Harry’s focus op Israel 527

Israel, 2 oktober 2014

Beste lezer,

New book - order now...Wij leven nu tussen Joods Nieuwjaar en de komende zaterdag de Grote Verzoendag
(Jom Hakippoer). Wij vragen tijdens die 10 dagen G-d om vergeving van onze bekende en onbekende zonden.

Velen van ons hebben met spanning geluisterd naar de toespraken tijdens de algemene vergadering van de VN van Bibi Netanyahu, Abu Mazen en de Egyptische president Al Sissi.
Mede naar aanleiding van de woorden van Abu Mazen heeft onze premier duidelijk gemaakt dat het bijna onmogelijk is om met Abu Mazen over vrede te onderhandelen en dat de grootste internationale bedreiging Iran en de ISIS zijn. Al Sissi gaf dit ook duidelijk aan.
Laten we hopen dat niet alleen wij in Israel geluisterd en Klik en geef uw advertentie op...geleerd hebben van de 3 sprekers, maar ook dat de wereldleiders begrijpen, dat er gezamenlijk tegen het negatieve beleid van een duidelijke stroming van de Islam zal moeten worden opgetreden.

1. Gazastrook
Zoals ook eerder doorgegeven, vluchtten duizenden Palestijnse Arabieren uit de Gazastrook. Dit is handel geworden voor Gaza-officials en Egyptische medewerkers. De Palestijnen betalen hen heel veel geld om in Egypte te worden toegelaten. Men spreekt over bedragen tussen de $ 1000 en $ 5000. Er zijn in Gaza speciale kantoren die vervalste visums en reispapieren geven.
De PA verwijt de Hamas dat de Gaza-bevolking een heel slecht leven lijdt. Geen werk voor jongeren en vrouwen. Wel een gevecht om geld en macht.
Het volk lijdt en de Fatah en de Hamas willen een onafhankelijke staat !!!
De PA zal na de verzoening wat betreft de eenheidsregering 3000 politieagenten naar Gaza sturen. Zij zullen de grenzen en doorgangsposten naar Israel en Egypte controleren en beschermen. Israel moet nog wel toestemming geven. De vraag is wel of dit een nieuwe afspraak is of dat dit in mei al overeengekomen was.
Aangezien Hamas nog steeds weigert dat de PA zeggenschap krijgt in Gaza zijn er wel vraagtekens. We moeten niet vergeten dat de Hamas een aanslag op de PA had voorbereid om Judea en Samaria te gaan beheren.

2. Al Nusra
In een boodschap zegt de woordvoerder van Al Nusra dat de landen die met Amerika meedoen een grote fout hebben gemaakt. Hij roept de jihadisten op hun doelwitten te raken. De oorlog, aldus de president, zal jaren duren. De Arabische landen worden ook bedreigd. Al Nusra wil evenals de ISIS een moslimstaat. Wel alleen in Syrië, en dus tegen Assad.

3. Hamas
Abu Zuvri, de woordvoerder, zegt op 27/9 dat de Palestijnse factie de veiligheid van de Israelische steden in de regio van de Gazastrook in handen heeft. Niet de regering van Bibi. Deze woorden waren een reactie op de verklaring van Bibi dat Israel de veiligheid langs de Gazastrookgrenzen garandeert. De opmerking van Zuhri is denkelijk ook gemaakt om het vertrouwen van het Joodse volk in Bibi af te zwakken.
Israel heeft toegezegd concessies te doen wat betreft de al 7 jaar durende beperkingen.
Daar is overigens op dit moment nog weinig van te zien.
Zuvri verwijt Bibi ook dat hij tijdens zijn toespraak de Hamas vergeleken heeft met ISIS.
Tevens stelt hij dat Israel de bezetter is en de bron van al het kwaad. Israel en terrorisme is hetzelfde.

4. Saeb Erekat
Op 28/9 heeft Erekat, lid van de PLO en hoofd onderhandelingen, de Amerikaanse verklaringen van woordvoerder Jenniver Psaki veroordeeld. Zij heeft kritiek op de toespraak van Abu Mazen op 27/9 tijdens de Algemene VN-vergadering. Abu Mazen beschuldigt Israel van genocide tijdens de 50 daagse oorlog tegen de Hamas. Zijn woorden waren teleurstellend en wij verwerpen die, aldus Psaki. Hij ondermijnt het creëren van een goede sfeer en verbetering van de relatie Israel-PA.
Erekat vindt haar woorden onverantwoord en verwerpt die. De Internationale Gemeenschap heeft de toespraak van Abu Mazen verwelkomd, aldus Erekat. Uitzondering: Israel en Amerika. Hij roept Amerika op zich te herbezinnen.
Jenniver Psaki voegt aan haar commentaar toe dat Amerika praat met Iran en de indruk heeft dat Iran zich intergreert in de Westerse gemeenschap. De opmerkingen van Bibi over de UN Human Right Council aanvaarden wij niet. Er is geen reden om daar in te grijpen. Er is een duidelijk verschil tussen de Hamas en de ISIS.
Noot: Amerika is toch niet op de hoogte van de huidige situatie. Er moet blijkbaar meer gebeuren voordat Amerika wakker wordt.

5. ISIS
De leider van de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, heeft zichzelf tot kalifaat benoemd.
Het feit dat ISIS chemische en biologische ingrediënten en wapens heeft, is een gevaar. Men is bang voor aanslagen op ondergrondse spoorwegen in New York en Parijs. Dit staat in hun programma. Ook natuurlijk het gegeven dat ISIS diverse westerlingen in haar gelederen heeft. De diverse inlichtingendiensten zijn ook daarvoor gewaarschuwd.

6. De Fatah en de Hamas
Duidelijk is dat de bevolking in Gaza niet tegen ontwapening is. Ook dat Ismail Haniyeh populairder is dan Abu Mazen.
Hamas is sterker dan Fatah. Het heeft vanwege OPE wel veel stemmen verloren. Men wil verkiezingen. Men is ook niet tevreden over het dagelijks leven en de veiligheid. Veel Gazans willen verhuizen. Men is ook minder tevreden over de eenheidsregering. Wel over een tweestatenoplossing.

7. Lieberman en Bibi
Avigdor Lieberman dankt op 28/9 de ministers van BuZa van Canada, Tsjechië, Griekenland, Oostenrijk en Ruanda omdat zij een week geleden gestemd hebben tegen de anti-Israelmotie van de IAEA. Hij sprak tevens over een versterking van de bilaterale relatie met deze landen om de bedreiging van de diverse terreurgroepen aan te pakken. De vrije wereld moet een front vormen.
Bibi ontmoet de premier van India, minister Modi. De ministers hebben een discussie over het gevaar van een atoom-bewapend Iran. Eveneens over de internationale dreiging van de islamterreur. “Onze relatie is goed. Wij zijn 2 oude volken, 2 democratieën.”
Modi zegt: Onze relatie is inderdaad historisch. India heeft nooit antisemitisme geoorloofd. Joden zijn een deel van ons volk en geïntegreerd.

8. Abu Mazen
Op 27/9 spreekt Abu Mazen de VN Algemene Vergadering toe. Hierbij een verkort overzicht.
“Dit jaar is door de VN het internationale jaar van solidariteit met het Palestijnse volk bepaald.
Israel maakt het een jaar van een nieuwe oorlog met massamoorden op het Palestijnse volk. De wereld wil vrede, vrijheid en onafhankelijkheid voor het Palestijnse volk realiseren. Dit met een eigen staat om de ramp van 1948 te corrigeren.
Israel, de bezetter, heeft gekozen voor een oorlog in Gaza. Dit met vliegtuigen en tanks. Het heeft huizen en scholen vernietigd en duizenden kinderen, vrouwen en mannen vermoord. Het vernietigde de hoop op vrede. Na mijn waarschuwing in 2012 voor een nieuwe NAKBA (ramp) en nogmaals 2 maanden daarna, sta ik hier vandaag vol woede en spijt, en verbitterd. Dit na een nieuwe oorlog tegen Gaza, de 3e in 5 jaar. De misdaad is groter en de lijst van doden, speciaal kinderen, is langer. 500.000 mensen moesten verhuizen; en scholen, moskeeën, fabrieken werden vernietigd zoals nog nooit eerder voorgekomen.
De oorlog tegen Gaza is een duidelijke oorlogsmisdaad.
Namens het volk van Palestina bevestig ik vandaag dat we niet zullen vergeten en vergeven, en de oorlogsmisdadigers ontsnappen niet aan hun straf.
De oorlog kwam na 8 maanden onderhandelen o.l.v. Obama en Kerry.
We hebben dat in goed vertrouwen aanvaard. Ondanks de Israelische gewelddaden bleven wij passief. Israel vergeet te stoppen met de bezetting van de PA sinds juni 1967.

9. De toespraken van Bibi en Abdel Fattah Al-Sissi
De 34 minuten lange toespraak van onze premier Bibi Netanyahu was oprecht en duidelijk. Een waarschuwing voor een ieder. Het grootste gevaar: Iran en de ISIS. De grootste leugenaar: Abu Mazen. Hij is ook verantwoordelijk voor het groot aantal kinderen dat tijdens de 50-daagse oorlog omgekomen is. De UNHRC eveneens. Die VN-groep ondersteunt en beschermt de vijand.
Yitzhak Herzog, de leider van de Israelische Arbeidspartij, zei voor het grootste gedeelte akkoord te gaan met de woorden van Bibi. Maar de wereld luistert nog steeds niet.

President Al Sissi kreeg applaus van andere staatshoofden en delegaties toen hij naar het podium liep. Hij zei onder meer:
* De Egyptenaren willen een nieuw Egypte bouwen. Dat is ons doel. Wij respecteren de rechten en vrijheid en hebben onze verplichtingen. Geen discriminatie. Vrijheid van meningsuiting voor allen. Wij werken aan voorspoed en een goede toekomst. Egyptenaren hebben de afgelopen 2 jaar geschiedenis gemaakt en gevochten tegen corruptie en despotisme. Geen tirannie. Het volk heeft tegen rebellen en extremisme gevochten.

Tijdens een bijeenkomst van de “Jewish Federation Leaders” in New York zegt Bibi dat Hamas tijdens het gevecht in Gaza dozijnen Palestijnen heeft vermoord om de bevolking haar macht te tonen. Dat het volk angst heeft daardoor, is een begrijpelijke zaak.
Isis onthooft en Hamas schiet dood. Wij hebben te doen met een wereldwijd netwerk van militante moslimgroepen en -regeringen. De Hamas, evenals ISIS, willen beide de wereld beheersen, maar niet samenwerken.
Amerika is kwaad omdat wij in Silwan (Oost-Jeruzalem) huizen bouwen en huizen door Joodse families laten bewonen. Maar ook in dit geval heeft het een verkeerde informatie. Dit is Israelisch gebied. Arabieren mogen toch ook in West-Jeruzalem wonen! Maar Amerika wil
alle gebieden buiten de groene lijn aan een nog steeds niet erkend Palestina geven.

10. ISIS-leider Abu Bakr Al Baghdadi
De ISIS-leider zegt dat er een dag komt dat de islam overal loopt als een heer, als een vrij mens. De wereld zal luisteren en het terrorisme begrijpen. Het zal ook de de ideologie van democratie vernietigen.
Khaled Meshaal, de Hamas leider, zegt tegen het Westen: “Bij Allah, jullie worden verslagen. Morgen zal onze natie op de troon van de wereld zitten”. Hamas wil niet alleen Israel vernietigen, maar ook een Kalifaat hebben.

11. Iran en Syrië
Er is contact tussen Iran en Amerika wat betreft het gevecht tegen de ISIS. Ook Syrië verzet zich tegen deze internationale terreurorganisatie. De Syrische minister van BuZa Moualim zegt in de VN dat het vecht tegen terreur en respect heeft voor onschuldige mensen. Landen die de militanten steunen creëren een situatie, die de wereld geen goed doet.
Ook Turkije blijkt zich te verzetten tegen de invloed van de IS. Het wil een bufferzone om het land en de vluchtelingen te beschermen. Een grondleger is nodig. Turkse militairen hebben op 29/9 al wel op de IS geschoten.
Iran voorziet Libanon van wapens opdat het kan optreden tegen moslimextremistengroepen.. De Hezbollah is sterker dan het Libanese leger.

12. Bibi en Ban Ki Moon
Op 30/9 ontmoeten de heren elkaar.
Bibi zegt de VN-directeur dat het conflict met de Palestijnen niet is vanwege de nederzettingen, maar om het bestaansrecht van de Joodse staat. Iran blijft werken aan atoomwapens. De bevolking van Gaza wordt gebruikt door de Hamas. Israel gebruikt de Iron Dome om de bevolking te beschermen. De VN Mensenrechten Raad (UNHRC) onderzoekt Hamas niet, terwijl deze terreurgroep wel gebruik maakt van VN-faciliteiten om Israel te beschieten.

13. De PA en de VN
De Palestijnse Autoriteit vraagt de VN Veiligheidsraad om november 2016 als uiterste datum te aanvaarden voor het terugtrekken van Israel uit het totale bezette Palestijnse gebied, inclusief Oost-Jeruzalem. Deze resolutie is het gevolg van de toespraak van Abu Mazen tijdens de VN-bijeenkomst in New York. De Veiligheidsraad moet dus een rol zonder uitstel spelen in het uitvoeren van de tweestatenoplossing en het opbouwen van een onafhankelijke, soevereine democratie en een levensvatbaar Palestina.
De Amerikanen hebben het vetorecht en heeft dit al meerdere malen gebruikt. Amerika meent dat alleen onderhandelingen tussen Israel en de Fatah een oplossing zouden kunnen bieden.
Geen nederzettingenactiviteiten en militaire operaties. Wel bescherming van het Palestijnse volk.

14. Israel kort
++ In Turkije wonen nu 1.5 miljoen Syriërs. De meesten zijn gevlucht vanwege de angst voor ISIS. Het land neemt nu wel maatregelen om niet te worden beheerst door de IS. Het gaat met Amerika en de coalitie samenwerken om de IS/ISIS te bestrijden. De grens met Syrië en Irak is 1200 km.
++ Het budget voor Defensie in 2015 is met $ 1.6 miljard verhoogd. Totaal nu $ 15.5 miljard. Een bedrag van 2 miljard is voor 2014 toegevoegd opdat de extra kosten van de OPE gedekt werden. Belangrijk is de controle op ondergrondse tunnels.
++ Het verkeer op Ben Gurion Airport is tijdens de Joodse feestdagen hoger dan ooit. Op 28/9 meer dan 521 vluchten die aankwamen en vertrokken. Een totaal van 1.4 miljoen passagiers gedurende de feestdagen.
++ Het is 41 jaar geleden dat 4 Arabische landen op Grote Verzoendag aanvielen. Israel verloor toen 2688 militairen. Israel was niet voorbereid en mede door de actie van de toenmalige generaal Sharon, die zonder toestemming het Suezkanaal overstak, werd de “Oktober”-oorlog gewonnen.
++ De Israelische rhytmische gymnastiekploeg, bestaande uit meisjes van gemiddeld 16 jaar, won de zilveren medaille tijdens de wereldkampioenschappen in Turkije. Nog 1x een medaille en de ploeg mag deelnemen aan de Olympische Spelen in 2016.
++ Baruch Shmallov won de gouden medaille bij de categorie onder 66 kg en jonger dan 21 jaar van de Europese judokampioenschappen in Roemenië.
++ Bij windsurfing in Spanje won Ma’ayan Davidovich een bronzen medaille.
++ Britse vliegtuigen hebben voor de eerste keer ISIS-doelen in Irak gebombardeerd.
++ Israel legt contacten met Arabische landen. Dat is beter dan aan tafel te gaan zitten met de Palestijnen.
++ Gaza gaat weer aardappels naar Europa exporteren. Dit was gestopt tijdens de OPE. Vanwege de nog heersende werkloosheid is het op dit moment nog een beperkt percentage.

Stichting Lechaim
Zoals vermeld, vieren wij tussen vrijdagavond en zaterdagavond Grote Verzoendag.
Dan is het in Israel muisstil. Alle winkels en bedrijven zijn gesloten en het algemene verkeer
is stilgelegd. De synagoges zijn overvol en de diensten duren de hele dag.
Kinderen hebben dan feest. Zij kunnen met hun fiets op de grote wegen en genieten daarvan.
Wij allen hebben dan mede via de gebeden de gelegenheid te denken over het verleden, het heden en de toekomst. De religie overheerst en zou ons via de vraag om verzoening het goede gevoel moeten geven om humaan, oprecht en volgens de door G-d gegeven geboden
te blijven leven. Dat dit door een ieder een eigen inhoud wordt gegeven is duidelijk en toch ook aanvaardbaar.

Wij, Lechaim werkers, gaan door met onze opdracht en doen al het mogelijke om zo veel mogelijk mensen bij ons werk te betrekken, opdat de slachtoffers van terreur en in het bijzonder de traumapatiënten de hand te reiken.
Help ons ook, opdat wij bij het einde van Joodse jaar 5775 kunnen zeggen: dit was een goed jaar.
U allen een goede Verzoendag gewenst, een gezegende zondag en een prettige week.

Shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer