Harry’s focus op Israel 525

Israel, 23 september 2014

Beste lezer,

New book - order now...Foutje en verzoek: In de vorige week gestuurde Lechaimbrief is de indruk gewekt dat Joods Nieuwjaar begint op dinsdagavond. Dit moet natuurlijk zijn a.s. woensdagavond. Donderdag en vrijdag wordt Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar) gevierd.
Tevens verzoek ik u onze website te bezoeken. Daar vindt u onze gewijzigde folder. Deze is nu met een andere inleiding: http://www.stichtinglechaim.nl/flyer

1. Islamic State
De huidige internationale situatie is vanwege de activiteiten van het IS (ISIS) wereldwijd ernstiger dan velen veronderstellen. Ook de politieke leiders onderschatten het grote gevaar.
Men zou veel harder moeten optreden. Klik en geef uw advertentie op...Deze terroristenorganisatie tracht de hele wereld te islamiseren en dan is het leven voor een ieder een risico. De IS infiltreert in veel landen en is niet uitsluitend gericht tegen Joden, maar ook tegen alle christenen en hen die de islam niet accepteren. Het is echter wel een gegeven dat in de moslimwereld ook groepen zijn, die zich verzetten tegen het barbaarse optreden van de IS.
Maar zoals het er vandaag uitziet, zijn de tegenstellingen in diverse eigen moslimlanden met andere landen dermate groot dat we ons allen moeten afvragen wat de consequentie is van de economische, religieuze en politieke tegenstellingen. Volgens mij veel ernstiger dan voor de 2e wereldoorlog. Als zelfs de paus bedreigd wordt en de IS in diverse landen al eigen politiegroepen heeft, dan is voor mij de grote vraag: hoe is de IS vandaag nog te bestrijden.
Op 17/9 houdt president Obama een toespraak en zegt dat de IS wordt afgebroken en uiteindelijk vernietigd. Meer luchtaanvallen op Irak en nu ook in Syrië. Geen grondtroepen, maar wel 475 militaire adviseurs.

2. Duitsland
Ongeveer 2000 moskeeën hebben Duitsers van alle religies uitgenodigd voor hun gebed op vrijdagochtend. Daarmee willen zij een front tonen, dat zij tegen de IS zijn, en dat de jongere moslims in Syrië en Irak vechten. Het is tegen onze religie dat moordenaars en criminelen in onze rangen thuishoren, aldus de betreffende imam. Er worden op die dag ook vredesdemonstraties gehouden.
400 Duitsers zijn aangesloten bij de IS. In Duitsland leven 4 miljoen moslims.
De Duitse Joodse gemeenschap heeft veel geleden van het antisemitisme.
In België is een synagoge in brand gestoken.
In Frankrijk heerst een grote onverschilligheid. Het aantal aanslagen is het eerste half jaar van 2014 verdubbeld.

3. De Gazastrook
Ongeveer 10.000 Gazans zijn de Gazastrook uitgevlucht. Dit vooral via tunnels naar de Sinaï, en dan naar Egypte – de meesten na de oorlog tussen Israel en de Hamas. Een groot aantal wilde ook naar Italië, en dat met een boot. Maar omdat hier sprake is van smokkel en omkoperij en er een behoorlijk bedrag moet worden betaald aan smokkelbandieten, zijn diverse boten bewust kapot geschoten. De UNCHR spreekt over ongeveer 2500 mensen, die verdronken zijn of bewust vermoord in 2014.

4. Abu Marzouk en Gaza
Het plv. hoofd van het politieke bureau van Hamas stelt dat Hamas denkelijk stappen onderneemt om direct met Israel te onderhandelen. “We onderhandelen met gebruik van wapens. Dus dat kan ook met gebruik van woorden.” Indirect onderhandelen geeft problemen en is volgens het politieke bureau niet mogelijk.
Meshaal zegt dat als directe onderhandelingen niet kunnen, dan indirecte. Als Abu Mazen niet slaagt dan is dat noodzaak.
De 50-daagse oorlog heeft de nodige humane problemen tot gevolg:
2100 Palestijnse doden, volgens de VN vnl. burgers.
1800 huizen beschadigd of vernield.
100.000 personen verloren hun huis.
111 VN-gebouwen beschadigd.
65.000 Palestijnen leven nog steeds in VN-schuilkelders.
Gaza moet volgens woordvoerder Serry weer worden opgebouwd. Maar internationale gevers zijn voorzichtig geworden, omdat Hamas de controle heeft. Op 12/10 is er een geversconferentie in Egypte. In ieder geval betaalt Noorwegen een gedeelte van de heropbouw.
Te vaak wordt Israel beschuldigd van het doden van onschuldige burgers.
Vergeten wordt dat Hamas zich liet afschermen door burgers en werkte via bepaalde gebouwen (scholen, enz.) Ook wordt niet geteld dat veel terroristen in burgerkleding hun acties voerden en dat nog doen.

5. De Arramean gemeente
De minister van Binnenlandse Zaken heeft opdracht gegeven de Arramean gemeente officieel als nationaliteit te erkennen. Zij vestigden zich 2000 jaar geleden in Judea en hadden een eigen taal. Dus eerder dan de islam. Een historische beslissing, die bewijst dat Israel haar minderheden erkent en beschermt, aldus de de leider van de Aramean Christelijke gemeente. Het gaat om ongeveer 200 families.

6. Lieberman en John Kerry
De beide ministers van BuZa ontmoeten elkaar op 17/9 in Washington.
Lieberman zegt onder meer: het doel van de moslimterreur is het vernietigen van de Westerse cultuur. We kunnen niet onderhandelen met de ISIS en ook niet met de Hamas. We zijn u dankbaar voor uw steun tijdens de OPE. U bent onze beste vriend. Geef dat door aan uw bevolking. Ook dat dat er geen reden is om Israel niet te bezoeken. Israel steunt Amerika met haar optreden tegen de ISIS. De oorlog tegen het terrorisme is nu de belangrijkste taak.
Iran is nr.1 in het exporteren van terreur. Als Iran atoombommen krijgt is dat het grootste gevaar in de wereld. Onmogelijk om een compromis te maken.

7. ISIS
De echte oorlog is niet in Syrië en Irak.
Na de overwinningen van ISIS begint zich in de hele wereld – Amerika, Engeland, de EU, Australie – de terreur heviger te ontwikkelen. Men wil de islam vestigen volgens de wet van Allah. Maar er zijn nu al conferenties en luchtaanvallen om de terreur aan te pakken.
Volgens Obama is Irak een bondgenoot die wel in eigen land orde op zaken moet stellen. Rusland zal Amerika niet steunen en Iran moeten we afwachten.
Assad aanvaardt geen militaire activiteiten in eigen land.
Turkije koopt heel goedkoop olie van de IS en verkoopt het dan aan andere landen.
De Emir van Qatar is ook tegen de IS. Te bang dat zijn land slachtoffer wordt van de ISIS. De zwarte vlag is in de hele wereld te zien. Ons gevecht is tegen een ideologie. Miljoenen in de wereld steunen die. Joden en Christenen deugen niet.
In Afrika is de Boko Haram, in de Sahara de Libische Jihadisten.
Veel moslims emigreren naar het Westen.

8. Khaled Mashaal
* De leider van de Hamas zegt dat Gaza weer moet worden geholpen, omdat de infrastructuur is vernietigd.
* De ontvangen financiën worden uitsluitend besteed aan de welvaart van de bevolking. Daardoor zijn we ook in staat om het leger op te bouwen, om Israel weer aan te pakken en ook de PA. Dan is er weer eenheid bij de Palestijnen en de Arabieren, opdat Palestina vrij komt en de vluchtelingen naar huis kunnen.
* Onze vijand kent alleen maar macht. Dus allereerst trachten te onderhandelen.
* Door de steun van beduidend meer dan 10.000 kinderen en ouderen konden weer wapens worden geproduceerd.
* Wij hebben de goede strategie uitgewerkt.
* Onze taktiek: we wisten hoe de oorlog aan te pakken.
* De Hamas wordt geaccepteerd in de Arabische wereld en we krijgen steun van de VN.
* We moeten naar het International Criminal Court om Israel aan te klagen.
* Israel is een last voor de wereld en voor de christenen. Ons gevecht dat we allen moeten aangaan, is tegen het gevaar van het Zionisme.
* Hamas wil de verzoening gebruiken om meer macht in de PLO te krijgen.
Hoewel de wapenstilstand gehandhaafd wordt, is verder duidelijk dat Hamas zich voorbereidt op een 2e oorlog. De voorzieningen van voedsel en bouwmateriaal worden evenals het cement ook gebruikt om weer tunnels en scholen te bouwen. Er is wel een groot gebrek aan water.

9. Koning Abdullah
Hij maakt duidelijk dat Jordanië zich verzet tegen terrorisme en extremisme.
Hun fondsen moeten worden opgedroogd en alles moet worden gedaan om bedreigingen in andere landen op te vangen en te voorkomen:
* wij werken samen met regionale en internationale antiterreurorganisaties.
* wij hebben contact met alle buurlanden om onze belangen te behartigen.
* ons land is een veilige haven met veiligheid en stabiliteit.
* wij beschermen christenen. Zij zijn een basis voor ons sociale leven.
* ISIS mag geen invloed in Jordanië krijgen.
* ruim 1 miljoen vluchtelingen wonen in ons land.
De eigen bevolking is: 6.5 miljoen.

10. Israel
Volgens de Thora is het 7e jaar een bijzonder jaar. Dan moet de grond rust hebben. Dus 6 jaar landbouw en het 7e jaar niets oogsten. Arme mensen mogen dan wel de opbrengst van de olijfbomen en de wijngaarden en het op de grond liggende graan verzamelen.
De regering heeft 20 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de boeren die daardoor armoede lijden.
Vanwege de feestdagen en het afschieten van 1 raket heeft Israel in het Zuiden Iron Dome systemen toegevoegd. Volgende week zijn er wel weer onderhandelingen met de Hamas, maar Israel wil geen risico lopen.
Israeli’s zien het voortzetten van het vredesproces met de Palestijnen belangrijker dan de bedreiging van Iraanse atoomwapens. Men heeft liever een goede relatie met niet-agressieve Arabische landen en de EU.
Het totaal aantal inwoners is nu 8.904.373. Vorig jaar: 8.730.562
Aantal immigranten: 24.800. Aantal geboortes: 176.230. Aantal bezoekers: 18.638.796

11. Australie
De Australische premier zegt tijdens een persconferentie dat de IS/ ISIS zijn leden heeft opgeroepen om mensen te ontvoeren en op te hangen en op straat te onthoofden. De politie heeft een en ander kunnen voorkomen. Tijdens een tegenoperatie zijn 15 personen opgepakt in Sydney, Brisbane en enkele andere steden.
Ongeveer 60 Australiers vechten met de IS in Irak en Syrië.

12. Jeruzalem
Gedurende de afgelopen weken zijn in Jeruzalem 740 Palestijnen gearresteerd vanwege acties zoals stenen gooien. Zij blijken een goede training te hebben gehad. De in hun handen zijnde wapens zijn wel illegaal. Dit alles was door de terroristen wel goed georganiseerd. De organisatie is in handen van Hamas en Fatah. Onbekend wie dit financiert.
Tot nu toe lichte wapens, stenen, rotsblokken en vuur. Dit wel vnl. in Oost-Jeruzalem.
In Oost-Jeruzalem wonen 300.000 Palestijnen en 180.000 Joden. 5% van de Arabieren zijn betrokken bij de rellen.

13. Ds. John Hagee
De Evangelische leider belooft dat miljoenen christenen bidden voor Israel en het Joodse volk:
* Christendom kan niet bestaan zonder Jodendom.
* Christelijke antisemieten zijn onwetend.
De dominee zegt dit tijdens een bezoek aan de Klaagmuur. Hij heeft in 2006 CUFI ( Christian United for Israel ) opgericht.Het heeft nu 1.8 miljoen leden.Het wil nu Christelijke studenten missies naar Israel sturen om bekendheid te krijgen met zijn opvattingen.
* We zijn nu in Israel met ruim 500 personen. Hun gevecht is ook ons gevecht.
* Israel heeft bestaansrecht en recht op veilige grenzen.
* Velen hebben hun bezoek aan Israel afgezegd. Het is nu juist de tijd om te gaan.
* Israel krijgt nu een betere publiciteit en het is geen bezetter, maar eigenaar.
* Jodendom heeft het christelijk denken niet nodig om haar bestaan te verklaren. Omgekeerd wel.
* Wij kregen dezelfde Thora, Abraham, Izak en Jacob en we hebben dezelfde G-d.

14. Knessetzitting
Op 21/9 heeft de regering besloten om in Sderot en omgeving meer te investeren.
Een nieuw industrieterrein, een betere transport infrastructuur, en een oproep aan jongerengroepen en studenten zich in dit district te vestigen. Tevens een 2e ziekenhuis in Beersheva, en nieuwe bedrijven aantrekken om zich ook in het zuiden te vestigen.
Israel handhaaft haar A kredietwaardigheid. Dat is gebaseerd op de export van het land.
De regering onderstreept dat de kracht van het land ligt in de eenheid van het volk en het
optreden van haar militairen.

15. Moshe Ya’alon
De minister geeft door dat het komende Joodse jaar geen rustig jaar in de wereld wordt.
Diverse terreurgroepen in Gaza, zware gevechten in Syrië, Hezbollah in Libanon, de IS (de Islamic State), een bewapend Iran, dus Israel moet op haar hoede zijn. Maar ondanks de situatie stuurt Israel meer trucks naar Gaza en heeft de visruimte tot 10 km van de kust mogelijk gemaakt.

Israel kort
++ Op 18/11 veroordeelt Hanan Ashravi, als PLO-comitélid, het onwettige onthoofden. Tijdens een persconferentie roept zij op daarmee te stoppen. Het is tegen de basiswet, de internationale wet en de mensenrechten. Het gaat haar dus om de Hamas en zij onderstreept dat alleen de president (Abu Mazen) het recht heeft deze straf uit te laten voeren.
++ Tussen 16 en 25 maart 2015 houd ik weer spreekbeurten. Hebt u belangstelling om een middag of avond te organiseren, neem dan contact met mij op.
Details vindt u op onze website www.stichtinglechaim.nl
++ De VN-vredesmacht, die tussen de Israelische en Syrische grens ligt, heeft zich op 15/9 teruggetrokken. Dit na 40 jaar. Het motief: de veiligheid van de VN-troepen.
++ Rusland gaat wapens leveren aan Egypte voor een bedrag van $ 3.5 miljard. Gewone wapens, luchtverdedigingssystemen en artillerie.
++ Ter gelegenheid van Joods Nieuwjaar nodigt paus Franciscus een delegatie van het Wereld Joods Congres onder leiding van Ronald Lauder uit. Ook enkele oude vrienden.
De discussie gaat ook over de ernstige situatie in de wereld en de vervolging van christenen in het Midden-Oosten.
++ De hoogste religieuze autoriteit roept in Saoedi Arabië de predikers op om hun plicht te doen en de jeugd weg te houden van extremisme. Dat is tegen onze Sharia wet.
Saoedi Arabië doet steeds meer om de ISIS te verslaan. Het werkt samen met Amerika.
++ In overleg met Amerika heeft Frankrijk haar eerste luchtaanval op ISIS-projecten in Syrië uitgevoerd. De projecten blijken allemaal te zijn geraakt en vernietigd.
++ ISIS roept op 22/9 de oproerlingen in de Sinaï op de Egyptische veiligheidstroepen aan te pakken en te onthoofden. Allah beschermt u.

Stichting Lechaim
U hebt vrijdag jl. de Lechaimbrief ontvangen met onze Rosh Hashana wensen en de beschrijving van twee mede door ons te financieren projecten. Werkt u ook mee, opdat wij onze plicht kunnen doen?
Dank weer bij voorbaat.
Shalom,
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer