Harry’s focus op Israel 573

Israel, 5 oktober 2015

Beste lezer,

U hebt allen de indrukwekkende toespraak van onze minister president Benjamin Netanyahu tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties kunnen lezen of horen. Evenals van de gigantische problematiek met de gevluchte mensen uit o.a. Syrië en omliggende gebieden. En van de indirecte botsing tussen Amerika en Rusland in dat land, die eigenlijk het huidige nieuws beheerst.

Dat diverse moslim-leiders alles ondernemen om de wereld te islamiseren, is voor maar al te veel politieke en religieuze leiders blijkbaar ook geen belangrijk en noodzakelijk punt om aan te pakken.
Dat een groot aantal ” vluchtelingen” geen vluchteling zijn, maar mede namens de Sheikhs die opdracht trachten uit te voeren, is toch een duidelijke zaak. Dat deze duizenden in het bijzonder Europa besmetten en willen omturnen, wordt mijns inziens verkeerd beoordeeld.

De toespraak van Premier Netanyahu
We constateren dat Bibi zich niet schaamde om de wereld aan te tonen dat het Joodse land bestaansrecht heeft. En dat Israel, ondanks de grote tegenstellingen en andere belangen, zich onder alle omstandigheden zal beschermen, en dat het hoog tijd is dat de VN zich aan de officiële en dus menselijke regels houdt. Zijn toegevoegde 45 seconden stilte spraken boekdelen.
Mensen in Israel en elders moeten toch een diep respect hebben voor deze inspirerende leider, die zich inzet voor het behoud van het Joodse land en volk. Een land dat voor de wereld op veel gebieden een zegen is.

De toespraak van Abbas
Hoe vals klinkt dan de toespraak van PA-president Abu Mazen, die krom praat wat recht is en recht praat wat krom is, en weigert om namens de PLO met Israel te onderhandelen over een mogelijke vrede in het Midden Oosten.

Abu Mazen begint met te verwijzen naar het gegeven dat Palestina één van de eerste onderwerpen is geweest van de VN in 1949. Dat probleem is, aldus Abu Mazen, nu nog niet opgelost. Een historische onrechtvaardigheid. Nu nog geen vrijheid, onafhankelijkheid, eigen staat, Het is tijd om racisme, terrorisme, kolonialisme, bezetting op te heffen en de 6000 politieke gevangenen de vrijheid terug te geven.
Wij werken aan de opbouw van ons land volgens internationale regels. Een democratie, een modern land opbouwen. Wij willen een eenheidsregering vormen en verkiezingen uitschrijven. Een onafhankelijke staat, die wordt opgenomen in de wereld en werken aan economie, cultuur en humanitair leven. Goed voor ons, voor de regio en de hele wereld.

Abu Mazen geeft Bibi de schuld van het zich niet houden aan de Oslo Akkoorden, en Israel is de bezetter.
Rosen, de president van het het American Jewish Congress, reageert op de toespraak van Abu Mazen en stelt dat Abu Mazen allereerst de voorstellen van Hamas moet overnemen. Geen geweld, geen terrorisme, geen antisemitisme. Wel de Oslo Akkoorden accepteren en werken aan regionale stabiliteit.
De staf van Bibi reageert en zegt dat Israel zich houdt aan de regels. Dus onder meer de status quo wat betreft de Tempelberg. Abu Mazen moet aan het verzoek van Bibi voldoen en onderhandelen zonder eisen vooraf.

1. Wapens Rusland en Syrië
Al Nusra, de tak van Al Qaida heeft wapens en ander materiaal ontvangen van de door de USA getrainde gematigde rebellen. Dit was het verbreken van de afspraak met Amerika. Overigens is maar 30% van de asielzoekers Syrisch. Duitsland ontvangt Syriërs. Maar een groot deel heeft valse paspoorten.
Het Syrische leger heeft Russische tanks gegeven aan de Hezbollah. Rusland, Syrië, Iran, en Hezbollah willen de ISIS vernietigen. Het gaat om de bescherming van de Aleppo provincie, Damascus en Quneitra.
Putin heeft zich in Syrië behoorlijk bewapend. Hij heeft niet alleen militaire belangen, maar ook politieke. Niet alleen Syrië steunen en jongeren opleiden, maar invloed ook in het Midden Oosten hebben. In Syrië is Amerika, dat de rebellen steunt, zijn tegenstander. Rusland heeft immers ook handelsbelangen in het M-O. Iran koopt wapens en Saoedi Arabië heeft contact met Putin. Ongeveer 21 miljard dollar voornamelijk voor de luchtmacht geïnvesteerd.
Rusland heeft Amerika verboden om boven Syrië te vliegen. Amerika evenals Israel weigert. Israel zal aanvallen als Hezbollah door Iran zwaarder wordt bewapend. Dus gesteld kan worden dat Amerika, Rusland, Iran en Israel zich actief in Syrië bezighouden.
Aangezien Rusland terroristencentra in Syrië aanvalt zal er kleur bekend moeten worden hoe de EU en Amerika gaan reageren

2. China
Op 25/9 wordt in het Tel Aviv Hilton hotel 66 jaar volksrepubliek China gevierd. President Reuven Rivlin en de Chinese ambassadeur Zhan Yongxin zijn ook aanwezig.
Vandaag, aldus Yongxin, vieren we modern China. Maar onze geschiedenis en cultuur is al duizenden jaren oud. Onze relatie en vriendschap is duidelijk en respecteert het verleden. Ook de huidige ontwikkeling op gebied van technologie en economie.
President Rivlin verwijst ook naar de door China gegeven hulp aan Joden tijdens de jaren 40/45.

3. De VN
Ik verwijs naar mijn vorige nieuwsbrief (571) waar ik schreef over de benoeming van een Saoedische voorzitter van de VN Mensenrechtenraad. Ik voeg toe:
* Saoedi Arabië is een dictatuur.
* Vrouwen en meisjes tellen niet mee.
* De VN wordt beheerst door de 57 moslimlanden. Dus praktisch gesproken hebben Israel, Amerika en de EU geen inbreng. Democratie is er dus niet. En wat te doen met de mensenrechten en vrijheid van meningsuiting?
President Putin geeft duidelijk in zijn toespraak tijdens de Algemene vergadering van de VN aan dat alleen door Assad te steunen ISIS kan worden verslagen. Obama zegt alleen als Bashar Assad verdwijnt komt er een oplossing. Hij wil dus wel met Rusland samenwerken.

4. De vice-voorzitter van de EU-commissie
De vice-voorzitter, Frans Timmermans, meent dat we vluchtelingen moeten opnemen. Dat dus de wereld geen beperkte cultuur per land moet hebben. Hongarije heeft geen belang bij de preken van de EU. Het meent dat in het verleden de EU fout was. Het ging nu weer over het verdelen van 120.000 migranten. “Iemand, die niet in Hongarije heeft gewoond, kan ons niet de wet voorschrijven”.
Ik lees net dat Angela Merkel meent dat de situatie in Syrië door een oorlog verbeterd moet worden. Daarmee zou wel de huidige situatie verbeterd worden en het zogenaamde vluchtelingenprobleem opgelost. Een nieuwe, goed samengestelde regering zal dan als resultaat hebben dat de echte vluchtelingen weer terug naar huis kunnen.

5. Egypte
President Abdul Fattah al Sissi roept Abu Mazen op om de vredesonderhandelingen te hervatten. Bibi gaat accoord.
Al Sissi zegt dat Egypte al 40 jaar vrede heeft met Israel. Dus nu uitbreiden met de andere Arabische landen. Dus een beter Midden-Oosten. Bibi doet ook een beroep op Abu Mazen. Vrede, aldus Bibi, wil zeggen: sterker worden t.a.v. Iran en andere terreurlanden en groepen.
Saeb Erekat, de secretaris generaal en hoofd onderhandelaar van de Fatah, is zoals bekend, tegen de door Bibi voorgestelde houding van het IDF (het leger) dat nu mag schieten als er sprake is van geweld, oftewel duidelijke militante vermoedens tegen Israel. Erekat wil dit laten behandelen door het ICC (International Criminal Council). Volgens Erekat is zulk een (re)actie verboden en Israel blijft misdaden plegen tegen Palestina en haar volk. De wereld moet ons beschermen.

6. De deal met Iran
Tot op heden is er geen officiële overeenkomst. Het gaat om de JCPOA , de Joint Comprehensive Plan of Action. Belangrijk om te weten wie meedoet. Ayatollah Khamenei zegt niet namens Iran te tekenen. Eerst moeten alle sancties worden opgeheven.
Saeb Erekat is teleurgesteld dat Obama in zijn toespraak de Palestijnen niet heeft genoemd. Ook de Israelische bezetter niet. Denkt Obama, aldus Erekat, dat hij de ISIS en het terrorisme in het Midden-Oosten kan verslaan en vrede in het M-O brengen ondanks de zogenaamde Israelische bezetter en de activiteiten van de nederzetters?

7. De vijanden van Israel:
De Arabische landen, Iran, Turkije inclusief de EU-antisemieten willen geen Israelische staat. Dus ook geen toegang op gebied A en B van de Westbank van Israelische militairen.
Denk aan de aanslagen tijdens Grote Verzoendag door Israelische Arabieren.
Denk aan de gekozen Arabier als voorzitter van de VN Human Rights Council.
Denk aan het pompen van water door Egypte uit de Middellandse Zee in de Gaza-tunnels. Als Israel zoiets zou doen ?!?
Denk aan de bedreiging van Hamas t.a.v. de PA, omdat de PA geen aanslagen pleegt op Israel. Dus geen gemeenschappelijk beleid.
Denk aan Jordanië dat weigert Bibi te ontvangen vanwege de problemen over de Tempelberg.
Denk aan de miljoenen vluchtelingen, terwijl Israel de enige democratie in het M-O is, en toch bedreigd wordt door boycot.
Denk aan het gegeven dat Sderot weer opgeschrikt werd door Gaza-raketten (de inwoners van Sderot en omgeving vragen de regering om maatregelen de nemen).
Denk aan de terreuraanslagen gedurende de laatste dagen in Jeruzalem. Ernstiger dan ooit. Israel heeft dan nu ook de grenzen met Oost-Jeruzalem enkele dagen gesloten voor Palestijnen.

8. Rusland en Iran
Beide landen hebben afgesproken samen te werken wat betreft Syrië. Dus nu ook Iraanse troepen langs de grens van Israel. Dat is een gevaar voor het noorden van ons Joodse land. Het Westen moet volgens minister Steinitz het probleem met Syrië oplossen, opdat Iran niet haar leger in Syrië opbouwt. Hetzelfde geldt voor Rusland dat meer invloed in het M-O wil hebben.
Israel, aldus Steinitz, is niet betrokken bij de situatie in Syrië. Het is daar een oorlog tussen moslims.

9. Obama
Christenen uit Irak worden, en zijn al, ten dele door Amerika teruggestuurd. Moslims worden geaccepteerd. Zelfs uit Nigeria, waar Boko Haram hen vervolgt. Ongeveer 80% komt niet uit Syrië. Ondanks het duidelijke gegeven dat de christenen voor de veiligheid zinvol zijn en ondanks het feit dat de meeste moslims ISIS steunen.
In november zullen Obama en Bibi elkaar in Washington ontmoeten. 3 belangrijke onderwerpen:
1. De deal en de oppositie tegen de deal van Bibi.
2. Het destabiliseren van de Iraanse handelingen in het M.O.
3. De relatie Israel-Palestina en Gaza, oftewel de tweestatenoplossing.
Dit wordt de eerste ontmoeting sinds een jaar. Het toont duidelijk aan dat de relatie Amerika-Israel goed is. Lees: Amerika-Bibi.

10. Duitsland en de vluchtelingen
Gedurende de afgelopen 3 weken werden in Duitsland 230.000 immigranten toegelaten.
Dat betekent dus: 4 miljoen per jaar. Minister Angela Merkel sprak over ongeveer 20 miljoen moslims gedurende de komende 5 jaar. Dat wordt dus een grote chaos. Oostenrijk stuurt er dagelijks per trein ongeveer 3000, en de andere migranten komen dagelijks lopend.
Merkel staat onder druk van haar eigen partij. Kosten: 42 miljard euro voor 1 miljoen migranten. Dus 4 miljoen migranten in totaal 158 miljard euro. Dat is dus het faillisement van Duitsland.
Nederland financiert per jaar 15.4 miljard. Als dit net zo groeit als in Duitsland, dan wordt het bedrag 61.5 miljard. Consequentie: bezuinigen op ouderen, zieken, werkelozen.
Algemeen gesproken komen de migranten tussen 18 en 45 jaar (90%) niet om te werken of een vak te leren. maar voor de uitkering. In de trein praten zij over roven en meisjes pakken.
(Diverse Gazans trachten zich in Israel te vestigen. Dit mede vanwege de economische omstandigheden. Het IDF arresteert hen. Ouderen in de gevangenis en jongeren worden teruggezet over de grens.)

11. Kerk in Bethlehem
Terroristen hebben de kerk in brand gestoken. De christenen roepen de PA op hun gebouwen te beschermen. Pastor Gabriel Naddaf, de ons bekende Israelische christelijke Arabier, beschuldigt de Palestijnse extremisten. “Ik veroordeel de laksheid van de PA. Ik hoop dat alle leiders die gedemonstreerd hebben toen de kerk in Tiberias werd verbrand, ook nu demonstreren. Ik verwacht van Abu Mazen dat hij serieus deze zaak zal onderzoeken.”

12. Technologie
Met een speciaal programma op Israelische scholen wordt les gegeven in technologie. “Hanging out for peace” op 14 scholen. Totaal: 1400 Joodse en Arabische leerlingen. Belangrijk voor vriendschap en dialoog. Ieder groepje bestaat uit 1 Jood, 1 Moslim, 1 Druze, 1 Bedouin.
Een en ander is georganiseerd door het “Peres Peace Center”. Ex-president Peres wil dit in heel het land organiseren.

13. De Wereldbank
De huidige conflictsituatie Israel-Palestina geeft problemen.
Onder de armoede lijn zit in Gaza 39%, in de PA 16%.
Werkloosheid is 60%. Het hoogste bij de jongeren. Israel importeert nu meer uit Gaza. Dankzij de 112.200 Palestijnse werkers in Israel is de werkeloosheid in de PA minder slecht.

14. Saoedi Arabië
President Rouhani spreekt tijdens de VN-vergadering en zegt bereid te zijn om het terrorisme aan te pakken en te werken aan democratie, zoals in Irak en Afghanistan. Nu wel eerst hulp geven aan Syrië en Jemen. Iran heeft deze landen financieel en militair geholpen. Daar zijn meer dan 240.000 doden, en 4 miljoen mensen zijn verdreven.
De minister van BuZa Adel al Jubeir zegt n.a.v. de toespraak, dat Iran de Houthi’s in Jemen heeft gesteund. Zij zijn wel de oorzaak van de burgeroorlog in Jemen. Iran is nooit een goede relatie geweest van de Arabieren. Het werkt alleen voor eigen belang.

15. Israel kort
++ Op 30/9 zijn er in het zuiden weer raketten afgeschoten. Wel door de Iron Dome neergehaald. De Ashdod-burgers moesten tijdens het Loofhuttenfeest weer in de schuilkelder. De IAF bombardeerde weer 4 militaire centra in de Gazastrook
++ Op 30/9 heeft Bibi een ontmoeting met Federica Mogherini. Zij wisselen van gedachten over het labelen van de Westbank-producten en de vredesonderhandelingen.

Stichting Lechaim
Hoewel wij in Israel de bijzondere Joodse feestdagen hebben mogen vieren, en vandaag Simchat Torah “Vreugde der wet”, hebben de zogenaamde Palestijnen aanslagen uitgevoerd.
Wij houden ons aan de religieuze regels en doen alles om de wereldbevolking een goed en voorgeschreven leven te geven. Jammer genoeg is het nodig om dat tot nu toe niet met onderhandelingen te doen maar met militaire antwoorden.
Door de acties hebben wij te doen met een vrij groot aantal slachtoffers van het terrorisme.
Onze stichting Lechaim zet zich in om deze vooral jongere groep bij te staan, te begeleiden en financieel te steunen.
Ik doe een beroep op u om ons in deze de hand te reiken en het financieel mogelijk te maken dat de slachtoffertjes weer als gezond kind/mens kunnen leven.
Dus het niet alleen vieren: “vreugde der wet”, maar praktisch gesproken: vreugde herstellen voor de lichamelijk en geestelijk getroffen slachtoffers.
Dank bij voorbaat voor uw hulp. U doet dan heel bijzonder goed werk.
Shalom
Harry

P.S.: Tussen 28 oktober en 9 november 2015 en tussen 10 en 17 maart ben ik in Nederland om spreekbeurten te houden. Hebt u belangstelling om het werk van onze stichting te promoten, geef mij een berichtje.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer