Harry’s focus op Israel 569

Israel, 11 september 2015

Beste lezer,

Dit is vandaag mijn laatste brief van het Joodse jaar 5775. Zondagavond begint het jaar 5776 met het uitspreken van enkele zegeningen. Onder meer eten we een stukje appel gedompeld in honing. We spreken dan de wens uit dat het een zoet, dus goed jaar voor ons allen zal worden.
We zouden wel meer stukjes tot ons moeten nemen, omdat ook het komende jaar er nu al niet te best uitziet.

Als we kijken naar het toch nog steeds groeiende antisemitisme, het groeiende aantal vluchtelingen, de burgeroorlog in diverse Midden-Oosten landen, de amper of niet te begrijpen discussies en meningsverschillen over de “deal”, oftewel de overeenkomst tussen Iran en de P5+1 landen, de uitspraken van de Iraanse ayatollah Khamenei, dan moeten we tevens de wens uitspreken dat onze politieke en religieuze leiders de moed en de kennis hebben om een beleid te voeren dat ons allen, Joden, christenen, moslims, niet-gelovigen, een beter leven en maatschappij geeft.

1. Jordanië
Koning Abdullah van Jordanië heeft op 30/8 contact met Abu Mazen. Men wil de vredesonderhandelingen weer op gang brengen. De koning wil alles doen om de Palestijnen te steunen en nationale eenheid en solidariteit te realiseren. Ook de moslim en christelijke heilige plaatsen beschermen om de Arabische identiteit in Jeruzalem te behouden.
Op 2/9 ontmoet koning Abdullah het hoofd van de CIJA (Center for Israel and Jewish Affairs) in Canada. Hun gesprek was voornamelijk het heropenen van het Palestijns Israelisch vredesproces. Hij ziet graag het oprichten van een onafhankelijke Palestijnse staat. Eveneens werd van gedachten gewisseld over het aanpakken van het terrorisme. Dit moet kunnen via dialoog en begrip voor elkanders cultuur.

2. De deal op 3/9
De diverse discussies, toespraken, demonstraties, blijven te horen en te zien en te lezen. Voor en tegen de deal. Ik blijf het een gevaar vinden en kan me alleen verheugen op het gegeven dat wij in Israel tegen de deal zijn en zullen ingrijpen als dat noodzakelijk blijkt te zijn. Als ik lees dat de commandant van de “Revolutionary Guards Brigade”, generaal Kazzemeini, de media doorgeeft dat het leger versterkt wordt totdat Israel is veroverd en Palestina bevrijd, dan weten we genoeg. Hij zegt tevens: wij blijven ons land verdedigen evenals de onderdrukte mensen in de wereld, die door het Zionisme worden bedreigd.

3. Israel
Israid, de “Israelische hulporganisatie van vrijwilligers”, zal de vluchtelingen in de diverse landen helpen met voedsel en de nodige andere voorzieningen. Eveneens adviseert het de autoriteiten en lokale organisaties op gebied van psychisch en sociaal welzijn.
Als volk, oftewel natie, dat geleden heeft tijdens de Holocaust, zijn we verplicht hulp te bieden. Wij hebben ook geholpen in Soedan, Nepal, Kenia, Haiti, Kurdistan.
Onze betreffende minister gaat akkoord om Syrische vluchtelingen die familie in Israel hebben en in het IDF (leger) hebben gediend, op te nemen.

4. President Rivlin
Op 2/9 heeft president Reuven Rivlin een ontmoeting met president Nattarella en paus Franciscus in het Vaticaan. Nattarella verwelkomt Rivlin als een goede vriend en als een goede relatie. De vriendschap Italië-Israel is historisch en sterk, en groeit.
Hij heeft begrip voor het Israelische standpunt wat betreft Iran. Maar is er een goede oplossing ?
Rivlin praat een uur met de paus. Discussie over de situatie in het Midden-Oosten.

5. Vluchtelingen
Het aantal vluchtelingen dat naar de EU wil, groeit iedere dag. Zoals eerder vermeld zal men maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat eigen cultuur, leven, religie, niet verstoord wordt. Ook dat de EU niet overstroomd wordt door vluchtelingen die werk zoeken.
De foto van het gevluchte Syrische jongetje heeft een enorme indruk gemaakt. Mede daardoor heeft Engeland besloten enkele duizenden op te nemen. Het klinkt niet aangenaam maar de vraag blijft of die foto niet een “verkoop”-stunt was.
Ook Israel heeft te doen met vluchtelingen. Maar die komen uit de Gazastrook. Palestijnen die de sfeer en het leven zat zijn en de grens oversteken. Wel een probleem wat betreft de achtergrond en de bedoeling. Zij worden door het leger opgevangen. De meesten worden teruggestuurd.
De grote immigranten-invloed is een gevaar voor christelijk Europa. Israel heeft in 2013 de grenzen gesloten, opdat het land niet zou worden overspoeld.
De beelden van de volgepropte treinen doen wel denken aan de jaren 40/45
Algemene verwachting is dat 200 miljoen immigranten zullen moeten worden opgevangen. Een Italiaanse krant schrijft dat de mensen worden gemanipuleerd door mensensmokkelaars en terreurgroepen.
Abu Mazen wil dat Israel de Syrische vluchtelingen toestaat zich in de Westbank te vestigen.
Yitzhak Herzog, de oppositieleider, meent dat Israel de poorten moet openen voor de vluchtelingen. Zijn motief: we mogen de Holocaust niet vergeten.
Noot: Afgezien van de vreemde conclusie en vergelijking is de vraag: wat halen we dan in huis.
Bibi reageert op de discussie en de woorden van Herzog omdat Joden gevlucht zijn vanwege de Holocaust. Hij zegt: Israel is zeker niet onverschillig wat betreft de vluchtelingen. Dit is een menselijke tragedie. We hebben tot nu toe ongeveer 1000 Syrische gewonden geholpen, opdat ze weer hun leven kunnen opbouwen. Maar we zijn een klein land en we moeten onze grenzen bewaken wat betreft illegale immigranten en terroristen. We sturen hulppakketten naar Afrikaanse landen. Het is ook een religieus iets. Joden zijn verplicht mensen te helpen.

6. Saoedi-Arabië
Dit land is doende het sterkste militaire land in de regio te worden. Dus machtiger dan Egypte. Daardoor kan Saoedi optreden, opdat Iran de Syrisch leiding, dus de regering o.l.v.president Bashir al Assad, niet zal afzetten. Een oorlog met Iran is daardoor mogelijk. Een deal van Amerika met Saoedi zou goed zijn geweest. Koning Salman bezoekt in de komende dagen Amerika.

7. Bibi t.g.v. Joods Nieuwjaar (Rosh Hashana)
Bibi spreekt de werkers van het departement van BuZa toe:
“Jullie werken op diverse fronten. Daarvoor mijn dank. De situatie in de regio en de wereld verandert. Jullie zijn nu ook actief in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Veel nieuwe contacten, vooral op gebied van technologie, innovatie en vernieuwing. Jullie werken aan de contacten, de leugens, de boycot van de Joden in de diaspora. Daarvoor mijn dank. Ook werken jullie aan de handhaving van de band met de traditionele landen. In het bijzonder Amerika. Iran is vijand van Amerika, waar we wel meningsverschillen over hebben.”

8. Knesset vergadering
Tijdens de wekelijkse kabinetszitting is besloten om fabrikanten te steunen die in het cyberpark in Beer Sheva werken. Daardoor meer fabrikanten en duizenden arbeidsplaatsen. Ook van groot belang voor het zuiden. Daardoor een ontwikkeling van een wereld-industrie en een versterking van onze economie. Israel behoorde al tot de top 3. Nu combinatie van onderzoek en ontwikkeling, wetenschap, industrie en technologie. Ook van belang voor de Ben Gurion universiteit in Beer Sheva.

9. Het IDF (Israelische leger)
Tijdens een anti-terreur actie in Judea en Samaria, in de omgeving van Hebron, hebben politie-officieren en IDF-militairen samen met de Shin Beth (inlichtingendienst) handgranaten, munitie en IDF-uniformen gevonden in een huis. Dit alles om dus een terreuractie uit te voeren. Dit was het gevolg van een andere actie waarbij informatie werd gevonden. Eveneens is tijdens de operatie zaterdagnacht een Palestijnse taxi gestopt. De man had wapens in zijn auto.

10. Grenzen
Israel bouwt nu ook muren langs de grenzen in het Oosten van ons land. Daardoor geen immigranten, die werk zoeken, terroristen en smokkelaars. De grenzen op de Golan Hoogvlakte zijn ook versterkt en nu eveneens een muur tussen Eilat en het noorden van Timna. De lengte is ongeveer 30 km.

11. Zambia
Op 8/9 is in Israel de ambassade van Zambia geopend. Dit land heeft grote belangstelling voor een goede relatie betreffende water, groenenergie en landbouw. Eveneens op gebied van technologie.
De bij de opening ook aanwezige minister van BuZa Kalaba heeft tevens ontmoetingen met Bibi, onze minister van BuZa en enkele andere ministers. Ook aanwezig zijn officials van bedrijven op genoemd gebied.
Nu ook ambassades in Israel uit Zuid Soedan en Rwanda. Deze 3 landen tonen aan dat er goede relaties zijn met de 14 landen uit Afrika.
Na 4 jaar is nu ook weer de Engelse ambassade in Israel heropend.

12. Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar)
Uit een onderzoek is gebleken dat 85% van de Joodse bevolking in de EU tijdens Joods nieuwjaar hun kinderen niet naar de synagoge dienst willen brengen. Angst vanwege hun feestelijke kleding en de opname van de grote aantallen immigranten en vluchtelingen. Het antisemitisme speelt ook een rol. Onderzoek vond plaats in 179 gemeentes. Algemeen gesproken wordt er veel te weinig aandacht besteed aan de controle van de zogenaamde vluchtelingen.
Op Joods Nieuwjaar bestaat de bevolking uit 8.4 miljoen burgers. 1.9% meer dan vorig jaar.
Dit jaar zijn 28000 nieuwe immigranten gekomen. De Joodse bevolking is 6.3 miljoen.
52% van de Arabische inwoners van Oost-Jeruzalem prefereren het Israelische burgerschap.
70% van hen steunen de tweestatenoplossing. Zij erkennen dus de Joodse staat Israel.

13. Bibi in Engeland
Op 9/9 is Bibi naar Engeland gevlogen. Hij had een ontmoeting met premier Cameron. Onderwerpen: diplomatie, strategie en cyber. Bij vertrek zegt hij dat hij sinds de verkiezingen ook ontmoetingen heeft gehad met andere collega’s. Hij legt hen uit dat de EU ons moet steunen.
“Wij zijn het enige land in het M-O dat de EU steunt tegen de extreme islam. Wij zijn bereid met de EU samen te vechten in Afrika om het extremisme aan te pakken.”

14. Bibi en EU president D.Duck
Op 8/9 had Bibi een ontmoeting in Jeruzalem met Donald Duck, de president van de EU. Bibi zegt: “U bent een goede vriend van Israel. Uw bezoek is goed voor onze relatie. Wij hebben grote mogelijkheden door innovatie op veel gebieden. Maar ook het tegendeel. Te weten: de militante Islam, de Sunni’s, geleid door Daesh, en de Shi’iten door Iran. Iran ontwikkelt atoombommen en bedreigt miljoenen. Men wil een eigen moslim-imperium. Zij vechten onderling wie de koning zal worden. Maak geen fout. Hun doel: eerst de Joden inclusief Israel weg, dan de andere moslims en natuurlijk dan de christenen.
Iran produceert speciale raketten met een enorme reikwijdte. Niet voor ons, maar voor jullie, de EU. Ook voor Amerika. De EU wordt overstroomd door vluchtelingen. De grootste misdaad sinds de Holocaust. Wij moeten samen de Afrikaanse landen ontwikkelen op gebied van landbouw, economie, energie, veiligheid.
Het is onvoorstelbaar dat sommige landen van de EU nog steeds anti-Israel zijn. Nu samen praten hoe vrede te realiseren, hoe de toekomst op te bouwen, hoe de EU een goede relatie wordt, en geen gevaar voor ons bestaan en daardoor dus ook uw verdediging

15. Ayatollah Ali Khamenei
Op 9/9 verklaart hij dat Israel over 25 jaar niet meer bestaat. In de tussentijd blijven we het Zionisme aanpakken. Hij zegt ook: wij hebben een deal gemaakt met Amerika. Uitsluitend op atoomenergie gebied. Geen andere onderhandelingen. Ex vice-president Dick Cheney zegt tijdens een bezoek aan het “Amerikaans Ondernemingsinstituut” in Washington dat de deal voldoende mogelijkheden biedt aan Iran om Amerika aan te vallen. De deal, die Obama aan het congres vraagt, is uniek en levensgevaarlijk.
Iran gaat niet akkoord als de sancties worden uitgesteld en niet afgelast, aldus Cheney.

16. Rusland
Rusland houdt zich steeds meer bezig met Syrië en steunt Bashir Assad. Dat geeft Israel problemen. Het wil de relatie met Rusland niet verbreken. De Hezbollah, een goede relatie van Assad, is vaak door Israel aangevallen. Men verwacht dat noch Israel noch Rusland actief zullen zijn wat betreft de burgeroorlog in Syrië. Rusland steunt Assad met de strijd tegen de ISIS. Amerika steunt de ISIS en Turkije om tegen Assad te vechten.
Oostenrijk en Spanje zoeken toenadering tot Putin en Assad, opdat hij tegen de ISIS optreedt.
Maar Amerika, de EU, Turkije en de Arabische Golfstaten willen Assad weg hebben om een aardgaspijpleiding naar de EU aan te leggen.

17. Israel kort
++ Op 31/8 ontmoet de Turkse ambassadeur met een economische delegatie Haniyeh in Gaza. Men wil de relatie op dit gebied verbeteren.
++ Op 1/9 zijn ruim 2 miljoen kinderen weer naar school gegaan.
++ Mogherini, de EU BuZa vertegenwoordiger, wil dat de Joodse producten worden gelabeld.
Maar over de vluchtelingen praat zij niet.
++ Iran versterkt zijn leger. Dat is mogelijk door de $ 150 miljard die door de opheffing van de sancties daarvoor worden gebruikt.
++ Een nieuw systeem geeft aan dat sirenes bij een afgeschoten mortier granaat nu maar 7 seconden nodig hebben om te loeien. Dat is 5 seconden sneller. Dus iets meer tijd om de schuilkelder in te gaan.
++ Zwitserland heeft 6 Israelische dronen (niet bewapende herkenningstoestellen) gekocht voor $ 256 miljoen. Rusland kocht 10 dronen.
++ In 2015 is het toerisme tot nu toe 40% hoger dan in 2014. In augustus: 233.000 toeristen.

Stichting Lechaim
We hebben een oproep geplaatst, opdat in het bijzonder in het zuiden van ons land de slachtoffers van het terrorisme goede Joodse feestdagen mogen beleven. Eveneens een verzoek om financieel mee te werken aan de aanschaf van petjes voor fietstochten, die bijzonder geschikt zijn voor de broodnodige ontspanning. Ik heb nog enkele verzoeken om financiële steun te geven, op mijn bureau liggen. We begrijpen dat velen zich natuurlijk ook bezighouden met de vluchtelingen en andere nuttige projecten. Maar onze stichting werkt al jaren lang en wij willen Odelia in Sderot, Laurence in Nitzan (Beer Ganim), en Elisheva in Shiloh niet teleurstellen. Zij bouwen ook op ons. Ik bouw op u allen.
Ieder klein bedrag is welkom, ieder groot bedrag natuurlijk ook.
Help ons, opdat de komende Joodse feestdagen inderdaad feestdagen zullen zijn.
Mede namens het stichtingsbestuur dank ik u en wens u allen toe dat het komende Joodse nieuwe jaar ook voor u een goed jaar mag zijn.

Shabbat shalom, een goede zondag en een prettig weekend en shana tova.
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer