Harry’s focus op Israel 574

Israel, 12 oktober 2015

Beste lezer,

Om vandaag een overzicht te geven van de huidige situatie en het dagelijkse nieuws in het Joodse land Israel, is een bijna onbegonnen zaak. Zoals u denkelijk ook hebt gelezen in de Nederlandse dagbladen, is het aantal aanslagen door in Israel en op de Westbank wonende Palestijnse Arabieren uitgespreid over het land. Daarom is de beveiliging uitgebreid en worden in diverse steden de straten onder controle gehouden. Er wordt alles aan gedaan om messenstekers tijdig op te vangen. Het lijkt op een Intifada, en aangezien noch Abu Mazen, noch de diverse sjeiks iets doen om deze activiteiten te voorkomen, kunnen we de door onze regering gewenste vredesonderhandelingen wel vergeten.

Aangezien de zogenaamde vluchtelingen uit Syrië, Irak en andere landen zich vestigen in Europese landen, mogen we ons toch wel afvragen wat hier op kortere termijn de consequenties van zullen zijn.
In het bijzonder van jongeren, die geïndoctrineerd zijn door sjeiks die de islam verkondigen en hen ophitsen om christenen en Joden te terroriseren.

1. Russische president Putin
Putin vecht nu in Syrië om de terreurgroepen uit te roeien. Daarna trekt hij de militairen terug. Het gaat om de groepen, die de huidige president Bashar el Assad niet steunen. Er is geen samenwerking met Amerika, maar wel met Iran. Het is een deal met Syrië. De Russen pakken dus het terrorisme aan. Niet met woorden, zoals de Amerikanen en de EU, maar met daden.
Volgens de plaatsvervangende Syrische minister van BuZa AL Moallam, waren de plannen al maanden geleden vastgelegd. Hij begrijpt ook niet dat derden zich bezighouden met het Syrische beleid. Het volk bepaalt wie het land leidt.
Rusland heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat Amerika zich militair met Syrië bezighoudt.
Tevens is een Russische delegatie in Israel om samenwerking te bespreken en te coördineren. Dus wat andere landen wilden doen, is nu overgenomen door Rusland.
Op 7/10 heeft Rusland via haar schepen 26 raketten afgevuurd en luchtaanvallen gericht op de ISIS en de Al Nusra in Syrie. Rusland wil wel samenwerken met Amerika, Turkije, Iran en Irak. Maar Amerika wil niet vechten tegen terroristen.

2. Binjamin Netanyahu
Bibi is tevreden met de huidige situatie wat betreft Rusland. Afgewacht moet worden hoe zich dat ontwikkelt. Hij zegt dat atoombommen niet in verkeerde handen mogen komen en verwijst naar Iran dat de Hezbollah wapens levert. Het gaat hier dus om de gecompliceerde situatie in Syrië.
Velen hebben kritiek op Bibi omdat hij niet harder optreedt. Maar de beste stuurlui staan aan wal.
Het leger heeft wel zwaardere opdrachten gekregen. In het bijzonder langs de Westbank waar camera’s zijn toegevoegd. Israel en de PA hebben wel de afgelopen week contact gehad om botsingen te voorkomen. Dit ondanks de toespraak van Abu Mazen tijdens de VN-conferentie.
Op 6/11 bezoekt Bibi de Westbank waar de familie Henkins is vermoord. Hij controleert de nu verhoogde beveiliging. Zoals vermeld zijn alle straten onder controle. Ook Oost-Jeruzalem.
De aanslagen groeien. Isaac Herzog, de oppositieleider, vindt dat Bibi harder moet optreden. Hij is een “theater en beperkte leider”.
Overigens heeft Bibi zijn bezoek aan Duitsland vanwege de 50-jarige diplomatieke relatie afgezegd. Dit vanwege de huidige veiligheidsproblemen en de spanning tussen Israel en de PA.
Abu Mazen vraagt wel om vrede, maar zijn boodschappen aan de Palestijnen in de straat klinken anders.

3. Jordanië-Rusland
Koning Abdullah had op 5/10 een ontmoeting met de voorzitter van de “Russian Federation Council”. Onderwerp: economische relatie en onderlinge handel. De koning onderstreept de bedreigende wereldveiligheid en stabiliteit. De Rus zegt dat Jordanië een oase van veiligheid en stabiliteit is in de regio. Zij willen een politieke oplossing in Syrië en internationale samenwerking tegen de Daesh (terreurgroepen).

4. Abu Dhabi
Dit land weigert het Israelische judokateam een visum te geven om deel te nemen aan een toernooi dat ook bepaalt of deelgenomen kan worden aan de Olympische Spelen in 2016. Deelname van ongeveer 500 judoka’s uit 83 landen. Israel heeft 15 kandidaten, inclusief de wereldkampioen en de Europese kampioene. Dit is niet de eerste keer. Indonesië weigerde een badmintonspeler. Heeft later toch toestemming gegeven onder voorwaarde dat onze vlag niet mag wapperen en geen oefeningen mogen worden gehouden.

5. Turkse president Erdogan
Erdogan blijft vluchtelingen naar Europa sturen ondanks de toezeggingen van miljarden euro’s om hen in Turkije te houden. Zijn eis: de Koerden aanpakken en laten verdwijnen. Erdogan is een moslim. Hij bombardeert de Koerden en de ISIS en wil Bashar el Assad weg hebben. Hij wil ook dat de EU hem steunt in de oorlog tegen de Koerden. Hij wil ook het Ottomaanse rijk weer samenstellen. Niet moet worden vergeten dat de EU verzwakt is door de miljoenen moslims, die zich in de EU hebben gevestigd, en het gegeven dat veel Turken nog naar de EU willen en zich daar vestigen. Dus ga uw gang en los de problematiek maar op.

6. Beer Sheva
Op 6/10 is er in aanwezigheid van Bibi een contract getekend om een gebouwencomplex van 20.000 wooneenheden te bouwen. Totaal bedrag: 4 miljard euro.
Daardoor wordt deze stad op dit gebied het grootste in Israel, en Beer Sheva is de cyber-hoofdstad. Het IDF (leger) vestigt zich ook in dit complex. Eveneens scholen en dagverblijven. Toegevoegd wordt een stadion en renovatie van de oude stad.

7. Ban Ki Moon
Op 6/10 veroordeelt de secretaris generaal van de VN het doden van Palestijnse kinderen evenals het gegeven dat er steeds meer incidenten op de Westbank en in Oost-Jeruzalem zijn. Hij verheugt zich in de ontmoeting PA-Israel om het geweld te verminderen. De vernietiging van huizen van Palestijnse terroristen is niet aanvaardbaar, evenmin als het opzetten van nieuwe nederzettingen. Hij noemt het doden van Palestijnen, maar vergeet in zijn commentaar de Israelische kinderen en de gedode Israeli’s.
Gewoontegetrouw vergeet hij het gegeven dat ons leger niet schiet als daarvoor geen aanleiding is. Duidelijk is dan ook dat de sfeer bij de VN beheerst wordt door de moslimlanden en dat hij geniet van zijn functie.

8. Westbank
Nederzetters reageren fel op het doden van Israeli’s. Zij gooien nu ook met stenen en vernielen bepaalde huizen. In bepaalde straten in dit gebied kan men dan ook borden lezen “Dead to Arabs” Hoewel men het recht niet in eigen hand mag nemen en dit optreden dient af te keuren, leven deze nederzetters wel op Joods gebied en worden niet of amper beschermd.

9. Migranten
Onverklaarbaar is het beleid van Duitsland. Woningen worden in beslag genomen om migranten onderdak te geven. 21% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
Ook in Nederland en andere landen is er toch chaos en eigenlijk anarchie. Politie is vaak machteloos. Algemeen beeld: de migranten mogen alles en krijgen behoorlijke steun.
Uit eigen ISIS-bron wordt doorgegeven dat ruim 45.000 terroristen in Nederland en andere EU-landen zijn. Hun doel: chaos in de EU. Dus aanslagen en doden. Als we dan toevoegen de mogelijkheid dat olie via het Suezkanaal wordt geleverd, dan heeft dat negatieve financiële gevolgen.
Landen als Griekenland, Spanje en Italië hebben zulke grote problemen dat de vraag is hoe de EU dit dan kan opvangen. De ISIS wil islamiseren en Israel is in staat zich te handhaven.
Saoedi moslim-geestelijken roepen de Sunni-moslims op om te gaan vechten tegen Bashar el Assad. Dus tegen Rusland en Iran. Rusland valt de ISIS en terreurgroepen aan. Dus tegen Amerika, en dus Amerika tegen Rusland. Duidelijk is wel dat Putin de christenen beschermt.
Conclusie: dus christenen worden beschermd door Rusland, moslims door Saoedi Arabië en Turkije, gesteund door Amerika.
Op 8/10 wordt een militair vlakbij het hoofdkwartier met een schroevendraaier en een wapen aangevallen. Een uur later een Israeli in Hebron. Op 7/11 tellen we 6 aanslagen.
Nir Barkat, de burgemeester van Jeruzalem, en die van Ashdod delen hun inwoners, die een vergunning hebben, mee hun wapen steeds bij zich te hebben. Daardoor meer vertrouwen geven aan de bevolking.

10. India
Op 13/10 bezoekt de president van India Pranab Mukherjee Israel. Dit bezoek is de 1e keer. Dus historisch.
Op verzoek van president Reuven Rivlin vindt de ontmoeting plaats. Een verbetering van de relatie op gebied van economie, wetenschap, landbouw, medicijnen. Ook een ontmoeting met Bibi en Isaac Herzog. De Indiase president spreekt ook de Knesset toe en ontvangt het eredoctoraat.

11. Jeruzalem
Ondanks de onrust zijn er gedurende deze week exposities van onafhankelijke kunst. Artiesten willen daarmee aantonen dat de cultuur in Jeruzalem leeft. Vandaag en in de toekomst.
Dansgroepen in cafe’s op de bekende Mahane Yehudi markt. Er zijn 30 exposities in meer dan 20 gallerijen.
Op 12/10 wordt in het “International Convention Center” in Jeruzalem het International Astronautical Congress gehouden. 2000 deelnemers uit 60 landen. Niemand heeft afgezegd. De betreffende minister ziet dit als een motie van vertrouwen en erkenning van de kwaliteit van onze wetenschap en innovatie

12. China
De Chinese regering verbiedt het verspreiden van de islam-religie en tijdens de Ramadan het dragen van de echte moslimkleding. China steunt de Russen in de oorlog tegen de de ISIS.
De islam wil Jeruzalem vrij maken van Joden. Eveneens de christenen in het Midden-Oosten uitroeien.
China en Israel hebben nu overigens ook een goede zakelijke en politieke relatie.

13. Amerika-Rusland
Amerika heeft problemen met Rusland dat in Syrië bombardementen uitvoert. Er zou overleg moeten plaatsvinden hoe de Syrische problematiek op te lossen. Tevens China hierbij betrekken.
Brezinski, de ex adviseur van Obama, ziet Rusland als grootste vijand. Obama zoekt volgens hem een goede relatie met Iran en niet met Israel.

14. Israel kort
++ Een speciaal onderdeel van het leger vermomt zich als Palestijn en leert vloeiend Arabisch te spreken. Zij voegen zich toe aan Arabische groepen stenengooiers om dit soort acties te voorkomen.
++ Premier Cameron wil in Engeland alle scholen die andere lessen geven dan alleen over de eigen religie sluiten. Geen haat creëren. Een lijst wordt gemaakt van deze scholen. Het gaat vnl. over antisemitisme.
++ Op de Golan Hoogvlakte wordt olie en gas gevonden. Dat wordt een zegen voor het land. 270.000 vaten per dag. Dus jarenlang eigen olie.
++ De ISIS beïnvloedt landen als Syrië, Irak, Libië, om het Kalifaat mede te realiseren.
++ Duitsland heeft het grootste aantal vluchtelingen. Dit jaar wil men 1.5 miljoen moslims opvangen.
++ De PA veroordeelt de steekpartijen en stenengooiers niet. De Fatah eist de verantwoordelijkheid op.
++ De door de Iran gefinancierde Hezbollah terreurgroep is nu ook actief in Syrië. Het heeft honderden leden in Syrië om tegen de Sunni’s te vechten in centraal en noord Syrië.

Er is beduidend meer door te geven. Maar om een overzicht te geven van de over het land verspreide botsingen lijkt me zinloos. Belangrijk om te weten is het gegeven dat Bibi inclusief de andere regeringsleden alles doen om de veiligheid in ons land te handhaven. Nogmaals herhaald:
Bibi en Putin werken en Obama praat

Stichting Lechaim
Zoals u allen hebt kunnen lezen is er onrust in het Midden-Oosten. Dat is natuurlijk ook het geval
in ons land. Jammer genoeg heeft dat als gevolg dat in het bijzonder kinderen daarvan psychisch de dupe worden. Dus niet minder, maar meer kinderen moeten begeleid worden.
Het aantal verzoeken om hulp is groot. Wij doen ons best om aan de gevraagde steun te voldoen.
Gezien de verspreiding van het terrorisme en dat voornamelijk door kleine groepjes, is de spanning op onder meer scholen, duidelijk aanwezig. Gelukkig is het IDF in staat wel de veiligheid te handhaven, maar de angst bij de kinderen is duidelijk een feit.
Daarom hebben we als stichting de handen vol om een goede en dus ook noodzakelijke hulp te bieden.
Help ons. Ieder bedrag wordt in dank ontvangen.
Mede namens het stichtingsbestuur ben ik u erkentelijk voor uw deelname.
Dank, groet en shalom
Harry

Voor de tussen 28/10 en 9/11 te houden spreekbeurten verwijs ik naar onze website.
Tevens al doorgegeven dat dit ook het geval is tussen 10 en 17 maart 2016.
Geef mij door als u dan een middag of avond wilt organiseren.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer