Harry’s focus op Israel 567

Israel, 28 augustus 2015

Beste lezer,

Op het moment dat ik begin met het samenstellen van de Focus wordt doorgegeven dat in het zuiden weer raketten zijn gevallen. Gadi Yarkoni, hoofd van de Eshkol Regionale Raad reageert door te stellen dat ook vandaag weer traumapatienten moeten worden opgevangen. Het wordt, aldus Gadi, tijd dat de regering harder optreedt om deze bijna dagelijkse aanslagen te voorkomen. Hoewel ook vanmorgen het IAF, onze militaire luchtmacht, gereageerd heeft, zullen meer maatregelen genomen moeten worden.

Beste lezer, er is eigenlijk weinig nieuws. De huidige problematiek is eigenlijk niet anders dan de grote aantallen vluchtelingen die zich in de Europese landen willen vestigen. Dan spreken we over moslims, die in een land als Nederland een beter leven willen opbouwen, maar ook een grotere groep die Europa wil islamiseren. Dit wordt onvoldoende ingeschat en amper als realiteit bekeken en er worden geen voorzorgsmaatregelen genomen.

Ik verwijs vandaag nogmaals naar het groeiend aantal slachtoffers van het niet onder controle zijnde moslimterrorisme. Onze stichting Lechaim zet zich in om deze groep te steunen opdat, voor zo ver mogelijk, zij weer kunnen meedraaien in de maatschappij. De klemtoon leg ik vandaag op de komende Joodse feestdagen. Wij doen ons best, opdat ook de getraumatiseerde kinderen en ouderen Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest en Vreugde der Wet ontspannen kunnen vieren.
Uw hulp hebben we nodig en stellen we op prijs. Ieder bedrag is welkom en wordt dan ook goed besteed.

1. De deal
Zoals ook al eerder vermeld zijn de leden van de Golf Arabische landen tegen de deal welke de P5+1 en Amerika met Iran willen sluiten. Dit is niet overeenkomstig de uitspraak van president Obama die gezegd heeft dat uitsluitend Israel hier tegen is.
De ZOA, Zionist Organisation of America, heeft ongeveer 5000 rabbijnen als lid. 340 van hen steunen de deal. Daar horen leden van J-street bij, de BDS groep en “rabbijnen voor mensenrechten”. Dus allen links-denkenden. De ZOA is de grootste organisatie en werkt voor een goede relatie met Israel.

2. Egypte
De Egyptische veiligheidsdienst heeft doorgegeven dat het langs de grens met de Gazastrook een kanaal gaat graven. Gezegd wordt dat dit wordt gedaan om o.a. vis te kweken. Aangenomen mag worden dat het hier om de veiligheid gaat.

3. Vluchtelingen
Honderdduizenden vluchten via Macedonië en andere landen naar Europa. Niet te controleren is het aantal dat lid is van de ISIS. De Bosnische tv geeft door dat velen op weg zijn naar Europa.
De EU doet er niets aan. Het financiert wel Servië en Macedonië. Miljoenen moslims zien als doel het stichten van het Kalifaat in de komende jaren. Het is het gevecht tegen de christelijke EU bevolking.
Hun kreet: iedere Europeaan, die geen moslim wil worden, wordt vermoord.

4. Iran-VN
Het is Iran toegestaan dat haar eigen mensen de controle over de diverse atoomenergiecentra doen. Dit dus volgens de P5+1. De zogenaamde Parchim-deal is uitgewerkt door de IAEA (International Atomic Energy Agency) en Iran. Nu is er wel meer druk op het Congres wat betreft de deal.
In Parchim wordt al jarenlang geëxperimenteerd met atoombom-energie.
Minister Yuval Steinitz vraagt zich af of deze experts bovendien ook 24 dagen moeten wachten om een en ander te onderzoeken.

5. Syrië
Voor de eerste keer sinds 1978 zijn uit Syrië 4 raketten afgeschoten. 2 in Galilea en 2 op de Golan Hoogte. Geen schade. Het IAF heeft gereageerd en op 21/8 de betreffende Jihadgroep vernietigd. Een Syrische kolonel en 5 burgers zijn ook gedood.
Het IDF heeft 14 centra gebombardeerd. Iran heeft nu de raketten verzorgd. De reikwijdte is groter dan in het verleden. Iran voorziet ook de Hezbollah in Syrië van wapens opdat haar opslagplaats op peil is. Haar doel is: een front tegen Israel.
De vraag: als Iran meer financiën gaat ontvangen, wat zijn dan de resultaten? Denkelijk activiteiten tegen Israel organiseren om onrust te veroorzaken.

6. De Holocaust
Deze week voor het eerst gelezen waarom de geallieerden Auschwitz niet hebben gebombardeerd. President Roosevelt en andere landen waren tegen omdat dan religieuze, artistieke en historische monumenten zouden worden vernietigd. Speciale kaarten waren gemaakt om de piloten daarvan op de hoogte te brengen. Ook angst dat daardoor Joden zouden vrijkomen en vluchten en andere landen zouden bevolken.

7. Israel kort
+++ De IS (Islamitische Staat) is populair bij de Palestijnen in de Westbank en de Gazastrook. Meer dan 1 miljoen steunt de IS.
+++ Hamas heeft een dolfijn gevangen die speciale apparatuur had waar Israel mee kon spioneren.
+++ Israel en diverse Arabische landen werken samen om te voorkomen dat de IS het Midden-Oosten gaat beheren. Duidelijk is dat Egypte en Jordanië eigenlijk bondgenoten zijn.
+++ Het IDF heeft opdracht gekregen om in Judea en Samaria alleen dan te vuren als het zeker is dat op hen zal worden geschoten.
+++ 52% van de in Jeruzalem wonende Palestijnen wil het Israelische burgerschap, met natuurlijk dezelfde rechten. In 2010 was dat 30%.
+++ Op 23/8 is in Iran de Engelse ambassade heropend. Minister Hammond was aanwezig. De Iraanse official heeft wel gezegd dat Iran haar standpunt t.a.v. Israel niet heeft gewijzigd. Israel moet van de kaart.

Lechaim
Vanwege plotseling extra werkzaamheden ben ik niet in staat mijn wekelijks politiek overzicht geheel uit te werken. In de komende dagen ontvangt u het vervolg. Daarom wil ik nu natuurlijk wel u allen een Shabbat Shalom, een goede zondag en een prettig weekend wensen.

En natuurlijk verzoek ik u vriendelijk en gewoontegetrouw ook – mede door de blijkbaar nog niet te stoppen regelmatige raketaanslagen in het zuiden en noorden – het werk van onze stichting Lechaim te blijven steunen. Belangrijker dan ooit. Help ons opdat wij onze menselijke plicht kunnen doen.
Dank weer bij voorbaat,
Harry

Mijn spreekbeurten worden gehouden tussen 28/10 en 9/11 – en in 2016 tussen 10/3 en17/3.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer