Harry’s focus op Israel 553

Israel, 15 mei 2015

Beste lezer,

Terwijl ik begin met de samenstelling van de Focus heeft Benyamin Netanyahu nog grote problemen wat betreft de samenstelling van de nieuwe regering. De eisen van bepaalde kandidaten voor de regering zijn groot en eigenlijk onbegrijpelijk.

Behalve het gegeven dat de samen te stellen regering slechts kan rekenen op 61 van de 120 zetels, zijn de eisen van vertegenwoordigers van de kleinere regeringspartijen groot en blijkbaar onacceptabel. Bibi heeft een bepaalde opdracht en natuurlijk zijn politieke regeringsplan vastgelegd. Men zou toch mogen verwachten dat rekening wordt gehouden met de huidige situatie. De meeste landen zien een tweestatenoplossing terwijl de PLO o.l.v. de niet-gekozen premier Abu Mazen eigenlijk het Joodse land Israel niet erkent en het liefst de Joden in en buiten het Joodse land ziet verdwijnen.

Ik verwijs dan ook graag naar de toespraak, die Bibi gehouden heeft tijdens het “5e Global Forum For Combating Antisemitism”.
De vertaling vindt u op onze website: klik hier

Weliswaar een lang verhaal, maar duidelijk wat betreft de huidige situatie in de wereld.
We zouden verder toch mogen verwachten dat het algemeen belang dient te overheersen boven partij- en privé-belangen. Bibi heeft gedurende zijn periode als premier aangetoond dat hij een goede leider is en het zou droef zijn als hem het leiderschap onmogelijk wordt gemaakt.

1. Bouwen op Israelisch grondgebied
De regering heeft toestemming gegeven om 900 huizen te bouwen in Ramat Shlomo dat in de omgeving van Jeruzalem ligt en in 1967 heroverd is. Ramat Shlomo is een orthodoxe wijk.
De Palestijnse Autoriteit (PA) ziet het als een daad waardoor geen vredesonderhandelingen kunnen worden gehouden. Ban Ki Moon, de VN baas, heeft het ook moeilijk met deze beslissing. De EU en Obama zijn ook tegen.
Men vindt Oost-Jeruzalem een illegale nederzetting. De VN en de EU hebben blijkbaar geen andere problemen. Steeds Israel, dat het recht heeft te bouwen, terwijl de EU en Amerika luisteren naar de niet gekozen terrorist Abu Mazen.
Ex-senator Santorum zegt tegen Obama dat de extreme islam een gevaar voor Amerika is.
Zijn kreet: Iran vijand, Israel vriend.

2. De Joint list en de PA
De combinatie van 3 politieke Arabische partijen heeft in de Knesset 13 zetels. De partijen hebben zich verenigd om te voorkomen dat ze vanwege de kiesdrempel zouden verliezen.
Dit is toch wel een duidelijk voorbeeld van de hier heersende democratie. Jammer genoeg zijn deze partijen het onderling niet met elkaar eens. Leider is Aijman Odeh, een Arabische advocaat in Haifa. Zijn toespraak in de Knesset:
* Duizenden Arabieren werken in de privé-sector, de hightech industrie, de economie, het dagelijks leven.
* Joden, jullie moeten de Arabische taal leren en jullie, Arabieren, Ivriet. Ik onderstreep de nationaliteit. Arabisch is een officiële taal. Kijk naar de straatnamen: Ivriet en Arabisch.
* Arabieren hebben dezelfde rechten. Ik begrijp echter de angst van de Joden. Het is wel een land voor Joden maar geen Joods land.
De woordvoerder van Abu Mazen, Abu Rudeineh, zegt naar aanleiding van de nieuwe Israelische regering, dat de impasse alleen doorbroken kan worden als Israel de tweestatenoplossing accepteert en stopt met bouwen in de nederzettingen en stopt met agressie. Wij wachten verder de uitspraak van het ICC af wat betreft de datum van het einde van de bezetting door Israel. Dus het zich terugtrekken uit de zogenaamde bezette gebieden.

3. Iran en Jemen
Op 8/5 stuurt Iran een boot met goederen naar Jemen. Medicijnen en andere hulpmiddelen. Ook een vliegtuig met voedsel. Landing in Saana. Saoedi Arabië bombardeert de luchthaven. Dit land wil daarmee ook de Houthi’s aanpakken, opdat Hadi in Jemen weer het heft in handen krijgt.
Rusland heeft haar sancties opgeheven en levert aan Iran de S-300 projectielen. Volgens de minister van Defensie goed voor verdediging en aanvallende activiteiten.
De bevolking van Jemen leeft in armoede en heeft amper voedsel. Het is een van de armste landen in het M-O. De toestand is slecht omdat Egypte en Saoedi Arabië een blokkade hebben opgezet om te voorkomen dat wapens uit Iran worden geleverd. Vreemd omdat o.a. uit Zweden een boot onderweg naar Gaza vaart om de blokkade te doorbreken.

4. Vladimir Putin
Rusland heeft op 9/5 de overwinning op Duitsland met de grootste parade ooit gevierd. Begonnen met een minuut stilte.
Deelname van 16.000 militairen plus nieuwe tanks en pantservoertuigen. Het was een belangrijke feestdag. Zoals eerder vermeld heeft Rusland 25 miljoen personen verloren waarvan 1 miljoen Joden. Dat is 10% van de bevolking. 600.000 Joden hebben meegevochten.
De Chinese leider was aanwezig. Amerika en andere westerse leiders niet. Dit vanwege de Oekraïne problematiek. 30 wereldleiders inclusief Abu Mazen en Ban Ki Moon waren ook van de partij. Putin verwees in zijn toespraak wel naar de rol die andere landen tijdens de 2e wereldoorlog hebben gespeeld.
El Sissi, de Egyptische president, was ook uitgenodigd ter gelegenheid van de bevrijding en de nederlaag van Duitsland. Hij had in het Kremlin een ontmoeting met Putin en andere officials. Hij stelde dat met Rusland diverse projecten kunnen worden ontwikkeld. Putin zegt het bijzonder te waarderen dat Al Sisi alles doet om de crisis in Egypte op te lossen. Hij blijft Egypte steunen. Zijn motief: Obama heeft president Morsi gesteund.

5. Syrië
Sinds 4 jaar ongeveer 200.000 doden. De grote vraag is of Assad zich wel zal handhaven. Indien nee dan wint ISIS en verliest Hezbollah. Dus de grens bij de Golan Hoogvlakte is dan een bedreiging voor Israel. In Syrië wonen 2 miljoen christenen. Die komen dan ook in grote problemen.
De door Iran gesteunde terreurgroep Hezbollah heeft de leiding genomen in het gevecht tegen de Sunni’s en andere terreurgroepen in Syrië. Het heeft grote voorraden in beslag genomen en helpt daarmee Libanon. Nu afwachten hoe Assad kan en zal reageren.

6. Duitsland
Joachim Gauck, de Duitse president, heeft Reuven Rivlin uitgenodigd om de 50 jaren van diplomatieke relatie te gedenken.
Rivlin ziet dit als een bijzonder bezoek. Daarmee het verleden niet vergeten en wel een goede toekomst tegemoet zien. Hij spreekt de Bundestag toe en ontmoet Angela Merkel, Norbert Lammert, de vertegenwoordiger van de Bundestag en de minister van BuZa Steinmeier. Hij heeft een krans gelegd bij de herdenkingsteen, Platform 17, van de vermoorde Berlijnse Joden. Hij zegt tegen diverse officials te hopen dat de relatie versterkt wordt.
Duitsland zal 4 boten aan de Israelische zeemacht leveren. Kosten ruim $ 4 miljard. Duitsland betaalt 30%. Israel wordt daardoor bewapend en kan zich verdedigen op honderden km afstand van de kust. Ook bewapening tegen mortieren, enz. Daardoor bescherming van de gasvelden en is de marine op hoog militair niveau.
Bibi heeft een ontmoeting met de Duitse minister van Defensie. Hij zegt onder meer:
“Wij hebben vrede gemaakt met 2 Arabische buren, Egypte en Jordanië. Maar de andere landen bedreigen ons, de militante Sunni’s oftewel de ISIS en Al Quada en al Musra. Eveneens Egypte en Jordanië. Maar de grootste bedreiging is het Ayatollah-regime in Iran. Dat bedreigt Jemen, en de grenzen van Libanon, de Golan en Gaza.

7. De laatste kabinetszitting van de 33e regering
Bibi zei ondermeer:
Het was onze taak, en dus ook voor de volgende regering, om een veilig, welvarend en ontwikkeld land te creëren.
Gedurende de afgelopen jaren waren de regio’s om ons heen stormachtig en onrustig, maar we konden steeds alle acties opvangen. Nu Hezbollah in Zuid-Libanon, Iran dat een front bij de Golan wilde realiseren en wapens via Syrië aan Libanon wilde leveren, en van Hamas dat in het zuiden wilde indringen. De OPE was een grote klap voor de Hamas. De zwaarste sinds haar bestaan. We zijn continu bezig om te voorkomen dat Iran atoomwapens in handen krijgt. We hebben steeds getracht een deal met de PA te realiseren, maar Abu Mazen liep steeds weg bij de onderhandelingen. Nieuwe markten voor onze economie en diplomatie met Azië, China, Japan, India. Wij ontwikkelden een nieuwe industrie. Belangrijk voor de toekomst: de cyber-industrie. We hebben een speciale inlichtingeneenheid. Niet alleen een veilig Israel, maar ook wordt daaraan toegevoegd de Negev en Beersheva. Dat wordt een bloeiend gebied. Minimum lonen zijn verhoogd. De werkeloosheid blijft laag. De afgelopen 6 jaar zijn er 2x meer treinverbindingen aangelegd dan de vorige 6 jaren. Eveneens hoofdwegen. Illegale immigratie is totaal geblokkeerd. Belangrijk voor onze identiteit en ons imago als Joods en democratisch land. Geen ander land is dat gelukt. Er is nog veel werk te doen. Wij gaan door.

8. De nieuwe regering
Zoals al doorgegeven wordt dit een rechts orthodox beleid, belangrijk als democratie. Er wordt gewerkt aan het toevoegen van Judea en Samaria, het financieren van opleiding en opvoeding.
De universiteit in Ariel, de hoofdstad van de Westbank, ligt aan de groene lijn en krijgt een hoger budget. Joodse huizen en gebouwen worden gelegaliseerd.
Ontvang net gelukkig het bericht dat de regering is samengesteld en dat de ministersposten goed zijn verdeeld. Bibi zegt bij de eerste bijeenkomst:
“Ondanks de ups en downs zitten we hier nu bij elkaar. Nu alle onenigheden vergeten en ons inzetten voor alle burgers. Het gaat om onze grenzen en de veiligheid, onze vijanden van ver en dichtbij. Dit is en was ons beleid. We zoeken nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden met de verantwoordelijke landen in onze omgeving. Verbetering van het sociale leven, verlaging dagelijkse leefkosten, in het bijzonder huur en koop van huizen. Verschillen tussen rijk en arm aanpakken, ontwikkeling van de Negev en Galilea, problematiek met Ethiopiers oplossen.

9. Arabische Liga
De Egyptische minister van BuZa geeft door dat de Liga een gezamenlijke Arabische militaire macht samenstelt om de conflicten in de regio aan te pakken. Het gaat nu voornamelijk om Jemen waar de bevolking lijdt onder de crisis. Daar moet een oplossing voor komen, en stabiliteit. President Hadi moet worden gesteund tegen de Houthi-militanten en de voormalige president Saleh. Egypte is een deel van de gezamenlijke aanpak. Een staakt het vuren moet worden gerealiseerd.

10. Breaking the silence
Engeland, Zwitserland, Nederland, Zweden en Denemarken financieren de in Ramallah gevestigde groep: “Breaking the silence”. De groep die o.a. het bestaan van Israel aanvecht.

11. Iraans schip
Een boot vol met humanitaire voorzieningen is onderweg naar Jemen. Voedsel en medicijnen naar de zwaar getroffen bevolking van Jemen, die lijdt onder de de door Saoedi Arabië geleide coalitie. 60 man aan boord inclusief medici, journalisten en vredesactivisten uit Amerika en de EU. De boot vaart vanwege de 5 dagen afgesproken rust, oftewel wapenstilstand, en moet op 20/5 arriveren.
Iran waarschuwt Amerika en Saoedi Arabië om de boot niet aan te vallen en mede daardoor niet te kunnen afleveren. Sinds 7 weken dodelijke luchtaanvallen op Jemen. 3500 doden en 6200 gewonden.

12. Gaza
Een jong meisje van 4 jaar is door een truck in Gaza geraakt. Zij werd behandeld in het Al Shifa ziekenhuis in Gaza. Haar been is geamputeerd. Wel problemen. Daarom is ze verhuisd naar en behandeld in het Barzilay ziekenhuis in Israel. Hamas gaf eerst geen toestemming. Ze leerde weer te lopen en is nu weer bij haar ouders.
Enkele maanden geleden is ook een baby uit Gaza door “save a child’s heart” in Holon geholpen.

13. De Paus
Het Vaticaan erkent de staat Palestina. Het verdrag blijkt getekend te zijn. Abu Mazen ontmoet de Paus zaterdag. Ik heb daar verder geen woorden voor. Arme Katholieken.

14. Obama
Op 14/5 geeft Obama een interview. Hij maakt zich zorgen over de situatie in Iran. Andere landen eveneens. Hij wil graag een ontmoeting met hun leiders om de situatie door te nemen.
Tijdens de Camp David besprekingen waren alle Arabische landen ook uitgenodigd. De Golfstaten waren echter afwezig. Zij hebben geen vertrouwen in het beleid van Obama.

15. Conferentie
800 deelnemers uit 51 landen zullen de problematiek bespreken wat betreft de groei van het antisemitisme. Het “Never again” is vergeten. Dat hadden we na de oorlog toch niet verwacht. De vraag: is er 70 jaar na de Shoa plaats voor Joden in Europa? In de zomer van 2014 was er een enorme groei van antisemitisme. Joden hebben hier en daar moeilijkheden om hun religie uit te oefenen. Ook wereldleiders veroordelen deze ziekte. Het moet een algemene veroordeling worden. Het gaat immers om het recht om te leven.

16. Israel kort
++ De relatie Hamas-PA wordt steeds slechter. Dit is duidelijk zichtbaar na de gehouden verkiezingen in de universiteiten.
++ Abu Mazen ziet de mufti van Jeruzalem, een partner van Hitler, als een held. Hij bejubelt wel de nederlaag van de nazi’s.
++ Haifa, de 1e Israelische universiteit, gaat samenwerken met die in Sjanghai. Belangrijk voor onderzoek.
++ Saoedi Arabië bombardeert de groep terroristen Houthi’s. Zij gebruiken ziekenuizen, scholen en mensen om hun wapens op te slaan. Iran steunt hen.
++ Op 12/5 zijn Israel, Griekenland en Amerika een 14-daagse oefening in de Middellandse Zee begonnen. De grootste ooit. Honderden militairen. Midden in de zee en geen gepland programma. De luchtmacht is er ook bij betrokken.
++ De PA wil Israel als lid uit de FIFA hebben (Internationale voetbalbond) Het bekende liedje. De FIFA heeft 209 leden en 156 stemmen zouden “ja” moeten zeggen. De betreffende conferentie moet nog plaatsvinden.
++ De Hezbollah heeft 100.000 raketten in Shi’itische dorpen in Zuid-Libanon. Een gevaar voor Noord-Israel.

Stichting Lechaim
Ik begrijp dat de ramp in Nepal en daarbij behorende oproep om financiële steun te geven om mee te werken aan hulp voor al die getroffen families, noodzakelijk is. Wij als stichting Lechaim hebben daar vanzelfsprekend begrip voor. Maar dat ontheft ons niet van de taak, die wij als stichting als onze opdracht hebben.
Zoals steun geven aan het project in Shiloh. Dus o.a. steun geven aan de vrouwengoep die bijna in haar totaal mentaal getroffen is door het terrorisme. Ook Sderot, waar we ons verplicht hebben om bepaalde noodzakelijke projecten financieel te steunen. Datzelfde geldt voor Nitzan waar nog steeds veel voormalige Gush Katif families wonen. Om maar niet te spreken over de diverse getroffen families in Netanya.
Vergeet ons niet. Ieder klein bedrag is welkom. Dus denk aan onze bankrekening, opdat wij onze humane plicht kunnen blijven doen.

Tot slot, mede namens ons bestuur, wens ik u een Shabbat shalom, een goede zondag en gezondheid.
Shalom,
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer