het enige Westerse land in de regio.
De radicale Shi’iten worden gesteund door Iran. De Sunni’s door meerdere landen.
Zij vechten allen om de wereldheerschappij en dat is met de moderne wapens een ramp.

10. Christenen
De media houden zich niet of amper bezig met de christelijke groepen in het M-O.
In Homs (Syrië) worden mensen vermoord, alleen omdat ze christen zijn.
In Irak worden chistelijke gemeentes door het Kalifaat verjaagd. Ze moeten of extra belasting betalen of moslim worden en anders gedood. Velen vluchten. In Mosul zijn veel kerken vernield.
In Afghanistan wordt hen het leven moeilijk gemaakt.
In Egypte vluchten velen. Vooral de leden van Koptische gemeentes. Ook uit Mali, Libië en Ethiopie vluchten massa’s.
Dus, geachte media, minder overdreven aandacht vestigen op Joden en Israel en concentreren op de problematiek van christenen, die dus ook door de extreme moslims worden bedreigd.

11. Stichting Lechaim
Na het 3-daagse staakt-het-vuren is het weer gaan regenen van raketten in het Zuiden. Een trieste situatie waar we jammergenoeg weinig of beter gezegd niets aan kunnen doen.
Het resultaat is bekend. Wij als stichting Lechaim kunnen ons alleen nog meer inzetten om de
traumapatiënten en dat in het bijzonder de kinderen in Sderot en omgeving financiële steun te geven, opdat zij op professionele wijze kunnen worden begeleid.
Reut Sderot en andere stichtingen doen een beroep op ons. Zij zijn dankbaar voor de hulp die we geven en ik vraag u daarom ons de hand te reiken opdat we hen niet teleurstellen.
Help de medemens. Dan doen wij onze menselijke plicht.
Ik verwijs ook naar onze website www.stichtinglechaim.nl – en het artikel 66 weetjes over Israel
op ons Facebook.
Shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Websitewww.stichtinglechaim.nl | Facebookwww.facebook.com/slechaim