Harry’s focus op Israel 546

Israel, 4 maart 2015 – De toespraak van Premier Netanyahu

Beste lezer,Bekijk alle reizen op onze website...

Het algemene nieuws werd de afgelopen tijd beheerst door de toespraak die onze premier Bibi Netanyahu inmiddels voor het Amerikaanse congres heeft gehouden. President Obama was fel tegen, omdat de uitnodiging buiten hem om was gegaan. Maar de relatie Israel-Amerika is sterk en zal dat blijven.

Bijgaand ontvangt u de vertaling van de toespraak en ik hoop dat u net zo geniet van het lezen als ik genoten heb, toen ik de toespraak gisteren op tv mocht volgen.
New book - order now...
Heel bijzonder is het feit dat 2500 jaar geleden op dezelfde dag koningin Esther, gehuwd met koning Ahasverosh, hoorde dat Haman, de adviseur van de koning, alle Joden wilde vermoorden. Op verzoek van haar oom Mordechai, de leider van de Joden in Perzië, sprak zij met de koning en die werd zo getroffen dat hij de opdracht gaf om Haman op te hangen. En Mordechai kreeg de leiding opdat de Joden zich zouden verzetten en zich konden beschermen. De koning wist overigens niet dat zij Jodin was. Zij heeft 3 dagen gevast alvorens dit aan de koning te vertellen en het doel van Haman aan hem door te geven.

De toespraak van Bibi Netanyahu duurde 40 minuten en werd 40x onderbroken door een denderend staand applaus. New book - order now...Het aantal aanvragen voor een toegangsbewijs was 10x groter dan het aantal stoelen. Dit blijkt nooit eerder het geval te zijn geweest. De toespraak ging eigenlijk over één onderwerp. Hoe voorkomen wij dat Iran een atoombom ontwikkelt en ons en de wereld daarmee bedreigt. En hoe maken Amerika en wij een deal om dit te kunnen vastleggen. Algemeen gesteld: geen deal is beter dan een slechte deal.

Klik en geef uw advertentie op...Dat zelfs in Israel linksdenkenden er negatief over zijn – zoals met name de huidige voorzitter van de Arbeiderspartij een negatief verhaal hield na een verkiezingsbijeenkomst – is beneden ieder niveau.
Het congres luisterde met spanning naar de vloeiend Engels sprekende premier van het kleine Joodse landje Israel, en dat mag toch wel historisch worden genoemd.
Dat wij, als nazaten van Esther, hopen dat de sfeer in de wereld zal verbeteren en dat de wereld Israel – als Joodse staat volgens de historische gegevens – zal respecteren, is mijn oprechte wens.
Vergeet het werk van onze stichting Lechaim niet en steun ons met een donatie.
Groet en shalom
Harry


De toespraak van premier Benjamin Netanyahu op dinsdag 3 maart 2015
voor de gezamenlijke zitting van het Congres van de VS:

Klik en bekijk de video van de toespraak...Mijn vrienden,

Ik ben zeer nederig vanwege de mogelijkheid om voor een derde keer te spreken voor het belangrijkste wetgevende orgaan ter wereld, het Amerikaanse Congres. Ik wil u allen bedanken voor uw aanwezigheid hier vandaag. Ik weet dat mijn toespraak het onderwerp van veel controverse is geweest. Ik betreur het ten zeerste dat sommigen mijn aanwezigheid hier als politiek beschouwen. Dat was nooit mijn bedoeling.

Ik wil u allen bedanken, Democraten en Republikeinen, voor uw gemeenschappelijke steun voor Israël, jaar na jaar, decennium na decennium. Ik weet dat het niet uitmaakt aan welke kant van het gangpad u zit, u staat naast Israël. De opmerkelijke alliantie tussen Israël en de Verenigde Staten heeft altijd boven de politiek gestaan. Het moet altijd boven de politiek blijven. Amerika en Israël delen een gemeenschappelijk lot, het lot van het beloofde land dat vrijheid koestert en hoop biedt. Israël is dankbaar voor de steun van Amerika, van de mensen, van de presidenten van Amerika, vanaf Harry Truman tot aan president Barack Obama.

We waarderen alles wat president Obama heeft gedaan voor Israël. Sommige dingen zijn daarvan algemeen bekend. Zoals het versterken van de samenwerking op veiligheidsgebied en het uitwisselen van inlichtingen, het verzet tegen anti-Israël resoluties in de VN.

Een deel van wat de president heeft gedaan voor Israël is minder bekend. Ik belde hem in 2010, toen met de Carmel-bosbrand. Hij ging meteen akkoord en handelde op mijn verzoek voor dringende hulp. In 2011 was onze ambassade in Caïro belegerd, en opnieuw verstrekte hij de noodzakelijke hulp, en dat op het cruciale moment. Ook zijn ondersteuning voor meer raket-onderscheppers tijdens onze actie afgelopen zomer, toen we vochten tegen de Hamas-terroristen. Bij elk van die acties deed ik een beroep op de president, en hij was er.
Een deel van wat de president voor Israel heeft gedaan is misschien nooit bekend geworden, omdat het raakt aan een aantal van de meest gevoelige en strategische kwesties die zich voordoen tussen een Amerikaanse president en een Israëlische premier. Maar ik weet het, en ik zal altijd president Obama dankbaar zijn voor die steun.

Klik en bekijk de video van de toespraak...En Israël is u, het Amerikaanse Congres, dankbaar voor uw steun, voor het ons ondersteunen op zoveel manieren, vooral uw royale militaire bijstand en raketverdediging, waaronder het Iron Dome. Afgelopen zomer werden miljoenen Israëliërs beschermd tegen duizenden Hamas-raketten omdat deze ‘Capital Dome’ hielp om onze Iron Dome te bouwen.

Dank u, Amerika. Bedankt voor alles wat u hebt gedaan voor Israël.

Mijn vrienden,

Ik ben hier vandaag gekomen omdat, als premier van Israël, ik een diepe verplichting voel om met u te spreken over een onderwerp dat het voortbestaan van mijn land en de toekomst van mijn volk ernstig zou kunnen bedreigen: dat is Iran’s zoektocht naar nucleaire wapens.

We zijn een oud volk. In onze bijna 4000 jaar oude geschiedenis hebben velen al vaak geprobeerd om het Joodse volk te vernietigen. Morgenavond, op de Joodse feestdag Purim, zullen we het boek Esther lezen.
We lezen dan over Haman de machtige Perzische onderkoning, die het volk ongeveer 2500 jaar geleden de opdracht gaf om het Joodse volk te vernietigen. Maar de moedige Joodse vrouw, koningin Esther, onthulde het complot aan de koning en hij gaf het Joodse volk het recht om zich te verdedigen tegen zijn vijanden. Het complot werd verijdeld. Ons mensen werden gered.

Vandaag wordt het Joodse volk weer bedreigd door een poging van een andere Perzische potentaat om ons te vernietigen. De Iraanse Opperste Leider ayatollah Khamenei spuwt deze oude haat, de haat van antisemitisme, maar met de nieuwste technologie: hij “tweet” dat Israël moet worden vernietigd – hij “tweet”. U allen weet wel dat er in Iran geen echt vrij internet is. Maar hij tweet – in het Engels – dat Israël moet worden vernietigd.

Voor diegenen die geloven dat Iran een bedreiging voor de Joodse staat is, maar niet voor het Joodse volk – luister naar Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah, de terroristische proxy-leider van Iran. Hij zei: Als alle Joden zich in Israël verzamelen, dan zal het ons de moeite besparen om hen te vervolgen en te doden in de hele wereld.

Maar het regime van Iran is niet alleen een Joods probleem, net zo min als het nazi-regime slechts een Joods probleem was. De 6 miljoen Joden die werden vermoord door de nazi’s waren maar een fractie van de 60 miljoen mensen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo vormt ook het regime van Iran een ernstige bedreiging, niet alleen voor Israël, maar ook voor de vrede van de hele wereld. Om precies te begrijpen hoe gevaarlijk een Iran met kernwapens zou zijn, moeten we volledig begrijpen wat de aard van dit regime is. Het volk van Iran bestaat uit zeer getalenteerde mensen. Ze zijn erfgenamen van een van ’s werelds grootste beschavingen. Maar in 1979 werden ze gekaapt door religieuze fanatici – religieuze fanatici die hen onmiddellijk een donkere en wrede dictatuur oplegden.

Dat jaar stelden de zeloten een nieuwe grondwet samen. Nieuw voor Iran. Het instrueerde de Revolutionaire Garde niet alleen om de grenzen van Iran te beschermen, maar ook om de ideologische missie van de jihad te vervullen. Het regime van de oprichter, ayatollah Khomeini, spoorde zijn volgelingen aan om de revolutie in de hele wereld te verspreiden.

Ik sta hier in Washington DC, en het verschil is zo sterk. Amerika’s stichtingsdocument belooft leven, vrijheid en het nastreven van geluk. Het Iranese stichtingsdocument belooft dood, tirannie en het nastreven van de jihad. En alle staten staan op instorten in het Midden-Oosten, Iran stapt in die leegte om die dingen te doen.

Iran infiltreert in Gaza, haar lakeien in Libanon, haar revolutionaire bewakers op de Golanhoogten, en daardoor wordt Israël ingeklemd met drie tentakels van terreur. Gesteund door Iran slacht Assad de Syriërs. Gesteund door Iran razen sjiitische milities door Irak. Gesteund door Iran grijpen Houthis de controle over Jemen en dat is een bedreiging voor de strategische zeestraten aan de monding van de Rode Zee. Samen met de Straat van Hormuz zou dat een tweede probleem voor de wereldolievoorraad geven. Net vorige week in de buurt van Hormuz voerde Iran een militaire oefening uit door het opblazen van een nagemaakt Amerikaans vliegdekschip. Dat was net vorige week… terwijl ze de nucleaire gesprekken met de Verenigde Staten hebben! Maar helaas, gedurende de laatste 36 jaar hebben de gesprekken van Iran met de Verenigde Staten alles behalve resultaten opgeleverd. En de doelstellingen zijn al te reëel geweest.

Iran heeft tientallen Amerikanen gegijzeld in Teheran, honderden Amerikaanse soldaten, mariniers, werden in Beiroet vermoord. Het was verantwoordelijk voor het doden en verminken van duizenden Amerikaanse mannen en vrouwen in Irak en Afghanistan.

Buiten het Midden-Oosten valt Iran Amerika en zijn bondgenoten aan via haar wereldwijde terreurnetwerk. Het blies het Joodse gemeenschapscentrum en de Israëlische ambassade in Buenos Aires op. Het hielp al-Qaeda de Amerikaanse ambassades in Afrika op te blazen. Het probeerde zelfs om de Saoedische ambassadeur te vermoorden, hier in Washington, DC

In het Midden-Oosten domineert het nu vier Arabische hoofdsteden: Bagdad, Damascus, Beiroet en Sanaa. En als de agressie van Iran niet aangepakt wordt , zullen meerdere steden en gebieden zeker volgen.

Dus in een tijd waarin velen hopen dat Iran zal toetreden tot de gemeenschap van naties, is Iran bezig de volken te bedreigen. We moeten allen naast elkaar staan om Iran’s mars van verovering en onderwerping en terreur te laten stoppen.

Nu twee jaar geleden kregen we te horen dat president Rouhani en minister van Buitenlandse Zaken, Zarif, veranderingen en gematigdheid aan Iran zou instrueren. Enige verandering! Enige matiging! De Rouhani-regering hangt homo’s op, vervolgt de christenen, neemt journalisten gevangen en heeft nog meer gevangenen dan daarvoor.

Vorig jaar legde dezelfde Zarif die de westerse diplomaten wil charmeren een krans bij het graf van Imad Mughniyeh. Imad Mughniyeh was het terroristische meesterbrein die naast Osama bin Laden, meer Amerikaans bloed vergoten heeft dan enige andere terrorist. Ik zou graag zien dat iemand hem een ​​vraag hierover zou stellen..

Het regime van Iran is zo radicaal als het altijd was. Het schreeuwt “Dood aan Amerika”, datzelfde Amerika dat zij de “Grote Satan” noemt, net zo luid als voorheen. Nu is dit niet zo verwonderlijk, omdat de ideologie van het revolutionaire regime van Iran diep geworteld is in de militante islam, en dat is waarom dit regime altijd een vijand van Amerika zal zijn.

Laat u niet misleiden. De strijd tussen Iran en ISIS is niet omdat Iran een vriend van Amerika is. Iran en ISIS strijden om de kroon van de militante islam. Men noemt zichzelf de Islamitische Republiek. De ander noemt zichzelf de Islamitische Staat. Beide willen een militant islamitisch rijk. Allereerst in de regio en vervolgens op te leggen aan de hele wereld. Zij zijn het slechts niet eens onder elkaar wie dan de heerser van dat rijk zal zijn.

In dit dodelijke spel van tronen is geen plaats voor Amerika of Israël, geen vrede voor christenen, Joden of moslims die niet het islamistische middeleeuwse geloof delen, geen rechten voor vrouwen, geen vrijheid voor iedereen. Dus als het gaat om Iran en ISIS: de vijand van je vijand is je vijand.

Het verschil is dat ISIS gewapend met slagersmessen, met veroverde wapens en YouTube, terwijl Iran binnenkort bewapend kan zijn met intercontinentale ballistische raketten en nucleaire bommen. We moeten ons altijd herinneren – ik zeg het nog een keer – het grootste gevaar voor onze wereld is het huwelijk van de militante islam met kernwapens. Om ISIS te verslaan en Iran kernwapens te laten krijgen, zou wel het winnen van de strijd zijn, maar de oorlog verliezen. We kunnen dat niet laten gebeuren.

En dat, mijn vrienden, is precies wat er kan gebeuren als de deal nu wordt onderhandeld en door Iran wordt aanvaard. De deal zal niet voorkomen dat Iran kernwapens ontwikkelt. Het zou alleen maar garanderen dat Iran de tijd krijgt die wapens te ontwikkelen. Veel wapens.

Laat me uitleggen waarom. Terwijl de definitieve overeenkomst nog niet is ondertekend, zijn bepaalde onderwerpen van de eventuele deal nu reeds een kwestie van openbare bekendheid. Je hebt geen inlichtingendiensten en geheime informatie nodig om dit te weten. U kunt het ‘googlen’. Tenzij een dramatische verandering komt, weten we zeker dat elke deal met Iran twee belangrijke concessies zal bevatten.

De eerste grote concessie zou Iran voorzien van een enorme nucleaire infrastructuur, en ook voorzien van een korte breakout-tijd om de bom te ontwikkelen. Breakout-tijd is de tijd om genoeg wapenswaardige uranium of plutonium te vergaren voor een nucleaire bom.

Volgens de deal zou geen enkele nucleaire installatie worden gesloopt. Duizenden centrifuges worden gebruikt om uranium te verrijken. Duizenden meer zouden tijdelijk worden losgekoppeld, maar niet vernietigd.

Omdat het nucleaire programma van Iran grotendeels intact zou worden gelaten, zou de breakout-tijd van Iran maar zeer kort zijn – ongeveer een jaar volgens Amerikaanse evaluatie, maar korter volgens Israël.

En als het werken van Iran aan geavanceerde centrifuges, snelle en snellere centrifuges, niet gestopt wordt, dan is de breakout-tijd nog een stuk korter.

Het is waar, bepaalde beperkingen op het nucleaire programma van Iran zouden worden opgelegd, en de naleving door Iran van deze beperkingen zou worden begeleid door internationale inspecteurs. Maar hier is het probleem: de inspecteurs documenteren de schendingen, maar zij kunnen die niet stoppen.

Inspecteurs wisten het toen Noord-Korea de bom onwikkelde, maar konden het niet voorkomen. Noord-Korea zette de camera’s uit en zette de inspecteurs uit. Binnen een paar jaar kreeg het de bom.

We zijn gewaarschuwd dat binnen vijf jaar Noord-Korea een arsenaal van 100 kernbommen kan hebben.

Evenals Noord-Korea heeft Iran ook internationale inspecteurs getrotseerd. Dat is bij tenminste drie verschillende gelegenheden gebeurd: 2005, 2006, 2010. Net als Noord-Korea brak Iran de verzegeling en schakelde de camera’s uit. Ik weet dat dit voor niemand van u als een schok zal komen, maar Iran tart niet alleen de inspecteurs, het speelt ook een goed spel van verstoppertje en bedriegt hen.

De waakhond van de nucleaire VN, het IAEA, zei gisteren opnieuw dat Iran nog steeds weigert eerlijk over zijn militaire nucleaire programma te praten. Iran werd twee keer, niet één keer, twee keer! – betrapt op operationele geheime nucleaire installaties in Natanz en Qom, faciliteiten waarvan de inspecteurs niet eens wisten dat ze bestonden.

Op dit moment zou Iran nucleaire faciliteiten kunnen verbergen die wij, de VS en Israël, niet kennen. Het voormalige hoofd van de inspecties voor de IAEA zei in 2013: ‘Als er geen verborgen installatie in Iran komt vandaag, zal het de eerste keer in 20 jaar zijn die het niet krijgt.’ Iran heeft de tijd en heeft opnieuw bewezen dat het niet kan worden vertrouwd. En dat is de reden waarom de eerste grote concessie een bron van grote zorg is. Het laat Iran met een enorme nucleaire infrastructuur en het vertrouwt op de inspecteurs om een ​​breakout te voorkomen. Die concessie creëert een reëel gevaar dat Iran de bom kan krijgen door het overtreden van de deal.

Maar de tweede grote concessie zorgt voor een nog groter gevaar, dat Iran de bom kan krijgen door het houden van de deal. Omdat vrijwel alle beperkingen op het nucleaire programma van Iran automatisch vervallen na ongeveer een decennium. Nu kan een decennium een lange tijd lijken in het politieke leven, maar het is als een knipperen met de ogen in het leven van een natie. Het is een knipperen van een oog in het leven van onze kinderen. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om te overwegen wat er zal gebeuren als de nucleaire capaciteiten van Iran vrijwel onbeperkt zijn en alle sancties zullen zijn opgeheven. Iran zou dan vrij zijn om een ​​enorme nucleaire capaciteit op te bouwen, die vele, vele atoombommen kan produceren.

De opperste Leider van Iran zegt dat openlijk. Hij zegt dat Iran van plan is om 190.000 centrifuges, niet 6000, of zelfs de 19.000 die Iran vandaag heeft, maar het zal 10 keer dat aantal hebben – 190.000 centrifuges – om uranium te verrijken. Met deze enorme capaciteit zou Iran de brandstof voor een heel nucleair arsenaal kunnen maken en dat in een kwestie van weken, als het die beslissing eenmaal neemt.

Mijn oude vriend, John Kerry, staatssecretaris, bevestigde vorige week dat Iran rechtmatig die enorme centrifuge-capaciteit kan bezitten wanneer de deal afloopt.

Ik wil dat u daarover nadenkt. De belangrijkste sponsor van het wereldwijde terrorisme kan weken af zijn van het hebben van genoeg verrijkt uranium voor een heel arsenaal aan kernwapens en dit met volledige internationale legitimiteit.

En tussen haakjes, de intercontinentale ballistische raketten van Iran zijn geen onderdeel van de deal. En tot nu toe weigert Iran dit zelfs op de onderhandelingstafel te plaatsen. Iran kan dan de middelen hebben om met dat nucleaire arsenaal aan de verste hoeken van de aarde te bereiken, met inbegrip van elk deel van de Verenigde Staten. Zo ziet u, mijn vrienden, deze deal heeft twee belangrijke autorisaties: één: Iran heeft een enorm nucleaire programma en twee: de beperkingen op dat programma zijn opgeheven over ongeveer een decennium. Daarom is deze deal is zo slecht. Het blokkeert niet het pad van Iran naar de bom. Het effent het pad voor Iran naar de bom.

Dus waarom zou iemand deze deal maken? Omdat ze hopen dat Iran ten goede zal veranderen voor betere deals in de komende jaren, of geloven ze dat het alternatief voor deze deal is erger?

Nou, ik ben het oneens. Ik geloof niet dat het radicale regime van Iran zal veranderen richting een betere deal na deze deal. Dit regime is 36 jaar aan de macht en zijn vraatzuchtige eetlust naar agressie groeit met elk voorbijgaande jaar. Deze deal zou Iran alleen maar prikkelen tot meer honger.

Zou Iran minder agressief zijn als er sancties worden verwijderd en als zijn economie sterker is? Als Iran nu al vier landen opslokt op dit moment, terwijl het lijdt onder sancties, hoeveel meer landen zal Iran verslinden wanneer de sancties worden opgeheven? Zou Iran minder terrorisme financieren wanneer het bergen geld heeft – waarmee het meer terrorisme kan financieren?

Waarom zou Iran radicale verandering van het regime doorvoeren als het kan genieten van het beste van twee werelden: agressie in het buitenland, en welvaart thuis?

Dit is een vraag die iedereen zich afvraagt in onze regio. Israëls buren – buurlanden van Iran – weten dat Iran nog agressiever zal worden en een sponsor van nog meer terrorisme, wanneer Iran’s economie wordt losgemaakt en het nu al een duidelijk pad naar de bom is gegeven. En veel van deze buren zeggen dat ze zullen reageren door ook te racen om zelf kernwapens te krijgen. Dus deze deal zal Iran niet ten goede veranderen; het zal alleen het Midden-Oosten ten slechte veranderen. Een deal die veronderstelt de verspreiding van kernwapens te voorkomen, zou in plaats daarvan een nucleaire wapenwedloop veroorzaken in het gevaarlijkste deel van de planeet.

Deze deal zal niet een afscheid zijn van wapens. Het zou een afscheid zijn van de wapenbeheersing. En het Midden-Oosten zou binnenkort worden doorkruist door nucleaire struikeldraden. Een regio waar kleine schermutselingen kunnen leiden tot grote oorlogen en veranderen in een nucleaire aansteker.

Als iemand denkt dat deze deal de rommel uit de weg ruimt, denk dan opnieuw. Als we die weg gaan volgen, zullen we een veel gevaarlijker Iran te zien krijgen, een Midden-Oosten bezaaid met atoombommen en een aftellen naar een potentiële nucleaire nachtmerrie.

Dames en heren,

Ik ben hier vandaag gekomen om u te vertellen dat we niet hoeven te wedden op de veiligheid van de wereld door te hopen dat Iran ten goede zal veranderen. We horen niet te gokken met onze toekomst en met de toekomst van onze kinderen.

We kunnen erop staan dat de beperkingen op het nucleaire programma van Iran niet worden opgeheven zolang Iran doorgaat met haar agressie in de regio en in de wereld. Voordat het die beperkingen opheft, zou de wereld moeten eisen dat Iran drie dingen doet. Ten eerste: haar agressie stoppen tegen haar buren in het Midden-Oosten. Tweede: stop met het ondersteunen van terrorisme over de hele wereld. En ten derde: stop met het dreigen om mijn land, Israël, de enige Joodse staat, te vernietigen.

Als de wereldmachten niet bereid zijn om erop aan te dringen dat Iran haar gedrag wijzigt voordat er een deal is gesloten, zouden ze op zijn minst erop aan moeten dringen dat Iran haar gedrag verandert voordat een deal afloopt. Als Iran haar gedrag verandert, dan zouden de beperkingen kunnen worden opgeheven. Als Iran haar gedrag niet verandert, dan moeten de beperkingen niet worden opgeheven. Als Iran behandeld wil worden als een normaal land, laat het handelen als een normaal land.

Mijn vrienden,

Hoe zit het met het argument dat er geen alternatief is voor deze deal, dat de nucleaire knowhow van Iran niet kan worden gewist, evenals zijn nucleaire programma, dat dan het beste wat we kunnen doen is: het vertragen van het onvermijdelijke? Dat is in wezen wat de voorgestelde deal probeert te doen.

Met nucleaire knowhow zonder nucleaire infrastructuur kun je niet veel. Een autocoureur zonder auto kan niet rijden. Een piloot zonder vliegtuig kan niet vliegen. Zonder duizenden centrifuges, verrijkt uranium, of zwaarwaterfaciliteiten, kan Iran geen kernwapens maken.

De nucleaire programma’s van Iran kunnen verder worden teruggedraaid dan het huidige voorstel, door aan te dringen op een betere deal en het houden van de druk op een zeer kwetsbaar regime, vooral gezien de recente instorting van de olieprijs.

Als Iran dreigt weg te lopen van de tafel – en dit gebeurt vaak in een Perzische bazaar – noem het bluf. Ze komen terug, omdat zij een deal nodig hebben, veel meer dan u.

Door het handhaven van de druk op Iran, en op diegenen die zaken doen met Iran, hebt u de macht om hen tot een goede deal te dwingen. Mijn vrienden, meer dan een jaar hebben we te horen gekregen dat geen deal beter is dan een slechte deal. Nou, dit is een slechte deal. Het is een zeer slechte deal. We zijn beter af zonder.

Nu wordt ons verteld dat het enige alternatief voor deze slechte deal is: oorlog. Dat is gewoon niet waar. Het alternatief voor deze slechte deal is: een veel betere deal: een betere deal die niet Iran in het bezit laat van een enorme nucleaire infrastructuur en zo’n korte breakout-tijd; een betere deal, die de beperkingen van het nucleaire programma van Iran op zijn plaats houdt, totdat de agressie van Iran eindigt; een betere deal die Iran niet een gemakkelijke weg zal geven naar de bom; een betere deal die Israël en zijn buren misschien niet leuk vinden, maar waarmee we kunnen leven, letterlijk. En geen enkel land heeft een grotere wens dan Israël naar een goede deal die deze dreiging vreedzaam verwijdert.

Dames en heren,

De geschiedenis heeft ons op een noodlottig kruispunt geplaatst. We moeten nu kiezen tussen twee wegen. Een pad leidt tot een slechte deal, die in het beste geval de nucleaire ambities van Iran voor een tijdje zal beperken, maar het zal onvermijdelijk leiden tot een nucleair bewapend Iran, wiens tomeloze agressie onvermijdelijk zal leiden tot oorlog. Het tweede pad, hoe moeilijk ook, zou kunnen leiden tot een veel betere deal, die een nucleair bewapend Iran zou voorkomen, evenals een genucleariseerd Midden-Oosten en de verschrikkelijke gevolgen voor de gehele mensheid.

Je hoeft Robert Frost niet te lezen om het te weten. Je hebt het leven te leven om te weten dat het moeilijke pad meestal minder gereisd wordt, maar het zal voor de toekomst van mijn land een wereld van verschil maken: de veiligheid van het Midden-Oosten en de vrede in de wereld, de vrede die we allemaal verlangen.

Mijn vrienden, opstaan tegen Iran is niet gemakkelijk. Opstaan tegen donkere en moorddadige regimes is dat nooit. Vandaag is bij ons de overlevende van de Holocaust en Nobelprijswinnaar Elie Wiesel. Elie, je leven en werk inspireert om betekenis te geven aan de woorden ‘Never Again’ (Nooit weer). En ik wou dat ik je kon beloven, Elie, dat de lessen van de geschiedenis geleerd zijn. Ik kan alleen maar bij de leiders van de wereld aandringen om de fouten uit het verleden niet te herhalen. En niet de toekomst op te offeren voor de huidige tijd. En niet de agressie te negeren in de hoop een illusoire vrede te winnen.

Maar ik kan u dit garanderen, de dagen dat het Joodse volk passief bleef bij het zien van de genocidale vijanden – die dagen zijn voorbij. We zijn niet meer verspreid onder de volken, of machteloos om onszelf te verdedigen. We hebben onze soevereiniteit hersteld in ons oude huis. En de soldaten die ons huis verdedigen hebben grenzeloze moed. Voor het eerst in 100 generaties, wij, het Joodse volk, kunnen ons zelf verdedigen.

Dit is de reden waarom ik als premier van Israël u één ding kan beloven: zelfs als Israël alleen staat – Israël zal staan! Maar ik weet dat Israël niet op zichzelf staat. Ik weet dat Amerika met Israël staat. Ik weet dat u zich met Israël verbonden voelt. U staat met Israël, omdat u weet dat het verhaal van Israël niet alleen het verhaal van het Joodse volk is, maar van de menselijke geest die opnieuw en opnieuw weigert te zwichten voor verschrikkingen uit de geschiedenis.

Tegenover mij, daar in de galerie, met uitzicht op ons allen in deze zaal, is het beeld van Mozes. Mozes leidde ons volk uit de slavernij naar de poorten van het Beloofde Land. En voordat het volk van Israël het Land van Israël binnenging, gaf Mozes ons een boodschap die onze vastberadenheid heeft gestaald voor duizenden jaren. Ik verlaat u vandaag met zijn boodschap: ‘Wees sterk en vastberaden, vrees niet en wees niet angstig.’

Mijn vrienden, moge Israël en Amerika altijd naast elkaar staan, sterk en vastberaden. Mogen wij zonder vrees of schrik de uitdagingen voor ons zien. Mogen wij de toekomst met vertrouwen, kracht en hoop tegemoet gaan.

Moge God de staat Israël zegenen en moge God de Verenigde Staten van Amerika zegenen.
Dank U allen. U bent geweldig. Dank U, Amerika.

(Vertaling door Harry Nihom)
Bekijk de toespraak hier: “Toespraak Premier Netanyahu


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer