Harry’s focus op Israel 529

Israel, 21 oktober 2014

Beste lezer,

New book - order now...De Joodse feestdagen zijn voorbij. Na Joods Nieuwjaar (Rosh Hashana), Grote Verzoendag (Jom Kippoer), Loofhuttenfeest (Sukoth), werd Vreugde der Wet (Simchat Torah) gevierd.
Op die dag wordt het laatste hoofdstuk van de Torah (Deutoronomium) gelezen en het eerste van Genesis, het eerste boek van Mozes. In heel Israel wordt die dag feest gevierd. Men danst, doet spelletjes met de kinderen, men eet vaak samen met vrienden, kortom: het is een dag, die niet de indruk geeft dat Joods Israel eigenlijk in oorlog is.

In de ontwikkeling van het Joodse volk is een duidelijke lijn te zien. Ga van Abraham naar Izak, naar Jacob, naar Jozef, naar Mozes. Het bijzondere is dat wij niet alleen een volk zijn, maar ook een religie, een eigen cultuur hebben. Velen zien niet of willen niet zien dat de Torah Klik en geef uw advertentie op...en de 10 Geboden toch eigenlijk ook de basis zijn voor andere religies. Het grote verschil is dat een Jood als Jood wordt geboren en dat het Joodse volk een eigen land heeft.
Ik schrijf dit omdat ik toch wel misselijk wordt van al die landen, die zich niet alleen bezighouden
met het beleid van onze regering, maar ook met het bepalen van de grenzen van het Beloofde Land. Men zou zich eens moeten afvragen wat het motief is geweest, en voor velen nog is, dat er een Joodse staat is heropgericht, en dat Joden, verspreid over de hele wereld, emigreren naar Israel.

Iedere week verzoek ik u om het werk van onze stichting Lechaim financieel te steunen. Zoals u allen bekend is, steunen wij de slachtoffers van het terrorisme in Sderot, Nitzan, Shiloh en bepaalde getroffen families. Het is ons allen bekend dat de internationale financiële crisis invloed heeft op ons allen. Ook op ons noodzakelijke werk. Toch doe ik een beroep op u en verwijs onder meer naar onze website. Blijf of ga ons helpen, opdat wij met ons allen onze menselijke plicht kunnen doen.
Daarom mijn verzoek: vergeet ons niet. Weer dank bij voorbaat.

1. Bibi – Ban Ki Moon
Onze premier zegt dat de achtergrond van het geweld van Hamas in Gaza niet de bezetting van de Gazastrook is. Heel simpel: wij hebben Gaza verlaten en alle nederzettingen afgebroken. De reden: het door Hamas gebruikte geweld met raketten, welke ook VN-gebouwen en -scholen hebben geraakt.
* Diverse raketten die door VN-officials zijn gevonden, zijn teruggegeven aan de Hamas.
* Hamas is tegen het bestaan van Israel. Zij doden iedere Jood, iedere Israeli.
* Vrede is alleen mogelijk door onderhandelingen.
* Wij willen een status quo zoals we die steeds hebben gehad.
* Wij zorgen voor veiligheid van alle religies.

2. Engeland
Het Engelse parlement heeft op 13/10 met 274 stemmen voor en 12 tegen gestemd voor erkenning van de staat Palestina. Dit moet wel via onderhandelingen. Dus de Palestijnse Arabieren hebben wel een verkeerde indruk van deze uitslag.
Noot: Hamas erkent Israel niet. Wij accepteren wel Arabieren in Israel. Dus waarom mogen Joden niet wonen in Judea en Samaria?
De stemming in Engeland heeft de sfeer in de EU wel veranderd. Men herinnert zich niet de Balfour-verklaring. Maar ook niet de honger, de ziektes, de bloedige oorlogen en het extremisme van de islam. De wereld dwingt Israel om beslissingen te nemen, die blijkbaar niet geaccepteerd worden.
De PA-minister van BuZa noemt het: rectificatie van de historische ongerechtigheid van Balfour.
Een Engelse pro-Israel-stroming zegt: de tweestatenoplossing is het einde van het proces, niet het begin.
Frankrijk en Spanje zeggen hetzelfde als Engeland. Ja, Palestina, als …………
75% van de Joodse bevolking van Israel is tegen het oprichten van een Palestijnse staat en splitsing van Jeruzalem. Het gaat hier dus wel om de grenzen.
Ook heeft de mening van diverse landen wat betreft de tweestatenoplossing en de groei van het antisemitisme invloed op de stemming in Israel. En deze gevoelens hebben niets van doen met links of rechts denken. Hamas ontvangt veel geld. In Engeland lange discussies over het Joodse land, in veel landen rellen

3. De EU
Tijdens de conferentie in Caïro is ruim 450 miljoen euro aan Gaza toegezegd. Dit zonder bepaalde eisen. Nederland en Duitsland geven ieder 50 miljoen extra, onder voorwaarde dat er geen oorlog meer komt. Dus geen herbewapening. Alle landen hebben ruim 4 miljard euro toegezegd. Qatar is de grootste gever. Ruim 800 miljoen. Dit land wil meer invloed en denkt o.a. aan de aan haar toegezegde organisatie van het wereldkampioenschap voetbal in 2020.
Noot: Dus u betaalt, omdat Hamas Joden vermoordt.
Er is in samenwerking met de VN een overeenkomst gemaakt tussen GoP( Government of Palestine) en GOI ( Government of Israel ) in september 2014.
* De GoP leidt de heropbouw en de privésector.
* De GoP geeft de garantie dat de donaties goed in Gaza zullen worden besteed.
* De GoI zorgt voor de veiligheid van Israel.
Het gaat dus om de vernielde 80.000 huizen en andere gebouwen.

4. Berlijn
In mijn vorige Focus heb ik geschreven over het dure Israel en het leven in Berlijn. De man, die de oproep om te emigreren naar het veel goedkopere levensonderhoud in Berlijn, blijkt contact te hebben met een makelaar en een school om de taal te leren. Zijn naam is anoniem.
Hij zegt wel weer in Israel te gaan wonen als het mogelijk is om daar een huis te kopen en melk, boter en kaas zonder een lening van de bank. De supermarkt van Rami Levi in Israel heeft de prijs van de pudding verlaagd. Nu $ 0.27 in plaats van 0.78. Maar dit kost hem geld. De bekende
Israelische fabrikant Strauss zegt dat Milky nergens in de wereld goedkoper is. Het genoemde product in Berlijn is geen Milky.

5. Israel-Gaza
Sinds dinsdag 14/10 stuurt Israel goederen naar de Gazastrook als een menselijke geste. Dit dus wel naar het door Hamas beheerd gebied. Op de eerste dag 600 ton cement. 50 vrachtwagens agregaat, 10 trucks staal.
Het gebruik staat onder controle van de VN en de PA, die moeten voorkomen dat het materiaal niet verkeerd gebruikt zal worden. In de komende weken exporteert Gaza dadels en aardappelen naar de PA. Bekend is al wel dat Hamas geld van de VN en andere landen gebruikt om terreurtunnels te bouwen. En dit dus om Israelische burgers aan te vallen.
De deal is gemaakt door de Coordinator of Government Activities in the Territories, het COGAT.

6. Reuven Rivlin
Op 13/10 heeft onze president de 5000 christenen toegesproken tijdens de 35e jaarlijkse feestavond van het het ICEJ.
* Dank voor uw vriendschap, dank voor uw betrokkenheid, dank voor uw steun en vertrouwen.
De president van het Wereld Joods Congres, Ronald Lauder, zegt dat de Internationale Gemeenschap de problemen van de christenen in het Midden Oosten, verwaarloost. Wij kennen dit probleem. Over het beleid van de Duitse regering was de wereld in de jaren 30 ook stil.
Rivlin roept de Joodse en Arabische burgers op om in Jeruzalem geweld te voorkomen. Dit is niet het denken en doen van de Joden en zal dan ook nooit geaccepteerd worden.
Ik lijd onder het geweld en het terrorisme. Dat brengt ook geen oplossing. Ik veroordeel het. Wij zijn hier weer gekomen uit liefde voor ons thuisland en niet om onze buren te haten.

7. De EU
Duizenden politieleden uit 26 landen worden naar de doorgangspunten gestuurd. Ook naar treinstations en bushaltes. Dit om illegale migranten te controleren. Mensen zonder goede documenten worden tegengehouden en natuurlijk ook terroristen.
Informatie is ontvangen over het indringen van terroristen. Velen zijn gevluchte Syriers.

8. Moskeebrand
Een brand heeft gewoed in de moskee in de stad Aqraba. President Rivlin heeft de politie opdracht gegeven de brand te onderzoeken. Een urgente zaak, aldus Rivlin.
Heilige plaatsen in brand steken is terrorisme. Of dat racistisch, religieus of nationalistisch is, hiertegen moet worden opgetreden, aldus Rivlin..

9. Amerika-Egypte
Amerika stuurt 10 Apache helikopters naar Egypte. Dit was toegezegd door John Kerry tijdens zijn ontmoeting met de Egyptische president El Sissi. Daardoor kan Egypte het terrorisme in de Sinaï aanpakken. Obama had problemen met Egypte na het afzetten van de ex-president Morsi.

10. Abu Mazen
De PA-president geeft door dat er geen verzoening met de Hamas is, voordat er verkiezingen worden gehouden.
“We hebben geen toekomst als de helft van het volk militant is. Dus ook geen controle over Gaza. Nu politiek verdeeld. Dus verkiezingen houden.”
Hamas had een politiek plan om Abu Mazen af te zetten.
Hamas-official, Salah Bardiwil, reageert en zegt:
“Wat betekent dan de overeenkomst die wij in Caïro en Gaza hebben gemaakt en de eenheidsregering, die vorige week Gaza heeft bezocht?”
Op 17/10 zegt de ambassadeur van de PA, Riyad Mansour, dat zijn eenheidsregering deze maand een motie zal indienen bij de Veiligheidsraad. Israel zal zich uiterlijk in 2016 uit de Palestijnse gebieden moeten terugtrekken.
Dit betekent dus dat er geen onderhandelingen zullen plaatsvinden !

11. Gas uit Israel
Israel heeft contracten afgesloten met Egypte, Jordanië en de PA om eind 2014 gas te gaan leveren. Ook een deal met Turkije en contact met Gaza.
Het gaat om miljarden. Daarmee worden dan ook de toch wel hoge kosten gedekt van de 50-daagse oorlog en denkelijk een betere relatie met de omliggende landen.
Egypte ontvangt gedurende 7 jaar 2,5 miljard kubieke meter. De waarde is ongeveer $ 6 miljoen per jaar. Jordanië gedurende 15 jaar. Totaal waarde: $15 miljard.

12. Turkije
Hoewel Turkije eigenlijk haar land als centrum van het Ottomaanse rijk wil zien, hoort men daar weinig over. Erdogan moet voorzichtig zijn, want de ISIS wil Turkije ook beheren en Erdogan weg hebben. Amerika maakt gebruik van een Turks vliegveld om de ISIS te bestrijden in de omgeving van Kobani

13. De ISIS
Tijdens het moslimfeest Eid al Adha in Washington spreekt John Kerry. Hij zegt o.a.: wegens gebrek aan vredesbesprekingen tussen Israel en de Palestijnen groeit de extreme moslimgroep. Wij moeten voor vrede vechten.
Het is gebleken dat Iraakse officieren ISIS-terroristen opleiden om als piloot in vliegtuigen te kunnen opereren. Dit gebeurt op een Syrisch vliegveld. ISIS heeft Syrische en Iraakse wapens en nu ook gevechtsvliegtuigen.
De zwarte markt wat betreft het smokkelen van olie is dagwerk geworden. De ISIS smokkelt olie uit Iran, Turkije en Syrië; dit gaat meestal via Irak en naar Irak. De handel steunt ISIS.
De ISIS heeft geen belangstelling voor het conflict Israel-Palestina. Het wil een Sunni-moslim Kalifaat. Ook de vrijwilligers, algemeen gesproken, hebben geen interesse.

14. Iran
De invloed van Iran in gebieden als Libanon, Syrie, Irak, en nu ook Jemen is groot. Voor Israel is dat een probleem. Invloed wat betreft de Rode Zee kan door Iran gebruikt worden om de zeeroute te bedreigen. Niet alleen moslimland Iran wordt dan een mogelijke vijand, maar ook de ISIS een gevaar.
Ayatollah Ali Khamenei had contact met de secretaris-generaal van de Islamic Jihad Movement, Ramazan Abdullah, in Teheran op 16/10.
Al Khamenei zegt dat de overwinning van de 50-daagse oorlog een zegen was. Een “divine promme”.
Dus mogelijkheden om meer overwinningen te boeken. De toekomst voor het Palestijnse volk ziet er ook goed uit. Maar zonder de steun van Iran is er geen sukses te boeken.

15. Bibi
Op 19/10 wordt wijlen Yitzchak Shamir herdacht. Bibi zegt onder meer:
“Het gevaar van een deal met de belangrijke landen die Iran handhaven als een atoomproductieland is groter en ernstiger dan de bedreiging van de ISIS. Iran bedreigt het evenwicht in het M-O.
De minister van BiZa vaSaoediie Arabië zegt: Terreur heeft geen religie, geen nationaliteit. Vechten tegen de ideologie van ISIS is van groot belang.

16. Israel kort
++ Tijdens de op 12/10 gehouden conferentie is veel geld toegezegd. Dat gaat dus naar Fatah en Hamas. Er zijn geen eisen gesteld. Dus Hamas wordt rijker en militair sterker. Qatar geeft 1 miljard dollar, Amerika 212 miljoen, de EU 565 miljoen, totaal: $ 5.4 miljard.
++ Meer dan 1000 Fransen hebben zich aangesloten bij de ISIS.
++ De niet-Joodse Arabisch sprekende Israeli Salomon Zarka is voorgedragen als directeur van
het Ziv ziekenhuis in Safed. Hij is een Druze en was o.a. militair in het IDF.
++ De Chinezen investeren meer in Israel dan de Amerikanen. Dat is goed voor de balans met de EU en Amerika.
++ De PLO ontving bericht dat Israel voor arbeiders 5000 visums aan de Gazans geeft. Dus ook eigenlijk visums voor vernietiging van productie van mortieren en raketten.
++ Ex-minister Dries van Agt krijgt veel publiciteit. Nu een brief dat op een boekwerk lijkt aan
minister Timmermans. De minister zou een te pro-Israel beleid hebben gevoerd. Deze duidelijk
anti-Israel man is blijkbaar zo belangrijk dat nu ook zijn brief o.a. in Elsevier staat.
++ Deense christenen die een Midden-Oosten achtergrond hebben, worden steeds meer
aangevallen en beledigd door de in Denemarken wonende Moslims. De meesten durven dit niet
door te geven aan de politie.
++ Op Ben Gurion Airport worden passagiers, die uit de bekende risico-landen komen, gecontroleerd. Indien koorts wordt geconstateerd, wordt men naar een kliniek gestuurd en vevolgens naar een ziekenhuis.
++ Japan gaat meer zaken doen met Israel. Het heeft vooral belangstelling voor de techniek.
++ Israel is bepaalde strategische wapens zelf gaan produceren. Dit omdat Amerika tijdens de
Gaza-oorlog vertraagd steun heeft gegeven.
++ Egypte heeft in de Sinaï op 17/10 de leider van de Andar Beith al Maqdie gearresteerd. Wallid Attalah had de leiding van een aanslag waarbij 3 politie agenten zijn gedood en 7 gewond.
++ Rusland verhoogt haar invloed op het Midden-Oosten. Het levert wapens. Amerika levert minder. Het gaat om atoomenergie en industriele projecten.
++ De dochter van Ismail Haniyeh, de leider van de Hamas, is in het ziekenuis Ichilov in Tel Aviv een week behandeld.
++ Amerika heeft via vliegtuigen op 19/10 wapens en medische producten aan de Koerden gegeven. Zij bevechten de ISIS aan de Syrische grens bij Kobana. Turkije protesteert.

Groet en shalom.
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer