Harry’s focus op Israel 528

Israel, 13 oktober 2014

Beste lezer,

New book - order now...Deze brief stel ik samen tijdens de tussendagen van Sukkot, het Loofhuttenfeest. Tijdens deze 7 dagen herdenken we de uittocht uit Egypte. Onder leiding van Mozes liep het Joodse volk 40 jaar door de woestijn om zich te vestigen in het Beloofde Land, en dat in Shiloh, de natuurlijke hoofdstad van het Joodse volk. Zoals bij velen bekend, ligt Shiloh tussen Jeruzalem en Ariel. Precies in het midden. Een bezoek aan die plaats is meer dan de moeite waard, omdat een ieder dan kan zien dat daar de Tabernakel werd geplaatst en dat men daar geleefd heeft.
Daarom is het mij een raadsel dat vandaag onder meer door bepaalde regeringen wordt bestreden dat Judea en Samaria Joods gebied was, en natuurlijk nog is.
Als de huidige politieke leiders onze geschiedenis zouden hebben bestudeerd, Klik en geef uw advertentie op...dan zou een ieder het huidige Israel anders beoordelen en niet van Israel eisen dat het akkoord moet gaan met een tweestatenoplossing, en dat het wel het recht heeft nederzettingen te ontwikkelen en huizen, scholen, universiteiten en bedrijven te bouwen.
Tot nu toe is het gedurende de Joodse feestdagen rustig geweest. Wel wat problemen aan de grens met Libanon en Gaza. Maar ons leger heeft de veiligheid wel onder controle.

Op 4 oktober hebben 120 moslimgeleerden en de Groot Mufti van Egypte een brief gepubliceerd. Zij veroordelen het moslimgedrag. Alle verboden worden overtreden. Onder meer de onthoofdingen. Het zijn 24 punten. De brief is gericht aan de IS.
Zie: http://www.wimjongman.nl/nieuws/2014/open-brief-albaghdadi.html

Er is veel meer te schrijven over het grote gevaar van de IS, de Islamic State, en over de houding van veel landen die Israel het licht niet in de ogen gunnen. Dat zou een boekwerk worden. Daarom verwijs ik naar de voorgeschiedenis van de 2e wereldoorlog, de houding van veel landen tijdens en na deze vreselijke oorlog. Laat dit een les zijn voor alle wereldleiders, opdat de wereld niet wordt geconfronteerd met een 3e oorlog, die volgens mij het leven op aarde vernietigt.

1. Zweden
De nieuwe premier van Zweden, Löfven, heeft voordat hij officieel gekozen was, verklaard de staat Palestina te erkennen. Israel heeft gereageerd dat dit natuurlijk onmogelijk is, omdat er allereerst onderhandeld moet worden met Fatah en Hamas, en gepraat met de Arabische wereld.
Zelfs Jen Psaki, de Amerikaanse woordvoerder, meent dat Löfven, die inmiddels actief regeerder is, overdreven te werk is gegaan.
Löfven, aldus minister Avigdor Lieberman, moet zich bezighouden met de situatie in het Midden-Oosten, dus Syrië, Irak, enz. Hij vindt tevens dat de EU vreemd denkt over Israel.
6% van de Zweedse bevolking is moslim. Deze groep heeft een duidelijke invloed op de sociaal-democratische partij.
Op 10/10 zegt de nieuwe premier dat er voor vastlegging van een tweestatenoplossing wel eerst moet worden onderhandeld.
Ook Denemarken dreigt Israel met sancties als het geen deal maakt met de Hamas. Dat betekent dus: geen blokkade om Israel te beschermen en stoppen met bouwen.

2. Syrie en Irak
Op 10/10 bezoekt president Bashar Assad een moskee in Damascus om de dienst bij te wonen. Dit na aanvallen van de Amerikaanse luchtmacht op IS (Islamic State) groepen. 30 militanten werden daarbij gedood.
De IS vecht ook aan de grens van Turkije. Sinds de opstand zijn er meer dan 190.000 doden. Volgens de Turkse president Erdogan zijn militanten nooit via Turkije Syrië binnen gekomen. Zelfs zouden 6000 militanten door Turkije tegengehouden zijn.
ISIS heeft bijna de totale controle over de provincie Anbar in Irak. Er is geen militaire tegenstand en ISIS heeft veel wapens onder controle. Ook in Syrië is 1/3 van Kobani in handen van de ISIS. Turkije wil Assad weg hebben en door een gematigde regering vervangen.

3. Ebola
De regering heeft besloten deelname aan de strijd tegen Ebola te verhogen. Drie mobiele noodklinieken worden naar West-Afrika gestuurd. Daar is het risico voor deze infectie hoog. Een staf van medische experts wordt toegevoegd en medici in Afrika opgeleid om verspreiding te voorkomen. In Kameroen is al een team evenals in Siera Leone.
Tot nu toe is deze infectie niet in Israel. Maar er worden voorzorgsmaatregelen getroffen. Bibi had een speciale zitting met officials van de regering, militairen en medici. Besproken werden de acties die moeten worden genomen als Ebola ook in ons land wordt ontdekt. Guinea, Liberia, Siera Leone en West-Afrika zijn de gevaarlijkste landen. Dus deze gebieden niet bezoeken. Tot op heden zijn er ongeveer 4000 doden.

4. Oost-Jeruzalem
Het plan om 2.610 appartementen in Oost-Jeruzalem te bouwen wekt veel weerstand in de EU en Amerika. In het bijzonder in Duitsland, Amerika en Frankrijk. Volgens al deze landen heeft Israel in 1967 dat gebied van Jordanië veroverd. Nu dus afwachten wat de EU doet.
Bibi zegt op 6/10 op CBS dat hij geen beperkingen aanvaardt wat betreft het bouwen van huizen in Israel. Dus ook niet in Givat Hamatos. Hij onderstreept dat Joden en Arabieren overal in ons land kunnen bouwen.

5. Amerikaanse schoonheidskoninginnen
Een delegatie van 11 Amerikaanse winnaressen hebben Israel gedurende 5 dagen bezocht. Zij hebben veel van ons land gezien en met veel Israeli’s gesproken. Het echte Israel bleek toch heel anders te zijn dan het wereldwijde imago. Israel had een titel van: gevaarlijk, oorlogsituatie, onenigheid, pijn, dood, conflicten. Na de eerste dag was de algemene conclusie: wat wij via de media gehoord en gelezen hebben is ver van de waarheid.
Israel heeft een land opgebouwd, een werkkring, veiligheid, democratie, ziekteverzekering, topontwikkeling voor alle religies en bevolkingsgroepen. Zij hechten meer waarde aan het leven dan aan de dood en hebben een glimlach op hun gezicht en moed in hun ogen.

6. Abu Mazen en de Gazastrook
Om de Gazastrook weer op te bouwen vraagt Abu Mazen op 12/10 op de betreffende conferentie in Cairo $ 4 miljard. Eveneens voor de eenheidsregering 4.5 miljard voor haar budget tot 2017. Dit dus vanwege de oorlog tussen Israel en de Hamas. Het gaat om 10.000-en huizen en 5000 bedrijven. Israel geeft toestemming voor het leveren van cement, maar dit wel onder bepaalde voorwaarden.
Noot: eerst oorlog voeren en nu bedelen. Er is veel kritiek in Israel, omdat de vraag is: wie controleert. De Hamas heeft nu al 3x een actie ondernomen en de tunnels waren levensgevaarlijk.

7. De Gazastrook
De Israelische vloot heeft sinds het einde van de oorlog diverse keren het smokkelen van wapens opgevangen. De betreffende commandant zegt ook de raketten op te vangen, die uit Gaza op onze boten worden afgeschoten. We hebben een perfecte informatie om tijdig een aanslag op te vangen. Die zal dan wel anders zijn dan bij de OPE.
Hamasleider A.Hazar zegt: als wij een stukje Gaza aan de Westbank toevoegen dan zouden wij Israel in een razend tempo vernietigen. Wij willen een moslimstaat zijn en Palestina opbouwen.
Noot: We moeten niet vergeten dat Haniyeh, de Hamasleider, volgens de polls bij de komende PLO-verkiezingen 55% krijgt en Abu Mazen 38%.

8. Reuven Rivlin
Onze president, de opvolger van Peres, bezoekt in Kafa Yasif het Eid al Adha festijn. Dit moslimfeest werd tevens bijgewoond door honderden Arabische burgemeesters, religieuze leiders en academici. Rivlin is op de hoogte van de gewoontes op dit feest.
Hij zegt: enerzijds liggen onze culturen vlak naast elkaar en anderzijds is er een moeilijke communicatie. Wij moeten onze religie gebruiken, opdat wij elkaar respecteren. Niet alleen de politiek. Wij zijn kinderen van Abraham. In diverse steden wordt gewerkt aan een betere relatie.

9. Iran
Op 5/10 zijn 2 personen gedood en 4 gewond bij een ontploffing van atoomenergie producten. Denkelijk door een brand veroorzaakt bij een eenheid waar explosieven worden ontwikkeld. Een vrij zware ontploffing ten oosten van Teheran in het militaire centrum van Parchin. Het is niet bekend of dit sabotage was. Het centrum heeft veel schade geleden. Verondersteld wordt dat Israel de explosie heeft veroorzaakt.

10. Amerika
De voormalige gouverneur van Arkansas, Mike Huckabee, heeft een rally georganiseerd in Washington. Hij werkt aan zijn kandidatuur voor het presidentschap in 2016.
Duizenden waren aanwezig. Hij is teleurgesteld dat Obama onvoldoende steun aan Israel heeft gegeven tijdens de OPE en begrijpt de kritiek van de wereld niet. Diverse congresleden waren aanwezig om Israel te steunen. Huckabee spreekt de menigte toe en zegt:
* Duizenden zijn vandaag hier en zien de noodzaak om Israel te steunen. Zeker na de OPE en de 3 moorden.
* Israel heeft het recht en de morele verplichting haar volk te beschermen.
* Wij verspillen meer tijd met dat Israel niet mag bouwen op het land dat Abraham gekregen heeft, dan de Iraniërs te vertellen te stoppen met bouwen van bommen.

11. De EU
De 28 landen willen een tweestatenoplossing en dit volgens de grenzen van 1949. Het andere gebied is Palestina. Dus de Golan, Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem. Een vreemde zaak en we mogen ons afvragen wat het motief dan wel is. De economie? In ieder geval niet de veiligheid van de Joodse staat. De EU zou zich meer moeten bezighouden met de ISIS. De EU zou eens moeten kijken naar de christenen in Israel en in de moslimlanden. Dan zou men denkelijk wel van gedachten veranderen.

12. Eenheidskabinet
Vier maanden na de overeenkomst tussen Fatah en Hamas zijn de ministers op 9/10 in Gazastad bij elkander gekomen. Rami Handallah is de premier. Jon Psaki, de Amerikaanse woordvoerder, is gast tijdens de te houden conferentie op 11/10 over de heropbouw. Abu Mazen is aanwezig, evenals Handallah. Amerika heeft al $118 miljoen toegezegd. Psaki is van mening dat meerdere landen bereid zijn deel te nemen.
Er is nu wel een eenheidskabinet, maar ook een groot probleem. Wie gaat nu controleren de aanvoer van cement, bouwmateriaal, enz. ?
Inmiddels is bekend geworden dat 80 landen samen meer dan $ 5.4 miljard hebben toegezegd om Gaza weer bewoonbaar te maken. Dat de Hamas zich aan het herbewapenen is, blijkt minder belangrijk te zijn. Een deel van dit bedrag wordt direct overgeboekt naar de Hamas. Dus Abu Mazen heeft geen controle op de besteding.

13. Frankrijk
De stad Lille heeft haar overeenkomst als tweelingstad met Sefad bevroren. De burgemeester is voorstander van een tweestatenoplossing. Meerdere steden in Frankrijk overwegen nu hetzelfde te doen. De Joodse gemeentes zijn furieus. De relatie was: Lille-Sefad-Nablus. Nu dus negatief, omdat hetzelfde Lille werkt en aan een oplossing en de pro-Palestijnen steunt in de ontstane situatie.
Misbruiken.
Ruim 200 Franse meisjes hebben zich in Syrië aangesloten bij de Jihadisten. Hun werk onder meer echtgenote worden, kinderoppas , huishoudster. En daarmee de basis leggen voor een Islam Kalifaat.

14. Emigratie
Een aantal Israeli’s is verhuisd naar Duitsland, omdat het leven in Israel te duur zou zijn. Het is bijna onmogelijk om in Israel een huis te kopen, en het dagelijks leven zou onbetaalbaar zijn. Organisatoren zeggen dat zij 9000 aanvragen voor een visum hebben ontvangen. Dezelfde organisator onderzoekt wat de reden is van het te dure leven in Israel. Duitsland is goedkoper.
Een vreemde situatie, omdat de organisator toch echt een en ander niet onderbouwd heeft en er denkelijk een business van aan het maken is.
Er zijn felle reacties gekomen van in Duitsland wonende Israeli’s en van Israeli’s, die de organisatie met feiten om de oren slaan. Men verwijst naar het verleden en voegt toe dat het in ons land goed wonen is.

15. Christelijke oproep
Een Arabisch Katholieke, een Grieks-Orthodoxe en een Lutherse geestelijke leider roepen Europa op Palestina te erkennen met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Dit gebeurde na het bericht dat Zweden Palestina zal erkennen. Met de brief “van Jeruzalem onze bezette hoofdstad” publiceren zij hun urgente boodschap. Zij willen recht en vrede in hun eigen land.

16. Israel kort
++ De religieuze Ayatollah Boyouredy zit in de cel, omdat hij een Shi’itische sheikh is en politiek van religie wil scheiden. “Ik onderschrijf de martelingen niet, die ik moet doorstaan. U zou dan misselijk worden en niet meer eten. Ik verwijs ook naar de basis van de islam. Een gevaar voor de wereld”.
++ De Nederlandse regering heeft militairen verboden hun uniform, of wat er op lijkt, te dragen. Dat geldt ook voor de douane. Het eigen leger wordt dus beschermd. Dreigementen zijn ontvangen van een lid van de Al Quada groep.
++ 2 miljoen pelgrims vierden de Hai in Mekka. De regering van Saoedi Arabië riep de menigte op niet alleen te bidden, maar ook te voorkomen dat de jongeren zich aansluiten bij duivelse organisaties als de ISIS.
++ Het Joodse feest Jom Kippoer (Grote Verzoendag) evenals de moslimfeestdag Eid al Adha, vielen op dezelfde dag. Alles verliep rustig. Geen wanorde. De Arabieren hielden rekening met de muziek.
++ De Yihadistengroep Ansar Beit al-Maqdis heeft in de Sinaï op 5/10 vier mannen onthoofd. Zij zouden voor Israel hebben gespioneerd en met het Egyptische leger en de Mossad hebben samengewerkt. Meer Egyptenaren sluiten zich aan bij de ISIS. Men praat over 8000 Egyptenaren die nu actief zijn bij de ISIS en Al Quada.
++ Israel heeft ongeveer 1000 Syrische gewonden behandeld. Kosten ongeveer 7 miljoen euro.
++ De rebellen van de Shi’iten controleren het grootste deel van het arme land Jemen.
++ Op 7/10 heeft Hezbollah aan de Libanese grens explosieven afgeschoten en daarmee 2 Israelische militairen gewond. Het IDF heeft als reactie 2 Hezbollah posities beschoten. Israel reageert opdat het Noorden van ons land onder eigen controle blijft.
++ Canada heeft zich nu ook gevoegd bij de coalitie, die de IS aanpakt. Het richt zich op Irak.
600 luchtmachtmilitairen en andere krachten, inclusief 6 vliegtuigen, vestigden zich in het M-O.
++ Saoedi Arabië heeft Libanon militair materiaal toegezegd voor $ 4 miljard. Dit om de moslimmilitanten in Libanon te bevechten. Hezbollah steunt Assad, een Alawite.
++ De eerste dag van het Loofhuttenfeest werd ons land verrast met een enorme storm. Zoals bekend begint dan het regenseizoen. De Lieve Heer heeft ook nu weer zijn teken gegeven.
++ In Manchester voetbalde een Maccabi-team onder de 16 jaar. De tegenstanders bleken continu anti-Joodse opmerkingen te maken. De coach liet het spel stoppen.

Stichting Lechaim
In de komende dagen sturen we u een bijzondere brief van onze relatie Reut Sderot.
Ondanks de redelijke rust aan de diverse fronten en de weinige acties van terroristen, is het noodzaak om door te gaan met het belangrijke werk van onze stichting.
De eerder omschreven angst en spanning bij maar al te veel kinderen blijft en vermindert amper.
We hebben geschreven over de bijzondere school waar veel aandacht wordt besteed aan begeleiding van de traumapatiënten. Maar dit is niet ons enige project. Ik doe een beroep op u allen ons werk te steunen, opdat wij als mens ons noodzakelijke werk mogen voortzetten: financiële hulp geven aan diegenen, die dat heel hard nodig hebben.
Mede namens het stichtingsbestuur mijn oprechte dank.

Groet en shalom,
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer