Harry’s focus op Israel 564

Israel, 7 augustus 2015

Beste lezer,

Ondanks de hittegolf, die zwaarder is dan we gewend zijn, gaat het leven hier gewoon door.
Het is eigenlijk te gek om over te schrijven, maar de reacties betreffende de aanslag op 2 huizen, door waarschijnlijk 2 Joodse nederzetters waarbij een “Palestijnse” baby werd gedood, blijven komen. Vanzelfsprekend is hier sprake van een misdaad en zullen de daders gestraft worden. Maar ondanks onze perfecte veiligheidsdiensten kan dit gebeuren. Dat de hele wereld dan echter eigenlijk onze regering beschuldigt, is toch wel ver gezocht.

Inmiddels zijn er van Palestijnse kant weer raketten afgeschoten en aanslagen gepleegd, en gisteren zijn door een aanslag in de omgeving van Shiloh 3 Israeli’s gewond. Hierover hoort en leest u niets. Het blijkt normaal te zijn dat Israeli’s gewond en gedood worden.

Dat er ook veel geschreven en gesproken wordt over de overeenkomst die de P5+1 gemaakt hebben met Iran, is heel bijzonder. Bijzonder omdat president Obama alles doet om de deal geaccepteerd te krijgen.

Dat zelfs onze president Reuven Rivlin ter gelegenheid van zijn 1-jarig presidentschap Bibi zijn anti-deal uitspraken verwijt daardoor de relatie met Amerika te verbreken en een mogelijk isolement van Israel te creëren, is te gek om te verwoorden. We moeten niet vergeten dat de Israelische president geen politieke functie heeft en dat zelfs in Amerika de meerderheid tegen de deal is.

Blijkbaar vergeet men dat het Joodse land Israel door de Lieve Heer ruim 3000 jaar geleden aan Abraham is toegezegd en dat in 1917 Engeland als mandataris, dit heeft bevestigd. Dat er Joden zijn, die in de betwiste gebieden wonen, en zich niet kunnen verenigen met de huidige situatie en onaanvaardbare acties uitvoeren is niet helemaal onbegrijpelijk.

Israel, oftewel Bibi en de betreffende minister hebben extra maatregelen genomen om zulke acties te voorkomen en, zoals al gezegd, de daders te berechten. En, zoals ook al eerder gezegd, wat doet de PA, de Hamas, de Hezbollah, enz. om raketaanslagen en terreuracties te voorkomen? Feestvieren en terroristen belonen. Als al die organisaties zouden optreden zoals democratisch Israel dat doet, dan zou er vrede in het Midden-Oosten zijn.

1. Enquête op 31/7
Vraag: * moeten we blijven vechten tegen de deal? Doorgaan 76%. Stoppen 15%.
Vraag: * is Obama voor Israel van belang? Ja 20%. Nee 73%.
* Wie is in de huidige situatie de beste 1e minister:
Bibi Netanyahu 39%, Herzog 14%, Lapid 13%, Kahlon 6%, Lieberman 5%, Geen idee 23%.
De Iraanse pl.v.minister van BuZa Araqchi ontkent tijdens een zitting van “de commissie van Nationale Veiligheid en BuZa” van het Iraanse parlement dat er geheime documenten in het JCPOA zijn. De IAEA, de International Atomic Energy Agency, werkt volgens afspraak en militairen hebben geen toegang tot bepaalde centra.

2. Hamas (the Islamic Resistance Movement)
Evenals in 2013 en 2014 heeft Hamas kampen voor kinderen georganiseerd. Meer dan 25.000 jongeren krijgen een militaire opleiding. Hun ouders zijn trots op hen, omdat ze een opleiding als Jihadist krijgen. Er is ook wel interne kritiek, omdat een hele generatie toch verkeerd opgroeit.
In Doha-Qatar heeft Hamas een ontmoeting met de Russische minister van BuZa Lavrov.
Khaled Mishaal, hoofd politiek bureau, accepteert de uitnodiging om elkaar in Rusland te ontmoeten. Wel al gesproken over de Palestijnse kwestie, de toekomst, de Palestijnse verzoening en de ontwikkeling van de regio. Ook de levensstandaard in Gaza sinds de 50-daagse oorlog en de aanslagen op moslim- en christelijke gebouwen in “bezet” Jeruzalem.

3. De dood van de baby
Op 30/31 juli is een Palestijnse baby van 1,5 jaar bij het in brand steken van 2 huizen verbrand. Haar ouders en broertje zijn in een Israelisch ziekenhuis opgenomen.
Bibi zowel als minister Ya’alon hebben met de meest heftige woorden dit incident afgekeurd. Tevens opdracht aan de Shin Beth (de Israelische veiligheidsdienst), het IDF en de politie gegeven om de verantwoordelijke figuren te vinden. “Wij aanvaarden dit terrorisme niet.”
Geen discussie in Israel. Fout is fout. Dit was de Holocaust in het klein.
* 2 huizen in Doema, vlakbij Nabloes, verbrand
* Federica Mogherini veroordeelt namens de EU een en ander en veroordeelt tevens de nederzetters in Judea en Samaria. Afgezien van het gegeven dat nog niet bekend is wie deze vreselijke actie hebben uitgevoerd, moeten we niet vergeten dat Israel een normaal land is. Dus er leven ook bandieten.
Als we in een omgekeerd geval ook zulk een publiciteit zouden hebben dan was een en ander wel wat meer evenwichtig. Israel en haar regering treedt ook nu hard op en veroordeelt. Maar de Hamas zegt: iedere Israeli is nu doelwit.
De hele wereld veroordeelt de brand in Doema
De PA wil deze zaak voor de VN Veiligheidsraad brengen en een veroordeling hebben van de “kolonisten”.
Abu Mazen wil dat het Internationale Gerechtshof in Den Haag de zaak behandelt. Hij noemt het een oorlogsmisdaad.
Saeb Erekat, Palestijns hoofd-onderhandelingen, zegt dat dit het resultaat is van het passief optreden van Israel gedurende al vele jaren wat betreft de kolonisten.
Maar Israel arresteert de daders. De PA nimmer.
Israel geeft geen financiële steun. De PA wel.
Israel beschouwt hen als misdadigers, de PA als helden.
Niemand praat over de Palestijnse kinderen, die als schild worden gebruikt en een speciale opleiding krijgen om te schieten en om te haten.
Het IDF (leger) heeft nu meer leden in dit gebied om o.a. aanslagen op auto’s enz. te voorkomen.
Wel onderstrepen dat de nederzetters zich wel aan de regels moeten houden en niet het recht in eigen hand mogen nemen. Dit is onderstreept door Bibi, onze 1e minister en president Reuven Rivlin.
Nogmaals toevoegen dat het nog steeds niet zeker is wie de aanslag hebben uitgevoerd.

Op 6/8 zijn vlakbij Shiloh, door een terreuraanslag 3 Israeli’s gewond. De terrorist eveneens. Hij krijgt medische hulp van een IDF-ploeg. Deze aanslag is de laatste van een lange lijst van aanslagen op auto’s, vrachtwagens, motoren, enz.
We zijn benieuwd wie gaat reageren en veroordelen.

4. Iran
Iran heeft het geld dat vrijgekomen is door het opheffen van de sancties, gebruikt om 150 Chinese vliegtuigen te kopen. Het koopt ook wapens.
Obama heeft het blijkbaar toch moeilijk. Hij heeft problemen met de door mij vorige week genoemde AIPAC-advertentiecampagne, de kritiek van Huckabee, die o.a. stelde dat Obama Israel naar de ovens van Iran voert. Volgens hem zijn het weer de Joden, die de schuld krijgen wat betreft de oppositie tegen de deal.
AIPAC = American Israel Public Affairs Committee.
De Iraanse Ayatollah Khameinei heeft een boek geschreven “Palestina”. In Iran een bestseller. Dus een duidelijke beïnvloeding van de bevolking. De inhoud:
* Hoe Israel te vernietigen.
* Israel is een partner van de Grote Satan Amerika
* Israel is onbetrouwbaar omdat het vecht tegen de islam
* Israel bezet Jeruzalem, de 3e heilige moslimstad.

5. Saoedi Arabië en Egypte
Beide landen hebben een “Caïro Verklaring” getekend. Deze bestaat o.a. uit:
* een gezamenlijke, Arabische militaire macht
* geen grenzen
* verhoging economische, culturele en militaire samenwerking
President Sissi zegt: het is in deze tijd noodzaak om samen te werken. Samen de veiligheid handhaven. Wij zijn de 2 basispilaren.

6. De Media
In een artikel “Schokkende onthullingen over media-manipulaties in de Israel-beschrijving” geven Yochanan Visser en Andy Friedman met duidelijke voorbeelden de feiten weer. Veel media schrijven bewust anti-Israel artikelen. Onder meer Sander van Hoorn en Monique van Hoogstraten. Zie onze Facebookpagina.

7. Ex-president Peres en president Rivlin
Peres heeft een heel verhaal over de kolonisten die de 2 huizen in brand zouden hebben gestoken.
Hij kan zijn mond maar niet houden. Niet vergeten dat hier 8 miljoen mensen wonen en een aantal van hen heeft het moeilijk. Onder meer diegenen die in de nederzettingen wonen.
Peres verwijst naar 4 nov. 1995 toen Rabin is vermoord. Hij vergeet te zeggen dat hij in de auto zat, die Rabin naar het ziekenhuis reed. In de auto kreeg Rabin het genadeschot.
President Rivlin heeft het moeilijk met Bibi, die zich verzet tegen de deal, dus tegen Obama.
Maar Bibi en de regering hebben een opdracht: de veiligheid van Israel handhaven. En de deal stopt Iran niet om te blijven werken aan de atoomenergieontwikkeling.
De Amerilkaanse Republikeinen zijn tegen, evenals veel andere organisaties en mensen. En Rivlin is evenals Peres, toch geen politieke president.
Tijdens een interview vanwege zijn 1-jarige presidentschap verwijt Rivlin Bibi dat hij steeds kritiek heeft op de deal, dus op Obama. Ons beleid moet zijn: goede relatie met Obama, aldus Rivlin.
Rivlin verwijst ook naar de verbrande baby. De daders schaden Israel.

8. Israel – Taiwan
De handel tussen beide landen was in 2014 $ 1.33 miljard. In april is er een overeenkomst gemaakt voor bilaterale samenwerking wat betreft industrie en ontwikkeling. De vertrekkende diplomaat heeft deals gemaakt over luchtvaart, toerisme, wetenschap, technologie, ontwikkeling, sport, jeugduitwisseling.
Er zijn nu directe vluchten en visa zijn afgeschaft.

9. Obama
De Amerikaanse president heeft de linkse Joodse organisaties uitgenodigd voor een conferentie.
Hij bespreekt de deal en legt het grote belang uit voor het land en de Internationale Gemeenschap. Geen discussie, maar een ontmoeting van 20 minuten om financiële steun. “Jullie moeten actief zijn en je stem laten horen, want veel rijke mensen worden benaderd om tegen te stemmen.”
Obama geeft zijn luchtmacht toestemming om het leger van Syrië te bombarderen. Zijn doel: President Assad moet verdwijnen. Ook invloed in Turkije, omdat hij meewerkt om de Koerden zelfstandigheid te geven.

10. Sheikh Kaled Al Mughrabi
De sheikh spreekt in de Al Aqsa moskee. Hij geeft de leerlingen o.a. door:
* Joden gebruiken het bloed van niet-Joodse kinderen om matzes (Joods Paasbrood) te maken.
* Joden zitten achter de aanslagen op 9/11.
* Joden bezitten de helft van het wereldrijkdom. Dus ook de helft van de wereld.
* Joden betalen doktoren opdat hun industrie medicijnen kan produceren.

11. Amerikaanse minister van Energie
Op 3/8 sprak Ernest Moniz tijdens een persconferentie in Washington voor de JCPOA, de Joint Comprehensive Plan of Action. Hij zei o.a.:
* Dit plan verandert geen jota aan onze houding met onze vrienden en bondgenoten.
* Ik bekijk de houding van Iran en haar steun aan het terrorisme, geweld van mensenrechten, anti-Israel verhalen, de JCPOA is voor de veiligheid, in het bijzonder van Israel en de Sunni Arabische landen.
Overigens ontkent Iran dat het samenwerkt met Amerika om de IS aan te pakken. Moniz moet niet vergeten dat Iran het Joodse land en de Joden wil zien verdwijnen.
Minister Steinitz reageert op Moniz:
* Als ik Amerikaan was, zou ik tegen de deal zijn.
* Iran kan de atoombom produceren.
* Dit zou een race worden tussen Iran en de Sunni Arabische landen. Dus tegen het Amerikaanse beleid.
* De controle is niet vanaf de eerste dag.
* Het doet kwaad aan de veiligheid van Amerika, Israel en alle westerse landen.
* De controle duurt langer dan 24 dagen.
* Geen controle op de bewapening.
* Sancties kunnen niet meer worden opgelegd.
* De deal kan volgens Steinitz niet worden uitgevoerd. Het geheel is niet duidelijk genoeg.

12. Christenen in Israel
Meer dan 200 christenen worden opgenomen in het IDF. Er leven in Israel 130.000 christenen. De meesten zijn Arabieren. Sinds 2012 zijn 1400 recruten lid van het IDF. Steeds meer jongeren melden zich om opgenomen te worden.
Er is een speciaal bataljon en een seminarium, dat 4 weken duurt. Dan krijgen zij een bepaalde opleiding en een cursus voor hogere functies. Het IDF heeft al diverse Arabische officieren.

13. Syrië
Assad zoekt meer hulp van Iran en Rusland. Hij ontvangt al gedurende 4 jaar militaire en financiële steun. Men wil de burgeroorlog stoppen. Maar Amerika en de Golfstaten willen president Assad kwijt.

14. Toespraak Obama
Op 4/8 houdt de president een toespraak om zijn deal te promoten.
Volgens hem is Israel het enige land dat tegen de deal is.
Hij zegt:
* Israel mag niet beschuldigd worden want Iran ontkent de Holocaust en steunt de rakettenregen tegen Israel.
* Israel kan zichzelf verdedigen dankzij Amerika.
* Geen andere president heeft meer voor Israel gedaan.
* Een atoombom bezittend Iran is een gevaar voor de hele wereld.
* Ik begrijp Bibi en hij is oprecht, maar hij is fout. De feiten steunen de deal en het is mijn plicht volgens mijn visie te werken. Dit ondanks de meningsverschillen met de premier van Israel.

15. Oost-Jeruzalem
Een groeiend aantal Arabieren in Oost-Jeruzalem wil de Israelische nationaliteit, en wil dus Israelisch burger worden. Zij zien geen Palestijnse staat en willen een baan, een huis, kunnen reizen, enz. enz.
In totaal wonen hier 24.000 Palestijnen sinds 1967. Dat is 10% van Oost-Jeruzalem.
Bibi en Kahlon, de minister van Financien, hebben een budget samengesteld dat duidelijk maatregelen neemt om het leven goedkoper te maken en daardoor groei van de economie. Dit dus ook voor de Arabische Israeliers

Stichting Lechaim
Zoals aan het begin doorgegeven is de eigenlijk ongekende hitte ook van invloed op de slachtoffers van het terrorisme. In het bijzonder natuurlijk de kinderen.
Wij als stichting doen ons best koelte toe te waaien. En dat kunnen we uitsluitend doen door hulp te bieden aan de slachtofferfamilies, die dat hard nodig hebben.
De raketten blijven komen en dat in het bijzonder in het zuiden. Daarom hebben we een hechte band met Odelia ben Porat, die in Sderot en omgeving het praktische werk doet (zie onder).
Mijn kreet vandaag: niet praten maar poetsen. Ik zie het als onze opdracht de medemens te helpen.
En dat is dagwerk. Help mij poetsen, opdat de kinderen en natuurlijk de ouderen kunnen glimlachen.
Ik wens u allen, mede namens het bestuur, een Shabbat Shalom, een goede zondag en in het bijzonder een prettig weekend toe.
Harry.

Voor de goede orde geeft ik door dat ik tussen 28/10 en 9/11, en in 2016 tussen 10/3 en 17/3, in Nederland ben om spreekbeurten te houden. Hebt u belangstelling, geef mij dan een berichtje.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer


Bericht van Odelia over de Zomerkampen: