Harry’s focus op Israel 552

Israel, 8 mei 2015

Beste lezer,

Het belangrijkste nieuws op dit moment is toch wel het gegeven dat Bibi Netanyahu aan president Rivlin zijn samengestelde regering zal voorstellen, een regering die gesteund wordt door 61 Knessetleden, een bijzonder kleine meerderheid. De Knesset bestaat uit 120 leden. Dat is jammer in deze tijd dat Israel omringd wordt door vijanden en eigenlijk een geïsoleerd gebied is. Jammer dat juist in de huidige periode de politici meer aan hun eigen belangen dan aan de landsbelangen denken. Een politiek rechts en orthodox beleid zal worden gevoerd.

Dus doorgaan met bouwen in de nederzettingen, met het recht hebben van orthodoxe jongeren om te studeren in Joodse leerscholen, en zich verzetten tegen de huidige Iraanse politiek. Dus zich verzetten tegen o.a. het beleid van de Amerikaanse president Barack Obama.
Dit is het 4e door Bibi geleide kabinet. En nooit eerder een kabinet met een eigenlijk te kleine meerderheid. Bibi zal moeten werken aan indirecte medestanders bij de oppositie. Laten we maar vurig wensen dat Isaac Herzog, de leider van Zionist Union, begrip heeft voor het regeringsbeleid en niet dwars zal liggen bij welke noodzakelijke beslissing dan ook.

Naftali Bennet, de leider van “het Joods tehuis”, zegt: niet links, geen centrum, maar een regering voor het hele land. Wij steunen u (Bibi), wij zorgen voor het succes o.l.v. Bibi, onze premier.

Het te grote aantal kleinere partijen en de kiesdrempel is wel een deel van de democratie. Maar ook een praktische tegenstander ervan. Het kiessysteem zal moeten worden gewijzigd en, nogmaals onderstreept, het politieke denken eveneens. Een land als Israel moet een regering hebben die weliswaar de mening van het volk weergeeft, maar ook de macht moet hebben om een beleid goed uit te voeren. Ik hoop, en dat denkelijk met u, dat o.l.v. de toch uitstekende premier Bibi Israel de macht heeft om te blijven werken aan veiligheid, vrede en een groeiende en bloeiende economie.

De afgelopen dagen hebben wij in Israel de slachtoffers van de diverse oorlogen herdacht en de onafhankelijkheid gevierd. Evenals dat in Nederland het geval was.
Ik vond de herdenking op de Dam in Amsterdan indrukwekkend. Nog nimmer zo veel aanwezigen en ook jongeren mogen zien. Dit was ook het geval bij de diverse herdenkingen in het land.
De korte toespraak van premier Rutte was bijzonder. Zouden we eindelijk na 70 jaar geleerd hebben dat we in de hele wereld moeten kunnen samenwerken om inderdaad te werken aan de kreet: “Vrede op aarde”? Daardoor dan minder investeringen in het steeds sterker en gevaarlijker internationaal bewapenen, en deze financiën gebruiken voor een redelijk leven voor ons allen.

In het auditorium van Yad Vashem in Jeruzalem was op 5 mei een bijeenkomst ter viering van 70 jaar bevrijding van Nederland. Er werd volgens mij te veel herdacht en te weinig gevierd. De klemtoon had meer op de toekomst gericht kunnen zijn in plaats van ons op zo’n moment te veel confronteren met de geleden ellende van de jaren 40/45.

1. Nepal
Israel was het eerste land dat een grote groep ervaren specialisten naar Nepal heeft gestuurd.
Meer dan 260 personen. Meer dan andere landen in totaal. Eveneens een modern veldhospitaal. De president van Nepal heeft het hospitaal bezocht. Iedere patient kreeg een registratienummer waardoor men overal terecht kan. Er bleken ongeveer 350 Israeli’s op vakantie te zijn. Jammer genoeg heeft 1 jongere heeft de aardbeving niet overleefd. Het grootste deel van het Israelische team is nog 24 uur per dag actief. Nepal heeft 5000 tenten nodig.

2. Palestijnse Autoriteit – Fatah
Wanneer we de diverse artikelen goed lezen, dan wil de PA geen tweestatenoplossing. Dan zou het Israel toch anders benaderen. De Palestijnen in Israel zijn vrij en hebben een goed bestaan en leven. Abu Mazen geniet van de terroristen en op de scholen horen de kinderen: “Israel vernietigen”. Het gaat hem om maar 1 doel : weg met de Joden en weg met Israel.
Aangezien er door Abu Mazen geen verkiezingen worden uitgeschreven, heeft de Birzeit Universiteit dat zelf gedaan. Dat is de grootste universiteit op de Westbank. De Hamaslijst heeft dik gewonnen. Er zijn diverse universiteiten op de Westbank. Abu Mazen heeft daarop massaal activisten gearresteerd. Een duidelijke indicatie van de stemming. Ook in Gaza was de Hamas de duidelijke winnaar.
De Fatah en de PLO organiseren sporttoernooien om bepaalde terroristen te eren. Alle toernooien hebben de naam van een bekende terrorist die gedood is. Goed voor de Palestijnse jeugd die daardoor leert hoe zich te gedragen.

3. Iran
Dit land leeft in moeilijke omstandigheden. Haar olie-export is beduidend minder en de prijzen zijn van $ 120,- per vat gezakt naar 50,- per vat.
Door de interim-overeenkomst met Amerika is de economie wel iets verbeterd.
Op 28/4 bezoekt de Syrische minister van Defensie Iran. Iraanse werkers zullen de Hezbollah steunen om Israel aan te pakken. Iran wil haar hegemonie in het Midden-Oosten uitbreiden.
De Golan werd in 1967 door Israel op Syrië heroverd. Officiële annexatie vond plaats in 1981. De VN verdedigde deze grenzen. Maar sinds de onrust heeft de UNdof zich teruggetrokken.
De chefstaf van het Iraanse leger geeft het onderhandelingsteam door waar het zich aan te houden heeft. Maar het is volgens hem beter om niet te praten. Zinloos. Geen objectieve controle.
Iran en Amerika spelen een spel. Sancties worden opgeheven opdat Iran financieel sterker staat. Meer steun daardoor aan het terrorisme, en tunnels worden dus ook gebouwd. Amerika zou moeten werken met de Golflanden om harder te vechten tegen de atoomenergie-ontwikkeling en de invloed van Iran op de Arabische landen.

4. Gaza – Hamas
9 maanden na de “Operation Protective Edge” (de 50 daagse oorlog) is Hamas druk bezig om zich voor te bereiden op een volgende oorlog. In tunnels wordt meer geld geïnvesteerd. Ongeveer 1000 arbeiders zijn 6 dagen per week in 3 groepen 24 uur per dag actief. Ook aan de productie van korte en lange afstandsraketten met een reikwijdte van 75 km. Dus voor het centrum en Jeruzalem. Eveneens in voorbereiding zijn raketten met een reikwijdte van 150 km. Dus Haifa ligt dan ook onder vuur.
Op 31/4 heeft Israel 700 trucks goederen naar Gaza gestuurd. Bouwmateriaal voor geaccepteerde projecten, bepaalde wegen, benzine en olie. Gaza heeft een humane crisis. Mede door de 50-daagse oorlog en de daarbij behorende luchtaanvallen. Ongeveer 100.000 huizen en infrastructuur vernield.

5. Bibi – Zuid-Koreaanse minister van Ontwikkeling – video boodschap
Tijdens hun ontmoeting zegt Bibi: wij hebben beiden een buitengewone relatie. We zijn beiden een succesverhaal: 2 democratieën, vijandschap van onze buren, spectaculair economisch succes. Niet vanwege de grondstoffen, maar vanwege de hersens als grondstof. Wij zijn trots op onze erfenis, onze geschiedenis en worden beide door onze buren bedreigd. Wij kunnen veel van elkander leren. Wij kijken b.v. naar jullie onderhandelingen met Noord-Korea en dus op het gebied van atoomenergie. Wel deals, maar geen rust. De in Lausanne gemaakte overeenkomst is mijn grote angst. Het is volgens deze deal moeilijk om een goede controle uit te oefenen. We hebben voldoende gebieden om samen te werken. We zijn een goed koppel, aldus Bibi.
Via een video boodschap aan het “Washington Institute for Near East Policy” zegt Bibi dat de deal met Iran de wereld in een gevaarlijke positie brengt. De Internationale Gemeenschap kan de agressie van Iran in landen als Libanon, Irak, Syrië, Jemen en andere landen niet laten doorgaan. Zeker niet onder de bescherming van een Iraanse paraplu. Lausanne maakt alles nog gevaarlijker. Biton vertelde de Thinktank: we moeten elkaar niet voor de gek houden. Iran heeft het materiaal. Wij beginnen een oorlog als Iran doorgaat met de atoombom ontwikkeling. Bibi stelt dat een betere deal nodig is en ook mogelijk.

6. John Kerry en Obama
Op 28/4 geeft John Kerry door dat de eisen/wensen van Bibi wat betreft de atoomenergie-overeenkomst met Iran niet mag doorgaan. Kerry gelooft nog steeds dat een deal mogelijk is. Bibi’s verhaal, aldus Kerry, is een sprookje. De huidige deal is alleen veranderd wat tijd betreft. Wel dus inspectie gedurende 25 jaar. Kerry, samen met Engeland, Rusland, China, Frankrijk, Duitsland en Iran, is bang dat het Congres weigert. Bibi spreekt over een historische fout. Kijk maar naar Korea. In 1994 een deal tussen Noord en Zuid, en nu wel grote onrust.
Obama spreekt overigens een veto uit wat betreft iedere deal, die negatief zal zijn wat betreft Iran. Sancties moeten dus wel worden opgeheven. Iran is immers niet tegen Amerika.

7. Vluchtelingen
De president van de EU heeft op 29/4 voorgesteld om een systeem te ontwikkelen waardoor immigranten worden opgevangen. Dus legaal. Een verdeelsleutel moet worden gemaakt, waardoor de duizenden vluchtelingen worden verdeeld over de EU. De mening is verdeeld. Waarom niet de bron aangepakt oftewel de motivatie om te vluchten?

8. Jimmy Carter
De ex-president heeft op 29/4 ook zijn bezoek aan Gaza afgezegd. Het heeft volgens hem nu ook geen zin om Egypte te bezoeken. Hij gaat wel door om een betere relatie te realiseren. In Ramallah, tijdens een conferentie met de PA, dringt hij aan op verkiezingen.
Carter, tijdens zijn bezoek aan Israel, zegt te blijven werken aan een Palestijnse staat. Dus een gebied bestaande uit: Oost-Jeruzalem, de Westbank en Gaza. De situatie, aldus de 90 jarige, is in Gaza onaanvaardbaar. Hij heeft een krans gelegd bij het graf van Arafat. Volgens Carter willen veel Gazans vrede.

9. Straat van Hormuz
De Amerikaanse marine beschermt en begeleidt haar schepen in de Straat van Hormuz. De reden is dat Iran een schip in beslag heeft genomen. Dit schip vaart onder Marshall Islands. De Russische ambassade heeft contact met Iran over de op deze boot aanwezige Russische lieden. Het is een Deense boot. De 34 bemanningsleden kunnen de boot verlaten. Het gaat om een schuld van het Deense bedrijf aan Iran. Iran heeft een kustlengte van 2000 km en is verantwoordelijk voor de beveiliging. Inmiddels is zojuist medegedeeld dat de boot is vrijgelaten.

10. Een christelijke dame
Een non die in Irak woont, vervolgd wordt en kinderen helpt, heeft Obama gevraagd om Amerika te mogen bezoeken. Zij wil de Amerikanen vertellen over de vervolging van christenen in Irak. Obama weigert en de consul zegt haar dat ze een IDP is (Internally Displaced Person). Zij wordt dus beschouwd als een bedrieger. Een goed ontwikkelde persoon, die met haar 50.000 stadsgenoten gevlucht is vanwege de ISIS. Zij spreekt ook namens de ruim 100.000 andere christenen, die naar Kurdistan zijn gevlucht.

11. Vluchtelingen
Geen aandacht wordt door de media besteed aan de ongeveer 400.000 Palestijnen die in Libanon in kampen leven, en dat in onaanvaardbare leef-omstandigheden.
De Arabische landen doen er ook niets aan. Kampen zijn ook op Palestijns gebied en in Gaza. Als Israeli’s betrokken zouden zijn, dan zouden de bladen vol staan.

12. De Westbank = nederzettingen en de geschiedenis
De legale status van “Palestina” is ongeveer 100 jaar geleden door de Volkenbond, de San Remo overeenkomsten en het Britse mandaat, als Joods thuisland bestempeld. Het is nooit eigendom van een ander land/volk geweest. Jeruzalem is door Mohammed nooit als hoofdstad of centrum van de islam beschouwd. Dus steeds tijdens het bidden wordt het hoofd naar Mekka gericht. Palestina heeft nooit bestaan. Geen Palestijnse taal, geen eigen cultuur, geen land beheerd door Palestijnen. Wel door Arabieren.
In 1984 had Israel 4.1 mijoen inwoners. In 2014 8.2 miljoen inwoners.
In 1984 was de reserve van vreemde valuta 3 miljard, nu 900 miljard.
In 1984 was de nationale schuld 280% van het GNP, nu 1%.
In 1984 was de Amerikaanse hulp 10% van het GNP, nu 2%.
In 1984 was de export $ 10 miljard, nu 96 miljard.
We voegen toe dat de BDS (=Boycot, Desinvesteren, Sancties) Israel amper schade oplevert. Wel de Palestijnen. Kijk naar de universiteiten, de pensioenfondsen, de christelijke organisaties. Het valt ook samen met het verhoogde antisemitisme in de EU.
Zoals bekend werkt “Soda Stream” nu in Zuid-Israel. en is gestopt in de Westbank. Dat kost de PA honderden banen.

13. Duitsland
Gedurende de jaren 40/45 zijn 8 miljoen Duitse doden gevallen en 14 miljoen gevlucht of verplaatst. Een onderzoek toont aan dat de meerderheid van de Duitsers de overwinning van de geallieerden als het herkrijgen van vrijheid beschouwde.
President Angela Merkel en president Putin zijn samen op 19/5 bij de herdenking in Moskou.
De president van Egypte, Al Sissi, woont op 9/5 samen met Putin de herdenking van de overwinning op Duitsland bij. Dat was het einde van de 2e wereldoorlog.

14. China-Rusland en het IDF (Israelische leger)
Beide landen houden samen een oefening in de Middellandse zee. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. Nu in het vervolg 1x per jaar. 9 boten namen deel. Het is een belangrijke oefening voor de bemanningen. Rusland bewapent nog steeds Iran en Syrië, en daardoor ook de Hezbollah. Noord-Israel heeft een aantal natuurlijke gasreserve velden in de Middellandse zee, in het noorden. In het zuiden houdt de marine de wacht om smokkel door de Iraanse terroristen te voorkomen. Dat gaat naar Gaza. De oefeningen kunnen invloed hebben op Turkije, Libanon, Griekenland, Kreta, Cyprus.
Op 5/5 is er in Israel weer een militaire oefening begonnen. 10.000 deelnemers. 18 landen doen mee. Egypte, United Arab Emerates, Libanon, Irak, Engeland, Frankrijk, Italie, Pakistan, Amerika, Canada, Belgie, Italie, Polen, Australie en de NATO. Het gaat om een mogelijke samenwerking en contra extremisme. Geen wapens worden in Jordanië achtergelaten. De oefeningen vinden plaats op diverse plaatsen. U kunt dus hier zien wie pro en tegen Israel is.

15. Ethiopië
In Tel Aviv waren grote botsingen met o.a. de politie. De Ethiopiërs vinden dat ze niet gelijkwaardig worden behandeld. De Ethiopische Israeli’s hebben de Ayalon (hoofdweg ) geblokkeerd en daarmee het centrum. Inmiddels heeft Bibi met de betreffende minister overlegd hoe deze groep tevreden te stellen. Zij vinden dat ze niet goed door de bevolking zijn opgenomen. Deze opstand begon in Jeruzalem. 135.000 Ethiopiers leven in Israel. Zij zijn in grote groepen in 1984 en 1991 in Israel ontvangen en hebben veel hulp van de regering gehad. Het grootste deel van de hier wonende Ethiopiers leven verspreid in ons land, hebben werk en zijn tevreden.

16. De 50-daagse oorlog
Nederlandse kranten besteden veel aandacht aan het gedrag van het IDF. Het leger zou haar principes, haar beleid, over boord hebben gegooid. De organisatie “Breaking the Silence” onderzoekt en accepteert het optreden van het leger niet. Maar het onderzoekt niet de reden van het optreden van het IDF. Ik bedoel: het Hamas-terrorisme, het zich verschuilen achter burgers, in en achter burgerhuizen en scholen, enz. van Hamas.

17. Toespraak ambassadeur Prosor in de VN
75 jaar geleden was Europa in de greep van de tiran Hitler, die Europa veroverde en ieder doodde die tegen het Nazi-rijk was.De geallieerden trachtten Europa te bevrijden van de tirannie. Zij vochten op stranden, op heuvels, op landingsgebieden. Zij gaven zich nooit over. Door de inzet van Amerika, Rusland, Engeland, Canada, Frankrijk, Polen werd de vrijheid herwonnen. De Russen hadden enorme verliezen. Meer dan 20 miljoen doden. Israel zal dat nimmer vergeten. Ook niet de andere slachtoffers uit de andere landen.
De 2e wereldoorlog, =Holocaust, 6 miljoen doden waarvan 1 miljoen kinderen. Ieder jaar minder overlevenden. Maar we mogen dat niet vergeten. Deze geschiedenis moet worden doorgegeven aan onze kinderen en kleinkinderen. De vrijheid is nu weer een probleem. De radicale islam vestigt zich in het Midden-Oosten, en Noord-Afrika. Het is even gevaarlijk als het nazisme 75 jaar geleden, mannen, vrouwen, kinderen werden vermoord vanwege hun Jood-zijn. Vandaag vanwege hun politieke religieuze geloofsovertuiging. “Vergas de Joden”, synagoges worden met vuurbommen bestookt, jongens met een keppeltje op in elkaar geslagen. Wij moeten ons verdedigen. De staat Israel is het gevolg van belofte “Never again” de Joden als beesten naar de dood te laten lopen. Vrijheid, gelijkheid, democratie is waard om voor te vechten.
70 jaar geleden is hiervoor gevochten. Wij moeten nu vechten voor hun idealen waarvoor ze stierven. Wij moeten een eenheid realiseren opdat vrijheid, gelijkheid en democratie kan worden doorgegeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

18. Israel kort
++ De vraag: “Waarom heeft Obama niet ingegrepen bij het vermoorden van Ethiopische christenen door de ISIS in Libië”, blijft onbeantwoord.
++ 120 Amerikaanse militairen zijn actief in Turkije om de Syrische opposanten te trainen. Dit team heeft eigen wapens bij zich.
++ Het Syrische leger is uitgeput en heeft veel steun verloren. De rebellen hebben weer diverse dorpen in het noorden en zuiden veroverd. Dus Damascus is ook in gevaar.
++ De droogte in Californië doet de bevolking enorm lijden. De technologie van Israel gaat voor een oplossing zorgen.

Vandaag een wat langere nieuwsbrief. Ik zou nog graag meer op papier willen zetten, omdat we ons allen moeten inzetten voor een betere wereld. Er is te veel ellende, armoe en slachtoffers vanwege in het bijzonder religieuze tegenstellingen.
Onze stichting Lechaim zet zich in om in Israel de daardoor ontstane slachtoffers van terreur weer een leefbaar leven te geven en zich daardoor als normale mensen te kunnen bewegen. Ik doe daarom op deze plek een dringend beroep op u om ons daarmee te steunen. Het terrorisme is jammer genoeg nog dagelijks actief en dat heeft nare consequenties.
Ik reken op u en dank u. “Verbeter de wereld en begin bij u zelf.”
Mede namens onze bestuurders wens ik u allen een Shabbat Shalom en een goede zondag,
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer