Harry’s focus op Israel 545

Israel, 25 februari 2015

New book - order now...De zon schijnt weer na een toch wel bijzondere winter die zorgde voor voldoende regen voor de komende jaren. Maar er is wel een schaduw, de vreemde discussies over de te houden toespraak door onze premier Benjamin Netanyahu op 3 maart voor het Amerikaanse congres zijn niet van de lucht. Ieder zou eigenlijk meer dan tevreden moeten zijn dat Bibi het congres zal toespreken en wijzen op het gevaar dat Iran – eigenlijk met toestemming van president Obama – een atoombom ontwikkelt. De consequenties van zo’n situatie zijn niet te overzien.
New book - order now...
Tegenstellingen tussen de landen in het Midden Oosten. In het bijzonder op religieus gebied.. Eveneens in Israel waar verkiezingscampagnes worden gehouden en links denkend Israel een beleid voorstelt dat als weldenkend mens niet acceptabel is. De situatie in Europa waar het terrorisme bloeit en niet alleen Joden maar toch ook christenen en niet-moslim denkenden zich moeten afvragen hoe te voorkomen dat de islam de wereld gaat beheersen.

Na de tweede wereldoorlog wilden we allen een betere wereld creëren. Maar er is meer haat, meer terreur, duidelijk meer antisemitisme en de dreiging van een derde wereldoorlog.
Het is hoog nodig dat we begrip voor elkander krijgen en een maatschappij gaan opbouwen met minder armoede, Klik en geef uw advertentie op...minder werkeloosheid, minder dodelijke slachtoffers, minder onderlinge spanning. Dus vrede op aarde.

Ambassadeur Ron Prosor hield een boeiende toespraak hierover: http://www.stichtinglechaim.nl/ron-prosor-oscars-in-de-vn/

1. Iran
De verschillen tussen Israel en Amerika, lees Obama, zijn voornamelijk Iran. Deze problematiek zou alle partijen moeten bundelen. Het is immers een internatioaal gevaar. Deze oproep van “Stand with us” houdt onder meer in:
* Iran werkt samen met de Hezbollah om acties uit te voeren in de EU en in Zuid-Amerika.
* Iran’s leiders dreigen Israel van de kaart te vegen. Het is verantwoordelijk voor meer Amerikaanse doden dan andere landen
* Iran heeft duizenden Amerikaanse militairen gedood in Irak en Afghanistan. En het heeft nu nog geen kernwapens !!!
* Op 24/3 zijn er weer onderhandelingen tussen Amerika en haar partners met Iran.

2. Moslim Brotherhood (MB)
Nu pas is bekend geworden dat een delegatie van de MB op 27/1 het Amerikaanse departement
van BuZa heeft bezocht. Haar doel was het praten over acties tegen het Al Sissi regime. Egypte is woedend want de MB is een serieuze en gevaarlijke organisatie. Een klap in haar gezicht. Ook in dat van Amerika, dat het gevecht tegen het terrorisme leidt.
Op 31/1 in de Sinaï een actie in El Arish. Daar vielen 31 Egyptische doden.
Volgens sommige bronnen had het steun van Amerika en volgens Al Sissi is de MB de gevaarlijkste terreurgroep. We mogen concluderen dat het beleid van president Obama niet overeenkomt met het denken van het Amerikaanse volk.

3. Tony Blair
Namens het Kwartet heeft Blair een bezoek aan de Gazastrook gebracht. Volgens Abu Marzouk zijn zijn nieuwe voorstellen totaal anders dan toen hij premier was. Volgens de leider van de Hamas wil Blair het leven in Gaza verbeteren en de Gazastrook reconstrueren.
* Hamas moet volgens Blair zich intern verzoenen. Dus ook met de PA.
* Hamas moet de grenzen van 1967 accepteren.
* Hamas moet toegeven dat het gaat om een Palestijnse zaak en geen moslimbeweging, en een
te nemen beslissing accepteren wat betreft het Israelische-Palestijnse besluit.
* Hamas moet Egypte verzekeren dat het in de Sinaï niet het terrorisme steunt en met Egypte wel samenwerkt.
Noot: Denkelijk had mijnheer Blair behoefte aan een vakantietripje. Hij praat toch over onmogelijke zaken. Hij vergeet dat Hamas een officiële terreurorganisatie is en de Gazastrook niet heeft opgebouwd maar afgebroken.

4. Obama
De super intelligente president verklaart tijdens een toespraak dat het terrorisme niets van doen heeft met religie. Mensen zijn verantwoordelijk. De man is denkelijk blind. Hij weet niet wat de drijfveer is van de IS (ISIS) en ook niet waarom zo veel Joden en christenen worden vermoord. Dat de IS eigenlijk de wereld wil islamiseren en dat Joden en christenen geen recht hebben om hun religie te bedrijven is hem ontgaan.
Leider Ayatollah Ali Khameinei geeft door dat de moslimrepubliek zich zal verzetten tegen de internationale druk van sancties. Productie van energie is volgens hem voor vredelievende projecten. De sancties hebben wel invloed op de economie. Onder meer de export van gas naar de EU. Volgens bepaalde bronnen heeft Iran een grote voorraad ruwe olie.

5. Abu Mazen
De niet herkozen president van de PA, Abu Mazen, was aanwezig bij de opening van de ambassade in Zweden.Tegelijkertijd werden sancties tegen Israel uitgewerkt. Onder meer een boycot op import, gebrek aan fondsen en het blokkeren door Israel van ontvangen belastinggelden.
Wel werd tussendoor verkondigd dat Arafat vergiftigd was en dat Israel hieraan had meegewerkt. Dus aangenomen mag worden dat er nooit onderhandelingen zullen worden gehouden die tot vrede zullen leiden.
Amerika is bezorgd over de financiele situatie van de PA. Amerika praat met regionale leiders om steun te geven. Volgens haar is de PA in gevaar.
In januari heeft Israel $127 miljoen niet overgeboekt vanwege de toetreding van de PA tot het ICC.
De PA wil Israel vervolgen vanwege haar optreden wat betreft het verbreken van de Oslo akkoorden, en dat Israel ook oorlogsmisdaden heeft verricht tijdens de 50-daagse oorlog tegen de Hamas.
In oktober is in Caïro $ 5.4 miljard toegezegd voor de heropbouw van de Gazastrook. Tot op heden echter niets ontvangen

6. Bibi-Obama
Obama heeft gesprekken met Iraanse vertegenwoordigers verzwegen. Bibi zegt dit verhaal te kennen. Hij vraagt zich af waarom dit verzwegen is. Volgens Jen Psaki weet hij dan meer dan wat er echt besproken is. Volgens haar is er geen deal gemaakt. Bibi waakt echter voor de veiligheid van Israel. Obama en zijn regering zeggen dat Bibi niet eerlijk is wat betreft de wel gehouden gesprekken. Israel zegt dat wat onderhandeld is een gevaar is voor haar land. Vanwege de oppositie van Israel zwijgt Amerika over de gehouden gesprekken. Gezien ook het gegeven dat Iran de Westbank bewapent is er een grens tussen beide landen. Bibi moet het congres toespreken opdat een ieder op de hoogte zal zijn. Hij zegt op 20/2 naar aanleiding van het IAEA rapport dat Iran weigert weer te geven wat het produceert. Het verbergt alles terwijl Amerika toestaat dat Iran doorgaat met productie.
Iran heeft 2 boten die naar Indonesië varen. Hiermee wil ze haar kracht in de Indische oceaan laten zien.

7. Christelijke militanten groep
Dwekh Nafsha verzet zich tegen de ISIS. Haar doel is op te treden tegen de ISIS omdat het ook christenen in Syrië en Irak wil doen verdwijnen. Buitenlanders zijn welkom om hieraan mee te werken. Ook andere groepen. Wij vechten voor vrijheid opdat het volk in vrede kan leven en naar de kerk gaan. De oprichter heeft in de jaren 2006/2007 in Bagdad met de Amerikanen meegevochten. Het gaat hier wel om een van de oudste christelijke bevolkingsgroepen. Enkele vrijwilligers uit Engeland, Canada en Amerika hebben zich al toegevoegd. Het gegeven dat ISIS christenen heeft onthoofd, telt mee. Het Westen moet ons steunen. Volgens Dwekh Nafsha moet het Westen zich ook zorgen maken over de Hamas-Fatah burgeroorlog.

8. ISIS
In Riadh zijn officials van 26 landen bij elkaar geweest om onder leiding van Amerika te praten over de aanpak van ISIS. Gastheer is de Saoedische minister van Defensie. Het is de 5e keer dat er is gesproken over de vooruitgang van het gevecht tegen de ISIS, dat grote delen van Irak en Syrië bezet. Het ging dit keer om de strategie en hoe samen te werken. Op dit moment een gespannen periode vanwege het gevangen nemen van een Jordaanse piloot en de onthoofding van 21 Egyptische Koptische christenen in Libië. Amerika begint een grondoffensief in Irak. Vorige week 16 luchtaanvallen uitgevoerd. Ook Egypte heeft na de onthoofding van de 21 Kopten ISIS-posities gebombardeerd.
ISIS heeft een groot deel van Libië bezet. De wereld heeft ook hier passief toegekeken. Zoals ook in Syrië en Irak. Wel is het hier een grotere bedreiging. Het is een groot land en heeft lange grenzen. Dus makkelijk om wapens te smokkelen. ISIS heeft nu ook olie centra. Daardoor een behoorlijk inkomen.

9. Amerika
De commandant van de NAVO, lt.generaal Nicholson, bereidt zich voor op een oorlog tegen Rusland. Hij heeft ervaring door het gevecht tegen de Taliban en Afghanistan, en gebruikt dit om de troepen in Europa voor te bereiden
Amerika bewapent voor deze door haar verwachte oorlog de Oost-Europeses lidstaten en Oekraïne.
59% van de Amerikaanse stemgerechtigden steunen Bibi voor zijn toepraak tijdens het congres. 23% is tegen.
76% gelooft dat onderhandelen met Iran als doel moet hebben dat de Mullah’s alle atoomwapens tegenhouden. 10% is voor om Iran toe te voegen aan de atoombomlanden.
79% vindt dat iedere deal met Iran het akkoord van het Amerikaanse Congres moet hebben.10% vindt het akkoord van Obama voldoende.
67% gelooft dat Iran de bom zal gebruiken of hem geeft aan terreurgroepen om Israel en Amerika aan te vallen.

10. De Hamas
Het heeft een vrij grote groep jongeren, die opgeleid zijn om mee te vechten. Het heeft 18 kampen voor militaire training. Het gaat om 17.000 Palestijnen tussen 15 en 21 jaar. Men leert ze schieten en Joden vermoorden.
Mahmoud al-Zahar zegt o.a. dat zij moeten vechten tot de laatste cm heroverd is. Palestina bevrijden en de Al Aqsa moskee. Hamas heeft voldoende financiële middelen.
Noot. Wel vreemd dat het 17.000 man kan opleiden en continu geld vraagt voor de wederopbouw van Gaza. Het ICC ( International Criminal Court) zou dat moeten onderzoeken.

11. Ahmed Aboutaleb
Het is bijna niet te begrijpen dat de in Marokko geboren burgemeester van Rotterdam een moslim is. Wat zou de wereld er anders en beduidend beter uitzien als men zijn opvattingen zou volgen. Tolerantie en respect voor andersdenkenden, die, zoals hij, volgens de wet denken en leven.
Op 18/2 spreekt de moslimburgemeester op CNN en zegt:
* Moslims die zich niet houden aan onze waarden moeten de EU verlaten. U kunt hier blijven en met ons werken om een goede maatschappij op te zetten. Indien “nee”, dan bedreigt u ons. Ga dan naar Jemen en leer hoe een kalashnikov te gebruiken. Kom niet terug om onze gemeenschap te bedreigen. Daar hoort u dan niet bij en verdwijn.

12. Berlijn
De Joodse gemeente heeft een maandblad met een oplaag van ongeveer 10.000 stuks.Tot verleden maand werd dit blad per post verstuurd en was daardoor duidelijk herkenbaar. Nu in een blanco envelope opdat niemand kan zien dat hier een Joodse familie woont. Men wil de veiligheid in acht nemen. Het is toch te gek om over te praten.Overleg hierover is met de politie gepleegd.

13. Ministerie van Toerisme
Tussen 22/2 en 25/2 wordt een conferentie gehouden met 30 deelnemers op verschillend gebied van toerisme en industrie. Voor de eerste keer 600 reisagenten voor de jaarlijkse “Travel agents Federation ” op uitnodiging van het ministerie.
In 2014 34.900 toeristen uit India en dit voor 71% op advies van hun reisagent. Minister Landau stelt dat India groeit en het toerisme naar Israel ook. Israel heeft in Mumbai een kantoor. Ongeveer 300 miljoen Indiërs gaan jaarlijks op vakantie naar het buitenland.

14. Arabische landen
Egypte, Saoedi Arabië, Qatar en de UAE hebben evenals Israel zorgen over de deal die Obama met Iran heeft gemaakt. De Sunni-staten zijn bang dat Iran een atoombomland wordt. De landen hebben ook met Amerika gesproken over de mogelijkheid dat Amerika hen onder haar atoombom-paraplu neemt. Dus hen beschermt.
Obama heeft in de komende dagen een gesprek met de leider van Qatar over stabiliteit en voorspoed in het Midden-Oosten.
De IAEA, het Internationale Atoom Energie Agentschap, rapporteert dat Iran weigert mee te werken aan het schoonmaken van haar land. Dus geen deal.

15. De PA en Gaza, het doodseskader van de Jihad
John Kerry en de Engelse minister van BuZa Hammon maken zich zorgen over de PA. Gebrek aan financiën en het stoppen van Abu Mazen met de beveiliging in het door hun beheerde gebied, te weten Judea en Samaria. Gebleken is dat het stoppen van de belastinguitkeringen van door Israel ontvangen bedragen vanwege de PA import via de haven van Haifa geblokkeerd zijn. Dan zou de Westbank gaan lijken op Gaza.
Bibi blokkeert omdat Abu Mazen de elektra-rekeningen niet heeft betaald. Deze zijn beduidend hoger dan het betreffende bedrag. Ook is deze reactie van Bibi wat betreft de toetreding tot het ICC, en de dreiging van Abu Mazen om Bibi en andere leiders te laten vervolgen.
De Al Aqsa martelarenbrigade heeft een nieuwe mediastunt. Het plant een boom voor iedere gedode terrorist. Wel een copy in het negatieve om meer leden toe te voegen. Het is in ieder geval tijd dat de Fatah oftewel de PA onder leiding van Israel komt. Goed voor het Midden-Oosten. Vooral voor Jordanië. Israel is het rustpunt van het Midden-Oosten.

16. Nigeria
Dit land heeft grote problemen met de terreurgroep Boko Haram. Israel steunt dit land. Zeker wat betreft de aanpak van de terreur. Israel traint de militanten. Amerika steunt ook. Nigeria heeft op 18/2 het trainingscentrum en materiaal van Boko Haram gebombardeerd. Het heeft duizenden mannen vermoord en honderden vrouwen en kinderen ontvoerd. Nu 300 Boko Haram leden gedood door de bombardementen.
Christenen hebben het moeilijk. Vooral in het Noorden. Nigeria is bezet gebied aan het heroveren. Het vernietigt Boko Haram bases. Ook Nigeria wordt door het Westen verwaarloosd.

17. Bibi
Zijn benadering is anders dan die van o.a. David Ben Gurion. Bibi spreekt namens het Joodse volk. Hij roept Joden buiten Israel op om naar huis te komen. Sinds 1948 3 miljoen immigranten. In Israel ziet men nu ook hoe passief men was voor de stichting in 1948. Vraag: wat is Zionisme. Wat is het verschil tussen Joden in en buiten Israel?
Israel investeert $ 50 miljoen per jaar om via speciale reizen Joodse groepen jongeren te laten kennismaken met het land. Ook studiebeurzen worden uitgereikt. Feit is ook dat veel Joden zich thuis voelen in het land waar ze wonen.

18. Bibi-Iran
De IAEA, het Internationaal Atoom Energie Agenstschap geeft aan dat Iran een bom produceert. Het Westen blijft praten o.l.v. Obama. Het op 20/2 gepubliceerde IAEA rapport geeft aan dat Iran zich aan de regels houdt, maar benadrukt wel dat het land een aantal programma’s heeft met verdachte faciliteiten die duidelijk militair zijn. Het maakt zich zorgen over het bestaan van bepaalde militair gebonden organisaties, die atoomexplosieven hebben. Bibi is woedend. Obama onderhandelt en Iran houdt alles intact. De afspraken zijn waardeloos, want zelfs IAEA geeft aan dat Iran gevaarlijke activiteiten ontwikkelt. We zouden moeten stoppen met onderhandelen.
Obama is druk doende om de relatie met Iran te verbeteren. Dit voor het evenwicht in het Midden-Oosten.
Rusland heeft Iran een luchtverdedigingssysteem aangeboden. Daarmee kan het ieder gevechtsvliegtuig neerschieten. Alleen de F22 is immuun. Dit vliegtuig is door Israel aan Amerika gevraagd. Tot nu toe geweigerd.

19. Oslo
1800 Moslims hebben op Shabbat een ring van vrede gemaakt ter beveiliging van de synagoge in die stad. Niet alle Moslims haten Joden. De betreffende rabbijn heeft het lied dat het einde van de Shabbat aankondigt buiten gezongen. Zo kan het dus ook. In Noorwegen wonen 175.000 moslims.

20. Stichting Lechaim
Zoals ik vandaag met de Focus begonnen ben, zo eindig ik ook. De zon schijnt en we concentreren ons op het werk van onze stichting Lechaim. Steun geven aan de slachtoffers van terreur. We hebben ons verplicht een aantal door terrorisme getroffen families financieel te steunen. Vandaag doe ik weer een beroep op u allen de direct en indirect getroffenen financieel te helpen. Door de stichting Reut Sderot worden de slachtoffers begeleid opdat ze of weer in de maatschappij aan de slag kunnen of zodanig worden bijgestaan dat het leven minder triest en draagbaar is. Zoals bekend is Sderot, dat aan de grens van de Gazastrook ligt, de meest getroffen stad.
IK dank u dus bij voorbaat dat u ons in staat stelt de medemens te helpen.
Dank namens het bestuur van stichting Lechaim.
Groet en shalom
Harry

P.S.: In het najaar is mijn spreekbeurtenreeks tussen 27/10 en 9/11.

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer