Harry’s focus op Israel 562

Israel, 24 juli 2015

Beste lezer,

Het is opmerkelijk dat in bijna alle werelddelen gesproken wordt over de overeenkomst die is gemaakt tussen de P5+1 landen en Iran. Ondanks het gegeven dat diverse parlementen hun goedkeuring nog moeten geven, en ondanks het gegeven dat de Iraanse opper-sheikh de meeste negatieve kreten slaakt, zijn veel delegaties bezig een goede handelsrelatie met Iran op te bouwen.

De gemaakte deal overheerst het nieuws. Of onze politieke leiders begrijpen dat als consequentie hier sprake is van een extra bewapening, vraag ik me af. En het gaat hier niet alleen om Israel, dat rekening moet houden met het gegeven dat in het bijzonder Iran het Joodse volk en het Joodse land van de kaart wil vegen. Maar het gaat eveneens ook om diverse Arabische en Afrikaanse landen. Een 3e wereldoorlog is dan geen gevecht tussen militairen, maar tussen bijzonder bewapende lucht- en landmachten.

Wanneer we in de huidige maatschappij dit gigantische kaitaal aan financiering zouden kunnen gebruiken om het sociale leven te verbeteren, dan zou, zoals ik eerder vermeld heb, er vrede op aarde zijn. Geen stakingen, geen onvoorstelbaar aantal vluchtelingen, geen interne burgeroorlogen.

1. Saoedi Arabië
Dit land heeft grote problemen met de macht van Iran.
Prins Turki al-Faisal zegt dat diverse andere landen in de regio zich eveneens zullen bewapenen. De 6 wereldmachten, aldus Faisal, hebben wel onderhandeld, maar het niet positief afgerond. De angst voor het Shiitisch geleide Iran is groot. De Golfstaten zijn Sunni’s.

2. De ICC
Het International Criminal Court in Den Haag opent een onderzoek over de Mavi Marmara Flotilla in 2010. Dit nadat het ICC 7 maanden geleden deze zaak had gesloten. Het wordt dus eigenlijk een wapen in de handen van de Palestijnse propagandisten.
De Israelische woordvoerder van BuZa verwerpt deze beslissing en onderstreept dat Israel uit zelfverdediging en volgens de Internationale Wet heeft gehandeld.

3. Obama en de deal met Iran
Dat de IS (Islamitische Staat) zich wereldwijd aan het vestigen is, kunnen we zien aan de persoon die op 16/7 vier Amerikaanse mariniers heeft doodgeschoten. De man wordt door hen als held gezien. Hij is overigens tijdens de schietpartij bij een marinekantoor zelf om het leven gekomen.
Obama noemde het geen terreuraanslag, maar een ‘hartverscheurende omstandigheid’. Uiteindelijk wordt de beste vriend van president Obama niemand minder dan Iran. De wereld begrijpt weinig van de huidige situatie en dus van de toekomst.
Iran heeft diverse gevangenen. Volgens Obama is dit een ander onderwerp. Ook import uit China en Rusland heeft niets van doen met de deal.
Als men controle wil uitoefenen op mogelijke atoomenergiecentra, krijgt men niet eerder dan na 24 dagen toestemming. Het Amerikaanse congres komt pas in september bijeen om te stemmen over de overeenkomst. Nu wel naar de VN Veiligheidsraad voor een akkoordverklaring.

Canada handhaaft haar sancties t.a.v. Iran. Uiteindelijk wil Iran Israel van de kaart hebben, en vindt het land tevens dat het door kan gaan met de ontwikkeling van de atoombom en het steunen van diverse terreurgroepen.
Iran kan nu vanwege het geld dat door de sancties was bevroren, speciale vliegtuigen aanschaffen.
Ook Hillary Clinton, de democratische presidentskandidaat, is fel tegen het bevestigen van de overeenkomst. Zij gelooft niet dat Iran zich aan de afspraken zal houden.
Bashar Al-Assad, de Syrische president, en Hezbollah juichen de deal met Iran toe: een grote overwinning.
Het hoofd van de Hezbollah in het Libanese parlement, Muhamad, meent dat de P5+1 vernederd zijn en dat Iran nu een supermacht is.
Het Amerikaanse congres heeft nu de papieren ontvangen betreffende de deal met Iran. Het heeft nu 100 dagen de tijd om een en ander te beoordelen en te aanvaarden, of te annuleren.

4. Ayatollah Al Khamenei
Het Iraanse hoofd van de islam, roept op 18/7 de mensen op om Allah te vragen Israel en Amerika te vernietigen. Hij hoopt dat Allah hun gebeden zal beantwoorden.
Dit zegt hij dus 4 dagen nadat Iran en Amerika en de andere 5 landen de deal hebben getekend. Dit werd door de Iraanse tv uitgezonden. Hij zegt onder meer: Wij zullen ons beleid t.a.v. het arrogante Amerika niet wijzigen. Dus ook niet t.a.v. de onderdrukte Palestijnen in Jemen, Syrië, Irak en Libanon.
Iran is sinds 1979 een Sjiitisch land en Khamenei is de baas. Dus niet de president.

Bibi heeft op 17/7 met Abu Mazen, de voorzitter van de PA (Palestijnse Autoriteit), contact gehad.
Hij wenste hem een gelukkig Eid AL-Fitr, de laatste dag van de Ramadan, de moslim vastenmaand.
Hij zei hem ook dat de burgers van Israel vrede willen, en dat Israel doorgaat met het verkrijgen van regionale stabiliteit.

5. CUFI
“Christians United For Israel” heeft ongeveer 2 miljoen leden. De Republikeinen betrekken CUFI bij hun oppositie van de deal tussen de P5+1 en Iran. Zij vechten ook opdat de Democraten zich verzetten tegen de deal. Zij zien dit als een catastrofe. Verwezen wordt naar de overeenkomst tussen Hitler en Chamberlain in 1938. Hitler verbrak die afspraak binnen een jaar. Allen vergeten dat de tweestatenoplossing een zaak is tussen Israel en de PA. Hetzelfde geldt voor het bouwen van huizen. Invloed heeft natuurlijk ook de verhouding Gaza-PLO.
CUFI wil haar ledental op de kortere tijd verdubbelen.

6. Immigratie
Afgelopen week zijn 221 immigranten uit Amerika op Ben Gurion Airport geland. Een en ander wordt georganiseerd door Nefesh be’Nefesh. Er is nu een goede samenwerking met het betrefffende ministerie en het JNF( Joods Nationaal Fonds). Daardoor worden deze zomer nog ongeveer 2000 immigranten verwacht.

7. Azië
Israel richt zich nu meer op Aziatische landen. In het bijzonder op China, Japan en India.
China concentreert zich op de High Tech, en India koopt voor 7 miljard wapens. Japan wil ook betere zakelijkelijke relaties aanknopen.
Bibi heeft in Azië een heel goede naam en dit in het bijzonder vanwege zijn houding t.a.v. het terrorisme.
China stuurt iedere maand tientallen zakenlieden naar Israel. In 2014 werd hier 4 miljard geïnvesteerd.
China is wel bevriend met Iran. Men is echter druk doende meer in de Israelische technologie te investeren. Gedacht wordt aan 10 miljard. Het hoofd van het betreffende adviesbedrijf heeft Israel gedurende de afgelopen 2 jaar 15x Israel bezocht.

8. IRGC (Islamic Revolution Guards Corps)
De commandant van de politieke zaken van het IRGC geeft door dat hij nooit zal accepteren dat defensiezaken, in het bijzonder het rakettenprogramma, bij onderhandelingen ter sprake zal komen.
Onderhandelingen worden alleen gehouden over atoom-energie onderwerpen. Dus niet over mortieren. Het betekent ook niet dat wij alle eisen zullen accepteren, aldus de commandant.
De deal, de Joint Comprehensive Plan of Action (JCBOA) zal worden aangeboden aan de Veiligheidsraad, die van de JCBOA een officieel document maakt.
Ook het IRGC onderstreept geen concessies te doen op het gebied van grenzen. Iran handhaaft haar leger.

9. De Hamas
“De Islamic Resistance Movement” oftewel de Hamas heeft onder leiding van Khalid Mishaal een ontmoeting gehad met koning Salman Bin Abnet Aziz van Saoedi Arabië.
Hamas dankt de koning voor de steun aan het Palestijnse volk en haar politieke zaak.
Op 19/7 zijn in Gazastad aanslagen gepleegd op leiders van de Hamas. Denkelijk door de IS. 6 Hamas-auto’s werden opgeblazen.
De IS (Islamic State) groeit in de Palestijnse gebieden. Door aanslagen wil het meer invloed hebben op de Gazastrook en ook op de dit moment gevoerde gesprekken tussen Hamas en Israel blokkeren.
Hamas ontvangt nu steun van Iran en heeft daardoor meer macht in de Gazastrook. Een probleem voor de PA en diegenen, die geloven in een deal tussen Israel en de PA.
Saoedi Arabië en andere Sunni-landen zoeken verbetering in de relatie met de Hamas.

10. Premier Bibi Netanyahu
Tijdens de wekelijkse kabinetszitting zegt hij dat niemand moet denken dat Iran haar beleid na acceptatie van de deal zal wijzigen. Het zal gebruikmaken van de te ontvangen miljarden om de terreur te steunen.
De sancties hadden moeten worden versterkt, en de restricties versoepeld alleen nadat Iran een en ander heeft gewijzigd, aldus Bibi. Hij verwijst naar Obama, die gesteld heeft dat niemand hem een ander voorstel, een alternatief heeft gegeven. Bibi verwijst ook nogmaals naar de toespraak van sjeik Khamenei, die gezegd heeft dat het beleid niet wordt veranderd. Dus doorgaan met vechten tegen Amerika, de P5+1 landen en Israel.
Iran hoopt nu miljoenen toeristen te ontvangen, evenals zakenlieden uit o.a. Duitsland, Frankrijk, Spanje.

Bibi geeft op 19/7 een interview op ABC en CBS. Hij zeg dat Khamenei zegt door te gaan met het geweld tegen Amerika, en dat Iran doorgaat met financiële steun aan terreurgroepen, en dat Israel moet worden vernietigd.
Volgens Bibi heeft Iran een droom deal gekregen. Het kan na een bepaalde periode een atoombom ontwikkelen, omdat het wel verder kan werken met de centrifuges en de ondergrondse tunnels kan handhaven.

11. Israel-Arabische landen
Israel heeft met diverse Arabische landen contact om te praten over de deal tussen Iran en de P5+1 landen.
De relatie met de Arabische landen wordt mede daardoor alleen maar hechter. Dus niet uitsluitend een gezamenlijk front tegen de Iran deal, maar ook op ander gebied.
ik heb daarom grote problemen met diegenen, die Bibi geen goede premier vinden. Dat zijn dan toch figuren, die niet op de hoogte zijn van de huidige gecompliceerde situatie in het M-O en in de wereld.

12. De EU
De 28 landen willen de productie uit Judea, Samaria, en Oost-Jeruzalem etiketteren. Daardoor dus politieke druk uitoefenen om Israel te dwingen politieke concessies te doen. Dit dus wat betreft de grenzen en een overeenkomst met de PLO.
De EU bepaalt de grenzen. Dat betekent dus dat Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en de Golan een zelfstandige staat Palestina zou worden. Dus nu toch daardoor geen onderhandelingen. Men blijkt geen begrip te hebben voor het Joodse land, dat toch historisch en religieus is vastgelegd.
We denken maar aan David Ben Gurion, die gezegd heeft: Hij die niet in wonderen gelooft, is geen realist.

13. De deal
Op 22/7 was er een demonstratie “Stop Iran” in New York. Duizenden christenen, moslims, Joden, Democraten en Republikeinen namen deel. Doel: niet de deal laten accepteren door het Congres. Meer dan 100 organisaties namen deel en tientallen sprekers.

14. Jemen
Hier is een duidelijke burgeroorlog. Saoedi Arabië bombardeert de Houthi’s en de IS, die 3 maanden geleden de regering hebben verjaagd. De regering zit nu wel in Aden en Zuid-Jemen. Meer dan 1 miljoen inwoners zijn gevlucht. Eigenlijk ook weer een religieuze, interne oorlog.

15. De VN Veiligheidsraad
De Veiligheidsraad heeft met 15 tegen 0 stemmen de resolutie aangenomen om de sancties tegen Iran op te heffen. De resolutie start na 90 dagen. Dus vóór het besluit van het congres. Men vindt dit belachelijk.
Het congres heeft dan ook problemen met de VN Veiligheidsraad.
De deal zegt ook dat er mede daardoor geen oorlog zal zijn. Dat klopt dus niet. Oorlog is nu dichterbij. Mede door de financiën, die Iran sterker maken. Tevens nu een wedloop in productie van atoombommen in de regio. Verder zijn veel landen tegen de overeenkomst.

16. Iran-Duitsland
Duitsland stuurt een handelsdelegatie van 60 leden naar Iran. Het wil de zakelijke relatie verbeteren. Het gaat om handel, industrie en economie. Diverse vertegenwoordigers van productiebedrijven zoals Volkswagen, Mercedes nemen deel.

17. Bibi
Bibi weigert de hem aangeboden compensatie door Amerika vanwege de deal. Het gaat hier immers wel om het eventueel leveren van verdedigingswapens. Maar de deal is toch om veiligheid te creëren.

Er is wel een deal gemaakt, maar John Kerry is wel verontwaardigd vanwege de uitspraken van Al Khameinei. Deze sjeik zei op 18/7 ook steun te blijven geven aan de PA, Jemen, Syrië, Irak en Bahrein. De sjeik zei ook dat het Amerikaanse beleid totaal anders is dan dat van Iran.
Kerry bezoekt begin augustus de Golflanden om met hen de deal door te nemen. Men is bang voor Iran, dat de Sjiieten steunt.
Ook Fabius, de Franse minister van BuZa, komt de komende dagen in het M-O. Maar zelfs de P5+1 leden denken op verschillend niveau.
De “Deal” is nog niet vertaald en er zijn ook in Iran grote meningsverschillen. Velen zien graag een normaal land dat veel economische mogelijkheden biedt. Men zegt: wij hebben geen opdracht om revolutie en gevechten te exporteren. Onze taak: de bevolking een probleemloos en goed leven te geven. Militaire leiders denken anders. Er is nu voldoende geld om politieke meningsverschillen op te lossen.
Met Canada is de CIFTA (Canada-Israeli Free Trade Agreement) uitgebreid. Daardoor wordt een enorme groei mogelijk. Een vrije handelszone en meer zakelijke overeenkomsten. Dus ook meer banen.
Eenzelfde afspraak is met India gemaakt.

De regering heeft besloten om 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de internationale gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden. Het gaat om voedselveiligheid, gezondheidszorg, vers water, bepaalde ziektes te verbeteren. Via Israelische fabrikanten dus miljoenen mensen helpen. Deze worden dan dus door de regering gesteund om een en ander te ontwikkelen.

18. Gush Katif
Het is vandaag 10 jaar geleden dat ex president Sharon besliste de nederzetting Gush Katif te ontruimen. Daardoor zou er vrede komen. Resultaat: 8000 slachtoffers die werden verdreven, en groei van het terrorisme.
De meesten vestigden zich in Nitzan en Zuid-Israel en dat werd een terreurgebied. Ruim 60% van de kinderen in Sderot en de regio zijn besmet door trauma stress.
Gush Katif was goed ontwikkeld. Veel fruit, bloemen, groentes, een mooi strand en dus vakantiegebied.
Ik verwijs naar een artikel op ons Facebook voor een overzicht over dat gebied en de situatie.

19. Bibi -Italiaanse collega
Tijdens de 2e ontmoeting met premier Renzi in Jeruzalem op 22/7 zegt Bibi dat de deal van vorige week een bedreiging is voor Israel, het M-O, Europa en de hele wereld.
* Zoals vaker gezegd: geen deal is beter dan een slechte deal en Iran heeft binnen 10 jaar een atoombom.
Renzi zegt dat de boycot van Israel de diverse landen zelf benadeelt.
Dezelfde dag ontmoet Bibi Ash Carter, de Amerikaanse minister van Defensie. Carter zegt dat Amerika Israel blijft steunen en tijdens zijn bezoek aan Jordanië zegt hij dat goede vrienden het met elkaar toch ook oneens kunnen zijn.

20. Stichting Lechaim
Ik ben zo vrij om deze Focus toch ook te gebruiken om het werk van onze stichting onder uw aandacht te brengen. Laten we maar zeggen: lest best.
Via punt 18 kunt u een beeld krijgen van ons werk, maar in het bijzonder van de medische problemen van maar al te veel kinderen. Via onze stichting en uw financiële hulp, voor zo ver mogelijk, doen wij wat mogelijk is om de medemens de hand te reiken en dus te helpen om mentaal geraakte kinderen, en natuurlijk ook ouderen, te helpen. Wij concentreren ons op dit moment op Zuid-Israel en doen alles wat in ons bereik is om de mensen daar niet alleen het gevoel te geven dat we aan hen denken, maar ook om hen in de niet gevraagde ellende de hand te reiken.
Doe mee en steun ons werk. Met uw steun zijn wij in staat gezegend werk te verrichten.
Dank, dank, dank.

Ik wens u tenslotte een Shabbat Shalom, een goede zondag en een prettig weekend.
Vriend Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer