Harry’s focus op Israel 547

Israel, 11 maart 2015

Beste lezer,

Eigenlijk is er weinig nieuws te melden. De media geven nog steeds commentaar op de indrukwekkende toespraak van onze Premier Binyamin Netanyahu voor het Amerikaanse Congres.
De mogelijke overeenkomst welke president Obama met Iran wil maken en misschien al gemaakt heeft, is van het allergrootste belang en dat heeft Bibi duidelijk uitgelegd.

Verder zijn de verkiezingen van de Knesset op 17 maart de dagelijkse discussie. Ik vind de enquêtes en de uitspraken en veronderstellingen van zogenaamde politieke specialisten om te lachen. Op 18 maart weten we wat het volk wil en wie dan de aangewezen persoon is om de regering samen te stellen.

De Amerikaanse Republikeinen hebben Iran middels een open brief doorgegeven dat een deal met Obama niet wordt overgenomen door zijn opvolger in 2016. Ik hoop vurig dat Bibi geen opvolger heeft, maar weer zelf het roer in handen zal houden – een volgens mij uitstekende regeringsleider, die als belangrijkste taak ziet: veiligheid voor het Joodse volk en het Joodse land. Dat daardoor op sociaal en economisch gebied niet alles de aandacht heeft gekregen, die nodig is, is jammer. Maar laten we niet vergeten dat wij wel in een democratie leven en in een land dat zich in korte tijd heropgebouwd heeft, dagelijks immigranten opvangt, en een leger, luchtmacht en inlichtingendienst hebben, die ervoor waken dat wij ontspannen kunnen leven.

1. ISIS
De voorzitter van het Iraakse Defensie Comité geeft door dat Irak 2 Engelse vliegtuigen heeft neergehaald. De vliegtuigen zaten vol met wapens voor de ISIS. Dit schijnt regelmatig te gebeuren. De conclusie: Amerika steunt de ISIS in het geheim. De ‘Islamic State of Irak and Syria’ is de rijkste terreurgroep. Het ontvangt veel geld door lichaamsdelen van hun slachtoffers te verkopen en dat voornamelijk op de zwarte markt in de EU. 12 doktoren in Mosul werden vermoord omdat zij hier niet aan wilden meewerken. De ISIS blijkt meer christenen ontvoerd te hebben dan verondersteld. Ongeveer 150 christenen worden met de dood bedreigd.
De oprichter van de ‘Assyrian Human Rights Network’ roept Amerika, Engeland, de EU op om in te grijpen. Dit is blijkbaar een wraakcampagne omdat Syrische christelijke strijders hebben deelgenomen aan een gevecht tegen de ISIS. In dat gebied zijn meer dan 3000 christenen gevlucht. De BBC spreekt over 400 gegijzelden.
ISIS is nu ook druk in Libië. Het tracht via gevestigde organisaties strijders toe te voegen. Het pleegt aanslagen op groepen, die verbonden zijn aan de seculiere Libische regering. De IS bedreigt ook Italië en de hele christelijke wereld. Amerika gaat door met bombarderen van Syrië en Irak op de plaatsen waar IS gevestigd is. Ook de United Arab Emirates voert luchtaanvallen uit via Jordanië. Voorbereidingen worden door Amerika getroffen om Mosul te heroveren. Deelname van 25.000 Irakese militanten. Ongeveer 1500 Jihadisten bezetten die stad.
Irak vecht ook tegen de ISIS om Tikrit terug te krijgen. Iran steunt de ISIS.

2. Israel
Op 17/3 vinden de Knessetverkiezingen plaats. Dit keer van grote betekenis. Het is jammer dat er eigenlijk te veel partijen deelnemen. Vanwege de verhoogde kiesdrempel doen de 4 Arabische partijen als 1 partij mee.
Suzan Rice, de veiligheidsadviseur van Obama, zegt dat het accepteren van Boehners uitnodiging aan Bibi om voor het congres te spreken, slecht was voor de relatie Israel-Amerika. (zie ook onze Facebook-pagina…)
60% van de in Israel wonende Palestijnse Arabieren stemt 67% op de gezamenlijke lijst van de Arabische partijen. 5.7% op het Zionistische Kamp, 4.3% op Meretz, 2.4% op de Likoed en 1.7% Israel ons Huis. Verder 62% op Herzog als premier en 7% op Bibi.
De Arabische staten steunen Bibi wat betreft zijn gevecht tegen Obama over Iran. Zij geven dat door aan Amerika, via officials. Ze zijn voorzichtig. Qatar, Egypte, UAE, Saoedi Arabië en de Sunni-landen zijn bang voor een slechte deal.
Obama heeft een ontmoeting met de leider van Qatar, Emir Sheikh Althani, vanwege de instabiliteit in het Midden-Oosten. Qatar is een goede partner.

3. Israel en Polen
Op 27/2 was de diplomatieke relatie tussen beide landen 25 jaar oud. Historische banden. Ze steunen elkaar op gebied van veiligheid, politiek en economie. Polen heeft een morele verplichting de waarheid over de Holocaust te verspreiden. Polen was een van de eerste landen om in 1948 Israel te erkennen. In 1967 werd vanwege de Russische invloed de relatie verbroken, maar in 1980 vanwege het Warschau pact weer hervat. Ook de diplomatieke band. Het land heeft meegewerkt aan onder meer de emigratie van Russische Joden.

4. Amerika
Een groep van 52 democratische en republikeinse senatoren wil een motie indienen om samen met de EU het antisemitisme aan te pakken. Het wil speciale afgevaardigden hiervoor benoemen. Het antisemitisme groeit alarmerend. Joodse instituten en personen worden bedreigd. Volgens de groep moeten de extremisten worden berecht. Met Joodse adviseurs moet van gedachten worden gewisseld om goede maatregelen te kunnen nemen. Aanwijzingen van acties moeten worden doorgegeven om een en ander te voorkomen. 70 jaar na Auschwitz zijn we getuige van groeiend antisemitisme. Het verleden mag niet worden herhaald, aldus de groep.

5. Jordanië
De nu al 4 jaar durende burgeroorlog in Syrië heeft het Midden-Oosten wel veranderd. In Irak, Libanon en Jordanië is meer stabiliteit.
Syrië met 22 miljoen inwoners is sjiitisch. Ongeveer 50% is verdreven of verhuisd. Bijna allemaal Sunni’s. Jordanië heeft ook een half miljoen Sjiieten uit Irak opgenomen. Dit vanwege het feit dat de ISIS een deel van Irak heeft bezet.
Vanwege de opname van vluchtelingen uit Syrië en Irak is het percentage Palestijnen minder groot geworden. Goed voor Israel en het koninkrijk Jordanië. Geen bedreiging meer dat Jordanië Palestijns zou worden.
Israel en Jordanië hebben historisch gezien de meest belangrijke overeenkomst gemaakt sinds de vredesovereenkomst in 1995.
De Rode Zee en de Dode Zee zullen beide landen van water voorzien. De Rode en de Dode Zee worden aan elkaar gekoppeld via een 200 km lange pijplijn. Hierdoor gaat per jaar 100 miljoen kubieke meter water. Een ontzoutingsfabriek wordt gebouwd vlakbij de toeristenstad Aqaba, dat naast Eilat ligt. Deze voorziet beide landen van water. De extra voorraad is bestemd voor de Dode Zee en ook via Aqaba voor het Meer van Tiberias. De deal is goed voor het toerisme, de handel en de industrie.
De rivier de Jordaan is sinds 1970 20 meter gezakt. De overeenkomst geldt ook voor water uit het noorden en wordt geleid naar Amman, de hoofdstad van Jordanië. De pijplijn kost $ 250 miljoen. Jordanië en Israel hebben al 20 jaar vrede. Nu dus ook een deal over watertoevoer.

6. Salarissen
Een door de EU gefinancierd onderzoek door het PCBS (Palestinian Central Bureau of Statistics) heeft de salarissen van de Palestijnen onderzocht.
Palestijnen die in Israel of Isr. nederzettingen werken per dag NIS 194 = $ 48,50
Palestijnen die op Palestijns gebied werken per dag NIS 91,2 = $ 22,80
Palestijnen die in Gaza werken per dag NIS 66,1 = $ 16,52
Als Palestijnen werk vinden bij een Israelische werkgever dan verlaten zij hun huidige baan. De Israelische condities zijn uitstekend. Inclusief reisgeldvergoeding, medische verzekering en pensioen. Dit is onbekend bij de Palestijnse werkgevers. Aantal werknemers bij Israelische bedrijven: 105.200 waarvan 20.200 in nederzettingen. Werkeloosheid: 26.5%

7. Frankrijk
In Frankrijk worden ruim 700 scholen, synagoges en andere Joodse gebouwen door het leger bewaakt. Sinds januari 370 incidenten waarbij militairen waren betrokken.
We constateren dat uit Italië 400 Joden zijn geëmigreerd. Emigratie ook uit andere landen. Overal is bewaking nodig. In Nederland toch ook bij alle gebouwen. Ik verbaas me dan ook over de kritiek op Bibi’s oproep: Joden,kom thuis. Ik verbaas me over diverse artikelen die Joden in het buitenland schrijven en die zich daarmee eigenlijk verontschuldigen. Men moet de Joodse kinderen op scholen en thuis een opvoeding geven waardoor het normaal zou zijn dat zij na hun studie naar het thuisland gaan.

8. Frankrijk en Saoedi Arabië, enz.
Beide landen zullen het Libanese leger moderniseren. Training, modern materiaal, enz. om de balans te handhaven. Saoedi investeert $ 3 miljard. Levering begint in april. Iran heeft ballistische raketten, die Israel kunnen beschieten en ontwikkelt lange afstandsraketten. Reikwijdte ongeveer 2500 km. Het zoekt samenwerking met de Hezbollah in Zuid Libanon. Dat heeft meer dan 100.000 raketten, welke op Israel zijn gericht. De Hezbollah is nu ook in Syrië. Het wil vanuit die plaats ons land beschieten. Iran heeft grote invloed op president Assad. Ook Irak staat onder controle van Iran. Dus nu 4 hoofdsteden: Beiroet, Damascus, Sana’a, Bagdad, welke zich ongerust maken. Khameinei steunt immers ook de Hamas, dat druk is met herbewapening, en bezig is zich voor te bereiden op de eeuwige oorlog tegen Israel.

9. De door Bibi gehouden toespraken in Amerika
Klik en bekijk de video van de toespraak...Zoals bekend was onze Premier uitgenodigd door John Boehner, de man die het Amerikaanse Congres leidt. Obama was daardoor beledigd omdat het hem niet was gevraagd en dus had hij geen toestemming gegeven. Daardoor is de hechte relatie met hem enigszins verzwakt. Maar niet met de Republikeinen en een deel van de Democraten. Voor Bibi was het belangrijkste punt de situatie in Iran welke ondanks een mogelijke deal zou doorgaan met de ontwikkeling van een voor ons allen gevaarlijke situatie. Hij toonde aan dat hij erkentelijk is voor het gegeven dat Amerika de Iron Dome en andere wapens levert. Die zijn van groot belang voor de veiligheid van Israel. Eveneens de verlaging van de olieprijs.Daardoor zijn en voor Amerika en andere landen de onderhandelingen met Iran minder moeilijk. Obama wil praten. Maar dat lijkt Bibi vrij gevaarlijk. Zoals eerder vermeld: ‘geen deal’ is beter dan een ‘slechte deal’. Aangezien Obama gelukkig zou zijn met een slechte deal, heeft Bibi zich in zijn indrukwekkende toespraak geconcentreerd op dit gegeven. Iran zou met een bom niet alleen voor Israel een groot gevaar zijn, maar ook voor maar al te veel andere landen. Overigens kan Obama officieel geen overeenkomst maken zonder toestemming van het Congres.
Interessant is tevens het gegeven dat de toespraak de meest beluisterde is in de geschiedenis en dus mag worden gezien als “historisch”.

Ik herhaal dit opdat men een goed beeld krijgt van zijn gehouden toespraak. Dat velen, ook en vooral in Israel, menen dat hij dit heeft gebruikt vanwege de komende Israelische verkiezingen, is niet oprecht en klopt niet.
Tijdens een andere speech zegt Bibi ondermeer dat de mullah’s zich moeten houden aan 3 condities: Stop export van terrorisme, stop met het opdringen en opleggen van bepaalde zaken aan andere landen,stop met het bedreigen van het bestaan van Israel. Dan ontstaat er een betere sfeer, een klimaat waardoor Iran wordt opgenomen als een normale relatie in de wereld. Dit is in feite een functie voor Amerika. Dus overleg tussen Israel en Amerika hierover is zinvol. Hier is wel sprake van een verschil van mening met Obama, maar niet met het congres.
De Arabische wereld steunt Israel (lees Bibi) wat betreft de inhoud van zijn toespraak voor het Congres.

10. Amerika – EU – Iran (Perzië)
De relatie met Rusland wordt steeds moeilijker. Rusland heeft nu een schijnaanval uitgevoerd op
schepen en een kernwapentest in eigen land. Iran heeft een hechte band met Amerika. Weliswaar een vreemde zaak maar dit is dankzij Obama.
De 3 landen hebben nu een speciale afspraak gemaakt om Tikrit dat door de ISIS bezet is, te heroveren. De door Amerika geleide coalitie voert luchtaanvallen uit tegen ISIS centra in Irak. Amerika zegt dat er geen gecoördineerde acties zijn. Wel dat Iran betrokken is.

11. Egypte
President Al Sissi wil een gezamenlijke Arabische macht samenstellen om de groeiende radicale islam aan te pakken. Ook om de Koptische christenen te beschermen. Volgens hem beschermt Obama en de EU de Arabische landen niet. Dus het Midden-Oosten is niet stabiel. Iran heeft steeds meer invloed in de Arabische wereld. Kijk naar Libië, Libanon, Syrië, Jemen. Hij ziet Saoedi Arabië, de UAE, Koeweit, Jordanië als bondgenoten in dit uit te werken voorstel.
Egypte trekt haar troepen terug uit de Sinaï. Het heeft die nodig langs de grenzen van Libië waar de ISIS overheerst.

12. PLO Centrale Raad
Op 4/3 en 5/3 hield de raad een zitting. Haar beslissingen:
* Israel is verantwoordelijk als bezetter volgens de Internationale Wet.
* Samenwerking op gebied van veiligheid wordt gestopt.
* Alle Israelische producten worden geboycot.
* Israel wordt niet erkend als “Joodse” staat.
* Zo spoedig mogelijk verkiezingen en verzoening met de Hamas.
* Steun voor diplomatieke stappen voor lidmaatschap van het ICC (International Criminal Court)
* De PLO wil samen met de Arabische Liga de VN Veiligheidsraad verzoeken om een datum vast te leggen voor de terugtrekking van de bezetter (Israel) uit de bezette gebieden. Dit moet dus ook geëerbiedigd worden.
* De rechten van de vluchtelingen volgens resolutie 194 handhaven
Het IDF (Isr.leger) geeft door dat de samenwerking met de PA wat betreft de beveiliging, gewoon tot nu toe is doorgegaan.

13. De PA en de Hamas
Abu Mazen heeft geen belangstelling voor de Israelische verkiezingen. Hij hoopt wel dat het beleid wordt gewijzigd. Hij tracht te voorkomen dat aanslagen worden gepleegd en acties ontwikkeld. Op 9/3 heeft de PA Hamas activisten gearresteerd. Volgens de PA was dit niet politiek, maar ging het om overtredingen.
De militaire groep van de Fatah heeft in Gaza militaire oefeningen gehouden. Een oefening om Israelische posities over te kunnen nemen en de zekerheid om de veiligheidsovereenkomst met Israel te stoppen.
Hamas biedt een langere rusttermijn aan. Voorwaarde is wel dat de blokkade wordt opgeheven. Minimum 5 jaar. Dus dan geen enkele militaire actie. Wel verlof om een zee- en luchthaven te bouwen. De Hamas accepteert de 1967-grenzen oftewel een Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad.

14. Water
Het waterbedrijf GeM heeft een draagbaar apparaat ontwikkeld waardoor uit de lucht drinkwater wordt geproduceerd. Van groot belang voor militairen, die dan geen zware voorraad hoeven mee te slepen. Grote belangstelling uit Amerika, Engeland, Franse militairen in Afghanistan, Irak en Noord-Afrika. Ook India, opdat het haar bevolking kan helpen. Ook is het mogelijk om met dit apparaat water drinkbaar te maken dat genomen wordt uit bepaalde bronnen.
Israel gaat overigens haar waterlevering aan de Gazastrook verdubbelen. Dat wordt nu 10 miljoen kubieke meter per jaar.

15. Israel kort
++ Op 13/3 is de 5e marathon in Jeruzalem. Men verwacht 25.000 deelnemers, waarvan 5000 buitenlanders. Tijdens de pas gehouden marathon in Tel Aviv met 35.000 deelnemers was het zo warm dat diverse lopers uitvielen en de afstand ingekort werd.
++ In Duitsland ontvangt de Israelische ambassadeur dagelijks 20 haatbrieven. Dit vooral na de operatie OPE en de persverhalen. De regering protesteert, maar respecteert ook de vrijheid van meningsuiting.
++ Putin heeft opdracht gegeven om 10% van zijn salaris in te houden. Eveneens dat van de ministers. De financiële crisis is oorzaak van de olieprijs en de internationale sancties.
++ Vlakbij Ramallah bouwt de PA een nieuwe stad. Goed voor 40.000 mensen. Hypermodern. Men kan dus wel wat presteren! De stad wordt aangesloten aan het Israelische watersysteem.
++ Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst hebben 20.000 buitenlanders zich gevoegd bij de ISIS. Afkomstig uit 90 landen.
++ Het IOC, het Internationale Olympische Comité, heeft besloten dat in Rio de Janeiro bij de Olympische Spelen een herdenking zal plaatsvinden ter nagedachtenis van de vermoorde 11 Israelische athleten tijdens de Spelen in München in 1972. Beter laat dan nooit.

Stichting Lechaim
Gewoontegetrouw eindig ik met een oproep aan u, geachte lezer, om het werk van onze stichting te steunen. Zoals bekend hebben we ons verplicht een aantal families in Sderot maandelijks de nodige financiële steun te geven en natuurlijk bepaalde andere projecten niet te vergeten. De onrust in het zuiden blijft ondanks afspraken groot. Dat betekent niet minder, maar meer directe en indirecte slachtoffers van het terrorisme.
Tevens hebben we toegezegd om een vrouwencentrum in Shiloh te steunen. Een uitgebreid verhaal hier over ontvangt u een dezer dagen. Mij is gebleken dat bijna alle vrouwen de nodige psychische en fysieke steun nodig hebben. Een en ander wordt geleid door Elisheva Spetter, een voormalige Nederlandse en bijzonder actieve dame.
Namens Lechaim mijn oprechte dank voor uw donatie. Klein of groot, iedere bijdrage is welkom.

Groet en shalom,
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer