Harry’s focus op Israel 561

Israel, 17 juli 2015

Beste lezer,

Om vandaag een nieuwsoverzicht te geven is wat de ontvangen informatie betreft niet eenvoudig. Ik moet toevoegen dat het mij niet mogelijk is om objectief te zijn. De huidige situatie doet mij te veel denken aan de sfeer voor en tijdens de 2e wereldoorlog. Ook toen hebben politieke leiders o.a. Chamberlain en Hitler elkander ontmoet. Ook toen hebben politici de situatie totaal verkeerd ingeschat en zijn in het bijzonder de Joden het slachtoffer geworden van het beleid van Duitsland. Vandaag hebben we blijkbaar de les niet geleerd. Het enige lichtpuntje is dat de Joden hun eigen land weer hebben, en dat we niet alleen het vertrouwen in onze huidige regering hebben, maar ook in de Lieve Heer, die ons bijna altijd beschermd heeft.

Ik kan een boek schrijven over het heden. Maar niet de vraag beantwoorden hoe het mogelijk was, en nog is, dat de P5+1 (Amerika, Rusland, Frankrijk, China, Engeland + Duitsland) met Iran een – nog wel te tekenen – overeenkomst hebben gemaakt, die Iran alle vrijheden geeft, die het hebben wil. Iran is het land dat het terrorisme financiert, de kreet “Dood aan de Joden, dood aan Amerika” slaakt, en toch nu in de watten wordt gelegd, opdat het geen atoombom zal ontwikkelen. Ik denk dat de Iraanse leiding intelligenter blijkt zijn dan de EU en Amerikaanse politieke leiders en hen simpelweg een rad voor de ogen draait.

Als ik de afgelopen weken weer kijk naar de massale enthousiaste bevolking tijdens o.a. de Tour de France en Wimbledon, dan mogen we toch stellen dat wij allen graag een normaal, ontspannen leven willen lijden, zonder spanning, oorlog, armoe, werkeloosheid.
Ik hoop met u dat de politieke leiders zich realiseren dat niet alleen een 3e wereldoorlog funest zou zijn, maar ook dat wij een “normaal” leven willen leiden.

1. Abu Mazen en Saeb Erekat
Kort geleden heeft de president van de PA, Abu Mazen, zijn ambassadeur Nabil Jadae uit Chili teruggeroepen. Hij had tijdens een toespraak ter gelegenheid van de “conferentie voor vrede” in Santiago antisemitische opmerkingen gemaakt en onder meer gezegd:
* De staat Israel is gecreëerd om de wereld te beheersen.
* Er is geen Joods volk.
Abu Mazen stelt dat zijn uitspraken een tegenstelling zijn met het Palestijnse programma.
Saeb Erekat wordt secretaris generaal van de PLO. Verwacht wordt dat hij ook de opvolger van Abu Mazen wordt. Erekat wil een betere relatie met de Hamas, terugtrekking van Israel uit Judea en Samaria, directe steun aan het terrorisme en geen erkenning van de staat Israel. Volgens hem is moord op Israelische babies gerechtvaardigd.

2. Jaarlijkse Jeruzalem dag
In Teheran werden op 10/7 de vlaggen verbrand van Amerika, Engeland, Saoedi Arabië en Israel. Een duidelijk teken van vijandschap.
De onderhandelingen waren ook op die dag nog gaande. Die vonden toen nog plaats in Wenen. Op dat moment was er nog geen acceptabele overeenkomst. Dus er is nog enig uitstel, want het is toch nog een moeilijk geheel.
Miljoenen verzamelden zich en riepen: dood aan de Joden, dood aan Amerika. Een organisatie had Obama nog gevraagd de mars te blokkeren. Het is een anti-Zionistische dag en Amerika blijft toch vijand van Iran. Dit ondanks de nog niet afgeronde onderhandelingen.

3. De paus
Tijdens het bezoek van de paus aan Zuid-Amerika, tijdens een mis in Santa Cruz in Bolivia, zegt hij de moord op de christenen in het Midden-Oosten sterk te veroordelen. Deze 3e wereldoorlog veroorzaakt moord, vervolging en mishandelng vanwege hun christelijke geloof. Gedurende de afgelopen 100 jaar is door de moslim fundamentalisten de christelijke bevolking van 20% in 1900 verminderd tot 5% vandaag. Dat is 1% van de 2 miljard christenen. 700.000 christenen zijn uit Syrië gevlucht. In 2011 leefden er 1.1 miljoen.
In Irak van 1.4 miljoen in 2009 naar nu 250.000.
Christenen, Joden en moslims moeten, aldus de paus, dezelfde rechten hebben.
Hij verontschuldigt zich voor de vele moorden in het verleden door de christenen. De paus bezoekt ook Ecuador en Paraguay.
In Bolivia waren 17.000 veiligheidsmensen en een verbod om alcohol te drinken en naar muziekvoorstellingen te gaan. Deelname aan de mis: ongeveer 1 miljoen.

4. Iran
De Iraanse minister van BuZa, Zarif, zegt dat als er een akkoord komt betreffende atoomenergie, Iran bereid is samen te werken tegen het terrorisme. Dore Gold, de Israelische secretaris generaal van BuZa zegt dat dit de grootste onoprechtheid is, die gemaakt kan worden.
Iran financiert deze groepen en dat in ongeveer 30 landen. Terrorisme wordt alleen groter, aldus Gold.
De Iraanse religieuze, en de politieke en de militaire leiders zeggen dat niemand uit het buitenland ooit een militair centrum zal mogen bezoeken. Een reactie op de onderhandelingen die eigenlijk op dit moment nog niet zijn afgerond. De diverse landen moeten een en ander nog accepteren oftewel goedkeuren.
Iran wil met Amerika samenwerken om de IS te verslaan. Het echte probleem blijft vandaag nog: hoe controleert men een mogelijke ontwikkeling van de atoombom. De grote vraag: wat is eigenlijk de deal tussen Amerika (lees Obama) en Iran. Niet moet worden vergeten dat Saoedi Arabië en Egypte niet gelukkig zijn met het huidige Iran, en ook niet vergeten dat Obama een goede beurt in eigen land wil maken en in 2016 als bijzondere president aftreden. De verliezer: Israel.

5.Italië
In Milaan is een koshere soepkeuken geopend. Die voorziet in voedsel en bescherming voor moslimvluchtelingen. Zij komen uit Eritrea, Ethiopië, Sudan en Syrië. Zij overnachten in Italië en reizen dan met de trein verder naar het noorden. Zij krijgen handdoeken, toiletartikelen en wasgelegenheid. Het gaat om ongeveer 1000 personen per dag. De vluchtelingen zijn dankbaar en de werkers zien het als een religieuze plicht.

6. ISIS of IS
Onderzoek wijst uit dat de steun aan de ISIS (Islamitische Staat Irak Syrië) veel groter is dan men veronderstelt. Ongeveer 50 miljoen moslims. In Engeland is 80% tegen de ISIS. Vreemd dat er in Europa meer steun voor de IS is dan in de Arabische landen.
15% van Frankrijk steunt de IS. Dat is meer dan de daar wonende moslimbevolking
9% van de Engelse bevolking ziet deze terreur positief.
Dit is een groot probleem, waar nooit iets aan is gedaan.
Wij = de EU en andere landen, zijn tolerant. Zij: het tegendeel.

7.Israel
Ons land heeft oorlogen moeten voeren in de jaren 1948, 1967, 1973, 1987-1993, 2000-2005, de oorlog tegen Libanon in 1982 en 2006, en natuurlijk continu tegen het terrorisme. De zogenaamde vluchtelingen worden gesteund door de UNRWA en de UNHRC. En nu de problematiek met Iran, waar de P5+1 inclusief Amerika alles doen om een deal te realiseren.
Minister Ya’alon waarschuwt voor de deal en zegt voorbereid te zijn voor een uit te voeren aanval. Het betekent ook dat Saoedi Arabië, Jordanië, Egypte en Turkije gaan bewapenen. Ook volgens hem een historische fout en een groot gevaar voor de vrede voor Israel en de wereld.

8. ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem)
Tienduizenden christenen uit diverse landen hebben een petitie ondertekend. De petitie houdt in dat er geen slechte overeenkomst met Iran mag worden ondertekend. Iran kan niet worden vertrouwd. De wereldmachten moeten zich verzetten tegen verkeerde eisen. Amerika is in deze wel de doordrukker en vraagt te weinig garanties.

9. Minister Bert Koenders
De Nederlandse minister van BuZa was 3 dagen in het M-O en had op 14/7 een ontmoeting met Bibi.
Bibi zegt hem: De deal met Iran is een historische fout. Vergaande concessies zijn gedaan en dat op alle gebieden. Daardoor kan Iran de atoombom ontwikkelen. Het ontvangt miljarden dollars waarmee het terrorisme kan worden versterkt en ook verspreid in het M-O en andere werelddelen.
* U geeft toe aan concessies terwijl Iran blijft zingen: dood aan Amerika. De wens om een deal te sluiten was bij u aanwezig. Wij zullen aan onze veiligheid moeten denken.
De minister heeft tevens een ontmoeting met Abu Mazen gehad en de Gazastrook bezocht. Blijkbaar geen ontmoeting met de politieke leiders oftewel de Hamas. Een ietwat vreemde zaak. Het enige wat we konden lezen is dat ook dhr. Koenders graag de onderhandelingen weer op de rails wil zetten. Ben bang dat hij op een dood spoor gokt. Ook wil hij een einde maken aan de bouw van nieuwe nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Dat is slecht voor de stemming, volgens Koenders. Er is geen alternatief voor een tweestatenoplossing, en Israel moet Gaza steunen bij haar economie aldus minister Koenders.
Velen van de in Israel wonende Nederlandse gemeenschap vonden het vreemd en jammer dat de minister geen ontmoeting in zijn agenda had toegevoegd. Denkelijk begrijpelijk omdat ook zijn voorganger het waarschijnlijk moeilijk had om iets anders te horen en te zeggen dan wat hij in werkelijkheid dacht.

10. Nogmaals Iran
Frederica Mogherini en de minister van BuZa Zarif ontmoeten elkaar. Zij zegt dat Iran zijn atoomenergieplannen afbouwt en de VN zijn sancties opheft. Volgens Mogherini een teken van hoop en een weg naar betere relaties.
* Zarif ziet het als een win-win situatie. Volgens hem.
* Nu dus toegang tot alle nucleaire complexen.
* Het wapenembargo blijft nog 5 jaar van kracht.
* Iran krijgt miljarden die door de sancties waren bevroren.
* Ook nu normale luchtvaart, scheepvaart, industrie, technologie, enz. enz.
* Het IAEA, het “Internationale Atoom Energie Agentschap”, ontvangt alle gevraagde informatie.
Israel reageert zoals al eerder vermeld, door te zeggen dat het zich moet voorbereiden om zichzelf te verdedigen. Niets wordt namelijk vernietigd. Geen centrifuge, geen atoomcentra.
Iran kan met haar raketten Amerika bereiken en stopt niet met het terrorisme te financieren van o.a. de Hezbollah en de Jihad. Niet vergeten dat vrijdag 10/7 de Iraanse president Rouhani nog in een parade liep en riep: dood aan Israel, dood aan Amerika.

11. Barak Obama
Tijdens zijn toespraak vanwege de deal zegt hij onder meer:
* Vandaag, na 2 jaar onderhandelen, hebben wij voltooid wat jarenlang niet mogelijk was.
* Een lange periode deal die Iran niet toestaat bommen te produceren.
* Deze deal maakt Amerika en de wereld veiliger.
* Wij hebben onderhandeld vanuit een positie van kracht en principes.
* Iran kan nu geen verrijkt uranium produceren.
* Iran zal haar voorraad uranium verminderen met 98% en vernietigt 2/3 van haar centrifuges.
* Door deze deal kunnen wij alles controleren. Dus niet een kwestie van vertrouwen maar de realiteit.
* Sancties worden opgeheven. De Internationale Gemeenschap gaat daarmee akkoord.
* Geen deal betekent kans op oorlog in het Midden-Oosten.
* Onze verschillen met Iran zijn realistisch en de geschiedenis tussen beide landen niet vergeten.
* Iran kan voordeel hebben aan deze deal.
Noot: ondanks de uiteenzetting van president Obama blijkt dat bij de Democraten en Republikeinen de overgrote meerderheid problemen heeft met het akkoord. Dus afgewacht moet worden of de deal door het Amerikaanse congres en de andere P5+1-landen zal worden ondertekend.
Bijzonder is ook dat de Amerikaanse presidentskandidaten bij hun verkiezingscampagne de deal als onderwerp hebben.

12. Ayatolla Ali Khameini en Rouhani
Khameini heeft de regering opdracht gegeven het legerbudget te verhogen. Nodig voor eigen veiligheid en verbetering van de technologie en wapenproductie. Iran heeft 500.000 militairen en een budget van $ 14 miljard. Dit jaar wordt het 17 miljard. Volgens specialisten heeft Iran toch nog het zwakste leger.
Rouhani zegt dat 4 doelen zijn geregeld.
* Het handhaven van het atoomprogramma en verdere ontwikkeling van dit programma.
* Alle sancties opgeheven. Alleen een beperkte wapenrestrictie gedurende 5 jaar.
* We zullen zien of de andere onderhandelaars zich ook aan de regels houden en of de VN Veiligheidsraad de deal goedkeurt. Dit ondanks de tegenstand van Israel.
* Iran heeft nooit een bom willen maken. Iran wil vrede en veiligheid in de regio.
Geen atoomenergiefaciliteit wordt overigens ontmanteld.

13. Israel
De deal met Iran heeft wel als gevolg dat de oppositie, oftewel “links Israel”, de regering steunt t.a.v. de veiligheid.
Amerika stuurt de minister ven Defensie naar Israel om de veiligheid te bespreken en de toch goede relatie te handhaven. Saoedi Arabië is tevreden en verwacht dat de relatie met haar buurman Iran zal verbeteren.
De Amerikaanse Zionistische organisatie, de ZOA, is bevreesd en niet verrast. Volgens voorzitter Morton Klein is de deal een catastrophe.
De economie van Iran, aldus Klein, wordt nu beduidend beter en de deal is dan ook voor Amerika een gevaar. Obama heeft tijdens de onderhandelingen nooit gebruik gemaakt van de economische zwakte van Iran. De OU (Orthodox Union) zegt dat de deal totaal incompleet is.
Het Israelische Veiligheidskabinet verwerpt de overeenkomst.
De deal met Iran heeft wel als positief resultaat dat de politieke partijen in Israel het met elkaar eens zijn over de deal, die de 6 wereldmachten, P5+1, met Iran hebben gesloten: geen Iran als nucleaire staat.
Yitzhak Herzog, de oppositieleider en hoofd van de partij Zionistische Unie, vliegt in de komende dagen naar Amerika om te praten over een en ander en uit te leggen wat de consequenties voor Israel zullen zijn. Dit gaat in nauwe samenwerking met Bibi. Hij wil een duidelijke garantie hebben.
Amerika geeft tot nu toe 3 miljard per jaar in militaire hulp en de Iron Dome.

14. Iran
Diverse landen en bedrijven zijn al druk met het hervatten van de handelsrelatie of deze aan te knopen.
Iran zal zijn leger versterken Eveneens zal Iran de Sjiitische regering in Irak steunen. Eveneens de Syrische regering en de Hezbollah in Libanon, de Hamas in Gaza en de Houthi’s in Yemen en niet te vergeten de diverse terreurgroepen in de andere landen in de wereld.
Amerika steunt de Sjiieten tegen de Sunni’s. Het ziet Iran als belangrijkste bondgenoot en nu niet meer Israel. Eigenlijk is dat positief voor Bibi en zijn regering.
Investeringen en handel in Iran vliegen omhoog. Uiteindelijk is het een dicht bevolkt land met veel gas- en oliereserves.
Duitsland en Frankrijk sturen een handelsdelegatie. De Engelse minister van BuZa, Hammond, bezoekt o.a. Bibi om uit te leggen waarom de deal is gemaakt. Hoewel hij eerder al gezegd heeft dat er geen deal zou kunnen worden samengesteld welke door Israel als positief zou worden bekeken, vroeg hij Bibi: hoe zou u dat dan hebben gedaan ?

15. Gazastrook
Op 15 juli heeft Israel toestemming gegeven om 650 vrachtwagens met goederen via de Kerem Shalom doorgang naar de Gazastrook te sturen. Dat waren o.a. 200 wagens met cement. 10.000 ton diesel wordt op korte termijn gestuurd.
Op 16/7, na een raketaanslag op Zuid Israel, heeft het IAF een aanval uitgevoerd. De laatste weken meerdere aanslagen. De meeste worden door andere terreurgroepen dan de Hamas uitgevoerd.

Stichting Lechaim
U hebt gisteren een bericht van ons bestuur ontvangen, waarin werd omschreven hoe een deel van uw donaties worden besteed voor kinderen die lijden onder terrorisme. Ondanks het huidige internationale politieke beleid dat voor ons land waakzaamheid vereist, houden we ons, en dat meer dan ooit, bezig met het verschaffen van financiële hulp aan de slachtoffers van het terrorisme. Wij mogen deze groep niet vergeten.
Daarom vraag ik u ons te helpen met uw financiële mogelijkheden. Ieder bedrag is welkom.
In het bijzonder doen we in deze tijd ons best om vooral de kinderen een vakantie te bieden, waardoor zij zich beschermd kunnen ontspannen.

Tot slot, na dit toch wel wat verwarrende overzicht, wens ik u, mede namens het stichtingsbestuur een Shabbat Shalom, een goede zondag en een prettig weekend toe.
Harry

P.S. Wij wijzen u nog een keer op het boek Van Eisenach naar Bethlehem van Kees Kant. Door het boek te bestellen – én Lechaim achter uw naam te vermelden – steunt u ook het werk van onze stichting Lechaim.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer