Harry’s focus op Israel 526

Israel, 27 september 2014

Beste lezer,

New book - order now...Joods Nieuwjaar (Rosh Hashana) is donderdag en vrijdag j.l. gevierd evenals vandaag de Shabbat. Het belangrijkste is om allen, die de Shabbat hebben gevierd een goede week toe te wensen. En allen, die de zondag in ere houden: een gezegende en prettige zondag, en natuurlijk ook een goede week.

We mogen constateren dat ondanks de dreigingen de Joodse feestdagen in Israel rustig zijn verlopen. De OPE (de 50 daagse oorlog tegen de Hamas) heeft de betreffende tunnels vernietigd en we mogen vaststellen dat o.l.v. onze premier Bibi Netanyahu het IDF een goed resultaat heeft geboekt.

Ik spreek de wens uit dat het komende bijzondere Joodse jaar 5775, Klik en geef uw advertentie op...ondanks de ISIS-activiteiten, niet alleen rust en orde in ons land zal worden gehandhaafd, maar dat de hele wereld zich zal bezinnen op de vele internationale tegenstrijdigheden, en dat het gezamenlijk in mondeling overleg een betere maatschappij zal creëren.
Dit Joodse jaar is, zoals in mijn vorige brief vermeld, een bijzonder jaar. Ieder 7e jaar moet de landbouw stil liggen en de grond dus rust hebben. Ik wil dit graag uitbreiden en hopen dat het niet alleen de grond in Israel is maar in de hele wereld. Dan houden wij ons aan de door G-d gegeven geboden.
Wel verwijs ik tegelijkertijd naar de internationaal heersende armoede en naar het te grote aantal getraumatiseerde kinderen en ouderen in Israel. Dan denk ik in het bijzonder aan de getraumatiseerde patiënten in ondermeer Sderot en omgeving. Lees op www.stichtinglechaim.nl en help onze stichting Lechaim, opdat wij kunnen voldoen aan onze opdracht: financiële hulp geven, opdat deze groep medisch en psychisch behandeld kan worden en weer in de maatschappij functioneren.

1. Westbank
Palestijnen die werken voor Palestijnse bedrijven in Judea en Samaria (de Westbank) verdienen nog niet de helft van diegenen, die werken voor Israelische bedrijven in dat gebied.
Deze werkers zijn ook verzekerd voor ziekte, ontvangen hun reiskosten, hun pensioen en vakantiegeld. Er is een officieel minimum loon en een uitbetaling van overuren.

2. Qatar
Dit land financiert het terrorisme: Hamas, de Moslim Brotherhood, Al Nusra, Al Quada, de IS/ISIS, Libische Islamieten en AQIM (Al Quada in the Moslim Magreb).
Dit land is dus tegen Jordanië, Egypte, Saoedi Arabië. Deze landen hebben dan ook hun ambassadeurs teruggeroepen.

3. Engeland
Premier David Cameron zegt op het NBC avondnieuws dat ISIS (Islamic State Irak en Syrië) aanslagen organiseert op Europa. Het wil ons doden. Wij moeten ons organiseren en deze duivelse groep vernietigen.
ISIS/IS heeft olie, geld, land en wapens. Amerika en 5 Arabische landen hebben ISISdoelen in Syrië gebombardeerd. Engeland zal ook gaan deelnemen. We moeten met grondtroepen gaan werken. Dit samen met Irak, de Koerden en de Syrische oppositie.

4. Syrië
De Syrische minister van BuZa, Walid Muallem, verwelkomt de bombardementen op ISIS en Al Nusra. Maar de aanvallen hebben geen succes als er geen grondtroepen deelnemen. Maar ook niet als Amerika niet wil samenwerken met onze regering, maar wel met de opposanten. Dit is belachelijk, aldus de minister.
3 jaar geleden protesteerden jongeren omdat zij een beter leven wilden hebben en democratie. Dit protest heeft zich verspreid en is een gevecht tussen de regering en terroristen geworden.

5. Turkije
Dit land heeft grote problemen met het enorme aantal Syrische en Koerdische vluchtelingen.
Het is eveneens de spanning met de IS (Islamic State).
10.000-en Syriërs hebben er werk en zoeken naar een Arabische sfeer, hun taal, de winkels, de café’s. Weliswaar is hun salaris minder. maar zij leven in Turkije wel als vrije mensen.

6. Hamas en Fatah
Deze partijen hebben op 24/9 een ontmoeting in Caïro om de in april gehouden verzoeningsbijeenkomst inhoud te geven. De bijeenkomst wordt geleid door de Egyptische commandant van de Veiligheidsdienst. Het gaat om de eenheidsregering en de heropbouw van de Gazastrook. Doel: de regering krijgt dan ook in Gaza de leiding en de verkiezingen kunnen dan worden vastgelegd. Onderhandelen met Israel kan alleen in oktober als er intern eenheid is tussen de Hamas en de Fatah.
Hamas is kwaad vanwege het niet betalen van 45.000 werkers en Fatah (lees: Abu Mazen) is kwaad omdat Hamas een eigen bewind voert.
Op 27/9 is er inderdaad een eenheidsregering gevormd. Gaza- en Fatah-ambtenaren ontvangen nu hun salaris. Dus geen Hamas-bewind. Vraag: wat gebeurt er met de controleposten, de tunnels en de houding t.a.v.Israel?

7. Grieks orthodoxe priester
Vader Gabriel Nadhaf, leider van de Aramese christelijke minderheid in Israel, spreekt op 22/9 voor de UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).
* De UNHCR is steeds tegen Israel. Kijk maar naar hun pas gehouden onderzoek.
* De wereld moet Israel steunen.
* Er worden per jaar 100.000 christenen vermoord. Dus iedere 5 minuten per dag een dode.
* Er is maar 1 land in het Midden-Oosten waar christenen in vrede kunnen leven. Dat is Israel.
* De wereld moet ontwaken en beseffen dat als Israel vernietigd wordt, dit dan ook het lot van de christenen zal zijn.
* Leiders van volken, zoekers van vrede, stop met de heksenjacht op het enige vrije land in de regio.
“Ik roep de christenen op dienst te nemen in het IDF, het Israelische leger,” aldus Nadhaf.

8. Obama
President Obama spreekt op 24/9 de wereld toe tijdens een VN-conferentie.
* De Ebola-epidemie is een groot probleem.
* De situatie Rusland-Oekraïne, evenals ISIS, is een internationale bedreiging.
* De meer dan 140 leden vraagt hij: kunnen wij onze meningsverschillen terzijde leggen en kan de wereld de kanker van geweld en extremisme aanpakken? Wij moeten een grote coalitie vormen en vechten tegen hen die ons verdelen.
* Vrede is niet alleen geen oorlog, maar ook de wens voor een beter leven.
* Op 27/9 hebben Amerika en haar bondgenoten oliebronnen in Syrië aangevallen, die in het bezit waren van de ISIS.
* Moslims moeten de IS-ideologie verwerpen.
* Ook Israel en Palestina werken aan vrede. Dat moet een tweestatenoplossing worden.
– Noot: Met alle respect voor Obama maar het beleid in Israel is in handen van onze regering o.l.v. Bibi. Israel wil sinds haar bestaan vrede. Maar daar is wel een partner voor nodig. En die is zelfs met een vergrootglas nog steeds niet te vinden.

9. Iran
Rouhani, de president, waarschuwt het Westen zich niet met het Midden-Oosten bezig te houden. Hij wil een diplomatieke oplossing voor het atoomenergieprobleem.
De strategische blunders in het M-O en enkele andere landen hebben terrorisme en extremisme veroorzaakt. Terreur vanwege armoede, werkeloosheid, discriminatie en onrechtvaardigheid. Het Westen wil democratie, maar dat heeft de regeringen verzwakt. Democratie is het product van groei en ontwikkeling. Niet van oorlog en agressie. Het is geen exportartikel dat door het Westen naar het Oosten kan worden geëxporteerd, aldus Rouhani.
Hij veroordeelt het Westen voor gebrek aan begrip.

10. VN-Mensenrechtenraad
Tijdens een bijeenkomst in Genève hebben ongeveer 30 Arabische landen en Pakistan gesteld dat Israel als bezetter het recht niet heeft zich te verdedigen. Juridisch niet en moreel niet.
Dit gaat dus wel om de Gaza-Israel oorlog.
China steunt de Palestijnen om lid te worden van de VN.
Ierland beschuldigt Israel en Hamas, dat zij ten onrechte tegen burgers optreden.
– Noot: Het is hier dus ook weer duidelijk dat maar al te veel politici en hun aanhang de geschiedenisboekjes dicht laten en de achtergrond van bepaalde activiteiten niet kennen.

11. Israel kort
++ Dankzij de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technologische industrie is de relatie met China en Japan duidelijk aan het groeien. Dit is goed voor de Israelische economie. Het gaat o.a. om de waterirrigatie voor de landbouw.
++ De VN-leden hebben een motie van de Arabische landen verworpen om Israel geen lid meer te laten blijven van de IAEA (International Atomic Energy Agency).
Minister Lieberman ziet dit als een overwinning van de Israelische diplomatie.
++ Op 23/9 schiet Israel een Syrisch vliegtuig neer. Het vloog in het noorden boven Israelisch gebied. De inzittenden konden met parachutes hun leven redden.
++ Op 23/9 is Amerika met enkele bondgenoten begonnen ISIS in Syrië te bombarderen.
++ De woordvoerder van Bibi stelt dat de toespraak van Abu Mazen tijdens de Algemene Vergadering van de VN vol leugens zat. Israel zou oorlogsmisdaden hebben begaan tijdens de strijd tegen Hamas in Gaza en Israel zou de vredesonderhandelingen belemmeren.

Stichting Lechaim
In mijn inleiding heb ik al verwezen naar het doel en het werk van Lechaim.
Ik verwijs ook naar de enkele dagen geleden gestuurde brief over de problematiek in Nitzan, waar een groot deel van de families uit het verjaagde Gush Katif wonen. In de omgeving is een speciale school opgezet om o.a. de traumakinderen te begeleiden. De school moet nog wat materiaal aanschaffen om op een goede manier de jeugd te begeleiden en te genezen.
Tevens heeft Nitzan, evenals Sderot, steun nodig om de toch nog steeds aanwezige angst op te vangen. Kinderen plassen in bed, durven niet naar school, hebben problemen met de nachtrust en zijn 24 uur per dag gespannen, omdat de sirenes zouden kunnen loeien.
We moeten niet vergeten dat Sderot, zowel als Nitzan, en eigenlijk het hele zuiden, aan de grens ligt van Gaza, dus van terreurorganisatie Hamas.
Mijn verzoek als coördinator in Israel van stichting Lechaim: steun ons.
Dan wordt het Joodse jaar 5775 een acceptabel jaar voor getroffenen.

Dank en shalom,
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer