Harry’s focus op Israel 535

Israel, 3 december 2014

Beste lezer,

New book - order now...Het is onvoorstelbaar hoeveel reacties we hebben ontvangen over de aan u gestuurde toespraak van ambassadeur Ron Prosor op de algemene vergadering van de Verenigde Naties.

Een flink aantal lezers gaf door dat zij de Focus hebben doorgestuurd naar hun bestand.
We mogen dan toch wel de conclusie trekken dat de mening t.a.v. Israel positiever is dan de media doorgeven. New book - order now...We zouden mogen verwachten dat diverse regeringen zich anders zouden moeten opstellen. Te veel wordt er gesproken en geschreven over een tweestatenoplossing met voor Israel onaanvaardbare eisen.

Nieuw bijzonder artikel
Ik verwijs deze keer dan ook graag naar een door Peter van der Ros geschreven artikel, geplaatst in het Utrechts Kerkblad. Het is een bijzonder duidelijk overzicht en zeer goed passend naast de toespraak van Ron Prosor.
Klik hier: Vrede in het Beloofde Land is nog heel ver te zoeken
Meer artikelen op: http://www.stichtinglechaim.nl/links-actueel/

Verkiezingen
Klik en geef uw advertentie op...Hoewel er in ons land ook wel meningsverschillen zijn, is er in principe geen misverstand over het Joodse land Israel. Wel is er op dit moment in de regering een verschil van mening over de omschrijving.
Hoewel ik van harte hoopte dat onze premier Bibi in staat zou zijn om een kabinetscrisis te voorkomen, wordt zojuist bekend dat hij nu toch nieuwe verkiezingen heeft uitgeschreven op 17 maart 2015. Hij is een bijzonder goede eerste minister en er is eigenlijk, ook na te houden verkiezingen, geen goede vervanger.

1. Politiek Israel
De regering heeft een wet aangenomen om Israel te noemen: “De nationale staat van het Joodse volk”, waardoor handhaving van het Joodse karakter. 15 stemmen voor en 7 tegen.
Vanzelfsprekend blijft de democratie ook gehandhaafd. De vlag, het volkslied, de diverse nationale symbolen, de immigratie-richtlijnen. In de regering zijn hierover wel meningsverschillen. Ook is er de kritiek van de oppositiepartijen. Er wordt zelfs gedreigd met een kabinetscrisis. Als u het mij vraagt, dan ligt de klemtoon niet op deze nieuwe naamsaanduiding, maar om verkiezingen door te drukken en links hoopte dat een belangrijke verschuiving naar “links” het resultaat zou zijn. Dat zou dan betekenen dat bij onderhandelingen met de PA over de onafhankelijkheid van een staat “Palestina”, volgens mij, het voortbestaan van Israel een groot vraagteken zou zijn.
Niet vergeten dat door David ben Gurion bij de oprichting gezegd is: Israel is de staat van het Joodse volk. Er verandert ook niets. Minderheden hebben dan eigenlijk meer rechten. Tevens leven de Israelische Arabieren liever in Israel dan in andere landen. Christenen leven hier ook als normale burgers.
Bibi heeft een ontmoeting gehad met de Druzenleiders. Hij verzekerde hen dat hun status gelijk is aan die van de Joodse Israeli’s: “U bent een deel van ons volk. Uw politie en militaire helden zijn gevallen om ons land te verdedigen. Er wordt een wet ingediend om te investeren in uw ontwikkeling, infrastructuur, arbeidsplaatsen, enz. om de nog aanwezige verschillen op te heffen”.

2. Iran
De definitieve onderhandelingen met de P5+1 zijn weer uitgesteld. Wel zullen ontmoetingen plaatsvinden. Het gaat om het nucleaire programma van Iran.
Zou men tot een akkoord komen, dan zouden de sancties tegen Iran worden opgeheven. De officiële onderhandelingen worden niet eerder dan eind juni gehouden.
Bibi zegt tijdens een BBC-interview op 13/11: Iran moet geen capaciteit hebben om atoomenergie te verrijken met uranium. Hij vergelijkt het met Hitler. Als Hitler in 1933 was aangepakt of er een deal met hem gemaakt was, dan zou hij geen trotse man zijn geworden en geen miljoenen mensen gedood. De economische druk op Iran moet gehandhaafd blijven.
De commandant van de Islamic Revolution Guide Corps (IRGC), generaal Ali Jafari, waarschuwt Amerika dat als het Iran aanpakt, dat Iran dan de bezette gebieden zal bevrijden. “Iran is de belangrijkste steun van de PA wat betreft haar gevecht met Israel.”

3. Rusland
President Putin heeft Ankara bezocht om betere relaties aan te knopen, oftewel haar horizon te verbreden. Beide landen zijn het niet eens over Syrië, Oekraïne, Cyprus. Overigens heeft Obama geen plan om de Syrische president Assad te laten vervangen.

4. European Coalition for Israel
Het is goed om te lezen dat in het EU-parlement deze coalitie zich fel verzet tegen het antisemitisme. Het legt eveneens de klemtoon op de consequenties in het Midden-Oosten. De ISIS is niet alleen tegen Joden, maar ook fel tegen christenen.

5. Al Fatah-conferentie
Op 23/11 en 24/11 was er een conferentie van de Fatah-adviesraad in Ramallah.
Abu Mazen verkondigt:
* Iedere Palestijn is bereid zich in te zetten voor de Al Aqsa moskee. Dit is een moreel, nationaal en religieus recht. Ik feliciteer allen die zich inzetten voor Jeruzalem, de Al Aqsa en de heilige plaatsen van de islam en de christenen.
* Alle onderhandelingen die zijn gesponsord door John Kerry, zijn door Bibi getorpedeerd. De Internationale Gemeenschap steunt ons wat betreft de tweestatenoplossing, en in 1967 is overeengekomen. Daarom terug naar 1967, nederzetters terug naar hun land, en vrijlaten van de gevangenen.
Algemeen: doe mee aan populaire tegenstand, waardering voor de dappere houding in Jeruzalem. Ons recht: een eigen staat en Jeruzalem onze hoofdstad.
* Er komt een speciaal budget voor de getroffen families, de herdenking van de 10e sterfdag van Arafat, en de 50e verjaardag van de Fatah.
Op 29/11 is er een conferentie van Arabische ministers van BuZa.
Abu Mazen zegt: we kunnen niet langer onder de Status Quo leven. Zeker niet nu Israel meer aanslagen pleegt. Het wil onze gebieden bezetten. Het houdt Gaza geïsoleerd van ons. De conferentie besprak ook de in te dienen resolutie aan de VN Veiligheidsraad.

6. President Rivlin
De president heeft het optreden van een bekende Israelische zanger afgezegd.
Zijn motief: hij is racistisch en roept het volk op om de Arabieren met geweld te benaderen. De zanger had in de residentie zullen optreden.
* Hier ziet u nogmaals het verschil tussen onze cultuur en die van de Palestijnse Arabieren.

7. Jeruzalem
Door de in de vorige mail genoemde ballonnen heeft de politie in de hoofdstad minder problemen om de stad te beveiligen tegen aanslagen en personen. De ballonnen zijn ook al gebruikt tijdens de 50-daagse oorlog. Door nu alles te kunnen zien, is er minder terreur. Het dagelijkse privéleven is dus beduidend minder gespannen.
Diverse moslim leiders hebben hun bezwaren geuit tegen de aanslag in de synagoge. Zij vinden dat heilige plaatsen, kerken, gebouwen, moskeeen moeten worden beschermd. De Koran geeft dat toch ook duidelijk aan.
Abu Mazen denkt anders. Hij juicht.

8. Jordanië
Het Amerikaanse congreslid Wittman bezoekt Abdullah. Volgens hem kan Amerika helpen bij het gevecht tegen de ISIS. Maar volgens hem zouden de Arabische leiders dat zelf moeten doen en Abdullah de leiding hebben. Abdullah onmoet Obama een dezer dagen. Wittman meent dat alle Arabische en moslimlanden samen de ISIS moeten aanpakken. Amerika zal nogmaals 1500 militairen sturen. Dus nu in totaal 3100.

9. Vluchtelingen
Op 30/11 vond er een herdenking plaats wat betreft de 850.000 Joden die uit de Arabische landen vanwege de heroprichting in 1948 zijn verdreven.
3500 jaar lang hebben Joden geleefd in landen die nu Arabisch worden genoemd. Joden werd hun eigendommen ontnomen, hun nationaliteit, velen gevangen genomen en vermoord. Bagdad was 2500 jaar lang hun regionale centrum op cultureel gebied. De Babylonische Talmud is bekend.
We mogen nooit vergeten dat deze verdreven Joden opgenomen zijn in de Israelische maatschappij en een belangrijk deel van het volk in Israel zijn geworden. De Arabieren die door hun eigen mensen zijn opgeroepen om Israel te verlaten zijn voor het grootste deel vandaag nog steeds vluchteling en wonen in kampen.
De herdenking die nu jaarlijks zal plaatsvinden, werd ook gehouden op scholen, ministeries en in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem.

10. Frankrijk
De Franse minister van BuZa roept de Internationale Gemeenschap op om het Israelisch-Palestijnse conflict binnen 2 jaar op te lossen. De VN werkt hieraan. Frankrijk gaat hiermee akkoord. De PA werkt aan een resolutie om de Israeli’s terug te laten trekken tot op de grenzen van de Westbank. Een conferentie kan door Frankrijk worden georganiseerd. Deelnemers: de EU, de Arabische Liga en de leden van de VN Veiligheidsraad. Lukt dat niet, dan erkent Frankrijk de staat “Palestina”. Dit zoals Engeland, Spanje en Zweden ook hebben gedaan.
Algemeen gesproken is er een groot verschil van mening.
Bibi verzet zich tegen de Franse houding en vraagt zich af waar dat land zich mee bemoeit. Het zou een ramp voor Israel zijn.

11. China
Naftali Bennett, de economische minister, bezoekt China om op het gebied van watertechnologie een en ander te laten ontwikkelen. Een aantal Israelische bedrijven zullen hieraan deelnemen. Het gaat om recycling, productie en opslag. Meerdere plannen op andere gebieden worden in mei 2015 behandeld. Bennett werd begeleid door 20 vertegenwoordigers van Israelische bedrijven. De regering steunt Israelische producenten bij verhoging van export naar China.
Bennet stelt na terugkeer uit China:
“Het aantal inwoners: 1.4 miljard. Het land kent geen antisemitisme. Het heeft respect voor onze kwaliteiten. Het land ving tijdens de jaren 1940/45 en de Holocaust veel Joden op. China heeft onze technologie en ondernemerschap nodig. Watertekort en landbouwproducten. Daar gaan wij aan meewerken. Ook aan meer kennis van technologie, gezondheidszorg, economie, veiligheid en energie. Het is moeilijk om de goede relatie te vinden. China heeft een gecompliceerde bureaucratie, aldus minister Bennett.

12. Verkiezingen
Op 1/12 zei Bibi dat hij alleen kan regeren als de coalitie overleeft. Hij is gekozen om het land te regeren. “Ik kan dat niet als de ministers onderling niet samenwerken.” De grote tegenstander is de minister van Financiën. Onder meer wat betreft het budget van Defensie en de veiligheid. Opposant Isaac Herzog, de leider van de Arbeiderspartij, heeft gezegd dat als er verkiezingen worden gehouden, hij premier wordt.
Vandaag is gebleken dat de huidige verschillen van mening dermate groot zijn dat verkiezingen worden uitgeschreven. Deze worden in maart gehouden.
De verschillen in opvatting tussen links, rechts en de orthodoxie zijn zo groot dat het volk haar mening moet geven.

13. Mahmoud Al-Habbash
De adviseur van Abu Mazen op het gebied van religie en moslimzaken is uitgenodigd om op de Ben Gurion Universiteit te spreken.
Onderwerp: religieuze aspecten van het Israelisch-Palestijnse conflict en de behoefte aan religieuze tolerantie.
Volgens de Palestijnse Media Watch promoot hij al jaren het conflict en de oorlog in naam van Allah. Hij erkent het bestaan van Israel niet en verbiedt vrede te maken. Het hele land is moslimland.

14. ISIS
De Hamas voegt zich steeds meer bij de ISIS. Het wil haar Kalifaat en terreurmethodes aannemen. Dit weliswaar niet officieel, omdat de Hamas en de Islamitische Jihad afhankelijk zijn van Iran. De ISIS heeft in het M-O al veel veranderd en wil ook de grenzen wijzigen. Het ziet het Kalifaat als een religieuze plicht. Daarna de EU en de rest van de wereld.
De “International Union of Moslim Scholars” o.l.v. sheikh Qaradawi is tegen. Ook tegen de Moslim Brotherhood en de Hizbut-Tahrir.
Baghdadi ziet zich als de leider van het Kalifaat. Dus van alle moslimlanden.

15. Israel kort
++ Het kabinet heeft op 30/11 beslist dat mensen met een handicap kunnen deelnemen aan civiele arbeid in het leger. Over de privésector worden richtlijnen gegeven. Bibi zegt dat dit een sociale, humanitaire wet is. Deze mensen zijn hierdoor gelijk aan de gewone arbeidsmarkt.
++ Een Britse delegatie parlementariërs heeft op een Joodse school in Nederland een onderzoek gedaan.. De meeste jongeren voelen zich bedreigd door de vele haat-uitlatingen. De meesten willen naar Israel. De delegatie begrijpt niet dat de Nederlandse regering over deze kwestie zwijgt. Gedurende de Gaza-oorlog waren er 105 aanslagen en scheldpartijen.
++ In Gouda wordt een kazerne omgebouwd en komt nu een groot cultureel moslimcentrum. De moskee heeft plaats voor 4500 moslims en een school waar uitsluitend Arabisch wordt gesproken. De bevolking maakt grote bezwaren. Ook wat betreft de jeugd. Er zijn nu 1000 jongeren in het Midden-Oosten. Zij vechten samen met de ISIS
++ De Hamas-terreurorganisatie heeft een nieuwe vriend gevonden: Erdogan, de Turkse premier. Aangezien Turkije veiliger is dan de Gazastrook is hun hoofdkwartier verhuisd naar Istanboel. Dat geeft wel problemen. Een eerste serie aanslagen op Jeruzalem is voorkomen. 30 Hamas-terroristen zijn gearresteerd.
++ De paus heeft de Tempelberg bezocht. Hij heeft daar gezegd: in iedere christen zit een Jood. Je kunt geen christen zijn als je de Joodse wortels niet erkent. Het is te gek dat er nog steeds mensen zijn die de Holocaust ontkennen.
++ De FSA (Free Syrian Army) en andere militante groepen voegen zich bij de ISIS. Belangrijkste motief is de militaire actie van Amerika tegen de ISIS.
++ Op 28/11 werden in de Sinaï Egyptische militairen aangevallen. 12 voertuigen van de terroristen werden vernietigd. Ook 47 terreurnesten. Eveneens 25 schoolkelders en 8 ondergrondse opslagplaatsen.
++ De enorme regen heeft in Gaza afgelopen week grote problemen opgeleverd. Vooral de families die zich voor de winter aan het voorbereiden waren. 63 scholen dicht. Donderdag j.l. meer dan 63.000 scholieren in de problemen. Evenals de Gaza-infrastructuur.
++ Voor de 1e keer sinds de OPE is een IDF jeep aangevallen. Geen gewonden. Het IDF heeft wel de aanvallers gearresteerd.
++ Israelische ultra-orthodoxe militairen hoeven hun baard niet meer af te scheren. Zij mogen zich houden aan de religieuze regels.
++ De ISIS betrekt kinderen bij bijna al haar werkzaamheden. Een militaire opleiding, openbare executie, publiciteit. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, aldus het Kalifaat.
++ Op 29/11 zegt Abu Mazen dat de Hamas verantwoordelijk is voor Gaza. De PA bestaat niet in dat gebied. Ik geef geen cm. land op van de 1967-grenzen. Hij heeft zijn aanvraag voor het lidmaatschap van de VN uitgesteld. Elders zegt hij wat anders. Ook de Arabische Liga steunt hem.
++ De nieuwe stafchef, majoor generaal Gadi Eisenkot, heeft veel ervaring, is een goede strateeg en een ieder is tevreden met zijn benoeming. Hij aanvaardt zijn functie per 15-2-2015.
++ De Hamas heeft haar jaarlijkse dag van oprichting geannuleerd. Dit uit respect voor de mensen die in bezet Gaza lijden en het gebrek aan opbouw van de vernietigingen tijdens de 50-daagse oorlog

Stichting Lechaim
Hoewel mijn gedachten op dit moment toch wel geconcentreerd zijn op de politieke situatie in Israel, kan ik in alle oprechtheid niet nalaten tijd te besteden aan het probleem van de slachtoffers van het terrorisme. Dat is een probleem, dat niet afhankelijk is van de huidige moeilijk op te lossen tegenstellingen in ons land.
Daarom voel ik mij toch genoodzaakt u vriendelijk, maar wel een beetje dringend, ons stichtingswerk financieel te steunen.
Door uw medewerking zijn wij in staat slachtoffers te helpen.
Dus mijn kreet: help ons opdat wij als mens onze gedupeerde medemensen de hand kunnen reiken.
Dank weer bij voorbaat
Shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer