Harry’s focus op Israel 556

Israel, 15 juni 2015

Beste lezer,

Wanneer we luisteren naar het nieuws, de lange verhalen lezen over onder meer de veiligheidsmaatregelen die genomen worden, de problematiek van de opvang van vluchtelingen uit diverse Midden-Oostenlanden, dan vraag ik mij af of er geen algemene beslissingen kunnen worden genomen om een en ander op te lossen.
Als het westen zou ingrijpen in landen als Syrië, waar eigenlijk een burgeroorlog heerst, en daar een normaal regeerbaar land van zou maken, dan zou een Syriër in Syrië kunnen blijven wonen.
De tegenstelling in de moslimwereld zou moeten worden aangepakt om de extremiteit in deze
religieuze kring op te lossen. We zien onder meer in de Gazastrook een onnatuurlijk en onaanvaardbaar terrorisme. Donderdagavond was er op de tv een fundraisingprogramma, WAR CHILD, dat kinderen die slachtoffer zijn geworden van burgeroorlogen, terreuraanslagen en andere negatieve, onmenselijke acties, moeten worden geholpen.
Ik vond het jammer en onbegrijpelijk dat in dat programma wel gesproken werd over de consequenties van de genoemde oorlogen, maar niet over de problematiek in Israel.
In het bijzonder de kinderen in Israel zijn slachtoffer van terreur vanwege de dagelijkse spanning welke veroorzaakt wordt door de raketaanslagen van onder meer de terreurorganisatie Hamas.
Er wordt wereldwijd wel gesproken over de noodzaak om tussen de Fatah en Israel niet alleen te onderhandelen, maar in het bijzonder om vrede sluiten via een tweestatenoplossing. Dan zou er toch allereerst een duidelijke samenwerking en eensgezindheid moeten zijn in de zogenaamde eenheidsregering van de Fatah en de Hamas.
De vorige en huidige regering o.l.v. Bibi Netanyahu doet er alles aan om aanslagen te voorkomen. Dat zou toch ook, algemeen gesproken, wereldwijd het geval moeten zijn.

1. De boycot van Israel
De BDS (Boycot, Desinvestering, Sancties) van Israel groeit met de dag. De oorzaak: wij bezetten de Westbank en Oost-Jeruzalem. Het zijn vooral banken en supermarkten in Europa, waar veel moslims wonen; Denemarken, Nederland, o.a. het pensioenfonds PGGM, Noorwegen, Engeland waar veel veel contracten worden geannuleerd, het G45 veiligheidsbedrijf, Duitsland dat zich heeft teruggetrokken van de bouw van het treintraject Tel Aviv-Jeruzalem.
Verder is het natuurlijk vreemd dat de regering van Nederland wel waarschuwt om een bepaalde regio’s in Israel niet te bezoeken. Waar blijven de waarschuwingen voor de aanslagen van terroristen? De toestand vandaag is ernstiger dan in de jaren 30.
De BDS-groep richt zich ook op kunstenaars, studenten en vruchten. Israel kan vechten omdat het een leger heeft. Maar wat de boycot betreft is er maar 1 middel: u allen oproepen Israelische goederen te kopen en een objectief verhaal door te geven.

2. De Palestijnse verkiezingen
Deze worden niet uitgeschreven omdat de Fatah bang is dat de Hamas zal winnen. Overigens is PA-president Abu Mazen officieel ook nog steeds niet herkozen en dat is al enkele jaren een duidelijk gegeven.
Hamas investeert in tunnels en een oorlog. De BDS steunt dit omdat het Israel van de kaart wil vegen.

3. Raket aanslagen
Op 4/6 waren er weer aanslagen op Zuid-Israel, Ashkelon en Netivot. Hoewel een Salafi groep, verbonden aan de ISIS, stelt de aanslag te hebben uitgevoerd, geeft minister van Defensie Moshe Ayalon door dat Hamas verantwoordelijk is. Hij zegt: wij aanvaarden dit terrorisme niet en slaan hard terug. Zowel Isaac Herzog als Avigdor Lieberman (regeringsopposanten ) menen dat veiligheid nr.1 is en dat er hard moet worden gereageerd. Lieberman vindt ook dat Hamas moet verdwijnen.
Vorige week doorgegeven dat Hamas een weg bouwt langs de grens met Israel. Deze weg wordt nu al gebruikt door de Hamas om te patrouilleren. Israel heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen

4. Dore Gold en Anwar Eshki
Het hoofd van het ministerie van BuZa en de Saoedi-Arabische official ontmoeten elkaar op 4/6 in Washington. Gold, voormalig hoofd van het “Jerusalem Center for Public Affairs” had al een jaar contact met Eshki. Doel o.a. de atoomwapenproblematiek. Iran mag onder geen beding zulk een wapen in handen hebben.
In Gaza wonen ongeveer 1.5 miljoen mensen. Hamas wil rust hebben. Maar het heeft de macht niet om alles te controleren. Israel en de VN steunen en doen hun best de Gaza-economie te verbeteren. De ISIS echter zegt door te gaan met het afschieten van raketten.

5. Tony Blair
Op 4/6 wordt Mr. Blair voorzitter van de “European Council of Tolerance and Reconiliation”. Dus ook werken aan het stoppen van discriminatie van Joden en het ontkennen van de Holocaust. Een en ander is samen met Moshe Kantor gepubliceerd. Volgens hen is antisemitisme geen Joods probleem, maar een infectie van de gemeenschap. Tony Blair is geen ambassadeur meer van het Kwartet. Hij heeft gedurende 8 jaar in die functie niets bereikt. Mogelijk dat hij nu een goede dokter zal zijn om de infectie te genezen.

6. Syrië
Het Syrische leger is enorm verzwakt en Hezbollah, haar partner, verloor sinds de gevechten 700 man. Gedurende de afgelopen weken 100 militanten. Hezbollah is nu actief in Syrië en andere gebieden. Daardoor is Noord-Israel rustiger dan in het jonge verleden.
Iran stuurde 1000 militanten naar Syrië om Bashir al Assad te steunen. Dit gaat in samenwerking met de Hezbollah.
2000 rebellen hebben op 9/6 twee strategische centra van het leger in het zuiden bezet. Nu dus via de Free Syrian Army 40 km van de Jordaanse grens.
Sinds 2011 23.000 doden, waarvan 11.500 kinderen.

7. Polen
De afgelopen week is de “Polish Parlementary Christian Caucus” opgericht. Aanwezig was ook een delegatie van de “Knesset Christian Allies Caucus” (KCAC) en de “World Jewish Congres” (WJC). Tijdens de ontmoeting zegt de voorzitter van het WJC bewogen te zijn door de officiële steun aan Israel. De discussie is in het bijzonder hoe verder te gaan en de Joods-Christelijke waarden te steunen. In Israel waren links en rechts, oppositie en coalitie het samen eens. 70 jaar na Auschwitz moeten we diegenen die ons steunen, mobiliseren. Israel is het enige land dat een garantie geeft voor het voortbestaan van het Joodse volk.

8. Saoedi
Israel en Saoedi-Arabië hebben op 5/6 doorgegeven dat beide landen contact met elkaar hebben. Belangrijk is het zich verweren tegen Iran. Dit ondanks het gegeven dat Saoedi Israel niet erkent. Iran wil het Midden-Oosten overnemen. Dat moet worden gestopt. Eshki, de Saoedi-official, wil vrede tussen Israel en de Arabieren, regeringswijziging in Iran, een gezamenlijk Arabisch leger en een onafhankelijk Kurdistan.

9. Labeling van nederzettinggoederen
16 EU-landen doen mee aan het niet kopen van goederen uit de Westbank. Dat is 0.7% van onze export. Eigenlijk een boycot van Israel en een gevaar dat op een bepaald moment heel Israel wordt geboycot. De huidige regering doet alles om dit te voorkomen. Dus vechten tegen de BDS.
De Joodse gemeenschappen en niet-Joodse vrienden en relaties zouden, zoals al vermeld, moeten worden gemobiliseerd. De totale import door de EU is Euro 15 miljard. De Westbank heeft 14 industriële zones. Daar zijn ongeveer 800 fabrieken gevestigd evenals landbouwfaciliteiten. Indien de boycot doorgaat en de fabrikanten zouden moeten sluiten dan worden 15.000 Palestijnse werkers, die ook nog 2x meer verdienen dan bij Palestijnse bedrijven, het slachtoffer.

10. Abu Mazen en de Al Aqsa Martyrs Brigade
Terwijl de president van de PA en de Fatah over vrede praten en over het lijden van de Palestijnen, bereidt de militaire macht van de Martyrs brigade een oorlog voor.
Obama en andere politieke leiders trachten Israel te dwingen onderhandelingen te hervatten en een tweestatenoplossing te aanvaarden. Maar Fatah wil het hele gebied.
Het westen, de EU, enz. zal dus moeten stoppen met het financieren. Dat geld gaat naar de militanten en niet naar de burgerij. Mijn vraag: wat doet Obama.

11. DRAH (Division of Refugee Affairs Hamas)
Op 4/6 geeft DRAH door dat het verschil tussen de vluchtelingen in 1948 en de verhuizers in 1967 als enig doel had het verzwakken van de Palestijnse eisen en het verspillen van de rechten van miljoenen Palestijnse vluchtelingen.
Op 5/6 werd de 48e verjaardag herdacht van de Palestijnse nederlaag en de bezetting van de Palestijnse Westbank, de Gazastrook, de Golan Hoogte en de Sinaï. Meer dan 15.000 doden, en ruim 350.000 Palestijnen en 150.000 Syriërs verdreven
Wel dozijnen nederzettingen gebouwd en Jeruzalem verjoodst. DRAH voegt toe aan de verklaring dat de Arabische en moslimwereld lijdt. Het roept op om te vechten en haar rechten terug te krijgen. De nederlaag omzetten in een overwinning. Het Zionisme is een groot gevaar.
Resolutie 242 heeft het probleem niet opgelost, integendeel, de Zionistische bezetting werd erkend.

12. Anti-BDS-vergadering in Las Vegas
Bibi spreekt de deelnemers toe. Hij begroet hen uit Jeruzalem.
“Dank voor uw deelname dit weekend en uw positieve werk op de campus.
Het onwettig maken van Israel is een uitdaging waartegen het Joodse volk en de staat zich verzet. Zie de FSFA, de nationale Unie van studenten in Engeland, en het Franse telecommunicatie bedrijf dat wil stoppen met de Israelische relatie. Dit moeten wij bestrijden. Het gaat om ons bestaansrecht, onze vrijheid en er is geen Joodse toekomst zonder Joods land. U kunt met feiten de waarheid verdedigen. Ons beste wapen is de waarheid.”
In de komende maand is in Zurich een conferentie van “Breaking the Silence”.
Israel reageert en stelt dat men dat geld beter kan gebruiken. Nederland wordt ervan beschuldigd veel geld te investeren in het belachelijk maken, dus uitzoeken van mogelijke leugens wat betreft het optreden van het IDF tijdens de 50-daagse oorlog tegen Hamas.

13. Egypte
De Egyptische president Al Sissi wordt door het Egyptische volk bijzonder gewaardeerd. Bij een vandaag te houden verkiezing zou ongeveer 85% van het volk op hem stemmen. Wel bijzonder. Hij bestrijdt het racisme, terrorisme en de terreur in de Sinaï.
Rusland en Egypte houden een gezamenlijke zeemachtoefening. Het gaat om de verdediging. Doel: een goede samenwerking. Eerder deze maand een oefening in de Middellandse Zee met China. Sinds het Westen economische sancties betreffende de Oekraïne heeft opgelegd, richt Rusland zich op Azië, Afrika, Zuid Amerika.
Aan de Gaza- en Sinaï-grenzen worden families verhuisd. Dit om de families te beschermen. De relatie Egypte-Hamas is slecht. Hamas gebruikt de tunnels om een beter inkomen te creëren en levensmiddelen, cement en brandstof te “importeren”.
Egypte wil de onbewoonbare ruimte verlengen tot 5 km.

14. Israel – Arabieren
De PFLP, “Popular Front for the Liberation of Palestine” realiseert zich niet wat de consequenties zouden zijn als het het gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan zou bezetten.
Niet alleen geen vrede met Israel, maar indien het klopt, dan allereerst hun identiteitsbewijs inleveren, en de duizenden Arabieren, die in Israel werken aanmoedigen te stoppen. Men werkt immers niet met de vijand. De ongeveer 26000 werkers in de Westbank worden dan ook werkeloos. Tevens wordt 98% van de elektra uit Israel ontvangen. Geen eigen munt. Dus geen gebruik van de shekel, Geen gebruik van de mobiel, en bij ziekte niet naar het Hadassa Hospitaal in Jeruzalem.

15. Minister-president Bibi tijdens de kabinetszitting
Gedurende de afgelopen weken zijn er 3 raketaanslagen uit de Gazastrook geweest. Bibi vraagt zich af of de wereld ook zwijgt als Israel terugslaat om ons land te verdedigen.
Op 7/6 was er een training van Hamas. Israel heeft 2 Iron Dome batterijen toegevoegd. De BDS wordt aangepakt. Een extra budget van 26 miljoen. Amerika wordt verzocht de deal met Iran uit te stellen.
Bibi had ook een ontmoeting met de minister van BuZa van Nieuw-Zeeland, Mc Culty.
Gesproken over onze relatie, over de regio, over Israels wens van vrede en veiligheid.
Moeilijk op dit moment, omdat Iran groeit met haar atoomenergie voorraad en haar activiteiten in Jemen. Bibi zegt ook: u wordt het hoofd van de Veiligheidsraad. Wij hebben vrede met Jordanië en Egypte door directe onderhandelingen. Dat lukt tot nu toe niet met andere landen.

Tijdens de jaarlijkse Jerusalem Post Conferentie in New York spreekt Bibi de conferentie toe. Hij zegt onder meer:
“Uit Jeruzalem, de hoofdstad van de moderne staat Israel gedurende 67 jaar, de verenigde stad sinds 48 jaar en de hoofdstad van het Joodse volk sinds 3000 jaar, groet ik u allen.
Ik dank president Obama, onze beste vriend, het congres en het Amerikaanse volk voor alles wat u doet voor onze veiligheid. Iran is onze grootste bedreiging. En niet alleen wij maar voor het hele Midden-Oosten. Het steunt wereldwijd het terrorisme. Ook met andere wapens. Het steunt de Hezbollah, de Hamas, de Islamic Yihad, de Houthis. Nu nog zonder atoomwapens. Wat als het morgen atoomwapens heeft?
Een betere deal is noodzaak. Iran verdient miljarden. Daarmee steunt zij het terrorisme.
Bij onderhandelingen zijn de Palestijnen steeds weggelopen. Dit was al het geval bij premier Barak, bij Sharon, bij Olmert en nu bij mij.

Tijdens de Herzeliya conferentie op 9/6 roept Bibi Abu Mazen op om te gaan onderhandelen. Wel natuurlijk de Joodse staat erkennen en ontwapenen.
Gaza is druk met de productie van wapens. Ik heb nu 6.5 jaar getracht met Abu Mazen te praten.
Ook de Arabische landen geloven niet dat Iran zal ophouden met productie.

Tijdens een ontmoeting met de Tsjechische minister van BuZa zegt Bibi:
Er is een bijzondere vriendschap tussen beide landen. En dat al sinds 67 jaar. U hielp ons toen te vechten voor onze onafhankelijkheid.
Onze huidige samenwerking op technisch gebied groeit met de dag. De uitwisseling van studenten was een goed uitgewerkt idee. Elkaars land leren kennen en tegelijkertijd de studenten laten studeren.
Ons doel: welvaart, vrede, veiligheid. Moeilijk in het Midden-Oosten. Libië bestaat niet meer, Jemen idem, Irak idem, Syrië idem.
Wij willen een duurzame vrede en geen herhaling van de problematiek zoals in o.a. de Gazastrook en Libanon.
Wij willen vrede. 2 staten voor 2 volken. Een Joodse staat en een ontwapend Palestina. Maar dit willen de Palestijnen niet. Zij onderhandelen niet meer, maar rennen naar de VN.

16. Minister Bennet tijdens de Herzeliya conferentie
De Golan Hoogvlakte is tijdens de 6-daagse oorlog in 1967 heroverd. Ik start een actie om de bevolking te verhogen naar 100.000. Nu ongeveer 5.000. De Golan is evenals de Westbank “discutabel”. Het is belangrijk op het gebied van landbouwproductie. Golan opgeven? Nooit. Dan zwemt ISIS in het meer van Kinneret

Lechaim
Door prive en zakelijke omstandigheden ontvangt u vandaag niet een volledig nieuwsoverzicht. Mijn veronschuldigingen. Uiterlijk woensdag volgt een en ander bijgewerkt.
Wel neem ik de tijd om u gewoontegetrouw te verwijzen naar het werk van onze stichting Lechaim.
Zoals geschreven is in het bijzonder de grens in Zuid-Israel weer beangstigend, en dat heeft haar weerslag op de daar wonende kinderen. Ik vraag u mede namens het stichtingsbestuur om mee te werken aan ons doel: de terreurslachtoffertjes begeleiden. Vergeet ons dus niet. De bankrekening vindt u hier onder.
Dank bij voorbaat.

Groet en shalom,
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer