Harry’s focus op Israel 578

Israel, 26 oktober 2015

Beste lezer,

U ontvangt vandaag mijn wekelijks overzicht, dat denkelijk iets is langer vanwege mijn bezoek aan Nederland, maar ook vanwege de huidige bijzonder gecompliceerde politieke wereldsituatie.
Wanneer we horen dat dinsdag 2 internationale voetbalwedstrijden te weten Nederland tegen Duitsland en België tegen Spanje zijn afgelast, evenals een concert, dan mogen we ons afvragen hoe de nabije toekomst eruit gaat zien. De ISIS heeft blijkbaar een organisatie opgebouwd die wereldwijd is en blijkbaar maar één doel heeft: het islamiseren van de wereld. De vrijdag jl. in Parijs uitgevoerde terreuracties zie ik als een begin van een bijna niet te controleren activiteit. Het is dan ook hoog tijd dat de politieke wereldleiders maatregelen nemen om gezamenlijk een beleid te voeren en te werken aan een vredige wereld. Onderlinge meningsverschillen terzijde leggen en gezamenlijk het terrorisme aanpakken.

Het is wel opmerkelijk dat Parijs onvoorstelbaar veel publiciteit geeft en dat de voortdurende terreuracties in Israel maar al te vaak via de media een verkeerd beeld geven. Israel deed en doet er alles aan opdat de bevolking in veiligheid leeft en heeft steeds getracht met de “vijand” tot een akkoord te komen. Dat is niet gelukt tot nu toe en dat had een les moeten zijn voor al diegenen, die menen dat het Joodse land zich anders moet opstellen. De boycot, de labeling, de financiële steun, direct en indirect, aan terreurgroepen en moslimlanden werken negatief en geven ISIS enz. het gevoel dat zij goed werk doen.
Luister naar de kreten van bepaalde sheiks en wees dan eigenlijk niet verbaasd wat er gedurende de afgelopen dagen is gebeurd.

1. Ontmoeting Obama-Bibi
Onze 1e minister Bibi Netanyahu heeft op 10/11 een ontmoeting gehad met president Obama. Volgens Bibi was het een van de beste, die hij met Obama heeft gehad. Practisch en constructief.
Obama accepteert, aldus Bibi, onze analyse van de regionale “risico’s” en blijft ons militair steunen
gedurende de komende 10 jaar. Hij ziet ook de gevaren van de ontwikkeling van de raketten en mortieren.
Ook werd behandeld de situatie in Syrië en de problematiek met de Palestijnen. Coördinatie tussen beide landen is belangrijk vanwege de instabiliteit in het Midden-Oosten. Obama zegt ook dat de veiligheid van Israel topbeleid voor hem is. Onze samenwerking wat betreft militaire activiteiten en het uitwisselen van inlichtingen is beter dan ooit. Verschillen van mening over Iran hebben we. Maar Iran mag nooit atoomwapens hebben. Obama veroordeelt het terrorisme. Israel heeft het recht zich te verdedigen. Ook de verplichting t.a.v. het volk.
Bibi: wij blijven hopen op vrede. Vrede tussen 2 landen voor 2 volken, een ontwapende Palestijnse staat en erkenning van een Joods Israel.
Bibi dankt Obama voor de militaire steun, die al jaren wordt gegeven en voegt toe: wij aanvaarden geen aanslagen vanuit Syrië. Ook vanuit Iran via Hezbollah geen front op de Golan Hoogvlakte, en geen wapenleveranties van Syrië aan Libanon.
– Noot: Niet vergeten dat de relatie Amerika-Israel nooit goed is geweest en dat de Palestijnse Arabieren nooit vrede wilden. Bibi’s verhaal over 2 staten is pure diplomatie.
Bibi wil van Obama overigens erkenning van de annexatie van de Golan Hoogvlakte.
De toespraak van Bibi waar hij wel spreekt over twee staten, geeft vrij veel kritiek. Maar we moeten zijn condities niet vergeten. De ontmoeting heeft overigens een uur langer geduurd dan gepland.

2. Australië
Dit democratisch werelddeel is rijk. Een politiek en economisch samengestelde delegatie bezoekt Israel. Het gaat om het oprichten van nieuwe bedrijven. Het is al sterk op gebied van goud, diamant, staal, koper, brandstof. Maar de groei stagneert. Men wil sterker worden op het gebied van landbouw en agritech. Israel wordt bezocht om een hechte samenwerking.op te bouwen.
Enkele Israelische officials bezoeken Australië. Zij zullen daar een kantoor openen. Daardoor ook meer mogelijkheden om contacten te leggen met Azië.

3. Parijs
De op vrijdag uitgevoerde aanslagen op Parijs worden opgeeist door de IS. Tot nu toe 129 doden en 180 gewonden. Eerste reactie van Putin: wel samen oorlog voeren.
President Hollande zegt door te gaan met luchtaanvallen op ISIS in Syrië. Hij hoopt dat Amerika en Rusland zullen samenwerken en de ISIS vernietigen. ISIS geeft als reactie door aanslagen te blijven uitvoeren tegen landen, die haar in Syrië aanvallen. ISIS groeit en werkt in het Midden-Oosten, Amerika, Europa. Het is vandaag de grootste terreurgroep. Haar doel: een kalifaat.
Bibi roept de wereld op om samen te werken, opdat de wereldwijde terreurplaag kan worden vernietigd. Iedere aanslag is op ons allen gericht. Het is tijd dat de wereld terreur tegen ons net zo behandelt als die tegen Frankrijk.

4. Syrië
Het politieke beleid van Bashar al Assad wordt sinds 4.5 jaar aangevallen. Op dit moment is niet meer dan 25% van het land in zijn handen. Zijn leger heeft nu niet meer dan 30.000 leden. 4.5 jaar geleden 300.000
Syrië wordt gesteund door:
* Shi’itisch Iran om op te treden tegen de Soeni’s.
* Steun van de Shi’iten en Hezbollah uit Libanon.
* Irak steunt samen met Iran en Rusland. Rusland stuurt ook troepen en organiseert luchtaanvallen via haar marine en wil meer invloed in dat gebied.
Tegen Syrië zijn:
* de ISIS met een groot aantal vechters, de jihadisten, die wel problemen hebben met de ISIS.
* het vrije Syrische leger (FSA).
* Amerika, de EU en enkele Arabische landen.
* Turkije, en dat vanwege het optreden van Rusland.

Rusland heeft getracht een plan samen te stellen om daarmee de Assad-regering te continueren. Maar dit is afgewezen door Turkije, Westerse landen, Golfstaten, oppositie-groepen in eigen land.
De terreurorganisatie ISIS heeft aangegeven dat het nu ook acties in Rusland zal uitvoeren. Reden is onder meer de steun van Rusland aan Syrië en de levering van wapens aan dat land.

5. Iran
Iran heeft tot nu toe niet meer dan 2 centrifuges die geschikt zijn om een atoombom te produceren, ontbonden. Een groep parlementariers protesteert wel dat ayatolah Ali Khameinei tegen de deal is en dus tegen iedere productiestopzetting. Daar zou naar moeten worden geluisterd. Een speciaal comite is gevormd om te controleren of P5+1 zich aan de afspraken houdt. Dit is doorgedrukt door Khameinei bij president Rouhana.

6. Polen en de Kristallnacht
Duizenden Polen hebben deelgenomen aan een anti-racisme protest. Een Amnesty International official sprak bij de opening en zei: 77 jaar geleden zijn 100.000den Joden gedeporteerd naar Treblinka en gedood vanwege hun religie en afkomst.
Tijdens de Kristallnachtherdenking in Amsterdam heeft het Arabische Knessetlid Hanna Zoabi de Holocaust vergeleken met het optreden van Israel tegen de Palestijnen.
Die nacht (9-11-1938) werden 400 Joden vermoord en ongeveer 30.000 verdreven of gevlucht. Toen is het vermoorden, vergassen enz. van Joden begonnen.

7. Israel
* De EU heeft richtlijnen goedgekeurd voor de labeling van goederen uit de Israelische nederzettingen.
De Israelische minister van Justitie Ayelet Shaked ziet dit als een anti-Israelische maatregel, als een duidelijke haatmaatregel. Zij overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de EU.
* De ministers van financiën en toerisme hebben een plan opgesteld, opdat de kosten de komende 5 jaar wat toerisme betreft 20% dalen. Doel: 15.000 hotelkamers bouwen binnen 5 jaar en 27.000 binnen 10 jaar.
* 10 jaar geleden zijn de inwoners van Gush Katif uit dat gebied verdreven door eigen mensen o.l.v. Arik Sharon. Nog steeds zijn er te veel families zonder huis en boeren zonder landbouwgrond.
* Het is afgelopen dagen pas bekend geworden dat piloten uit Israel en Jordanië samen hebben geoefend. Zoals bekend hebben beide landen in 1994 vrede gesloten.

Het labelen van Israelische producten door de EU zal duizenden Palestijnen in de nederzettingen schaden. Dit ook wat betreft het vredesproces. Israel is woedend en zoekt tegenmaatregelen. De EU labelt, terwijl het wordt aangepakt door terreur. Bibi verwijst naar 1940/45. Volgens Faaborg Anderse, de EU-ambassadeur, is het een technische maatregel. Kopers hebben volgens hem recht om te weten waar een artikel vandaan komt. Volgens hem zijn de gebieden die Israel in 1967 onder controle nam, geen Israelisch gebied. Hij verwijst naar Judea, Samaria, de Golan, Oost-Jeruzalem.
Een grote supermarktketen verwijdert alle EU-producten. Het is aldus de eigenaar onze taak als Zionisten. Op alle blauw-wit artikelen wordt nu 20% korting gegeven.

8. Vluchtelingen
Er zijn meer dan 5 miljoen nakomelingen van Palestijnse vluchtelingen. Die waren afkomstig uit Israel en zijn 68 jaar geleden door de Arabieren opgeroepen om het land te verlaten. Nu is de eis: terugkeer naar eigen land. We praten dan wel over ouders, kinderen, kleinkinderen, die nog nooit een voetstap hebben gezet op dat gebied, oftewel Israel. Dit is overigens steeds een onderwerp bij onderhandelingen geweest.
Bill Clinton was uitgenodigd om de 20e herdenkingsdag van de moord op Yitzhak Rabin bij te wonen. Hij was deelnemer aan de Camp David onderhandelingen waar premier Barak voor vrede een deel van Jeruzalem, de Gazastrook en de Westbank wilde afstaan. Arafat zei: nee.
Clinton zei op 10/4 weer dat Israel vrede moet sluiten. Hij weet blijkbaar niet dat voor vrede sluiten 2 partijen nodig zijn. En deze zogenaamde vluchtelingen erkennen de Joodse staat niet.

9. De messen-intifada volgens rabbijn Henkin
De diverse terreuracties leiden weer tot het separeren van de Arabieren. Dus moeten er weer muren gebouwd worden. Maar daardoor ontstaat geen algemene rust. We gaven Gaza op. Daardoor ook geen vrede. Wel meer terrorisme. We hadden op de Westbank gebied A en B tijdens Operatie Defensive Shield.Toen ook al moeilijke jaren, evenals in 1929-1936-1939. We zullen steeds het zwaard moeten gebruiken. Volgens de rabbijn zijn we niet op de wereld gekomen met vouchers voor het logeren in een hotel. We zijn er om een eenheid te vormen, om een koninkrijk te zijn van priesters en een heilig volk, om door het bestaan van ons land de wereld liefde en vriendelijkheid aan te bieden. We hebben geen voordeel gepakt op het mirakel van de 6-daagse oorlog om in alle delen van ons land te gaan wonen. Maar we blijven sterk en helpen de wereld op het gebied van wetenschap, technologie, medicijnen, landbouw, high tech. We gaan door zoals de Almachtige dat wil. Door de golf van mes-aanslagen en antisemitisme moeten we nu ons hele land heroveren, aldus de rabbijn.

10. Syrië
Frankrijk bombardeerde Raqqa, het centrum van de IS. Maar dit was beperkt; de EU blijkt machteloos te zijn. Het wil ook eigenlijk Assad weg hebben. Erdogan, de Turkse baas, wil dat grondtroepen Syrië aanpakken. Dus dat zou een nog grotere chaos worden en een gevaar voor een botsing Rusland-Amerika. Daarom wil Amerika dat dit door diverse Arabische landen moet worden gedaan. Egypte, Jordanië, Irak, Saoedi Arabië, de Golfstaten.
Het westen is machteloos en onwetend. Frankrijk was wat betreft 13/11 gewaarschuwd. Ook Amerika, Engeland, Rusland, Iran, krijgen een beurt volgens deze zelfde bron.

11. Abu Mazen
De niet-herkozen president Abu Mazen heeft het gebeuren in Parijs veroordeeld. Maar niet de aanslag op diezelfde vrijdagmiddag zuidelijk van Hebron waarbij een vader en zoon door een Palestijnse terrorist werden vermoord. Abu Mazen zegt geschokt te zijn dat in de mooie stad Parijs burgers zijn gedood. “Wij zijn solidair met Frankrijk en hebben sympathie voor dit land en voor de getroffen families. De Hamas veroordeelt het ook en zegt dat Franse burgers nu hebben ervaren wat Israel met de Palestijnen doet.
Nasrallah, de Hezbollah leider, idem, idem. Hij zegt dat zij eveneens lijden onder de ISIS-aanslagen.

Stichting Lechaim
Hoewel wij allen ons betrokken voelen bij het vreselijk gebeuren in Parijs en dit zelfs het dagelijkse nieuws overheerst, vraag ik toch ook aandacht voor ons noodzakelijke werk. De spanning in Israel en de toch ook nog dagelijkse aanslagen hebben een duidelijke invloed. Het aantal kinderen en ook ouderen, die psychisch het slachtoffer worden, vermeerdert. Daarom blijf ik een beroep op u doen ons werk te steunen, opdat wij deze groep kunnen begeleiden om voor zo ver mogelijk, weer als “normaal” kind of volwassen mens in de maatschappij te worden opgenomen.

Mede namens het stichtingsbestuur wens ik u allen een Shabbat shalom, een goede Zondag en een prettig weekend toe.
Harry

Tussen 10 maart en 18 maart houd ik weer spreekbeurten in Nederland. Geef een bericht door als u belangstelling hebt om een middag of avond te organiseren.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer