Harry’s focus op Israel 560

Israel, 10 juli 2015

Beste lezer,

Als we vandaag het nieuws willen doorgeven dan zijn er eigenlijk maar 2 belangrijke onderwerpen.
De financiële positie van Griekenland is denkelijk de meest discutabele en volgens mij onoplosbare. Niet alleen wat betreft de relatie Griekenland-EU, maar tevens de financiële situatie van maar al te veel andere landen. Hoewel ik beslist geen econoom ben, is het voor mij totaal onbegrijpelijk hoe het mogelijk was, en is, dat landen geld kunnen spenderen dat zij niet hebben.
Het dagelijks leven wordt daardoor steeds duurder en de doorsneefamilie heeft verhoudingsgewijs minder om te besteden. Hoe onze politieke leiders een beleid kunnen en zullen gaan voeren om de wereld weer gezond te maken, is mij een raadsel.

Verder zien we met de ogen open dat Iran zich eigenlijk niets aantrekt van sancties, afspraken enz. en atoomenergie ontwikkelt. Gezien de religieuze overtuiging van dit land en dus haar leiders, is dit eveneens een gevaar voor de hele wereld en beslist niet alleen voor Israel.
Een 3e probleem is toch wel de sfeer welke heerst ten aanzien van het Joodse land Israel. In plaats van profijt trekken uit haar wetenschappelijke kennis, ontwikkeling en dat op diverse gebieden, steunt men bepaalde Moslim en Arabische landen welke bepaald niet gunstig zijn voor het kleine Joodse landje en eigenlijk de hele wereld.

1. ISIS
De Islamitische Staat is in het bijzonder in de Sinaï actief. Bibi, onze premier, ziet echter Iran veel gevaarlijker dan ISIS, dat immers geen atoombommen heeft. Bepaalde wegen in het zuiden zijn dicht. Dat is weg nr. 12 langs de Israelisch-Egyptische grens. Hamas steunt de groepen in de Sinaï. Egypte voert luchtaanvallen uit en haar grondtroepen controleren huis voor huis.
Er heerst nu 4 jaar burgeroorlog in Syrië. Er zijn meer vluchtelingen dan ooit. Chaos in Libië en Jemen. De ISIS wint aan macht. Israel blijkt de enige stabiele basis in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te zijn.
Hamas en ISIS werken in de Sinaï samen. Dat is een probleem voor Saoedi Arabië en Egypte.
Maar ook voor Israel. Tijdens een interview op de legerradio zegt de betreffende Israelische official van het ministerie van Defensie dat beide organisaties ook samen tegen Israel zullen optreden.
Egypte stopt met luchtaanvallen op terreurgroepen in de Gazastrook. Vreemd, maar ook logisch, omdat ISIS Hamas aanpakt. De leider van de ISIS zegt dan ook dat de islam de religie van oorlog is.
Het Egyptische leger heeft tussen 1/7 en 5/7 241 terroristen in Noord-Sinaï gedood en 34 gezochte terroristen gearresteerd. Eveneens 4 terreurcentra vernietigd evenals een groot aantal voertuigen en bommen onschadelijk gemaakt. Dit land is hard bezig in Noord-Sinaï.
ISIS is nu ook raketten aan het afschieten vanuit dit gebied op Israel.

2. OPE
Deze oorlog (Operation Protective Edge) heeft er wel voor gezorgd dat Hamas geen gevangenen kon bevrijden, de PA kon aanpakken en Judea en Samaria kon bezetten. Tevens werden veel tunnels vernietigd waardoor Israel in rust verder kon leven.
Op 3/7 veroordeelt de voorzitter van het Amerikaanse BuZa-comité de UNHRA (United Nations Human Rights Council) voor het aannemen van een resolutie, die Israel weer veroordeelt. Het gaat weer over de OPE. Een zwarte vlek op deze zaak en een ondermijning van mogelijke vredesonderhandelingen. Hij vraagt zich af waar de veroordelingen, die in het rapport zijn genoemd, in de resolutie zijn verwerkt. En ook de inzet van Israel om bloedvergieten van zo veel mogelijk burgers te voorkomen.
Het UNHRA bombardeert Israel met beschamende resoluties. Het is een internationale campagne tegen Israel en het ontnemen van zelfverdediging en democratie. De resolutie is geschreven door Palestijnse en Arabische staten. De EU steunde de resolutie. Alleen Amerika was tegen. Onthouding: India, Kenia, Ethiopië, Macedonië, Paraguay.
Yashir Lapid, de leider van Yesh Atid zegt dat de 8 EU-landen geen grens hebben wat betreft hypocretie. Terwijl vandaag de sirenes in het zuiden loeien en het terrorisme bloeit, steunen Duitsland, Frankrijk en Engeland dit rapport. Bibi dankt Ed. Roice voor zijn morele reactie.

3. Toespraak Bibi in Be’er Sheva en ontmoeting met de Griekse minister van BuZa
* Wij zijn positief gestemd t.a.v. het oprichten van een cybercentrum in Be’er Sheva. Ben Gurion beklemtoonde in 1948 al de ontwikkeling van de Negev (woestijn in het zuiden).
Ook ben ik positief t.a.v. de gasontwikkeling. Een enorm geschenk. 60% van de winst is bestemd voor de bevolking. Het gaat om miljarden. Het is goed voor onze verdediging en de samenwerking met de buurlanden.
* Op 6/7 ontmoet Bibi de Griekse minister Kotzias. Hij zegt hem:
* Welkom op deze voor uw land zo belangrijke en dramatische dag. Het toont de vriendschap aan.
* Beide landen zoeken vrede, stabiliteit en veiligheid. Ik voeg toe: voorspoed. Samenwerking is nodig in de huidige wereld.
* Wij zijn ook bondgenoten in het gevecht tegen terrorisme van de militante islam, dat zich verspreid heeft over meer dan 30 landen.
* De deal tussen de P5+1 en Iran wordt steeds positiever voor Iran. Steeds meer concessies. En Iran bouwt een arsenaal van wapens op en verdient miljarden. Daardoor terreur in de hele wereld.
* Onze formele band bestaat al 25 jaar, maar sinds 5 jaar is er een beduidend betere samenwerking

4. Hamas – PA
De PA heeft een behoorlijk aantal Hamasleden gearresteerd. Motief: veiligheid.
De PA beschuldigt Hamas van het willen beheren van de Westbank en onrust creëren. Maar Hamas wil rust hebben en heeft problemen met het afschieten van raketten enz. door diverse terreurgroepen.
Volgens de wet wordt illegaal bezit van wapens gestraft.
Hamas, Islamic Yihad, Popular Front for the Liberation of Palestine hebben een persconferentie gehouden om de arrestaties te veroordelen.
Hamas onderhandelt met Israel over een wapenstilstand van minimaal 10 jaar. Geen gevecht meer op of onder de grond, bescherming van de Israelische grenzen en coördinatie van veiligheid.
Wel heropening van de zeehaven en Israelische grensposten. Tevens erkenning van Hamas als de regering van de Gazastrook. Dus Gaza afgescheiden van de Westbank en daardoor meer mogelijkheden voor beveiliging van de Westbank.
Hamas is echter wel druk doende zich financieel en fysiek voor te breiden op een aanslag op Israel. Het bouwt tunnels in plaats van huizen. Dus geen: “quiet for quiet”

5. Saoedi Arabië
Prins Tahal Bin Wateed is van plan Israel gedurende een week te bezoeken. Hij roept alle Arabische staten in de regio op om te werken aan een vredig, welvarend en homogeen Midden-Oosten. De vijandschap t.a.v. het Joodse volk is ongegrond. Het is zinvol om op militair en veiligheidsgebied samen te werken.

6. Elbit System
Dit Israelisch bedrijf heeft een contract afgesloten om elektronische systemen te leveren aan infanterie militairen in de Benelux.
Een en ander is met het ministerie van Defensie geregeld. Dit geldt voor een waarde van $ 150 miljoen en een periode van 5 jaar. Het “Smart Vest” is een draagbaar, beschermend systeem voor iedere militair.

7. Israel – Amerika
De Joodse gemeenschap in Amerika is voornamelijk democratisch georiënteerd. Dit ondanks het gegeven dat de Republikeinen beduidend positiever t.a.v. Israel zijn. Enquêtes geven aan dat
47% van de democraten Israel een racistisch land vindt. 50% wil vrede.
75% van de elite van de Democraten vindt dat Israel te veel invloed heeft op het Amerikaans beleid.
Conclusie is toch wel dat de Joodse gemeenschap moet nadenken over haar houding en invloed op de Democraten. Op alle gebieden zijn de Democraten minder positief t.a.v. Israel dan de Republikeinen.
Ondanks de afspraken heeft Amerika geen consulaat in Jeruzalem. Het is nu wel van plan in Havanna in Cuba, een dictatuurstaat, een consulaat te openen. In 1995 door het Amerikaanse congres wel aangenomen, maar Clinton, Bush en Obama hebben de verhuizing naar Jeruzalem steeds geblokkeerd.

8. India
Het gegeven dat India zich op 3/7 onthouden heeft van stemming van de VN-resolutie over de 50-daagse Gaza-oorlog is een duidelijk teken van een veranderde Israel-benadering. Dit wordt onderstreept door het bezoek van premier Modi aan Israel. Bibi had Modi eerder ontmoet en heeft dus een goede relatie opgebouwd. 41 landen stemden voor deze belachelijke resolutie. Amerika stemde als enig land tegen. (zie ook punt 2)

9. IFTAR-maaltijd
Op 5/7 spreekt president Reuven Rivlin in zijn residentie met de Arabische media. Daarna heeft hij met diverse moslimleiders het Iftar-diner t.g.v. de Ramadan. Heel bijzonder is wel het gegeven dat wij Joden op diezelfde dag ook een vastendag hebben. Dit ter herdenking van de verwoesting van de 2e tempel.
Rivlin ziet het grote belang van onderling begrip. Hij werkt met de regering aan huizenbouw, werkverschaffing en gelijkheid: “Mijn huis is ook uw huis. U bent Israeli. Wij hebben leiderschap nodig. Dit wel van beide kanten. We spreken dezelfde taal en kunnen en moeten dus samenwerken. Jeruzalem heeft altijd tijdens de Ramadan feestelijke kleding gedragen. Het was de plaats van gebed, ook van handel. Zo moet het blijven. Ook in de Palestijnse gebieden. De PA moet dan ook optreden tegen het terrorisme.”
Rivlin heeft ook een ontmoeting met de Italiaanse minister van BuZa. Hij zegt wel het feit te veroordelen dat er dit jaar tijdens de Ramadan meer aanslagen zijn gepleegd. Vooral in Jeruzalem en op de Westbank. “Wij hebben geen oorlog met de islam en de islam zou dat ook niet met ons moeten hebben.”
De Ramadan is eigenlijk een maand van geweld. Mohammed heeft steeds in die maand de grote overwinningen behaald. Israel zou deze maand dus anders moeten beoordelen en minder faciliteiten geven tijdens de Ramadan.

10. Zomerkampen van de Al Qassam brigade
Deze militante groep van de Hamas organiseert zomerkampen voor groepen tussen 15 en 17 jaar, 18 en 25 jaar, en 25 jaar en ouder. Eveneens kampen voor gevorderden. Nu ook voor meisjes.
Het gaat om vnl. de volgende onderwerpen: militaire training, aanslagen, eerste hulp, verdediging, overtuiging, vrijheid van gevangenen, terugkeer naar eigen land en propaganda vooral in moskeeën.

11. China – Israel
De betreffende Israelische minister heeft voor de eerste keer in Jeruzalem een onderhoud gehad met de Chinese ambassadeur. Doel van het gesprek: een vrije handelszone om de investeringen in Israel te verhogen. Tot nu toe ongeveer $ 6 miljard om Israelische bedrijven te steunen en handelsdelegaties uit te wisselen.
Tot nu toe waren 5 Israelische handelsattaché’s in China. 2 in Beiing, 1 in Guangihou. 1 in Sjanghai en 1 in Hong Kong.
Dus gelijk aan Amerika waar Israel ook 5 attaché’s heeft.

12. IATA
De Internationale Transport Association (IATA) en de Tel Aviv universiteit werken samen om de technologie van vliegtuigen en havenveiligheid te verbeteren. Ook zijn Israelische experts in Senegal om waterzuiverheid en voedselveiligheid te onderzoeken. Tevens zullen honderden Jordaniërs in de regio van Eilat in hotels gaan werken om de werkeloosheid van Jordanië aan te pakken en de relatie te verbeteren.
Dus Israel doet veel goeds in de wereld.

13. IDF reserve-bataljon
Een pas opgerichte afdeling zal zich uitsluitend bezighouden met het geven van medische hulp aan Palestijnse gewonden. Dit geldt niet alleen voor militaire gewonden, maar ook voor door de natuur veroorzaakte slachtoffers. De commandant zegt: Wij vragen niet: “Bent u Israeli?”
Doktoren, verpleegsters, enz. hebben moderne middelen en apparatuur.
Er is samenwerking met de Palestijnen. Dit project is door militairen voorgesteld en uitgevoerd. Israel is dus ook hier een humaan land.

14. PTSD
Een onderzoek verricht door het Israel Center for the Psycho Trauma in het Herzog-hospitaal in Jeruzalem toont aan dat 40% van de kinderen in Sderot en omgeving lijden aan een hoge graad van Post Traumatisch Stress Disorder (PTSD). Normaal zou zijn: niet meer dan 10%, het gemiddelde in het land. Oorzaak zijn de duizenden raketten en mortieren die afgeschoten worden door de in Gaza gevestigde terreurgroepen

15. Rusland
Op Onafhankelijksdag op 4/7 zegt Putin dat een goede relatie met Amerika nodig is voor stabiliteit in de wereld. Tussen beide landen moet gewerkt worden aan gelijkheid en respect.
Tijdens een ontmoeting met de Syrische minister van BuZa geeft Putin door de Syrische regering te blijven steunen. De crisis in Syrië begon in 2011. Nu meer dan 200.000 doden. Putin roept andere landen in het Midden-Oosten op Syrië te steunen. Dit door mee te vechten tegen moslimgroepen die bepaalde gebieden in dit land bezetten.
De Israelische minister van Defensie gaf op 29/6 door hulp te bieden aan de Syrische rebellen. Daardoor zijn de Druzen buiten direct gevaar. Het is bekend dat Israel niet gelukkig is met president Bashir Assad.
Daardoor ook problemen met de Druzen in Israel. Steun krijgen de rebellen onder voorwaarde dat het de Druzen met rust laat en dat de moslimextremisten niet te dicht bij de Israelische grens komen.

Stichting Lechaim
In punt 14 hebt u gelezen hoe erg de situatie in Sderot en omgeving is. Zo’n onderzoek is duidelijk en triest.
Onze stichting doet haar best om onder meer de getraumatiseerde slachtoffertjes te helpen. Zoals bekend hebben wij een hechte relatie met deze aan de grens in het Zuiden liggende stad.
We assisteren daar waar het nodig is en doen dat natuurlijk in samenwerking met onze relatie Odelia, die namens Reut Sderot dit werk verricht.
Behalve natuurlijk in deze omgeving werken we in Shiloh en in Netanya met getroffen families.
Dus voldoende werk aan de winkel.
Zorgt u er voor a.u.b. dat onze winkel kan blijven draaien.
Bij voorbaat natuurlijk onze oprechte dank.
Mede namens het stichtingsbestuur wens ik u allen een Shabbat Shalom, een goede zondag en een prettige week toe.
Harry

P.S.: Tussen 28/10 en 9/11 en in 2016 tussen 10/3 en 17/3 ben ik weer in Nederland voor spreekbeurten. Hebt u belangstelling, neem dan contact met mij op: nihom@012.net.il


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer