Harry’s focus op Israel 530

Israel, 28 oktober 2014

Beste lezer en Lechaim relatie,

New book - order now...In de huidige tijd wordt door diverse stichtingen in binnen- en buitenland bijzonder veel aandacht besteed aan de armoede, ziektes, moeilijke omstandigheden van kinderen. Wij hebben daar begrip voor. Jammergenoeg constateren wij dat, aangezien een ieder een euro maar 1x kan doneren of uitgeven.
Ik doe een beroep op u allen om ook ons werk niet te vergeten en te onderschatten.
Stichting Lechaim heeft ook als opdracht kinderen die slachtoffer zijn geworden van het terrorisme, en kinderen in bepaalde gebieden van Israel die getraumatiseerd zijn door de spanning, financieel te steunen. Door de problematiek met Hamas in het zuiden hebben we niet minder, maar meer slachtoffertjes. U kunt ons helpen en vergeet niet dat vele kleintjes een grote maken.
Klik en geef uw advertentie op...Laten we de families in o.a. Sderot, Shiloh, Nitzan en Netanya tonen dat Nederland Israel steunt. Ook op dit gebied.

1. Ichilov ziekenhuis
Dit ziekenhuis in Tel Aviv behandelt meer dan 1000 Gaza-ppatiënten. Israel kijkt niet naar de familieleden of bepaalde relaties. Een patiënt is een patiënt. Dat onder meer de leider van de Hamas, Haniyeh, zijn dochter naar Israel stuurde om haar ziekte te behandelen, is wel heel bijzonder.
SANA, (official Syrian New Agency) geeft door dat de door Israelische bezetter 2 gewonde terroristen uit Syrië in het Naharia ziekenhuis worden behandeld. Tot nu toe 408 patiënten behandeld.
Het is wel onze vijand !!!

Zoals algemeen gepubliceerd is er op 22/10 een baby van 3 maanden in Jeruzalem vermoord, toen zij met haar ouders in Jeruzalem bij de tramhalte stonden te wachten.
Dit geeft wel het verschil in cultuur aan tussen de Hamas-moslims en Joods Israelische medische specialisten. De dader, een bekend lid van de Hamas, is overigens door de politie vervolgd en gewond geraakt. De terrorist is in het ziekenhuis overleden. Het verdriet was nog erger, omdat de ouders van deze baby enkele jaren getracht hebben een kind te krijgen. Zij waren lichtgewond.
De vader was met de baby bij de Klaagmuur geweest. De Amerikaanse grootmoeder zat in het vliegtuig naar Amerika. Dus zij heeft het pas na de landing gehoord en is direct teruggevlogen.
De adviseur van Abu Mazen vond de vreselijke actie een heldendaad.
En wij moeten vrede sluiten met de PLO !
Op 23/10 hebben gemaskerde terroristen een kleuterschool met stenen bekogeld.

2. Arabieren
De Arabieren hebben 22 staten. Deze landen worden door dictators bestuurd. Een Palestijnse staat zou denkelijk ook een dictatuur worden. Dus geen aanwinst voor de bevolking en totaal overbodig.
Turkije, dus Erdogan en Davutoglu, zijn de grootste supporters van een Palestina. Kijk naar hun reactie op de Mavi Marmara in 2010. Men is in Turkije nu weer bezig om nogmaals te trachten de blokkade te doorbreken.
Dit land heeft ook $ 32 miljoen toegezegd tijdens de Donor Conferentie in Caïro.
Hoewel de PA en Israel vijanden zijn is er een goede samenwerking op informatiegebied. De veiligheidsdiensten werken samen. Israel zorgt ervoor dat de PA (Palestijnse Autoriteit) niet door Hamas of andere terreurgroepen wordt aangepakt en overheerst.
Vraag: blijft zulk een samenwerking gehandhaafd als de PA de VN benadert met de bekende motie om als onafhankelijk land te worden erkend en blijft de PA dan wel bestaan?
Op 22/10 geeft het blad AL-Risalan door dat Hamas weer tunnels aan het graven is. Dag en nacht. Hun doel is natuurlijk om Zuid-Israel opnieuw te kunnen bekogelen. Dit verhaal kunnen we lezen enkele dagen na de donor-conferentie. De herbouw van de tunnels is duur. De wereld is blind, maar zich toch ook bewust wat de consequenties kunnen zijn. Maar in veel landen is Israel nu eenmaal een discutabel en eigenlijk overbodig land. In Israel is de bevolking kwaad dat de regering niet ingrijpt

3. Reuven Rivlin
Op 22/10 was er de terreuraanslag in Jeruzalem.
De huidige president Rivlin reageert en zegt:
* een moord op een baby moet een ieder in de wereld, die een hart heeft doen walgen.
* de verhoogde aanslagen in de Arabische straten en in Jeruzalem, die de steun hebben van de Arabische leiders, maken de balans van het leven in Jeruzalem kapot.
* dit veroorzaakt pijn en ondergang.
* de veiligheidsgroepen in eigen land en hoofdstad zijn verantwoordelijk en hebben de opdracht te reageren.
De huidige president heeft duidelijk een ander beleid dan zijn voorganger. Minder politiek en meer sociaal denkend. Volgens hem is de Israelische gemeenschap ziek. De spanning tussen Joden en Arabieren is te groot. 20% is Arabier. De politieke relatie tussen links en rechts is matig. Hij meent dat er gezamenlijk gewerkt moet worden aan begrip voor elkander.

3. Canada
Op 20/10 waren er 2 aanslagen in Montreal op militairen. De daders waren een jaar eerder moslim geworden. In Ottowa was op 23/10 een schietpartij bij het parlement. Een militair die op wacht stond, werd doodgeschoten evenals de schutter.

4. Bibi
Op 23/10 houdt onze premier met deelname van diverse betrokkenen een veiligheidsconsult. Dit vindt plaats op het hoofdkwartier van de politie in Jeruzalem. Hij geeft opdracht om in de hele stad 1000 politieagenten toe te voegen.
Hij zegt dat Jeruzalem de eeuwige hoofdstad is en dat zal zo blijven.
“Wij zullen de rust en de veiligheid weer herstellen. Ik vertrouw en bouw op u allen, die hier aanwezig zijn. Wij steunen de Israelische politie en geven haar wat het nodig heeft. Dit geldt voor het hele land.

5. Ierland
Dit land heeft in haar “Eerste Kamer” op 22/10 een motie aangenomen om de Palestijnse staat te erkennen. Dit onder dezelfde voorwaarden als Engeland en Zweden. Daardoor druk op Israel om te onderhandelen en vrede te sluiten. Deze motie heeft weinig waarde, omdat de motie in de “Tweede Kamer” moet worden behandeld.
Volgens een bepaalde telling zouden 112 landen de staat Palestina erkennen. Volgens de PLO 134 landen.
Noot: volgens mij is het belangrijkste land toch nog steeds Israel. En dat land heeft al jaren lang voorwaarden gekregen, waar nimmer aan is voldaan. Verder niet vergeten dat de Hamas officieel Israel niet erkend. Dit is eigenlijk ook het geval met Abu Mazen, die eisen heeft die lijken op zelfmoord van de Joodse staat Israel.

6. Avigdor Lieberman
De minister van BuZa Avigdor Lieberman zegt als reactie op de terreuraanslagen in Jeruzalem en Ottawa:
* De terreuraanslagen die bijna tegelijkertijd op 2 plaatsen in de wereld plaatsvonden, demonstreren weer dat terrorisme een wereldwijde epidemie is. Daar moet tegen gevochten worden zonder enige concessie.
* Terreur is niet het resultaat van bouwen in Jeruzalem, Ottawa, New York, Madrid, Londen of Mombassa, maar van de oorlog van radicale islam tegen de Westerse wereld.
* Wij steunen onze vrienden in Canada – die ons steunen, o.a. tegen Hamas – nu door ons om ons te begeleiden in de oorlog tegen de ISIS. Zij geven niet toe aan terreur. Ook Israel zal sterk blijven in dit gevecht.

7. Israel
Het Joodse land is bevreesd dat diverse landen, in het bijzonder Amerika, met Iran een deal maken. Volgens Israel moet Iran stoppen met de productie en de ontwikkeling van atoomenergie.
Iran ontwikkelt contacten met anti-Israel landen en het financiert terreurgroepen. Het is beter om geen deal te sluiten, dan een niet-waterdichte overeenkomst. Dan kan er ook meer druk op Iran worden uitgeoefend.
Op 21/10 werd Bibi 65 jaar. Rivlin, Putin, Merkel, John Kerry en minister Erdogan brengen een toast op hem uit. “U staat aan het begin van de weg. Churchill, Ronald Reagan, Sharon waren allen veel ouder aan het begin van hun carriere.”
Israel gaat in Oost-Jeruzalem meer woningen bouwen. Oost-Jeruzalem is niet bezet. Er wonen wel veel Arabieren. Probleem is de relatie Israel en de Palestijnse Autoriteit.
Israelische ziekenhuizen hebben veel buitenlandse patiënten voor genezing. Ongeveer 50.000 per jaar. Een klein probleem: een tekort aan bedden. Wel natuurlijk een compliment voor het niveau van onze medische kwaliteit.

8. Frankrijk
In Valenton, dat vlakbij Parijs ligt, is een straat genoemd naar Marwan Barghoutti. Deze man heeft levenslang gekregen en was de leider van de Al Aqsa Martelaren Brigade.
De burgemeester zegt dat Barghoutti zich verzette tegen de bezetting en de Apartheid van de Israelische regering. Laten we maar stellen dat de burgemeester het voorbeeld is van een oprecht antisemiet.

9. Enquêtes
Tijdens een enkele dagen geleden gehouden enquête werd gevraagd:
Zal een overeenkomst, gepromoot door Obama met Iran, Israel op atoomgebied pijn doen?
48% JA, 13% NEE, 38% GEEN IDEE.
Hanin Zoabi, een Knessetlid, vergeleek het IDF met leden van de ISIS. Moet zij worden verwijderd uit de Knesset?
85% JA, 13% NEE, 4% GEEN IDEE.
Wie is goed voor het premierschap ?
29% BIBI NETNAYAHU. 9% BENNET, 9% HERZOG, 8% LIEBERMAN, 6% KAHNLON, 6% LIVNI, 4% LAPID, 29% GEEN IDEE.
725.000 Israeli’s beschouwen zichzelf als vrij arm. Dat zijn 29% Arabieren en 12% Joden.

10. Naor Narkis
De man die Joden heeft opgeroepen naar Berlijn te emigreren, heeft medegedeeld dat hij in de komende dagen weer naar Israel terugvliegt en zich hier ook weer vestigt. Hij heeft overdadig veel protestbrieven ontvangen. Hij hoopt dat zijn actie “Israel te duur” in Israel invloed zal hebben.
Het was dus een prijzenoorlog, een stunt. Israel is inderdaad niet het goedkoopste land. Maar het heeft zich wel gedurende de afgelopen 70 jaar ontwikkeld als geen ander land en dat nog wel met een bedreiging van het bestaansrecht vanaf de eerste dag.
Het is een normaal democratisch land geworden met op wetenschappelijk, militair en landbouw gebied een voorbeeld voor velen. Een veilig land, en dat kan op dit moment niet van veel andere gebieden worden gezegd. Mogen we daar dan misschien iets voor betalen ?

11. Rusland
De relatie met Israel wordt beduidend beter. Ook niet vergeten dat in mei 1948 de USSR gedurende de eerste periode wapens heeft geleverd. Ben Gurion zei toen: zonder deze steun zouden wij de oorlog niet hebben gewonnen. De nodige wapens werden toen wel via Tschoslovakije geleverd. Na de 6-daagse oorlog in juni 1967 werd de relatie verbroken, maar in 1991 weer genormaliseerd.
In Rusland wonen 14 miljoen moslims en nog 200.000 Joden. Vandaag wonen er 1 miljoen voormalige Russen in Israel. De handel is $ 3,5 miljard en groeit met de dag. In het bijzonder de landbouw, het fruit. Dus het evenwicht met de EU, dat nu minder is, wordt hierdoor gecompenseerd.
Rusland en Iran hebben een goede relatie met elkaar. Politiek en economisch. Beide landen gaan nu handelen in de roebel en de rial

12. Egypte
President Al Sissi heeft in de Sinaï de staat van beleg afgekondigd. Dit na 2 aanslagen, welke 31 militairen en politieagenten het leven hebben gekost. Egypte heeft nu de beveiliging verhoogd. Al Sissi zegt dat de terroristen een wig willen drijven tussen het leger en het volk.
In de Sinaï zijn diverse terreurgroepen. Het kost dus tijd om de rust in de Sinaï te laten weerkeren.
Abu Mazen steunt alle maatregelen, die Al Sissi neemt om de Egyptische staat stabiel en veilig te houden.
Saoedi-Arabië veroordeelt de terreuraanslagen in de Sinaï. Te veel gewonden. Het steunt Egypte in haar strijd tegen de terreur.
Ook koning Abdullah condoleert Al Sissi voor de doden en veroordeelt het terrorisme.
Egypte heeft de indirecte onder haar leiding gevoerde onderhandelingen tussen Israel en Hamas afgebroken. Dit als consequentie van de aanslagen op Egyptische troepen in de Sinaï. Het bouwt nu een muur tussen Rafah en de Middellandse zee

13. Amerika
Tijdens het bezoek op 25/10 van onze minister Moshe Ya’alon aan Amerika, heeft hij alleen een ontmoeting gehad met Samantha Pouwers. Geen ontmoeting met John Biden, John Kerry, Susan Rice.
Oorzaak: de kritiek 6 maanden geleden op Obama en de toch wel heersende spanning tussen Bibi en Obama. Ook de kritiek op Obama wat betreft zijn beleid ten aanzien van Iran en de onderhandelingen tussen Israel en de PA. Wel een ontmoeting met Chuck Hagel, de minister van Defensie.

14. Israel kort
++ De door Amerika gedropte wapens voor de Koerden zijn ten dele in handen van de ISIS gekomen. Het bleken 28 bundels te zijn en niet van groot belang.
++ Israel heeft 7 Palestijnse vissers gearresteerd. Zij waren buiten het toegestane gebied in de Gazastrook. Waren wel eerst gewaarschuwd.
++ Saeb Erekat, het PA-hoofd Onderhandelingen, zegt dat als de VN hun motie niet aanneemt,
de PLO dan van honderden internationale groepen lid wordt. Dat wel als een bezet land. De motie houdt in de terugtrekking van Israel uit de Westbank en dat niet later dan in 2016.
++ Op 28/10 zullen 25.000 hardlopers in Tel Aviv 10 km lopen. Dat begint om 20.00 uur en de route gaat door de diverse buurten.
++ Duitsland heeft Israel 3 patrouilleboten aangeboden. Hierdoor een betere controle op de grenzen. Een subsidie is eveneens aangeboden.
++ De Amerikaanse luchtaanvallen op Syrië veroorzaakten tot nu toe 521 doden. Het grootste deel zijn moslimleden van de ISIS. Gebleken is dat 10% van de 1000 Amerikaanse luchtaanvallen succes hebben geboekt. Dit is wel in tegenstelling met de Israelische aanvallen tijdens de 50-daagse oorlog. Een kwestie van informatie publiceren.
++ Het Franse ministerie van BuZa veroordeelt de aanslag die de dood van een baby veroorzaakte. Condoleances werden aangeboden. Toegevoegd werd dat het ministerie bevreesd is dat de terreur in Jeruzalem zal toenemen.
++ Niet onmogelijk is dat Iran en ISIS gaan samenwerken. Beide willen uitbreiden. Probleem: Iran is Shi’ite en ISIS Sunni. Tevens is de atoombewapening van Iran ook een probleem.
++ Qatar wordt lid van de UNHRC. Het is gekozen door de VN Algemene vergadering. Ook Nederland is gekozen. Qatar financiert Hamas, het is een moslimland en leeft volgens de Sharia. Is dus ook tegen Israel. Hamasleider Meshaal woont in Qatar.
++ De Oekraïense minister van BuZa, Pavlo Klimkin, heeft op 22/10 en 23/10 Israel bezocht. Hij wilde de relatie met Israel verbeteren en samenwerking op militair en technisch gebied. Onder meer import van drones.
++ Tunesië heeft een nieuwe grondwet. Een garantie voor vrijheid van godsdienst en van gelijkheid mannen en vrouwen. Dit land toont aan dat de islam verbonden kan zijn aan democratie.
++ De Iran-onderhandelaar zegt dat Iran geen atoomapparartuur verwijdert. Het onderhandelt met de P5+1-landen. Het probleem: de sancties door Amerika opgelegd en de druk van Israel vanwege de veiligheid.
++ India koopt van Israel anti-tankmortieren. Waarde: $ 550 miljoen. Dit vanwege de spanning tussen India, Pakistan en China.
++ De Palestijnse eenheidsregering bouwt een netwerk om te controleren of het geleverde cement gebruikt wordt voor opbouw van huizen en niet van tunnels.
++ De voormalige premier Jose Maria Aznar (Spanje) heeft geen goed woord voor de EU-landen, die Palestina erkennen. Te gek en historisch onjuist

Tot slot verwijs ik naar mijn inleiding. Ik doe een beroep op u allen om onze stichting Lechaim te steunen. Wij hebben u nodig en Israel heeft ons nodig. Dus reik ons de hand en vergeet onze bankrekening niet.

Shalom en groet
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer