Harry’s focus op Israel 571

Israel, 26 september 2015

Beste lezer,

Grote Verzoendag is net achter de rug en we richten ons nu dus op het Loofhuttenfeest. Jom Kippur is in Israel een heel bijzondere dag. Orthodox of liberaal, ieder houdt zich aan de regels en het hele land is muisstil. U hoort alleen de vogels fluiten. En ook wel de kinderen die met de fiets op de grote wegen plezier hebben. Sukkoth, het Loofhuttenfeest, is de herdenking van de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit de slavernij. 40 jaar lang lopen door de woestijn en weer terug naar het Beloofde Land.

Zoals ook eerder al vermeld, wordt het nieuws eigenlijk beheerst door de problematiek van de vluchtelingen, die zich voornamelijk in Europa willen vestigen. Velen, en ook onze politieke leiders, realiseren zich niet dat het hier toch ook gaat om mensen die elders werk zoeken en terroristen die via de IS in maar al te veel landen de mensen tot de islam willen bekeren. Maatregelen zullen moeten worden genomen om dit te voorkomen.

Dit geldt voor christenen, Joden en andersdenkenden. Ik heb hier eerder over geschreven. Maar door reacties constateer ik dat vanwege een bepaalde religieuze of andere overtuiging velen de zogenaamde slachtoffers willen helpen, opvangen en begeleiden. Jammer genoeg hebben landen als Amerika, Rusland en de EU enkele jaren geleden de situatie in het bijzonder in Syrië, niet aangepakt en niet gewerkt aan een aanvaardbare democratie. De grote vraag vandaag: hoe wordt dit probleem opgelost, en hoe voorkomen wij uitbreiding van het terrorisme, islamisering van de wereld, en wat te doen om de Arabische landen te democratiseren.

1. Los Angelos County
Dit bedrijf heeft een deal gemaakt met Israel om Israelische technologie naar Zuid-Californië te brengen om daar de droogte op te heffen. De watertechnologie wordt samen bestudeerd om het goede systeem te gebruiken. Los Angelos en omgeving hebben 10 miljoen inwoners. In San Diego is de grootste fabriek bijna compleet. Gebouwd door IDE (Israel Desalination Enterprises). Kosten $ 1 miljard. Op dit moment nog 2300 banen en daarna niet meer dan 575.

2. BDS (Boycot, Divestment, Sanctions)
* Doordat onder meer Soda Stream haar fabriek verhuisd heeft van de Westbank naar de Negev (Zuid-Israel) is dat een groot verlies voor de PA. Het gaat om honderden banen.
Dit bedrijf wil 200 Syrische families in haar nieuwe fabriek werk geven. Bibi heeft gezegd dat de grenzen dicht blijven. Dus afwachten of deze fabrikant aan zijn voorstel zal kunnen voldoen. De directeur van Soda Stream zegt dat hij een zoon is van een Holocaust overlevende en deze ellende niet kan aanzien.
* De burgemeester van Reykjavik heeft de boycot ingetrokken. Hij is kwaad op zichzelf dat dit niet goed was voorbereid.

3. Hamas – Gazastrook
* De “Palestinian Return Center”, een groep van de Hamas, is door de UNRWA als een NGO (Non Government Organisation) erkend. De UNRWA ontving in 2014 ruim $ 600 miljoen.
* Het IDF (Israelisch leger) heeft toestemming gegeven dat Palestijnse boeren honderden acres langs de Gazagrens mogen gebruiken. Volgens het ICRC (Internationaal Comité van het Rode Kruis) mogen 500 boeren nu graan, wortels, enz. verbouwen. Het land ligt langs de grens waarvan 80% in Gaza. Nu dus meer voedsel voor de Gazastrook in eigen gebied.
* Het IDF (leger) heeft toestemming gegeven om in Gaza geproduceerde meubels, textiel en staal in Israel te verkopen. Daardoor een betere economie en meer werkplaatsen.

4. Vrijdagnacht (18/9) omgeving Sderot
In de omgeving van en in Sderot zijn weer raketten gevallen. Een aantal inwoners zijn vanwege de schok in het ziekenhuis opgenomen. Geen lichamelijke gewonden. Wel een bus en een huis vernield. Het IAF (luchtmacht) heeft gereageerd en diverse Hamas-doelen zijn geraakt.

5. Opperrabbijnen
Op 18/9 roepen de rabbijnen David Lau en Yitzchak Yosef de religieuze en andere islam-leiders op om samen te werken, opdat de heilige plaatsen in Jeruzalem, die beschermd worden, ook beschermd blijven. De rabbijnen willen een goede sfeer creëren. De heilige plaatsen zijn immers om te bidden.

6. Israel
Bibi heeft Dani Dayan benoemd als nieuwe ambassadeur van Israel in Brazilië. De Braziliaanse president heeft geweigerd omdat Dayan actief is in de beweging van de nederzetters. In Brazilië wonen 120.000 Joden. De relatie tussen beide landen is overigens niet al te goed.

6. Syrië
John Kerry, de Amerikaanse minister van BuZa, meent dat president Bashar al Assad moet aftreden. Dat moet in overleg opdat de burgeroorlog wordt gestopt. Alle partijen moeten samenkomen en een goede afspraak maken. Hij waardeert het optreden van Rusland t.a.v. de ISIS jihadistengroep in Syrië. Hij hoopt dat Rusland en Iran zullen meewerken. Al Assad is tot nu toe tegen.

7. De VN
* Het hoofd van de “UN Nuclear Watchdog”, Yukiya Amano, bezoekt Iran om het atoomenergie programma te bespreken. Amano, de chef van de IAEA, “International Atomic Energy Agency”, en de Iraanse officials ontmoeten elkaar. Hij bezoekt Parchin, de militaire basis, echter niet. Wel een parlementaire groep, dat zich hiermee bezighoudt.
De topadviseur van de Iraanse leiding betreffende internationale zaken onderstreept dat de deal tussen Teheran en de wereldmachten nog een lange weg heeft te gaan om te worden goedgekeurd en uitgevoerd. De onderhandelingen zijn nog gaande en de officiële autoriteiten moeten hun beslissing nog geven. De JCPOA, “Joint Comprehensive Plan of Action”, wordt door het Iraanse parlement bestudeerd en hij hoopt dat hun wensen en belangen worden geaccepteerd.
* De ambassadeur van Saoedi-Arabië is gekozen als voorzitter van de Mensenrechtenraad in Genève. Wel ietwat vreemd omdat Saoedi-Arabië dubieus handelt t.a.v. de mensenrechten. Geen vrijheid van religie en discutabele vrouwenrechten.

8. ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem)
Michael Oren, lid van de Knesset en vml. ambassadeur in Amerika, veroordeelt de oproep van de opperrabbijnen om deel te nemen aan ICEJ-activiteiten. Het gaat dan vooral om de diverse feestelijke activiteiten tijdens het Loofhuttenfeest.
Oren zegt dat hij gewerkt heeft met de ICEJ, dat miljoenen leden heeft en Israel steunt. Hij heeft nooit iets geconstateerd van bekeringsactiviteieten. Juist nu het antisemitisme zo groot is, moeten we de ICEJ omarmen. Het steunt veel projecten en organiseert voor de 36e keer het geweldige Loofhuttenfeest. Hij hoopt dat de rabbijnen zich zullen verontschuldigen. Een betere vriend en relatie kunen we ons immers niet bedenken.
Noot: Inmiddels heb ik mogen vernemen dat het ICEJ een veelheid van verontschuldigingen ontvangt.

9. Bibi Netanyahu
* Bibi en enkele ministers willen zwaardere straffen laten geven aan stenengooiers. Ook om aan politie en IDF het recht te geven om hiervoor wapens te gebruiken. Een en ander is wel afhankelijk van de procureur-generaal, oftewel de wet.
* Op 21/9 ontmoeten Bibi en Putin elkaar in Moskou. Beiden begroeten elkaar en Bibi zegt dat beiden de zelfde belangen hebben: stabiliteit in het Midden-Oosten.
– “Ik ben hier vanwege de veiligheidssituatie in het noorden. Iran en Syrië bewapenen de Hezbollah, de islam-terreurorganisatie, en Iran begeleidt dat. Het Syrische leger bouwt een 2e front tegen ons bij de Golan Hoogvlakte. Wij willen deze leveranties voorkomen evenals een 2e front op de Golan. Ik ben hier opdat er geen misverstand tussen ons is. Ondanks meningsverschillen hebben we respect voor elkaar.”
Putin bevestigt dat en zegt dat mede door het grote aantal Russen in Israel dit effect heeft op onze relatie. We weten dat het Syrische leger niet in staat is een front te openen. Wij verdedigen de Syrische staat. Ik begrijp uw bezorgdheid en ben verheugd dat u hier bent om een en ander in detail te bespreken.
* Tijdens de kabinetszitting op 20/9 is het wapensysteem aangepast. Nu onmiddellijk stenengooiers aanpakken; ook een wet om de ouders te beboeten.
* 20.000 Chinese bouwvakarbeiders zullen worden uitgenodigd om de constructie te verhogen en mede daardoor de prijzen van de huizen te verlagen.

10. Ontwikkeling zonder grenzen
Op 21/9 is in Geneve een expositie geopend hoe Israel lessen blijft geven aan kinderen in ziekenhuizen. Dit inclusief Arabische en andere minderheden en Syriers. Kinderen langer dan 3 dagen in ziekenhuizen hebben continu les. Het is SASA Satkin Kav Or, dat werkt in 35 hospitalen en medische centra. Hier ziet men het grote verschil met de buurlanden. Volgens de betreffende Israelische vertegenwoordiger bij de VN heeft ieder kind 3 rechten. Recht om kind te zijn, recht op gezondheid, recht op ontwikkeling. Heel veel kinderen worden overigens al begeleid.

11. Jeruzalem
50% van de Arabische burgers in Jeruzalem willen het Israelische burgerschap.
60% steunt het gevecht tegen Iran en Hamas. Al langer dan 48 jaar is er een Joods-Arabische samenwerking op gebied van infrastructuur, transport, water, telefoon, gezondheid, watervoorziening,
Ook op gebied van handel, werk, toerisme, gezondheid, ontspanning.
Dit ontbinden zou een grote schade geven. Splitsing van de stad geeft veiligheidsproblemen en terrorisme. Overigens Jeruzalem opdelen is tegen de religie, en tegen de wettelijke regels.

12. Vluchtelingen
* De media schrijven over de vluchtelingen meestal positief, en over Israel negatief. Nog dagelijks stromen van vluchtelingen. Niet begrepen wordt wie en wat men in huis haalt. Ook wordt niet begrepen dat veel vluchtelingen uit andere landen dan Syrië komen en in Europa een betere baan zoeken en krijgen.
* Terwijl in Israel Grote Verzoendag werd gevierd hebben vrijwilligers van Israid vluchtelingen gered, die langs de Griekse kust in zee lagen. Eveneens werd en wordt door hen voedsel, water, warme kleding en medische hulp verzorgd. De “vluchtelingen” komen uit Syrië, Pakistan, Irak en andere M-O-landen.

13. AEI onderscheiding
De voorzitter A. Brooks van het “American Enterprise Institute” geeft op 22/9 door dat op 9-11-2015 Bibi de Irving Kristol Award in Washington zal ontvangen. Deze hoge onderscheiding wordt gegeven aan personen die hebben bijgedragen aan de verbetering van het regeringsbeleid, sociale diensten en politiek begrip.
Bibi ontvangt deze onderscheiding vanwege zijn inzicht in het M-O, de relatie Israel-Amerika, de groeiende uitdagingen wat betreft Israel, de extreme religie, de situatie van de massale migratie van Syriërs. Verder eveneens de aanpak van de terreuraanslagen, de vredesonderhandelingen met de PA, de verbetering van de Israelische economie, de bureaucratie, ontwikkeling en buitenlandse investeringen.
Brooks vindt het een eer dat Bibi tijdens het jaarlijkse diner aanwezig zal zijn.

Israel kort
++ Egypte heeft weer 12 ondergrondse tunnels bij de Gazagrens in het noorden van de Sinaï vernietigd. Het legt een waterpijp langs de grens aan om met water de tunnels te laten onderlopen.
++ De Jordaanse koning Abdullah zegt op 20/9 tegen de Arabisch Israelische parlementsleden dat de Tempelberg van de moslims is. Dat betekent dat Joden en christenen dit historische monument niet meer kunnen bezoeken.
++ De Chinese luchtvaartmaatschappij Hainai vliegt vanaf april 2016 3x per week naar Ben Gurion Airport. Motief: het groot aantal toeristen. In 2014 33.000 Chinese toeristen en 54.000 Israelische.
++ Duitsland verlaagt het minimumloon, opdat de massa’s vluchtelingen werk kunnen krijgen. Niet meer dan 10% van de vluchtelingen is voldoende opgeleid.
++ Voor het eerst sinds de toch wel grote problemen is in Lodz-Polen een Joodse kleuterschool opgericht. Dit betekent dat de Joodse gemeenschap in Polen weer groeit.
++ Israel ziet de Philipijnen als een goede bron om toeristen aan te trekken. Daarom is het doende om een directe vlucht Philipijnen – Ben Gurion Airport te regelen. Een visum is ook niet nodig.
++ Zondag jl. is een Iron Dome, de antiraketbatterij, in Sderot en Netivot geplaatst. Nu ook in Ashdod.

Stichting Lechaim
Hoewel wij allen ons bezighouden met de problematiek van het gigantische aantal vluchtelingen, is het onze taak als stichting om nooit en te nimmer de slachtoffers van het terrorisme te vergeten, en dus onze steun te geven.
Zelfs tijdens Grote Verzoendag afgelopen week zijn er weer raketten in het zuiden gevallen en dat had als consequentie: meer psychische slachtoffers. In het bijzonder de kinderen.
Ons noodzakelijke werk is door de ten dele zogenaamde vluchtelingen wel wat beperkter geworden.
Ik doe daarom vandaag een extra verzoek. Ook omdat wij de kinderen en hun familie prettige feestdagen (Loofhuttenfeest en Vreugde der wet) willen aanbieden.
Mijn verzoek, en dat natuurlijk mede namens het bestuur: steun ons. Ieder bedrag wordt in dankbaarheid ontvangen en natuurlijk op de juiste manier uitgegeven.
Steun ons opdat wij in het bijzonder op dit moment de slachtoffers in Sderot, Nitzan en Shiloh voor de Joodse feestdagen de hand kunnen reiken.
Dank bij voorbaat.

U allen een Shabbat shalom, een chag sameach, een goede zondag gewenst.
Shalom
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer