Harry’s focus op Israel 548

Israel, 18 maart 2015 – De Israelische verkiezingen

Beste lezer,

Eigenlijk is het praktisch gesproken onbegrijpelijk dat bijna de hele wereld haar ogen gericht had op de Knessetverkiezingen in Israel. Na de eerste resultaten hadden velen een analyse. Die waren op veel tv-stations te bekijken. Elke dag reeds konden we de enquetes lezen, en daarover heb ik eigenlijk maar één reactie: er zijn blijkbaar maar weinig mensen, die een duidelijk inzicht hebben in de samenstelling van het in Israel levende Joodse volk en haar denken, en het 6 jaar lang gevoerde beleid door Benyamin Netanyahu, onze 1e minister.
Duidelijk is uit de veelheid van krantenartikelen, interviews, verhalen op tv, enz. dat men onze geschiedenis onvoldoende kent en een indruk van ons land geeft, en van het gevoerde beleid, dat niet overeenkomt met de realiteit. Dit kleine Joodse landje heeft wetenschappelijk, religieus, politiek en economisch een belangrijke plaats in het wereldgebeuren.

Wanneer we de verkiezingsuitslag proberen te vertolken dan geeft deze een eigenlijk normaal beeld weer van wat er leeft bij het volk. We moeten niet vergeten dat dit jonge land een bevolking heeft die samengesteld is uit Joden afkomstig uit veel verschillende landen en dus een bepaalde cultuur met zich mee hebben gebracht, en nog brengen.

De Likoed, geleid door Bibi, heeft duidelijk in haar vaandel staan dat de veiligheid van ons land primair is. Zonder veiligheid is het onmogelijk een redelijk en normaal leven te leiden, en te werken aan de ontwikkeling van een betere economische toestand, en te werken aan het Joodse land volgens de historisch en religieus aangegeven grenzen. Zo bijvoorbeeld dat het bouwen van huizen belangrijk is voor hen die in de zogenaamde bezette gebieden wonen. Ook het gegeven dat er zich hier bijna iedere dag immigranten vestigen. 25% van de stemmers onderstreept dat beleid.

De Zionitische Eenheidspartij o.l.v. Isaac Herzog, versterkt door de kortgeleden toegevoegde partij van Tsipi Livni, heeft kritiek op Bibi, omdat hij onvoldoende aandacht heeft geschonken aan het sociale leven. Ongeveer 20% van de bevolking vindt dat het allerbelangrijkste, en wil een beter dagelijks leven. Dit beeld is niet typisch Israelisch, maar is te zien in bijna elk democratisch land.

De “Joint Arabist”, samengesteld door de 4 bestaande Arabische partijen, opdat men gezamenlijk vanwege de kiesdrempel toch in de Knesset zou komen, heeft 14 zetels, de 3e partij. Een toch bijzondere weergave van onze democratie. De in Israel wonende Arabieren voelen zich thuis in dit land, werken hier met plezier, verdienen meer dan in het “Palestijnse” gebied. Zij hebben het recht hun stem te laten horen. In Israel worden minderheden gerespecteerd. Men moet zich wel aan de dagelijkse regels houden. Het toevoegen aan een regering is in het Joodse land een ietwat contradictie.

Dan hebben we nog 5 partijen in de Knesset.
De partij van Bennet, Bayit Yehudi, een liberale orthodoxe groep, verloor vrij veel zetels. Ik heb daar geen verklaring voor. Misschien omdat hij zich niet voldoende onderscheidt van andere partijen. Hij kreeg 8 zetels.

“Yesh Atid” o.l.v. Lapid, is een duidelijk rechtse centrumpartij, heeft 11 zetels. Lapid was minister van Economische Zaken en er was wederzijds kritiek op het gevoerde beleid.

“Kulanu” dat zich van de Likoed had afgescheiden ontving 10 zetels en is een rechtse partij.

“Shas” met 6 zetels een vertegenwoordiger van de othodoxie evenals “UTJ” met 7 zetels.

“Israel ons Tehuis” o.l.v. de huidige minister van BuZa, Lieberman, moest het doen met 6 zetels.

Aangezien Israel evenals Nederland veel partijen heeft, en geen van alle de meerderheid van 61 zetels (de Knesset bestaat uit 120 zetels )heeft, moet er een coalitie worden gevormd. Dat wordt dan volgens mij een duidelijk rechtse regering met denkelijk een orthodoxe invloed.
In ieder geval een beleid dat geen Palestijnse staat zal erkennen en zich wel iets meer zal concentreren op het dagelijks leven in Israel.

We mogen ons afvragen hoe de komende 15 maanden de relatie met Amerika, oftewel met Obama als president, zich zal ontwikkelen en wat de houding van beide landen zal zijn met Iran wat betreft de ontwikkeling van atoomenergie.

Er zijn natuurlijk veel meer knelpunten. Maar, geachte lezer, er is meer nieuws. Ik ben echter bijzonder tevreden over de uitslag. De komende regering, die waarschijnlijk sneller wordt samengesteld dan door de zogenaamde specialisten werd verondersteld, is het allerbelangrijkste nieuws. Ik houd u hiervan op de hoogte en natuurlijk dan ook van het dagelijkse nieuws.

Gewoontegetrouw doe ik nog wel een beroep op u allen om het werk van onze stichting Lechaim niet te vergeten. De slachtoffers van terreur zijn niet afhankelijk van de politiek. Wel van de financiele steun, die steeds en blijvend nodig is om zo veel als mogelijk in de maatschappij te kunnen leven. Dank bij voorbaat.

Groet en shalom van een vandaag bijzonder opgewekte
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer