Harry’s focus op Israel 558

Israel, 24 juni 2015

Beste lezer,

Het meest besproken onderwerp is vandaag toch wel het rapport gemaakt door een VN commissie, dat een overzicht geeft van de de OPE, de Operatione Protective Edge, de 50 daagse oorlog, vorig jaar.
Toen is Israel geen “oorlog” begonnen tegen de Hamas in de Gazastrook. Het enige motief was toen: het doen stoppen van de constante raketaanslagen van Hamas en andere terreuraanslagen in het zuiden van Israel. Israel wilde een “staakt het vuren” met Hamas. Maar daar heeft Hamas zich niet aan gehouden en daardoor is de “oorlog” gestart.
Dit is nu het meest besproken, omdat het nu gepubliceerde VN-rapport onvoorstelbaar eenzijdig is en Israel weer van alles de schuld krijgt.

De situatie in Syrië is moeilijk te overzien. Hier is duidelijk sprake van een burgeroorlog. Hetzelfde kan gezegd worden van onder meer de situatie in Jemen en Libanon.
Verder staan de kranten vol over het onvoorstelbare aantal vluchtelingen uit Syrië, en de door Fatah (PA) bezette gebieden, en de Afrikaanse landen.
De activiteiten van de ISIS (Islamitische Staat van Irak en Syrië) moeten niet worden onderschat. En de vraag mag worden gesteld hoe lang het nog duurt voordat de islam de wereld verovert.

Jammer is dat het antisemitisme groeit en dat de BDS (Boycot, Divestments, Sanctions), dat als doel heeft het Joodse Israel en het Joodse volk te vernietigen, gesteund wordt door maar al te veel landen. Te veel politici blijken niet alleen onvoldoende de geschiedenis te kennen, maar hebben andere belangen dan te werken aan een voor een ieder bewoonbare wereld. Vergeten wordt dat Israel in het Midden-Oosten het enige democratische land is, en op wetenschappelijk gebied een positieve inbreng heeft, en op medisch gebied zelfs haar gewonde vijanden opvangt.

Het boek Hotspots Israel van Joanne Nihom en Esther Voet is nu in het Nederlands verschenen. Met deze reisgids maak je kennis met het Israël van de 21e eeuw! Klik op de advertentie hierboven.

Verder wijzen we nog een keer op het boek Van Eisenach naar Bethlehem van Kees Kant. Door het boek te bestellen – en Lechaim achter uw naam te vermelden – steunt u ook het werk van onze stichting Lechaim.

1. Internationale conferentie in Eilat
Tussen 12 en 14 januari 2016 wordt de 2e wereldwijde Internationale Conferentie voor verlies, zwaarder verlies (dood) en herkrijgen van veerkracht in Eilat gehouden. Registratie is vanaf heden geopend. Veel experts op dit gebied zullen deelnemen. De 1e Eilat-conferentie was in 2013 en was een bijzonder sucses.

2. BDS (boycot, desinvesteringen, sancties)
De BDS is een bedreiging en wordt geleid door Omer Berghoutti, die duidelijk anti-Israel is. Israel meent dat het zich niet hoeft te houden aan de Internationale Wet en dat is onaanvaardbaar. Israel moet zich houden aan de 1967-grenzen. Israel weigert opname van vluchtelingen. Dat is 68% van het Palestijnse volk. “Wij, als BDS, zoeken vrijheid, recht, gelijkheid. Wij zijn niet tegen Joden maar tegen Israel.”
In Amerika groeit deze beweging, die toch wel gekoppeld is aan een duidelijk antisemitisme. Men verwijst naar de bezetting door Israel van Judea, Samaria en Oost Jeruzalem. Dus ook hier een gebrek aan feitenkennis en geschiedenis.
Een PA-leider roept de wereld op Israel te boycotten. Er zijn overigens geen Joodse werkers in dat gebied. Wel een behoorlijk aantal Arabische arbeiders in Israel.
In Zuid Afrika wonen ongeveer 75.000 Joden, die actief zijn. 90% van de jongeren gaat naar Joodse scholen. Ook in dit land is de BDS actief en een directe bedreiging.
Op14/6 sprak Abu Mazen in Johannesburg tijdens de 25e Afrikaanse Union-vergadering. Hij roept hen allen op wat betreft de BDS te handelen zoals de EU. Dus labelen. ” We moeten de nederzettingen boycotten”. Dus eigenlijk alle Israelische producten?
Het Amerikaanse congres heeft een maatregel aangenomen die inhoudt dat Europese bedrijven, die Israel boycotten, nu door Amerikaanse bedrijven zullen worden geboycot.
Het BDS-Nederland, dat door Andries van Agt wordt geleid, is verzwakt. Ook de superketen Coop in Zweden, die 650 winkels heeft, doet niet meer mee aan de boycot van Israelische producten.
Gebleken is dat winkels in Bethlehem zich niet houden aan de BDS-voorwaarden. Hun advertenties zijn in het Hebreeuws. Opvallend in die stad zijn, wat je niet verwacht, de mooie huizen en de geweldige auto’s.

3. Griekenland
Griekse officials praten nu over de staat Palestina. De minister van BuZa Kotzias bevestigt dit met een ontmoeting met zijn Palestijnse collega Al Maliki. Hij ziet dit gebied als een land van vrijheid, democratie, rechten. Tijdens een persconferentie noemt hij zijn gast: Excellentie. Tsipias, de premier, praat ook over de staat Palestina. Tsipias is leider van de linkse Griekse partij en was betrokken bij de Flotilla in 2010.

4. Engeland-Israel
Tijdens het jaarlijkse Engeland-Israel zakendiner zegt de Engelse official o.a.:
* Gedurende de afgelopen 67 jaar heeft Israel de woestijn laten bloeien.
* Ik heb Israel vaak bezocht en geleerd hoe Israel het een en ander heeft opgebouwd.
* Ik bewonder haar democratie en vrijheid.
* De omzet tussen beide landen is $ 6 miljard.
* Israel heeft het afgelopen jaar 25 bedrijven toegevoegd. Nu 300 in totaal. Dat geeft veel banen.
* Onze export naar Israel groeit.
* Engeland is de 2e grote exportmarkt van Israel.
* Samenwerking op gebied van wetenschap, technologie en medisch gebied.
* Wij doen niet mee aan BDS. Wij geloven in een vrije markt.

5. Druzen
In Syrië wonen ongeveer 500.000 Druzen. Hun religieuze overtuiging wordt niet geaccepteerd door de ISIS en Al Quada. Israel is het enige land in het Midden-Oosten waar ze veilig leven. Jumblatt, hun politieke leider in Libanon, meent dat de Druzen in Syrië rustig kunnen leven en geen steun nodig hebben van Israel. Volgens hem is er ook geen politieke oplossing o.l.v. president Assad in Syrië, wiens leger dagelijks velen vermoordt.
Het Israelische kabinet heeft 464 miljoen euro beschikbaar gesteld om gedurende 5 jaar de gemeenschappen te ontwikkelen.

6. President Reuven Rivlin
Op 16/6 is president Rivlin ter gelegenheid van de Jordaanse onafhankelijkheidsdag op de receptie van de Jordaanse ambassade. Hij spreekt de aanwezigen aan het begin van zijn toespraak in het Arabisch toe en begroet het koningspaar. Hij zegt onder meer:
* Jordanië is een eiland van stabiliteit in een gecompliceerd gebied.
* Sinds onze vredesovereenkomst is er een enorme groei wat betreft de samenwerking, de economie, en op sociaal gebied. Zie het Rode Zee-Dode Zee kanaal project.
* Ik ben opgegroeid en heb veel geleerd van mijn vader, die een diep respect had voor de rijke wereld van de islam, vol van schoonheid, vriendelijkheid, barmhartigheid.
* Ik wens u veel meer gelukkige onafhankelijkheidsdagen en -vieringen toe.
De Jordaanse ambassadeur, Walid Obeidat, bevestigde de moed van Rabin en koning Hoessein om vrede te sluiten. Daardoor politieke onafhankelijkheid en diplomatieke betrekkingen. Dit jaar hebben we dat o.a. gezien bij de samenwerkingsprojecten op gebied van water en energie.

7. NAVO
De “Noord Atlantische Verdrags Organisatie” heeft een oefening in Polen gehouden. Amerika wil een zwaardere bewapening in Oost-Europa. Rusland is zijn kernwapenvoorraad aan het verhogen. Dat wil zeggen dat de spanning is toegenomen.

8. Sabeel en de World Council of Churches (WCC)
Deze Palestijnse christelijke groep is gevestigd in Jeruzalem. Het heeft een rapport uitgegeven, dat zich richt op Palestijnse christenen. Het wil dat ook verspreiden via kerken en daarmee doorgeven dat christenen de BDS moeten steunen. Dus Sabeel is staat tegenover Israel, Amerika, de EU, Australië en veel andere landen. Het is voor een staat van 2 volken en 3 religies.
Het ontvangt geld via Christelijke groepen uit o.a. Nederland, Zweden, Noorwegen. Dus het steunt theologisch antisemitisme. En dat in de 21ste eeuw. Lees meer hierover ook het boek van ds. Kees Kant (zie boven).
De WCC, of de Wereldraad van Kerken, een overkoepelende organisatie van honderden kerken in veel landen, vertegenwoordigt ongeveer 500 miljoen christenen. Het financiert anti-Israel-organisaties. Het is tegen het Israelisch beleid wat betreft de Palestijnen en het steunt de BDS, evenals de Palestijnen op de Westbank.

9. Abu Mazen
De PA-president heeft de eenheidsregering ontbonden en aan minister Hamdallah opdracht gegeven een kabinet samen te stellen. Oorzaak is de spanning met Hamas. Hij wil wel Hamas-ministers in het nieuwe kabinet toevoegen. Een 2e motief van Abu Mazen: Hamas wil 5 jaar wapenstilstand met Israel. Daar wil hij aan mee doen.
Hij weigert het Franse voorstel te aanvaarden. Dit voorstel accepteert de PA en haar land en ook Israel. Maar Abu Mazen weigert het “Joodse” land Israel.
De meeste Palestijnen hebben problemen met Abu Mazen. De Palestijnse Arabieren die in Jeruzalem wonen, hebben het liefste de Israelische souvereiniteit. Hamas is veel populairder.
Abu Mazen is een corrupte terrorist en beperkt de vrijheid. Daardoor vluchten veel christelijke Arabieren en moslims. Abu Mazen ontvangt $ 1 miljoen per maand. Zijn beide zonen zijn multimiljonair. Hij is een corrupte dictator en doet niets aan de Palestijnse economie.

10. Camera (Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America)
20 actieve studenten die de BDS op hun werk aanvallen, arriveerden op 22/6 in Israel om de jaarlijkse Camera-bijeenkomst bij te wonen. Joodse en niet-Joodse studenten uit Amerika leiden het gevecht tegen anti-Israelische activiteiten. Zij vechten ook tegen anti-Israel agressie. Zij vechten ook tegen de aan te nemen resoluties op de campussen. Het heeft veel last van de anti-Israel agressie. Maar de Camera-studenten zijn goed voorbereid. Ze werken op de campussen over heel Amerika en Canada.

11. Saeb Erekat
De PLO-official en tevens hoofd onderhandelingen van de PA heeft een rapport samengesteld over de Israelische-Palestijnse relatie. Hij vermeldt in zijn verhaal :
* De PLO moet Israel niet erkennen voordat de Joodse staat de Palestijnse staat heeft erkend.
* Geen Israelische troepen in de Jordaanvallei.
* Geen compromis over Oost-Jeruzalem
* De Hamas en de Islamitische Jihad moeten geaccepteerd worden door het PLO uitvoerend comité.
* De PLO moet meer hulp geven aan de Palestijnen in Libanon en Syrië.
* De Palestijnse fracties moeten de boycot van goederen uit de Westbank-nederzettingen steunen.

12. Ban Ki Moon en premier Bibi
De VN-secretaris-generaal heeft kritiek op Israel. Volgens hem worden er te veel kinderen gedood. Vooral tijdens de OPE (de 50-daagse oorlog), toen 561 kinderen en 4274 gewonden.
Hij heeft Israel echter niet aan de lijst van vermoorde kinderen toegevoegd. Zijn verslag heeft hij aan de VN-Veiligheidsraad gegeven. Hij wilde dat niet aan scholen en hospitalen doorgeven.
Hij heeft namelijk verzwegen waarom die scholen en ziekenhuizen door Israel werden aangepakt.
Bibi reageert fel op de VN-secretaris-generaal. Volgens hem is hij een hypocriet. Dit is een zwarte dag voor de VN. Hij verwijst naar de gijzeling van de kinderen, terwijl uit kleuterscholen op Israel werd geschoten. Tegelijkertijd verkreeg Hamas onschendbaarheid van de VN, terwijl wij doorgaven dat ze oorlogsmisdaden pleegden toen zij schoten vanuit moskeeën, hospitalen en VN-kantoren.

13. Ram Bam hospitaal Haifa
Tijdens de jaarlijkse ontmoeting waren 150 medische specialisten en onderzoekers in de 2e week van juni weer bij elkaar. Ex-president Peres was ook aanwezig. Hij zei: ik geloof dat medicijnen een belangrijke rol gaan spelen bij het sluiten van vrede in het Midden-Oosten. Ram Bam is een boodschap van menselijkheid. Medicijnen geven hoop. Onze medicijnen zijn het beste exportproduct. Duidelijk zichtbaar dat medicijnen in ziekenhuis de politiek beïnvloeden.
De aanwezigen hebben ook het ondergrondse noodhospitaal bezichtigd. Het is het grootste in de wereld. Noodzakelijk ten aanzien van de onrust aan de grens van Libanon en Syrië.
Er zijn weer zware gevechten in de omgeving van Quneitra (Syrië). Het IDF brengt de zwaar gewonde terroristen naar de veldhospitalen en na behandeling weer terug naar de plek waar ze actief waren. Druzen hebben om die reden een ambulance aangevallen en een gewonde gelyncht.

14. Laurent Fabius
De Franse minister van BuZa bezocht op 21/6 Bibi en Abu Mazen. Hij wil de vredesonderhandelingen heropenen.
Bibi zegt: alleen directe onderhandelingen. De wereld duwt ons in een hoek en kijkt niet naar de andere kant van de grens.
Fabius was op 20/6 in Caïro en zegt daar dat Israel bouwt op land van de Palestijnen. Dus een deal is niet te realiseren.

15. De Flotilla
De groep schepen is onderweg van Griekenland naar de Gazastrook. Volgens de organisatoren
hebben de schepen alleen humanitaire goederen aan boord evenals medische voorzieningen en zonnepanelen.
Ghartas, een lid van de Israelische Arabische Knessetgroep, wil zich bij de groep voegen. Hij is echter Knessetlid. De plv. minister van BuZa Hotovely zegt dat Ghartas misbruik maakt van zijn onschendbaarheid om de vijand te steunen. Vergeten wordt dat Israel ook aan Gaza de nodige menselijke goederen levert. Voedsel en bouwmateriaal. De Flotilla wil Israel alleen maar schade berokkenen. Zelfs de linkse partijen vallen deze man aan.
In 2010 was het de Mavi Marmara. Toen wilde men ook het isolement van Gaza breken. Dat heeft Israel toen verhinderd. Nu zijn ook weer Israelische schepen onderweg om een en ander op te vangen.

16. Paus Francis
De paus heeft in Turijn tijdens een gesprek met jongeren, kritiek op de wereldmachten, die gefaald hebben om deportatie van Joden tijdens de 2e wereldoorlog te voorkomen. De wereldleiders hadden foto’s van de treinroutes naar de concentratiekampen. Het ging er niet alleen om alle Joden te vergassen, maar eveneens christenen, de Roma’s en de homo’s. De paus vraagt: waarom hebben zij niet gebombardeerd? (Niet alleen Joden, maar ook christenen werden in Rusland o.l.v. Stalin vervolgd en gedood.) Er is nu, aldus de paus, een 3e wereldoorlog aan de gang in bepaalde gebieden.

Stichting Lechaim
Gewoontegetrouw verwijs ik u allen naar het werk van onze stichting. Zoals u allen bekend, begeleiden wij de slachtoffers van terreur en concentreren ons op dit moment voornamelijk op Sderot, dat weer bijna dagelijks geconfronteerd wordt met raketaanslagen van de Hamas. Wij dragen ons steentje bij om de kinderen een vakantie te geven in beschermde speelplaatsen. Voor meer details zie: www.stichtinglechaim.nl/schoolvakantie-2015-sderot/
Tevens helpen wij een groep vrouwen, die een speciale behandeling nodig hebben in Shiloh, en bepaalde families in de omgeving van Netanya.
Ons werk, het helpen van de medemens, is mede afhankelijk van uw financiële steun. Mijn verzoek is dus: help ons opdat wij het noodzakelijke werk kunnen doen.

Mede namens het bestuur dank bij voorbaat en nu alvast een Shabbat Shalom, een goede zondag en een prettig weekend gewenst.
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer