Harry’s focus op Israel 555

Israel, 3 juni 2015

Beste lezer,

Zaterdagavond zag ik op het nieuws dat koning Willem Alexander in Canada de gevallen militairen herdacht, die in 1945 onder meer Nederland hebben bevrijd. Ik zal nooit en te nimmer het moment vergeten dat wij op 18 april hoorden dat het Canadese leger op de Middachterallee in Dieren optrok en ook het dorp Rheden bevrijd heeft. Zoals velen van u weten, waren wijlen mijn broer en ik in Rheden ondergedoken. Ik heb in mijn leven nog nooit zo hard gelopen om de Canadezen te zien en te omarmen. Wij waren nu vrij en hadden dus de oorlog overleefd.
Deze sfeer was wel totaal anders dan in september 1944 tijdens de slag om Arnhem, toen het Engelse leger o.a. het onervaren Poolse leger inzette en de slag verloren heeft. Wij dachten: dat is eindelijk onze bevrijding. Maar dat werden 6 moeilijke maanden.

En als ik vandaag het nieuws lees dan vraag ik me af of de hele wereld niets geleerd heeft. Het antisemitisme, de vervolging van christenen, het terrorisme dat in maar al te veel landen de kop opsteekt, de armoede, het aantal vluchtelingen.
Is het nu echt niet mogelijk dat de gekozen politici in staat zijn om een beleid met elkaar te voeren, opdat de dagelijkse spanning verdwijnt, evenals de angst voor een 3e wereldoorlog, en in het bijzonder in het Midden-Oosten de wereld het Joodse land Israel accepteert.

Ik vind het overzicht dat Yochanan Visser samengesteld heeft knap en duidelijk. Hoe Nederlandse historici de Israëlische geschiedenis in een studieboek voor middelbaar onderwijs verdraaien. Lees hier

Sta mij toe dat ik ondanks de wat langere Focus allereerst u allen de nodige aandacht vraag voor het werk van onze stichting Lechaim. Ondanks de moeilijk te begrijpen internationale problemen, blijven we constant ons probleem toevoegen, oftewel: hulp bieden aan diegenen, die door het ontstane terrorisme slachtoffer van deze terreur zijn geworden. Wij als stichting Lechaim reiken hen de hand en doen al het mogelijke om deze groep zo veel mogelijk te begeleiden. En dat natuurlijk op financieel gebied. Ieder klein bedrag is welkom. Vele kleintjes maken immers een grote. Help ons en steun ons daardoor. Dan doet u goed, menselijk werk. Dank bij voorbaat.

1. Bibi Netanyahu
Onze premier heeft een onderhoud gehad met de voorzitter van de “Joint Arab List” Ayman Udeh. De onderwerpen: de sociale economische positieve ontwikkeling, de vermindering van het verschil tussen arm en rijk. De heren hebben afgesproken elkaar vaker te ontmoeten en dan ook met de betreffende ministers. Er zal meer aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de in Israel wonende Arabieren en meer steun gegeven aan de Arabische gemeenschap.
De Joint Arab List is een combinatie van 3 Arabische partijen en heeft in de Knesset 14 zetels.
Bibi had afgelopen weekend een onderhoud met John Kerry. Hij zegt hem te waarderen dat er geen resolutie is aangenomen over de ontwapening van Israel. Vrede kan alleen door erkenning van en vertrouwen in elkander.
Tijdens een ontmoeting met Federica Mogherini zegt Bibi bereid te zijn een deel van de Westbank af te staan. Wel annexatie van de nederzettingen, en duidelijk de grenzen vastleggen, opdat er officieel kan worden gebouwd en dat zonder tegenstand van diverse landen, die een andere opinie hebben. Dus geen interne druk wat betreft de tweestatenoplossing.
Mogherini was tevreden over de concessies van Bibi, die zich bereid toonde een oplossing te vinden. Men moet niet vergeten dat het gaat over een voorstel om te praten. We moeten dus nog afwachten of Abu Mazen daartoe bereid is.
De PLO-officials reageren fel op de voorstellen van Bibi om vredesonderhandelingen te hervatten. Dit houdt volgens hen annexatie van alle illegale nederzettingen in. Volgens Saeb Erekat is het accepteren van bouw niet aanvaardbaar. Dat is dus volgens de PLO: 1 staat met 2 systemen in plaats van 2 soevereine en democratische staten. Bibi moet volgens hem de bezetting sinds 1967 eindigen en een Palestijnse staat erkennen volgens de grenzen van 1967, en ook de Palestijnse gevangenen vrijlaten .

2. Obama en minister Yariv Levin
Tijdens een interview op 21/5 met de Atlantische correspondent Jeffry Goldberg zegt Obama onder meer:
* dat hij een grote liefde heeft voor Israel. Maar hij gaat wel door met kritiek uit te oefenen op het Israelische beleid. Je hebt kritiek op vrienden, niet op vijanden.
* hij waarschuwt voor anti-Arabische opmerkingen.
Volgens Obama heeft een tweestatenoplossing de garantie voor een langdurige veiligheid.
De Israelische minister Levin beschuldigt Obama dat hij zich bezighoudt met interne Israelische zaken. Wij respecteren Obama. Maar niet zijn bemoeienis met onze zaken. Het westen moet haar ogen openen en moet zich met de echte problemen bezighouden, die de wereldvrede bedreigen.
Dat is dus de radicale islam en haar obsessie t.a.v. Israel. Israel is de enige democratie in het Midden-Oosten en vecht voor de toekomst van een vrije wereld.
Amerika heeft haar ambassade in Tel Aviv. Jeruzalem wordt niet erkend. Dit ondanks een eerder genomen beslissing. De huidige Amerikaanse presidentskandidaten menen dat Jeruzalem wel de hoofdstad van Israel is. We zijn dus nieuwsgierig naar de verkiezingsuitslag in 2016

3. Gazastrook
Volgens de Wereldbank is de werkeloosheid in Gaza 44%. Het hoogste in de wereld. De bank roept Israel en de Arabische landen op om een economische ramp te voorkomen. Oorzaak is de 50-daagse oorlog en het sluiten van de kuststrook. Van de eerder toegezegde $ 3.5 miljard om Gaza weer op te bouwen is maar 27% gestort. Men is bang dat hun geld naar de Hamas gaat en niet naar de burgerij.
15.000 personen willen de strook verlaten. Dat lukt niet. Dus zij kunnen b.v. hun familie niet bezoeken of medische hulp ontvangen of studeren. De Rafah-controlepost was op 28/5 alleen van Egyptische kant naar Gaza open en dat voor een beperkt aantal mensen.
De Hamas legt een weg aan langs de grens met Israel. Dit vlakbij een kibboets en een militaire IDF-basis.

4. Egypte
President Al Sissi heeft de bufferzone met Gaza verbreed tot 3 km en 80% van de tunnels vernield. In de Sinaï heeft het leger 80% van de terreur-centra vernield en 190 terroristen gearresteerd. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het opheffen van armoede en onbekendheid met de huidige situatie. Tevens wordt samengewerkt met Saoedi Arabië om de Houthi’s aan te pakken.

5. China
China heeft een onbewoond eiland omgebouwd tot een militaire basis. Het staat ook niet toe dat derden een en ander onderzoeken. Het is verder niet onmogelijk dat China met Rusland een relatie aanknoopt. Het heeft buitenlandse problemen en heeft geen maatregelen genomen om ontevredenheid op te lossen. China claimt wel de Zuid-Chinese zee. Daar zijn grote voorraden gas en olie.
Voor het eerst was in 2014 de grootste import. Er is een overeenkomst gemaakt waardoor de handel eenvoudiger plaatsvindt. Geen controle van goederen of uitstel van verzending.
“Autothouzad economic Operator A50” geeft door dat de export naar Israel tot nu toe 2.7 miljard was. Door de AEO groeit de export enorm.

6. Flottilla nr. 3
De boot wil Gaza bereiken. Deelnemers: de voorzitter van “Miles of Smiles”, diverse zakenlieden, parlementariërs, academici uit Arabische, moslim en Europese landen.
De voorzitter zegt dat Israel dit niet kan voorkomen. Wij doen onze plicht want 2 miljoen Palestijnen leven in armoede. Dit al 8 jaar. De Flottilla is vanwege het negeren door Israel van de internationale wet. Gaza moet worden bevrijd en de bezetting opgeheven.

7. Tzipi Hotovely en Frankrijk
De Israelische onder-minister van BuZa zegt tijdens een ontmoeting met diplomaten, die Israel in het buitenland vertegenwoordigen, als basis bij ontmoetingen te hebben, dat “het hele land behoort aan het Joodse volk. Rechtens, religieus en geschiedkundig”.
Hotovely wil Judea en Samaria annexeren en accepteert geen Palestijnse staat. Wij zijn hier niet zo maar gevestigd. Er komen nog steeds Joden hier in ons land. De wereld moet dit begrijpen. Zie onze Thora.
Frankrijk is druk doende om samen met Amerika een resolutie voor te bereiden voor de Veiligheidsraad. Dit plan moet op de 70e Algemene Vergadering van de VN behandeld worden.. Dat zou dan een zelfstandig Palestina worden, inclusief Judea en Samaria, en Oost Jeruzalem als hoofdstad. Dus grenzen van juni 1967. Nu dus afwachten of Obama dit zal steunen. Bibi wil zoals bekend, wel steeds onderhandelen en Frankrijk is moeilijk te begrijpen.

8. De PMW
“The Palestinian Media Watch” directeur geeft een rapport door aan Britse, Nederlandse en Duitse parlementariërs. Hij zegt dat de PA nog steeds donaties aan terroristen geeft. De parlementariërs zullen dit rapport doorgeven aan hun regeringen en hen verzoeken te stoppen met hun financiële hulp. Ongeveer 5500 Palestijnse terroristen krijgen zo salaris. De levenslang veroordeelden ontvangen meer dan $ 2000, evenals hun familieleden. Dit alles per maand.

9. Libanon
Hezbollah is de grootste actiegroep in de wereld. Het heeft meer dan 100.000 raketten en heeft vetorecht in de Libanese regering.

10. IAF
Op 27/5 heeft de Israelische luchtmacht een aantal aanvallen op Gaza uitgevoerd. Voornamelijk in het zuiden. Ook vlakbij het vliegveld is schade berokkend. Eveneens op een plek van de Islamic Yihad in de omgeving van Rafah. Dit vanwege door Hamas afgeschoten raketten in de omgeving van Sderot. Het Gaza-ministerie zegt wraak te nemen. Hamas heeft enkele leden van de Palestinian Islamic Yihad Terror groep gevangen genomen. Het wil verdere IAF-aanvallen voorkomen.

11. Irak
De regering in Bagdad geeft door dat het leger alles doet om de IS uit de Anbar provincie inclusief de hoofdstad Ramadi te verwijderen. De Shi’itische militanten zijn echter twee zo groot als de eigen troepen. Angst bij het leger en de wil om te vechten is echter amper aanwezig.
In Irak is de tegenstelling tussen Soeni’s en Shi’iten heel groot. De Shi’iten willen niet sneuvelen om de Shi’iten te helpen. Er is geen echt leger. Anbar is door de Soeni’s makkelijk veroverd.

12. Nogmaals Bibi
Tijdens een ontmoeting met senator Bill Cassidi op 25/5 zegt deze dat geen financiën moeten worden gegeven aan Iran om ISIS aan te pakken. Iran is veel gevaarlijker als het een atoombom produceert. Alleen een goede deal is van essentieel belang. Anders zal Iran het Midden-Oosten beheersen en miljarden verdienen aan o.a. olie-export.
Tijdens de ontmoeting met senator Lindsey Graham stelt Bibi dat Hamas verantwoordelijk is voor het afschieten van raketten. Het IDF (leger) reageerde overigens onmiddellijk en zal dit ook blijven doen.
Op 28/5 heeft Bibi met diplomatieke verslaggevers een ontmoeting. Hij zegt: Een lange deal met de Palestijnen op de Westbank aanvaarden we. Maar wat is dan het beleid van de Palestijnse regering? Wie zorgt voor de veiligheid, wie controleert de tunnels, wie voorkomt het smokkelen en produceren van wapens?
Ik aanvaard alleen een ongewapend gebied en een Palestina dat Joods Israel erkent. Overigens heeft de Paus verklaard dat iemand, die Israel niet erkent een antisemiet is.
Op 31/5 ontmoet Bibi de Duitse minister van BuZa, Steinmeier. Bibi zegt dat beide landen 50 jaar diplomatie vieren. 50 jaar samenwerking, 50 jaar vriendschap. Dit na de donkerste periode in onze geschiedenis. U steunt ons met wapens. We hebben de grootste problemen met Iran dat ook Jemen, Irak, Syrië en Libanon bedreigt. Iran steunt behalve het terrorisme in het M-O ook het terrorisme in Azië, Afrika, de EU en Amerika. Er is geen Hezbollah zonder de steun van Iran. Iran bouwt een enorme wapenindustrie. Wij geven Iran niet de kans Israel aan te vallen. Wij stuurden wel 800 trucks met veel levensmiddelen naar Gaza. Wij werken aan een betere relatie. Wij willen onderhandelen, maar zonder pre-condities.

13. Israid
In Nepal zijn duizenden families dakloos. Als partner van de “Nationale en Internationale Shelter Cluster in Nepal” voorziet het technische team van Israel in verplaatsbare huisoplossingen. Het “Roof for All” programma zal 200 families in de eerste ronde voorzien van huisvesting. In totaal 800 families. Tevens worden medische maatregelen genomen om bepaalde ziektes te voorkomen.

14. Christenen
Veel christenen worden in Syrië vervolgd en vanwege deze situatie vluchten veel families. Polen vangt 60 families op. Er wordt gesproken om 1500 Syrische christenen op te vangen. Dit kan worden gefinancierd door kerken, zakenlieden en Estera, een NGO organisatie.
Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan het leven van christelijke asielzoekers. Gebleken is dat moslims hen met de dood bedreigen. Men zou moeten stoppen met hen toe te laten. Zij zijn gevlucht uit eigen land en gedragen zich in Nederland en andere landen afschuwelijk.

15. Syrië
President Bashir al Assad wordt gesteund door Iran en de Hezbollah; door Hezbollah al vanaf de oprichting en door Iran sinds 1982. Iran heeft miljoenen geïnvesteerd. Nog toevoegen dat de Syrische munteenheid is gekelderd. Nasrallah, de baas van de Hezbollah, ziet geen oplossing in Syrië. Hij vreest de groei van de ISIS in Syrië en is bang voor Irak. Gedurende de afgelopen 4 jaar vielen 1000 doden. ISIS gaf geen oplossing. Hezbollah roept nu jongeren op om het leger met 7000 vechters te versterken. Bashir Assad is ook niet in de beste conditie. Ook gebrek aan mankracht. Van de 1.8 miljoen Alawiten leeft nog 10% in Syrië. Syrië moet nu wel nog Damascus, Homs en Latakia verdedigen

16. De PA
De PA minister van BuZa zegt op 31/5 geen onderhandelingsteam samen te stellen. Er zijn geen initiatieven van andere landen en Israel blijkt ook geen belangstelling te hebben.
De minister, en hij is niet de enige persoon, herinnert zich niet dat op 29-11-1947 het VN verdelingsplan is geformuleerd. Israel ging akkoord en de Palestijnen zeiden: nee

17. Amerika
Op 31/5 werd de jaarlijkse, traditionele parade in New York gehouden. Meer dan 40.000 deelnemers en duizenden toeschouwers. Er werd gedanst in de regen. Tegelijkertijd was het Israel-festival voor voedsel, innovatie en mode.
Bibi begroet de deelnemers. Hij zegt dat Israel geen grotere vriend heeft dan Amerika. En dat ook omgekeerd. “Ik begroet u uit Jeruzalem, de hoofdstad van ons volk gedurende 3000 jaar en de verenigde hoofdstad gedurende de afgelopen 48 jaar. U toont uw solidariteit met de enige Joodse staat. U, in Manhattan, weet dat u toont wat recht en juist is.”

++ Saoedi Arabië gebruikt Israelische wapens om Jemen aan te pakken. De wapens bleken in de ambassade te liggen. Haar werkers werden daarom naar huis gestuurd.
++ Tussen 16/6 en 18/6 wordt de “23e Technics Exports” in Tel Aviv gehouden. Aan de Internationale Expositie voor technologische ontwikkelingen in de industrie nemen 300 deelnemers deel. Zij werken op het gebied van computers en alles wat met techniek van doen heeft. Men verwacht ongeveer 25.000 bezoekers.
++ De Iraanse minister van BuZa had een ontmoeting met John Kerry en de afgevaardigde van de EU, die ook de P5+1 vertegenwoordigt. Hij wil wel onderhandelen, maar beslist geen onderzoek in Iran wat betreft de atoomenergie, aldus ayatollah Khamenei.
++ Qatar, dat de leider van de Hamas, Mashaal, als inwoner heeft en de verzamelplaats is van veel terreurgroepen, steunt ook Hamas. De door de Westerse landen toegezegde bedragen worden ook gebruikt om zich te bewapenen en een nieuwe oorlog voor te bereiden.
++ In Syrië is Palmyra in handen gevallen van de IS. Zij hebben honderden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. Palmyra is een Bijbelse stad, een christelijke stad.
++ Israel geeft Hamas door te stoppen met het afvuren van raketten, anders zullen ze daar een hoge prijs voor betalen.
++ Op 21/5 is eerste vlucht met humanitaire hulp in Djibouti geland. De Iraanse boot met levensmiddelen vaart op verzoek van Amerika via Djibouti om daar de goederen te onderzoeken. 2 Iraanse oorlogsboten zijn in de buurt van de kust van Jemen. Iran weigert ieder onderzoek.
++ Een geheim Pentagon-rapport geeft weer dat Amerika heel bewust de ISIS heeft opgericht. Daardoor kan Syrië af van haar huidige president.
++ Gedurende de afgelopen 6 maanden heeft het Egyptische leger meer dan 520 tunnels vernietigd. Deze lagen allen tussen Egypte en de Gazastrook. Voornamelijk in de Sinaï.
++ Tijdens het jaarlijkse seminarium van het Rambam Medisch Centrum in Haifa was ook een delegatie van 10 Afrikaaanse landen aanwezig. Onderwerp: Aids en HIV.
++ Tony Blair heeft zijn functie als ambassadeur van het Kwartet (Amerika, EU, VN, Engeland) neergelegd. Doel van het Kwartet: relatie Israel-Palestijnen realiseren/verbeteren. Niemand betreurt zijn vertrek. Nooit iets bereikt. Wel veel verdiend.
++ De werkeloosheid is volgens het Central Bureau of Statistics 4.9%. Het aantal werkenden 3.64 miljoen. Hoogste score ooit.
++ Terroristen hebben in de Sinaï de gaspijplijn opgeblazen.

Groeten en shalom,
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer