Harry’s focus op Israel 568

Israel, 3 september 2015

Beste lezer,

Ik wil vandaag toch beginnen met het herdenken van de 11 Israelische deelnemers, die tijdens de in München gehouden Olympische Spelen op 5 september 1972 werden vermoord. Toen was het moslimterrorisme al actief, en was men, algemeen gesproken, onvoldoende voorbereid op het handhaven van veiligheid.
De Spelen werden niet afgelast, en hoewel ook wij in Nederland toen getracht hebben een sfeervolle en blijvende herdenking te organiseren, werd dit in 1973 toch overschaduwd door de Jom Kippoer oorlog (Grote Verzoendag).
En wanneer ik dan vandaag ook nog het verhaal van Manfred Gerstenfeld lees, dat de Nederlandse regering zich had moeten verontschuldigen voor de massale medewerking wat betreft het oppakken van Nederlandse Joden door de Nederlandse spoorwegen en de de Nederlandse politie om hen te vervoeren naar de concentratiekampen dan vraag ik me af, was deze man op de hoogte van de situatie tijdens de 2e wereldoorlog. Nederland was bezet door het Duitse bewind en er werd gedaan wat de Moffen dicteerden. Inderdaad is het percentage van vergaste Joden in Nederland het hoogste van Europa. Maar hoe had dat voorkomen kunnen worden? Het aantal ondergedoken en overlevenden was verhoudingsgewijze laag. Van de 140.000 in Nederland wonende Joden hebben er 40.000 de oorlog overleefd. Maar moet men dan vandaag, of in een eerder stadium, verontschuldigingen aanbieden en de Nederlandse regering in Engeland daarvoor aanklagen?
Als de geallieerden de toegangswegen en de kampen hadden gebombardeerd dan zouden beduidend minder mensen zijn vergast.

Mede naar aanleiding van mijn aantekeningen over de ISIS in mijn laatste nieuwsbrief, heb ik enkele reacties ontvangen dat de islamisering in Nederland toch niet het geval is, of zal zijn. Vergeten wordt dat het doel van Iran en de ISIS is om Joden en christenen te vermoorden als zij niet overgaan tot de islam. Wanneer er geen voldoende maatregelen worden genomen, dan ziet de EU en het Westen er over 5 à 10 jaar anders uit. De tegenstellingen tussen in het bijzonder Rusland en Amerika zijn groot en gecompliceerd. Ditzelfde zien we in de diverse Arabische landen. Er is geen samenwerking om het terrorisme een halt toe te roepen en hetzelfde geldt voor de grote stroom van vluchtelingen. Niemand weet of dat echte vluchtelingen zijn of moslimterroristen die als burger de diverse landen overstromen en maar één doel hebben: islamisering van de wereld.
Er zou moeten worden gewerkt aan verbetering van het leven in al die landen waar de vluchtelingen vandaan komen en dan ook tegelijkertijd de grenzen sluiten.

We vermelden nog een keer dat het boek Hotspots Israel van Joanne Nihom en Esther Voet nu ook in het Nederlands is verschenen. Met deze reisgids maak je kennis met het Israël van de 21e eeuw! Klik op de advertentie hierboven voor meer informatie.

1. De VN
Sinds de Oslo Akkoorden blijkt dat “Palestina” amper industrie heeft ontwikkeld. Door de VN-financiering zijn er wel intern ongeveer 25.000 werkers bij de VN aan de arbeid. Ook de training van de 24 interne en externe veiligheidsagentschappen. Tevens de medische verzorging. Maar niets voor voedselproductie en watervoorziening. De zogenaamde Palestijnse staat is geen lid van de VN.

2. Obama
De president heeft alle Congresleden een brief gestuurd om de “deal” te steunen. Hij belooft Israel te steunen bij acceptatie. De veiligheidssamenwerking met Israel is beter dan ooit. Speciale technologie wordt ontwikkeld om de ondergrondse tunnels te vernietigen. Sinds het Obama-bewind heeft Israel meer dan $ 20 miljard militaire steun gekregen.
Israel wilde al in 2012 de Iraanse atoomenergiecentra aanpakken. Dus een soort oorlog. Amerika was tegen en deze actie is vanwege een gezamenlijke militaire oefening niet doorgegaan.
Details zijn nu pas bekend. We mogen ons afvragen of na 5 jaar Iran niet beter bewapend is en laten we maar hopen dat Iran toch bang is voor een dan noodzakelijke actie.
Rouhani zegt: we kunnen alleen onderhandelen als we even sterk zijn als de andere landen.
Obama heeft ook de Joodse gemeenschap toegesproken om zijn deal te verdedigen. Hij noemt de onenigheid een argument in de familie. Als de deal rond is, dan is er weer een normale familie relatie.

3. Iran
Op 22/8 tijdens de “National Defense Industry Day” toont Iran haar nieuwe mortieren en projectielen. President Rouhani was aanwezig. Getoond werden o.a. projectielen met een reikwijdte van 500 km en eentje in ontwikkeling van 2000 km.
Een Israelische official zegt dat Israel meer dan ooit is voorbereid om de Iraanse projectielen aan te vallen. Een duikboot wordt toegevoegd, en de gevechtsvliegtuigen en de inlichtingendienst zijn aangepast.
De olieprijs is gezakt. Daardoor heeft Iran wel problemen. Haar leger bestaat uit 530.000 man waarvan 230.000 18 jaar jong zijn. Dus een ten dele onervaren leger.
De United Nations International Atom Energy Agency (UNIAEA) geeft door dat Iran wel akkoord gaat met de deal, maar haar militaire faciliteiten in Parchin vermeerdert. Meer wagens en bouwmateriaal. Volgens Iran was dit al voor de afspraken betreffende de deal. Ook de aanleg van wegen gaat door.
De minister van BuZa Zaris zegt op 1/9 tegen de Tunesische leider Al Ghannoughi dat de Moslimwereld zich moet verenigen. Wij zijn bereid te praten en samen te werken met allen die ook de Zionistische staat en het volk als vijand zien. Er moet worden gestopt met de vreselijke situatie in Syrië, Libië, Jemen en Irak. Dit door dialoog. De islam vraagt vrede en vredelievend samenleven.

4. Bibi Netanyahu
Velen hebben Bibi geen goede premier gevonden.
Maar als we de zaken op een rijtje zetten, dan is hij o.a. in staat geweest, en nu nog, om de mening in Amerika wat betreft de deal te wijzigen. Het overgrote deel van hen is tegen de deal.
Niet vergeten dat Iran Israel en Amerika van de kaart wil hebben.
Amerika wil 150 miljard geven om anti-terreuractivitieten te ontwikkelen. Obama heeft in het geheim al jaren geleden concessies gedaan, o.a. aan Ahmadinejad. Hij heeft in 2014 steeds Israel veroordeeld wat betreft politieke steun. Nu zijn veel Joodse Amerikaanse organisaties tegen de deal. Zelfs de links denkenden. Ondanks alles is de publike opinie tegen Obama. Er is wel militair een goede relatie.

Bibi zoekt samen met Italië uitbreiding van landbouw, water en andere wetenschapsonderwerpen in Afrika om de armoede en honger op te vangen. Op 27/8 bracht hij een bezoek aan Italië. Hij heeft o.a. een ontmoeting met premier Matteo Renzi. Hij bezoekt ook de Expo 2015 in Milaan, die geconcentreerd is op landbouwtechnologie. Het Israelische paviljoen toont onder meer de innovatiesystemen en lucht-equipment. Eveneens groei van groentes in de woestijn. Ook hier werd aangetoond dat op deze gebieden Israel een wereldleider is.
“Wij hebben op gebied van waterirrigatie en ontzouting veel gepresteerd. Wij recyclen 80% van verspild water. Andere landen hooguit 25%. Onze bevolking is 10x groter dan 67 jaar geleden en we hebben maar 50% regen. Toch geen waterprobleem. Koeien kunnen meer melk geven; er is meer groente, meer water. Onze wetenschappelijke kennis verslaat BDS.
Wij bespreken dit alles met premier Renzi, aldus Bibi tijdens de expositie.

5. Abu Mazen
Hij laat een paleis bouwen in Ramallah en gaat daar wonen. Financiering door buitenlandse donaties. Dus dat geld wordt niet gebruikt voor de economie en het leven van de burgers. Bij velen van u bekend dat na 1945 de Marshall-hulp zorgde voor de opbouw van een weer redelijk leven en een betere maatschappij. Abu Mazen ontvangt 25x meer hulp per hoofd. Totale kosten van het paleis: $ 13 miljoen.
Blijft de vraag of het geoorloofd is om op bezet gebied te bouwen
Tijdens een ontmoeting met Poolse journalisten zegt Abu Mazen o.a. dat Joden geleden hebben tijdens de jaren 40/45. Joden in Israel behandelen ons zoals de Nazi’s de Joden hebben behandeld. Wij zijn het slachtoffer van een slachtoffer. Hij ontkent nu dus niet de Holocaust.

6. Immigranten
De diverse EU-landen accepteren deze mensen. Vergeten wordt dat die groep een groot bedrag betaalt om uit hun land enz. te kunnen. Waarom gaan die vluchtelingen niet naar een bevriend Arabisch land? Wel dus naar de EU om de lidstaten te islamiseren. Eigenlijk is dit de basis voor een 3e wereldoorlog. Dus daarom zouden de Afrikaanse leiders moeten worden aangemoedigd om die landen te democratiseren, oftewel een beter leven te creëren. In ieder geval vluchtelingen terugsturen en de grenzen dicht opdat de EU de EU blijft.
Hongarije gaat alle immigranten, die in eigen land aan de slag kunnen, de grens overzetten.
Duitsland meent dat allen volgens plan moeten worden opgenomen.
Spanje zoekt een oplossing voor stabiliteit.
Oostenrijk wil van Duitsland weten welk beleid te voeren om geen verkeerde hoop te creëren.

7. Teheran
Op 26/8 zegt de woordvoerster van het Iraanse ministerie van BuZa tijdens haar wekelijkse persconferentie dat zij in het bijzonder de Hamas steunen. Steun wordt gegeven aan alle groepen die zich verzetten tegen de Zionistische regering. Zij hoopt dat men de eenheid en integriteit handhaaft. Iran steunt de Palestijnen en hun verzet. Iran kan niets doen aan de stabiliteit in het Midden-Oosten.
Iran heeft een hechte relatie met de Hamas.
Iran en Rusland werken samen om gevechtsvliegtuigen te bouwen. Blijkbaar heeft Iran gedurende de afgelopen jaren op dat gebied een en ander ontwikkeld.

8. Het IDF
Meer dan 200 christelijke rekruten voegen zich dit jaar toe aan het leger. Hoogste aantal ooit. Ieder jaar melden zich meer christelijke jongeren. Belangrijk hierbij is de oproep van pastor Gabriel Naddaf, de Grieks orthodoxe priester.
Een IAF delegatie is in Polen om een indrukwekkende luchtvaartexpositie te bezoeken. Het Israelische vliegtuig met haar acrobatische oefeningen maakte de meeste indruk

9. De EU
De EU-afgezant John Gatt-Rutter stelt dat de EU erg ontevreden is over de uitbreiding van de nederzettingen. Dat is, volgens hem, op gebied dat de Palestijnen willen hebben voor hun toekomstige staat. De PA dringt er bij de EU op aan om Israeli’s uit dat gebied niet toe te laten in de 26 Schengenlanden.

10. Rusland
Putin stuurt wapens naar president Assad van Syrië, die zich verzet tegen de moslimrebellen, de Al Quada, en de IS(IS). Rusland heeft een militaire basis in Damascus en steunt de militairen. Dit is dus een reactie op de steun die de EU, Amerika, Turkije geven aan de opstandelingen.
Syrië ontvangt wapens om ze te delen met de betreffende Arabische landen. Stuurt die door. Voornamelijk gevechtsvliegtuigen, die bombarderen.
Assad vecht tegen de IS. Dus alles is toch wel wat vreemd. Iran is een goede relatie van Rusland.
En Israel heeft belang bij een vredig M-O.
Rusland heeft de chemische wapens onschadelijk gemaakt. Dus dat is pro-Israel. Ook haar actie tegen de rebellen.

11. Israel kort
+++ Een Turkse delegatie heeft voor de eerste keer sinds de Mavi Marmara-botsing in 2010 Israel bezocht. Doel van het bezoek is het opzetten van een industriële zone in het Jenin district van de Westbank.
+++ De IS heeft ongeveer 60 trainingskampen. Iedere maand worden 1000 vechters opgeleid in Irak en Syrië. Waarschijnlijk nu ook in Libie en Jemen. Totaal onbegrijpelijk dat hier niets aan wordt gedaan. De IS bezet steeds meer gebieden en heeft in Syrië en Irak duizenden jihadisten. Sinds kort ook meisjes.
+++ De Arabisch sprekende christenen, leden van de Israel Christian Lobby, geven door dat Israel het enige veilige land is in het M-O. De lobby hoopt dat Israel de grenzen opent voor christelijke vluchtelingen.
+++ Na lang onderhandelen mag Amerika de Turkse luchtmachthaven gebruiken. Een probleem. Turkije vecht tegen de Syrische Koerden, terwijl Amerika de Koerden steunt, en ook vecht tegen de ISIS.
+++ Het optreden van de Berlijnse Staatsopera in Israel was een discussie. Het orkest is samengesteld uit diverse M-O-artiesten door de bekende Joodse dirigent Daniel Barenboim. Deze man is ereburger van de PA en speelt ook klassieke muziek van Wagner en is tegen Israel. Het optreden is afgelast.
+++ Boko Haram, de Nigeriaanse terreurgroep, stuurt ongeveer 200 vechters naar Libië. Het wil de ISIS versterken. De ISIS tracht namelijk de overhand te krijgen in Libië. Het is dan makkelijker om via boten naar Europa te gaan. Niet vergeten dat de Jihad een islam-beweging is.
+++ Op 21/8 zijn 80.000 passagiers op Ben Gurion Airport geland of vertrokken. Dat waren 457 vluchten. Het grootste aantal tot nu toe op 1 dag. Verwachting in deze maand: meer dan 2 miljoen internationale passagiers.
+++ Rusland vestigt een industriële zone in Egypte. Om daar dan ook een atoomenergiefabriek te ontwikkelen. Deze afspraak werd gemaakt tijdens de ontmoeting Putin-Sissi in Rusland.
+++ Deze tijd doet Joden denken aan de jaren ’30 in Europa. Lees dit boeiende interview: http://cvandaag.nl/interview-deze-tijd-doet-joden-denken-aan-de-jaren-30-in-europa/

12. Stichting Lechaim
In mijn vorige brief heb ik een oproep gedaan om, voor zover natuurlijk mogelijk, mee te werken aan financiële hulp geven, opdat ook de slachtoffers van terreur een goed Joods nieuwjaar kunnen vieren.
We hebben in het bijzonder van “Reut Sderot” een dringend verzoek ontvangen.
Jammer genoeg blijven de raketten komen, en het zijn vooral de kinderen, die daardoor medisch en geestelijk ziek worden.
Mijn verzoek: help ons opdat wij onze menselijke plicht kunnen doen.
Dank weer bij voorbaat.
Mede namens het stichtingsbestuur wens ik u een Shabbat shalom, een goede zondag en een prettig weekend.
Shalom,
Harry

Voor de goede orde vermeld dat ik tussen 28 oktober en 9 november in Nederland ben om weer spreekbeurten te houden. Zie onze website.
Overigens ook tussen 10-3-2016 en 17-3-2016.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer