Harry’s focus op Israel 570

Israel, 18 september 2015

Beste lezer,

Het belangrijkste onderwerp gedurende de afgelopen dagen en weken is toch wel de problematiek wat betreft de vluchtelingen uit Syrië en Irak. Het is eigenlijk totaal onbegrijpelijk dat de diverse regeringen praten over hoe en waar deze groep moet worden opgevangen. Niet wordt blijkbaar nagedacht en van gedachten gewisseld over de oorzaak en de motivatie. Wanneer de EU maatregelen zou nemen om in Syrië orde op zaken te stellen, de regering en haar tegenstanders zou dwingen om met elkander tot een interne regeling oftewel akkoord te komen, dan is het resultaat: geen vluchtelingen meer en de nu elders levende vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun geboorteland. Als geen maatregelen worden genomen staan de grenzen open voor terroristen en voor diegenen, die een kalifaat willen stichten.

Ik ben bijzonder erkentelijk voor het gegeven dat zo velen van u mij een goed Joods jaar hebben gewenst. Laten we maar hopen dat wij allen kunnen genieten van een goede gezondheid, vrede in de wereld en respect voor elkaar. Het is overigens heel bijzonder dat wij al enkele weken een warmer klimaat hebben dan gedurende de afgelopen 75 jaar, en in het zuiden tijdens de Rosh Hashana al dagen een stortvloed van regen.

1. Rusland
Rusland mag gebruik maken van een Syrische luchtmachthaven in de omgeving van Latakia
Het heeft piloten gestuurd, de haven wordt gemoderniseerd en experts zijn gestuurd om het Syrische leger met moderne wapens te trainen. Tevens zijn tanks en een groot aantal wapens gezonden.
Men wil voorkomen dat de ISIS de haven in Damascus gaat overnemen.
Er is geen contact tussen Rusland en Amerika. Rusland steunt Assad en Amerika is tegen de ISIS. Moskou heeft wel troepen en wapens gestuurd. Amerika wil contact met Turkije en haar havens gebruiken. Rusland leidt Syrische troepen op.

2. PNC en PLO
De Palestijnse Nationale Raad zou een zitting houden. Nu uitgesteld. De reden is de onenigheid tussen de diverse groepen. Nu wel aan het einde van de maand een PLO ontmoeting. 11 leden van het comité hebben zich teruggetrokken. De Hamas en de Islamitische Jihad veroordelen de plannen en roepen op om de zitting te boycotten. Het is 20 jaar geleden dat de PNC voor het laatst bijeen was.
Volgens Saeb Erekat, de secretaris-generaal van de PLO is de PA tegen onafhankelijkheid van de Koerden. Dit land zou dan tegen de Arabieren zijn, terwijl de PA nu een betere relatie wil hebben met Iran en ook diplomatieke betrekkingen met Syrië.
De Koerden en Israel hebben een goede relatie.
De PA wil Assad steunen, als dan ook Iran haar steunt tegen Israel.
Vertegenwoordigers van diverse terreurorganisaties waren in Beiroet bij elkaar om samen een strategie te ontwikkelen om Israel aan te vallen. Hamas, de PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine), de Fatah, de PLF en de Palestijnse communistische partij)

3. De VN en de vlaggen
De VN gaat akkoord met het gegeven dat de PA en het Vaticaan hun vlag op het hoofdkwartier van de VN mogen hangen. 119 leden waren pro en 8 contra (Israel, Canada, Australië, de Marshall eilanden, Tuvalu, Palau, Micronesië. Duitsland, Engeland). De meeste (28) EU-landen onthielden zich van stemming. Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden, Polen waren voor.
Volgens de Palestijnse ambassadeur bij de VN zullen honderden officials aanwezig zijn bij het hijsen van de Palestijnse vlag bij de VN. Dan spreekt Abu Mazen de jaarlijkse bijeenkomst van de VN toe.
Ron Prosor, onze ambassadeur, zegt: de vergadering zou ook pro stemmen als de Palestijnen verklaren dat de aarde plat is. Hij ziet het als een foto-reclame en het zal de vrede niet dichterbij brengen. Hij hoopt en kijkt uit naar de dag dat vrede wordt gesloten.

4. Iran-Syrië
Ongeveer 1000 Iraanse militairen zijn nu in Syrië en sluiten zich aan bij de Russische militairen. Hun doel is het geven van steun aan president Assad. Dus: ISIS aanpakken. Rusland stuurt luchtafweerraketten om haar leger te beschermen. Amerika en Rusland staan dus tegenover elkaar. Een botsing is mogelijk; en wat gaat er dan gaat gebeuren met Iran moeten we afwachten.
5 jaar geleden woonden in Syrië 23 miljoen inwoners. Nu is de helft gevlucht. Aantal doden 250.000.
Bibi zal tijdens zijn bezoek aan Moskou onder meer praten over de troepentoevoer en wapens voor de Hezbollah.

5. Japan
Japan heeft al haar ambassades in de wereld opdracht gegeven de beveiliging te verhogen.
Haar motief: het gegeven dat de ISIS haar groepen in o.a.Indonesie opdracht heeft gegeven acties te ontwikkelen. Japan heeft ongeveer 200 diploatieke missies in de wereld. Het zal niet deelnemen aan acties tegen de ISIS (Islamic State Irak Syrie)

6. Duitsland en Rusland
In Duitsland zijn moslims actief om jongeren te mobiliseren. Het gaat om jongeren die asiel in Duitsland hebben gezocht en ook jongeren, die zonder familie arriveren. Duitsland verwacht dit jaar 800.000 asielzoekers, die voornamelijk uit Syrië afkomstig zijn.
Duitsland heeft met Rusland afgesproken dat het haar activiteiten wat betreft de strijd in Syrie tegen de ISIS zal steunen.
Steinmeyer, de Duitse minister van BuZa gaat met Lavrov, de Russische minister van BuZa, praten over een voorstel om de burgeroorlog in Syrië te beëindigen. Lavrov heeft ook de Amerikaanse minister van Defensie benaderd, opdat er in Syrië geen botsing tussen beide landen zal zijn.
Oostenrijk en Spanje steunen Rusland. Indien dit lukt zal dus ook de migrantenstroom stoppen.
Zoals bekend zijn 1000 Iraniërs in Syrië en steunen de Russen.

7. Vluchtelingen
Veel vluchtelingen in Italie doen enkele uitspraken ondanks het lijden in eigen land en de moeilijke reis:
* Israel is onze vijand. Zionisten zijn onze vijand.
* Israel heeft ons land gestolen.
* Palestijnen zijn onze familie, vrienden, buren.
* In de Koran staat: we moeten Joden respecteren. Joden hebben een religie en moeten geen staat hebben. Het zijn dus eigenlijk Duitse Joden, Syrische Joden, Nederlandse Joden.
Zoals eerder in mijn nieuwsbrief vermeld, heb ik vraagtekens gezet bij de foto van het verdronken jongetje Aylan Kurdi. Gebleken is dat zijn vader een mensensmokkelaar is en geen vluchteling. Hij bestuurde zelf de boot, die vanwege weersomstandigheden omgeslagen is. Dat heeft slachtoffers gekost. Om in de boot mee te kunnen moest een ieder $ 10.000 betalen. De ontstane emotie is dus kunstmatig gecreëerd.
6% van de vluchtelingen bestaat uit gezinnen. De rest voornamelijk uit moslimjongeren. De vraag is nu wel wanneer de moslim-terroristen tot actie overgaan.
Sinds het begin van de oorlog heeft Saoedi-Arabië 2.5 miljoen Syriërs opgenomen. Zij wonen niet in kampen, maar leven als vrije burgers. Zij hebben werk, gaan naar school, lid van het ziekenfonds, enz.

Volgens op 14/9 ontvangen informatie zijn 80.000 migranten druk doende om Oostenrijk binnen te komen. De commissaris van de “VN-mensenrechtenraad” roept tijdens de opening van de bijeenkomst op om meer vluchtelingen op te nemen en hen beter te behandelen. De leiding van deze EU-raad is in handen van de Jordaanse prins bin Ra’ad, een moslim. Hij is de man, die ook de islam in de VN verkoopt. Oost-Europa weigert om grote aantallen vluchtelingen op te nemen.

8. Ron Prosor
De ambassadeur spreekt op de “UN’s Interactive Dialog on the Responsibility to Protect”. Hij zegt o.a.:
“De VN is opgericht als reactie op de vreselijke gevolgen van de 2e wereldoorlog en de onmenselijkheid van de met niets te vergelijken Holocaust. Vandaag in de 21e eeuw gaat geen dag voorbij zonder wreedheden tegen het Syrische volk door de ISIS en de Boko-Haram. Alle naties moeten een eenheid worden ten aanzien van onze verantwoordelijkheid om mensen te beschermen. Mensen die zichzelf niet kunnen beschermen.”
“Wij moeten niet vergeten dat de P5+1 dus Amerika, Rusland, Engeland, China, Frankrijk en Duitsland, wel toestaan dat Iran zijn atoomenergie en militair programma kan ontwikkelen.”
“De EU stemt met 525 pro en 70 tegen om de producten van de nederzettingen als zodanig te labelen.”
“Kijkend naar de zogenaamde echte vluchtelingen en de houding van de EU wat betreft Israel, dan is er maar 1 conclusie: een duidelijk bankroet. Hier is sprake van boycot en discriminatie. Nog 1 stap en de EU aanvaardt Israel niet meer.Wat is het verschil tussen Judea, Samaria, Oost Jeruzalem en Israel?”
“ISIS terroristen zijn in CIA-kampen in Turkije opgeleid, en Amerika financiert ten dele de ISIS-leden.”

9. Engeland
Jeremy Corbeyn is de nieuwe voorzitter van de Labour Party. Hij is een duidelijke tegenstander van Israel en een vriend van de Hamas en de Hezbollah. Een nachtmerrie voor de 300.000 Engelse Joden. De man steunt de boycot en sancties tegen Israel en is pro een Palestijnse staat. Nu afwachten. Tony Blair en Gordon Brown, voormalige premiers, zijn tegen hem.
Bibi heeft een ontmoeting met premier Cameron. Afspraken zijn gemaakt om op cyber gebied samen te werken. Volgens hen worden de Sunni’s door de ISIS geleid, de militante Shi’iten door Iran. Zij menen beide groepen samen te moeten aanpakken in het Midden-Oosten en Afrika. Ook samenwerking op technologisch gebied.

10. Jeruzalem
Naar aanleiding van de terreuracties tijdens de Joodse feestdagen heeft Bibi dinsdagavond j.l. een kabinetszitting bijeengeroepen.
Bibi zegt o.a.: Wij vechten tegen de stenengooiers, vuurbommen, vuurwerk.
We zullen een systeem moeten opbouwen om dit te voorkomen.
We handhaven de status quo op de Tempelberg waar bezoek is toegestaan.
Mishaal, voorzitter van het Hamas politieke bureau, belt Abu Mazen om de strategie te bespreken
hoe er moet worden samengewerkt voor het behoud van de Al Aqsa moskee.

11. ISIS
De IS(IS) heeft een plan samengesteld hoe er moet worden gewerkt.
Gedurende de 1e 5 jaren controle realiseren over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en bepaalde delen van Europa. Daarna over Spanje in het westen tot China in het oosten.
Het heeft 50.000 actieve leden en 2 miljard cash.
Op het moment dat het Kalifaat gevestigd is, de rest van de wereld toevoegen. De huidige situatie geeft aan dat 60 landen zich verzetten. Dit inclusief Amerika en Rusland. Irak en Syrië zijn al ontregeld en Tunesië is ook in een slechte situatie op gebied van industrie en toerisme. De Engelse premier Cameron wil behalve luchtaanvallen nu ook troepen sturen naar Syrië en Irak.
Frankrijk ontmoet Putin en Assad om de IS aan te pakken. Volgens de Franse premier Valls is de enige oplossing: Assad weg.
Putin roept de EU en Amerika op om samen met Assad te vechten tegen de IS(IS)

12. De EU en de vluchtelingen
Duitsland heeft problemen met het grote aantal vluchtelingen. Drie EU-ministers kwamen op 15/9 niet tot een regeling. Het ging hier om 120.000 asielzoekers. De ministers hebben Donald Tusk om een ontmoeting gevraagd. Het gaat hier om opname, terugsturen en financiering.
De migranten willen naar Griekenland, Italië, Hongarije. Daar ontvangen zij meer financiële steun.
Koeweit en de andere Golfstaten zijn financieel te kwetsbaar en te duur, en Libanon en Turkije te goedkoop.
Koeweit ziet ook een te groot verschil in cultuur. Saoedi-Arabië en Qatar zien emigratie naar de EU als een goede oplossing. Het is nu wel een situatie als in 1948. Eigenlijk niets veranderd bij de Arabische Palestijnen. Geen banen, wel kampen.
De Golfstaten Koeweit, Bahrein, Oman, Qatar, Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië weigeren. In Saoedi-Arabië zijn 100.000 tenten. Deze staan dus allemaal leeg. Wel goed voor 3 miljoen mensen.
Noot: In 1948 toen Israel werd heropgericht, zijn de in Israel wonende Arabieren door de Arabische landen opgeroepen het land te verlaten. Zij konden probleemloos in het Joodse land blijven wonen.

13. Rosh Hashana, Joods Nieuwjaar
De Iraanse president Rouhani heeft ter gelegenheid van Rosh Hashana de Joden een goed nieuwjaar gewenst. “Moge onze gedeelde Abraham-wortels respect vergroten en vrede en onderling begrip bezorgen”.
Dit heeft hij ook 2 jaar geleden gezegd. Tijdens zijn bewind $ 170.000 aan het enige Joodse ziekenhuis gegeven. Hij veroordeelde ook het optreden van de Nazi’s tijdens de Holocaust. Ook Putin zegt niet alleen naar het verleden te kijken, maar ook naar de consequenties, de goede daden en activiteiten op o.a. wetenschappelijk gebied van het Joodse volk.

14. Israel kort
++ De hoofdstad Reykjavik van IJsland boycot alle Israelische producten vanwege de bezetting van Palestijns gebied. De links politieke gemeenteraad spreekt van een vulkaan van haat.
++ Algemeen gesproken worden moslim-migranten geholpen. Christenen hebben het moeilijker. In Amerika worden velen over de grens gezet. Obama accepteert de moslims, omdat zij op de democraten zullen stemmen.
++ In Galilea is een ijssalon geopend door een Arabische moslim en een lid van een kibboets in Tarshina. U ontmoet daar moslims, christenen, Joden, en hoort Ivriet, Arabisch, Engels en andere talen.
++ Jordanië en China hebben tijdens het bezoek van de Jordaanse koning een militaire overeenkomst getekend. China gaat wapens leveren aan Jordanië.
++ Israelische onderzoekers hebben een systeem ontwikkeld waardoor in Ethiopië de vitamine-rijke en smaakvolle appels kunnen groeien. Idem in Noord-Afrika. Dus nu goed en voldoende voedsel en het creëren van een economische ontwikkeling voor miljoenen mensen.
++ In Jemen leven 20 miljoen mensen in armoede en onder slechte omstandigheden. Diverse combinaties van Arabische landen trachten de hoofdstad Sa’ana weer in handen te krijgen. Men wil een compromis maar de Houthi’s zijn onbetrouwbaar.
++ Hoewel de eerste regen zelden eerder valt dan tijdens het Loofhuttenfeest, heeft het nu al in het Zuiden (de Negev-woestijn en Eilat) tijdens Joods nieuwjaar gestortregend en gehageld. Ook zwaar weer op de Golan Hoogvlakte en in Galilea.

15. Stichting Lechaim
Rosh Hashana is over de hele wereld gevierd. Mede dankzij de diverse donaties was het mogelijk dat de slachtoffers van terreur, wat de consequentie is van het onaanvaardbare gedrag van de moslim-terroristen, ook het Joodse jaar 5776 op een redelijke manier konden vieren.
Over enkele dagen is het Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest. Jom Kippoer is geen treurdag maar de belangrijkste dag in het Joodse leven. Dan vragen we G-d om vergiffenis van alle bewuste en onbewuste fouten. Het is de Joodse plicht om de medemens de hand te reiken, te begeleiden en dus te helpen.
Wij, Lechaim werkers, hebben de opdracht op ons genomen, om deze opdracht uit te voeren.
Daarom roep ik u allen op ons te steunen opdat wij onze taak kunnen uitvoeren.
Maak een donatie, groot of klein, over op onze rekening. Daarmee geeft u dan ook inhoud aan de Grote Verzoendag. Namens het bestuur mijn dank.
Ik wens u allen een Shabbat shalom, een goede zondag en een prettig weekend.

Op onze website www.stichtinglechaim.nl vindt u een overzicht van mijn spreekbeurten.
Hebt u belangstelling een middag of avond bij te wonen of te organiseren, geef mij een berichtje door.
Zoals bekend ben ik tussen 28/10 en 9/11 in Nederland. Ook tussen 10-3-2016 en 17-3-2016.

Shalom
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer