Harry’s focus op Israel 536

Israel, 9 december 2014

Beste lezer,

New book - order now...Om vandaag met een inleiding te starten is niet eenvoudig. Ieder uur mogen we verhalen horen en lezen over de voorbereiding van de in maart te houden Knesset verkiezingen.
Het grote aantal partijen maakt het moeilijk, omdat diverse partijen willen samenwerken, opdat afhankelijk van de politieke overtuiging men dan sterker uit de bus komt. Iedere dag zijn er wel
enquetes te lezen. Duidelijk is echter dat een aantal politici uit het oog heeft verloren dat het belangrijkste punt is: de veilighheid van Joods Israel. Dat betekent toch in principe: wel of niet bereid om met Abu Mazen (de Fatah) te onderhandelen over niet alleen de vast te leggen grenzen, maar ook de acceptatie van Joods Israel.

Wanneer ik continu het gedrag van de EU en andere landen lees over erkenning van de staat Palestina volgens bepaalde voorwaarden, New book - order now...dan vraag ik me af of men onze geschiedenis wel kent en zich realiseert dat een Joods Israel volgens de 1949-grenzen een duidelijke prooi is voor de moslimlanden. Men praat over de Holocaust en wij spreken over het recht om te leven in ons Beloofde Land om zulk een massamoord te voorkomen. Israel wil vrede, maar niet volgens onaanvaardbare eisen. Jammer genoeg is het overduidelijk dat politiek links denkende partijen en personen politiek en economie niet van elkaar kunnen of willen scheiden en dat links denkend Israel te sociaal en humanitair denkt. Hetzelfde beeld zien we in de wereld.
Ik begrijp nog steeds niet waarom te veel landen zich bezighouden met ons politieke beleid en Israel willen dwingen een onacceptabel standpunt in te nemen. Alsof de rest van de wereld alleen maar een vredelievend en elkander respecterend leven leidt.

1. Erkenning Palestijnse staat
Engeland erkent de staat Palestina op 13/10, Zweden op 30/10, Frankrijk op 2/12, onder weliswaar bepaalde voorwaarden. België, Spanje en Ierland zijn ook van plan Palestina te erkennen. Denemarken, Italië, Slovenië, Finland bespreken deze beslissing nog.
De overige landen hebben dit onderwerp nog niet behandeld. Men wil Israel niet irriteren. Hetzelfde is het geval met Nederland. Men is wel geïrriteerd over het lang durende conflict.
Maar die staat Palestina bestaat immers niet. Het heeft geen grond, geen grenzen, geen eigen taal, geen volkslied.
Frankrijk is het 5e EU-land dat Palestina erkent. Volgens minister Fabius is dit gebied door Israel bezet.
Israel zegt: eerst vredesoverleg. Wij gaan in ieder geval door met de bouw.
Hugh Lovatt, Israels Palestina coördinator van de denktank “European Council” van Buitenlandse Zaken in Londen, zegt dat de impasse moet worden doorbroken en dat erkenning van Palestina helpt. Indien dit niet lukt, dan een alternatief voor het geweld. Maar mijn conclusie: geweld is een beloning voor het terrorisme.
Chistenen voor Israel werkt aan terugkeer van Joden naar zijn eigen land. Het is vooral in kerken actief. Op Bijbelse grond is heel Israel het land van de Joden.
De zogenaamde Palestijnse vluchtelingen willen ook terug naar eigen land.

2. Parlement
Op 2/12 zijn de ministers van Justitie en Financiën Tsipi Livni en Yair Lapid door Bibi ontslagen als minister. Een normale democratische beslissing vanwege de oppositie in de regering. Een moeilijke zaak gezien de situatie in het M-O en op politiek en economisch gebied in eigen land.
De wet om de Knesset (120 leden) te ontbinden is met 91 stemmen vóór aangenomen. De verkiezingen worden op 17/3 gehouden. Denkelijk gaan de 3 Arabische partijen samenwerken om de kiesdrempel van 3.25% te bereiken. Er is een grote tegenstelling op diverse gebieden. De leider van de Arbeiderspartij Isaac Herzog en de baas van de rechtse Likoed, Bibi Netanyahu, zijn felle tegenstanders, in het bijzonder op politiek gebied. Zoals al geschreven zijn alle partijen bezig om of samen te smelten of samen te werken. Men wil het volk laten zien dat zij dan beter leiding kunnen geven aan het land. Ondanks de veelheid van reacties over het matige beleid van Bibi als premier, geven de polls aan dat 70% van het volk hem weer als 1e minister wil zien.
Isaac Herzog zegt aan ieder die het maar horen wil dat hij de toekomstige premier is.
Duidelijk blijkt dat Obama alles zal doen om te voorkomen dat Bibi zal worden herkozen. Hij is verheugd over de ontbinding ven het kabinet en kan nu werken aan zijn voorstellen om te onderhandelen. Om het Israelische volk te beïnvloeden zijn foto’s te zien van Obama samen met Yair Lapid, Yitzhak Herzog en Tzipi Livni. Obama heeft met deze “geweldige” politici een hechte relatie.
De kosten van de verkiezingen zijn 90 miljoen euro plus een verkiezingsdag van $ 200.000.
Herzog had een gesprek met Abu Mazen. Hij zegt een realist te zijn en zijn best te doen om een overeenkomst te maken, en Amerika is het sterkste land in de wereld en onze beste bondgenoot.

3. Terreur
Op 3/12 is in de populaire supermarkt van Rami Levy een aanslag met een mes gepleegd. Een Arabische jongen van 16 jaar kon vanwege zijn supermarktkaart naar binnen. De supermarkt is bekend. Er werken vrij veel Arabieren. Dus er was niets verdachts.
De winkel ligt in Mishor Adumin, een wijk van Ma’aleh Adumim, dat ten oosten van Jeruzalem ligt. Er zijn 2 gewonden. Een op dat moment niet actieve veiligheidsman schoot de jongen in de benen. Hij en een andere Palestijn werden gearresteerd.
2 uur na de aanslag ging de supermarkt weer open. De werknemers, Joden en Arabieren, begrijpen niet hoe en waarom dit is gebeurd. “We zijn toch tweelingen”.
In Parijs zijn 3 terroristen een woning binnengevallen. De aanwezige Joodse vrouw werd verkracht en gedwongen om haar creditcard plus pincode af te geven. De heren hebben geld uit de automaat gehaald en de aanwezige juwelen meegenomen.
Dezelfde dag zijn 2 jongens, die een keppeltje (hoofdbedekking) droegen, in elkaar geslagen. Puur antisemitisme.

4. De VN
Op 3/12 is een VN-delegatie begonnen een onderzoek te doen hoe het mogelijk was dat tijdens de 50-daagse oorlog wapens in VN-scholen waren opgeslagen. Palestijnen hebben uit die scholen raketten op Israel afgevuurd. Dit dus 3 maanden na de oorlog. Israel heeft toen 6 centra beschoten. 30 burgers gedood.
Israel werkt niet mee met een aparte VN Human Rights groep. Te eenzijdig samengesteld en houdt zich niet bezig met Hamas.
We moeten niet vergeten dat Hamas burgers en huizen gebruikt om zichzelf te beschermen, en vnl. raketten in huizen, scholen en andere gebouwen opbergt om te voorkomen dat Israel deze plaatsen bombardeert.

5. Ambassades
Op 4/12 hebben nieuwe ambassadeurs hun credentials aan president Rivlin overhandigd,
Tsjechië, Peru, Kazachstan, Korea.
Allen hoopten dat de relatie met Israel versterkt zal worden en de samenwerking uitgebreid. De klemtoon werd gelegd op veiligheid en gevecht tegen terrorisme en extremisme. Allen willen ook de cultuur en het toerisme uitbreiden.
Vorige week heeft de Hongaarse ambassadeur een overeenkomst getekend met de Bar Ilan universiteit. Waardoor op wetenschappelijk gebied een hechte samenwerking.
Op gebied van wetenschap, cultuur en speciale programma’s zullen ideeën en netwerk worden uitgewerkt. Beide landen hebben per hoofd de meeste Nobelprijswinnaars in de wereld.

6. Gazastrook
Israel heeft een behoorlijke hoeveelheid cement aan Gaza geleverd. Deze grondstof is bedoeld voor de wederopbouw. Volgens bepaalde bronnen is dit cement op de zwarte markt te koop en wordt dan zeker gebruikt om tunnels te bouwen. Hoewel Hamas tijdens de oorlog veel materiaal verloren heeft, en haar economie er slecht voorstaat, is het wel weer begonnen haar rakettenvoorraad op te bouwen.Tegelijkertijd de mogelijkheid om langere afstandsraketten te produceren. Hetzelfde geldt voor de ondergrondse tunnels. De wapenstilstand is door de Hamas aanvaard om weer in staat te zijn aanslagen te plegen.
Noot: En de wereld vindt dat blijkbaar normaal. Alle Arabische landen zijn natuurlijk belangrijker dan dat hele kleine Joodse landje in het M-O.

New book - order now...7. Olie
Op 4/12 is een oliepijp in het zuiden gesprongen. Ongeveer 20 km ten noorden van Eilat.
Voor zover men het kan bekijken gaat het om 2 miljoen liter dat een waarde heeft van $ 7.6 miljoen. Het gaat over een oppervlakte van 6.7 km. De schoonmaak duurt ongeveer een jaar. Het meest getroffen is het Avrona natuurreservaat vlakbij Eilat. Een grote ramp voor de natuur in dat gebied. De oorzaak is niet bekend. De pijpleiding was in 1967 aangelegd. Van Iran naar Europa. Sinds enkele jaren tussen Eilat en Ashkelon. Dat is efficienter en goedkoper.
Terwijl ik dit schrijf wordt mij doorgegeven dat het gaat om een verspilling van minimaal 5 miljoen liter. Details enz. in mijn volgende nieuwsbrief.

8. Een Palestijnse staat
Indien inderdaad een overeenkomst zou worden bereikt, dan zijn er toch wel grote problemen met de mening van de Palestijnen in de Arabische landen. Het gaat dan om de financiën en de medische behandeling. Palestijnen hebben in Israel, Turkije en Duitsland makkelijker een behandeling dan in de diverse Arabische landen.
Honderden Palestijnen kunnen Gaza niet verlaten, omdat de grenzen met Egypte gesloten zijn. Israel stuurt wel medicijnen, voedsel e.a.

9. Amerika
In Amerika stemmen de meeste daar wonende Joden op de Democraten, de partij van Obama.
Het congres heeft afgelopen week met alle stemmen een wet aangenomen welke inhoudt dat Israel een belangrijke strategische partner wordt. Dus samenwerking op gebied van defensie, veiligheid, energie, onderzoek, ontwikkeling, economie, landbouw, watermanagement en universiteitsontwikkeling. Israel is een Joodse staat. De wapenvoorraad van Israel wordt vergroot met $ 200 miljoen.
In een schrijven aan Obama staat duidelijk dat het congres Obama nooit de opdracht heeft gegeven om sancties op te leggen. Integendeel. Israel is onze beste bondgenoot en we zouden nog meer steun moeten geven op economisch en militair gebied.

10. De ISIS
De invloed van ISIS in Gaza wordt steeds duidelijker en groter. Haar werk is onder meer jongeren toe te voegen. Het verkondigt nu dat jongeren, die niet naar het Midden-Oosten willen in eigen land kunnen werken en christenen, Yezidies, Joden vermoorden. Nu al duidelijk in Frankrijk merkbaar.
Pro Israel activisten in Engeland hebben een actie ontwikkeld. Zij vechten tegen de boycot beweging en helpen de daklozen.
Iraanse gevechtsvliegtuigen hebben de afgelopen dagen IS militanten in Oost-Irak aangevallen.
Iran heeft haar werk uitgebreid, maar is geen partner van Amerika. Het heeft wel dezelfde vijand. Iran heeft wel grondtroepen om de Shi’itische militanten te steunen tegen de ISIS. De Amerikaanse commando’s hebben hun centrum in Qatar.

11. Abu Mazen – Egyptisch dagblad
Op 30/11 gaf de nog steeds niet herkozen president Abu Mazen een interview.
* Alternatief voor het stoppen van de onderhandelingen: de PA geeft nu daarom aan Israel de veiligheidscoördinatie en de verantwoordelijkheid.
* Israel is geen “Joodse staat”. Daardoor problemen met de Israelische Arabieren en het onmogelijk zijn van terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen. Dat zijn er 6 miljoen die naar huis willen.
* De Hamas en de Moslim Broederschap zijn leugenaars. De Hamas is verantwoordelijk voor de 50-daagse oorlog en het aanvaardt de verzoening niet. Zie onze eenheidsstaat.
* Het beleid van Amerika t.a.v. Egypte en de M.B. is onaanvaardbaar. De M.B. heeft geen gematigde leden en is de moeder van alle terreurorganisaties, inclusief de ISIS.
* Het is moeilijk om met Israel te werken. We hebben gesprekken met mensen, die geen vrede willen.
* Bibi zegt tegen mij: ik wil veiligheid aan de Jordaanse grens gedurende 40 jaar. Ik vroeg hem: hoeveel ? Antwoord: 40 jaar. Toen gaf ik hem de hand en verliet zijn huis.
* In principe ben ik niet tegen het ruilen van land. Wel even grote gebieden. Maar Israel moet wel de grenzen van 4-6-1967 erkennen en wel eerlijk wisselen. Dus niet een stuk van Jeruzalem voor een stuk land van de Negev.
* Ik wil Israel niet vernietigen. Wij willen een land met de 1967-grenzen en Jeruzalem als hoofdstad en een datum om de bezetting op te heffen.
* Ik denk dat we geen steun krijgen in de Veiligheidsraad. We erkennen geen Joodse staat. Dan beschadigen we het recht op terugkeer.
* De tunnels moeten worden vernietigd. 1800 personen zijn daar rijk van geworden.

12. Arabische Liga
Zoals bekend heeft de Arabische Liga een plan van Abu Mazen goedgekeurd. Een plan zonder het toevoegen van onderhandelingen en zonder enige afspraak wat betreft rechten van Israel op politiek gebied. Dus wel de groene lijnen, geen vrede, geen stop van terrorisme. Wel verhuizen van Joden uit Oost-Jeruzalem en Judea en Samaria. Dat zijn 500.000 Joden uit Judea en Samaria en 250.000 uit Oost Jeruzalem. Maar geen woord over de terugkeer van de zogenaamde vluchtelingen.

13. Iran
Iran gaat door met de wetenschappelijke ontwikkeling van atoomenergie en accepteert geen onvoorbereid vooronderzoek, geen inspectie en beperking van haar voorraad uranium. Ayatollah
Khameinie zegt tijdens een ontmoeting met de Atomic Energy organisatie van Iran (DEOI)
dat het de relatie met de wereld handhaaft, maar niet stopt met onderzoek. En onderhandelen met Iran betekent niet dat wij met wetenschappelijk atoomonderzoek stoppen.

14. Egypte
Het is Egyptenaren tussen 18 en 40 jaar verboden naar Turkije te vliegen zonder visum. Reden: niet via Turkije naar Syrië, Irak of Jordanië te reizen en zich daar bij militanten aan te sluiten. Iran en Egypte willen een hechte samenwerking om het terrorisme te bestrijden.
Tijdens een daarvoor gehouden conferentie werd het barbaarse optreden van de ISIS veroordeeld. Amerika werd geprezen voor haar leiding. De ISIS verspreidt een valse islam-religie. Iran steunt Assad en leeft volgens analisten vanwege de sfeer als gevolg de oprichting van de Isis.

15. Syrië
Op 7/12 heeft het IAF de omgeving van het Damascus-vliegveld gebombardeerd en aan de grens van Libanon het Dromir-vliegveld. Geen details zijn bekend. Wel dat Syrië Hezbollah wapens stuurt. Die groep heeft ongeveer 50.000 raketten. Vooral lange afstand. Syrië heeft contact opgenomen met Ban Ki Moon en de VN Veiligheidsraad vanwege de agressie van Israel. Israel reageert dat het alles doet om de terreur te bestrijden en ons land te beschermen. Toevoegen dat Iran wel een Irakees centrum van de ISIS heeft gebombardeerd.

New book - order now...16. Bijzonder om toe te voegen
Zoals algemeen gepubliceerd is de jongste zoon van Bibi sinds 2 weken in het IDF. Bijzonder is toch ook te vermelden dat de zoon van de Israelische christelijke priester, de Grieks-Israelische orthodoxe Gabriel Nadaf zich vorige week als vrijwiliger gemeld heeft. Hij is ingedeeld in een elite eenheid.
Hoewel niet als vrijwilliger, maar met bijzonder enthousiasme, zit onze jongste kleinzoon sinds enkele weken ook in een bijzondere eenheid. Zijn eerste parachutesprong was enkele dagen geleden.
Priester Nadaff wil dat alle christelijke Arabische Israeli’s verplicht worden om in het IDF te gaan. Zijn motief: christenen kunnen in het M-O alleen in Israel hun geloof belijden.

17. Jerusalem Connection
De ICEJ en de Jewish Agency hebben een donatie ontvangen van de Jerusalem Connection. Daardoor kunnen meer Oekraïense Joden naar Israel emigreren. Sinds september 2014 4200 immigranten. Motief zijn de economische omstandigheden en de burgeroorlog. Speciale begeleiding wordt door het Joods Agentschap gegeven. Doe dus mee en stort eventueel een bedrag op onze bankrekening. Wel met vermelding: Oekraïne.

18. Het jaarlijkse Saban Forum in Washington
Bibi houdt ook een toespraak. Hierbij een verkorte weergave:
* Dank weer voor de organisatie.
* Niets is belangrijker dan de Iraanse ontwikkeling van de atoomenergie. De druk op Iran moet worden verhoogd. Ook van groot belang de chaos in Irak, Syrie, Libanon, Yemen en Libanon.
* Het fanatisme en het geweld van de ISIS verspreidt zich.
* De diverse Arabische landen/regeringen zijn niet onze vijanden. Integendeel. Samenwerking met hen opent de deur voor vrede. Wij willen vrede. Een veilige en langdurige. Echter niet zonder aanwezigheid van het IDF.
* 9 maanden hebben wij onderhandeld met de Palestijnen. Zij weigeren onze wettige veiligheidsbezorgdheid. Zij weigeren Israel te erkennen als staat van het Joodse volk. Maar wij moeten wel Palestina erkennen.
* De onderhandelingen zijn niet gestaakt omdat wij bouwen, maar wel omdat wij een deal maakten met de Hamas over vrede met Israel (50-daagse oorlog). Maar volgens de Hamas moeten Joden toch worden gedood.
* De PA weigert de terreur aan te pakken. De vrede ligt dus ver weg.
Wij vragen: einde van hun eisen en geen recht op terugkeer na 70 jaar.
Wij hebben onze verjaardag gevierd omdat 67 jaar geleden de VN ons als land erkende. Een democratische staat. Alle inwoners hebben dezelfde rechten.
* De hechte relatie met Amerika is een voorbeeld. Denk aan het ontvangen van de Iron Dome en de bevestiging afgelopen week van de Senaat wat betreft de strategische relatie.

19. Israel kort
++ 800 Israeli’s hebben een brief gestuurd aan diverse landen. Het zijn bekende figuren zoals Amos Oz en Avraham Burg. Zij dringen er o.a. bij België, Denemarken en Ierland op aan om Palestina te erkennen. De diverse landen zijn volgens hen ongeduldig omdat onder meer het vredesproces gestopt is. Dit is dus links denkend Israel en in het bijzonder Israeli’s die elders zijn gaan wonen.
++ The Nuclear Non Provileration Treaty heeft 189 landen, die getekend hebben. Ook Iran, maar Israel niet. Obama heeft met een geheime afspraak bevestigd dat Israel niet hoeft te tonen dat dit betrekking heeft op honderden bommen. John Kennedy heeft dat in het verleden geregeld.
++ Bij de wereldkampioenschappen korte baan zwemmen in Qatar in de stad Doha, doen 5 Israeli’s mee. In tegenstelling tot eerdere evenementen is toegezegd dat de Israelische vlag wordt getoond. Volgens de laatste berichten hebben 2 zwemmers de finales bereikt.
++ Engeland opent een militaire basis in Bahrein. De eerste sinds het zich terugtrok in 1971. Het heeft een deal met Bahrein gemaakt om het terrorisme aan te pakken. Het gaat om een haven waardoor grotere en meer schepen
++ Obama dreigt Israel te straffen omdat het bouwt in Jeruzalem. Hij wil de sancties op Iran verminderen.

Stichting Lechaim
Vandaag een wat langere Focus. Maar en in Israel, en in andere delen van de EU en de wereld
is het een vreemde en eigenlijk onaanvaardbare politieke situatie. Laten we met ons allen hopen dat onze politieke leiders in staat zijn een beter sociaal en politiek leven te leiden.
Maar wat er ook gedaan wordt, het is jammer genoeg een duidelijk gegeven dat het werk van onze stichting Lechaim noodzakelijk blijft.
Te veel slachtoffers van terreur zijn de dupe van het duidelijk zichtbare geweld.
Deze groep moet worden geholpen, opdat zij weer, voor zo ver mogelijk, terugkeren naar een acceptabele, oftewel normale leefmogelijkheid.
Wij als stichting zetten ons daarvoor in.
Mijn vraag: steun ons in dit werk, in deze menselijke opdracht.
Steun ons opdat wij deze ongewilde slachtoffers hun gezondheid kunnen herstellen.
Namens het Lechaim bestuur mijn oprechte dank.
Shalom,
Harry.

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
Nieuw: doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer