Harry’s focus op Israel 580

Israel, 4 december 2015

Beste lezer,

Wanneer ik vandaag een verzoek uit Sderot ontvang om financieel mee te werken aan het verkrijgen van apparatuur om het therapeutisch clubhuis te beschermen – en dan lees hoe bang de familie in Californie was om de politie door te geven dat zij hun buren niet vertrouwden, dan vraag ik me af in welke wereld we leven.
We gaan niet meer gewoon gezellig een kop koffie in een café drinken, maar kijken tegelijkertijd om ons heen of de andere gasten er wel betrouwbaar uitzien.
Het huidige terrorisme blijkt niet uitsluitend te bestaan uit religieus moslimfanatisme, dat dan ook nog aangewakkerd wordt door de sjeiks, maar ook uit moslimjongeren, die vanwege gebrek aan werk, en door armoe, en levend in een onbegrijpelijke leefsfeer, hun mes pakken en domweg een andere burger vermoorden.

Hoewel vandaag niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in de andere werelddelen, veiligheidsbegeleiding nodig is, moeten we constateren dat er duidelijk sprake is van een religieuze 3e wereldoorlog. We maken ons op dit moment meer zorgen over de veiligheid dan over de vraag hoe onze maatschappij weer te normaliseren.

Het is duidelijk dat wij in Israel een ons bekende vijand hebben, die ons niet alleen maar sinds de heroprichting van de Joodse staat het recht niet gunt om in eigen land te wonen. Daardoor heeft ons leger, de politie, de inlichtingendienst, helaas meer ervaring dan andere landen om zo goed als mogelijk de terreur op te vangen.

1. De VN
De Algemene Vergadering heeft een resolutie aangenomen waarbij het Israel vraagt de gebieden welke in juni 1967 zijn bezet, terug te geven.
Tegen waren: Canada, Amerika, Israel. Pro: Turkije en Saoedie Arabie. Duitsland en Frankrijk onthielden zich van stemming. Velen hebben problemen met Bashir al Assad, de Syrische president. Zijn leger is wel verantwoordelijk voor het doden van ongeveer 250.000 burgers. De VN accepteerde nóg 5 resoluties, o.a. Palestijns recht op zelfbestuur. Maar niet 1 resolutie tegen het terrorisme en het doden van Israeli’s.
Jammer dat de politieke leiders zich amper bezighouden met het in mijn inleiding omschreven probleem, maar ook niet of amper op de hoogte zijn van onze geschiedenis.
Ik heb deze week voor het eerst gelezen dat Abu Mazen het plan maakte en tevens financierde om in 1972 tijdens de in München gehouden Olympische Spelen het Israelische team te doden. Deze man wordt als (niet gekozen) president met alle eer bij de VN ontvangen evenals in o.a. Nederland.
Toch wel toevoegen dat Israel sinds 1948 getracht heeft vrede te sluiten met de buren, oftewel de zogenaamde Palestijnen, maar dat bij de onderhandelingen het laatste woord van de Fatah enz. steeds NEE was.

2. Rusland
Als de EU de boycot van Rusland doorzet, zal Rusland geen Turkse artikelen meer importeren. Dan wel meer uit Israel. Rusland had deze beslissing al genomen toen haar vliegtuig was neergeschoten. Het gaat om fruit en groente. In Israel wordt hard gewerkt om voldoende fruit aan Rusland te leveren Het gaat om ongeveer $ 1 miljard export.
Tijdens het overhandigen van de geloofsbrieven van 15 landen zegt president Putin de relatie met Israel te versterken. Samenwerken om vrede te realiseren.
De Franse president Hollande ontmoet Putin in Moskou. Hollande wil met Putin werken om de ISIS aan te pakken. Hij wil ook met Al Assad hiervoor samenwerken. Eveneens met Engeland.

3.Turkije
Turkije werkt samen met de ISIS. President Erdogan financiert die terreurgroep en hij droomt over het bevestigen van het Ottomaanse rijk. De financiering gebeurt door gestolen olie uit Irak en Syrië.
Het toerisme uit Rusland en Israel is zwaar verminderd. Reden: de Mavi Marmara en het neerschieten van het Russische vliegtuig en natuurlijk de dictatuur van Erdogan.
Erdogans Turkije is lid van de EU en de NAVO. Turkije levert aan ISIS ook militaire goederen en traint de jongeren.

4. Syrië
De president van de “Nationale Coalitie van Syrische revolutionaire en oppositiegroepen” roept de Al Nusra op de band met Al Quada te versterken. Eveneens met alle Syrische fracties. Samen de revolutie uitwerken en dan met Amerika en Rusland een akkoord sluiten om vrede in de regio te realiseren.

5. Taiwan-China
Als reactie op het labelen wordt in Taiwan een uitgebreid voedsel festival georganiseerd. 25 bedrijven met ruim 200 producten, zoals wijn, enz., in een bekende supermarkt. Doel is ondermeer het kennismaken met Israelische producten.
Onze minister van Toerisme ziet als belangrijkste taak het bevorderen van toerisme uit China. De begroting is verhoogd en Hainan Airlines zal vanaf begin april op Israel gaan vliegen. Speciale Chinese koks gaan Israelische chefs instrueren over de Chinese wensen. Toerisme zal de economie zeker goed doen, evenals het creëren van goede relaties.

6. De United Nations Framework Convention on Climate Change
De 21e conferentie wordt tussen 30/11 en 11/12 gehouden in Parijs. Behandeld wordt de problematiek van de opwarming van de aarde. Daardoor effect op het leven, water, gezondheid, landbouw, energie, natuurrampen. Israel neemt deel met een delegatie van 70 personen, inclusief onze premier, die op de opening spreekt. Israel heeft een aantal voorstellen. 8 bedrijven tonen op 6/12 hun innovaties.
150 wereldleiders nemen deel. Bibi en Abu Mazen gaven elkaar de hand. Bibi had tevens korte gesprekken met Obama, Angela Merkel, Hollande, Cameron, Matteo Renzi en prins Charles.

Tijdens deze klimaatconferentie zegt Bibi o.a.:
“We moeten ons concentreren op de veiligheid. Niet alleen op de naties in de wereld maar op de hele wereld zelf. Wij hebben de leiding in het gevecht tegen het terrorisme. Wij hebben ook een belangrijke rol in de wijziging van het klimaat. Wij moeten met u allen samenwerken en niet vergeten dat technologie essentieel bij het onderzoek is. Dat maakt het onmogelijke mogelijk.
Wij zijn wereldleiders in het efficiënte gebruik van water. Eveneens in de recycling van water. 80%, dat is top in de wereld. Zie de ontwikkeling van de woestijn. Dit initiatief is door ons genomen om minder afhankelijk te zijn van olie. Israel was gedwongen haar bronnen bijzonder positief te gebruiken wegens gebrek aan water. Dus van minder meer maken. Wij willen met u werken. Ik nodig u uit om samen de klimaatverandering aan te pakken, opdat de wereld veiliger en gezonder wordt. Dit voor onze kinderen en kleinkinderen.”

7. De VN op 29-11-1947
Het is 68 jaar geleden dat de VN de Joodse staat erkende. De voorloper van het uitroepen van de staat Israel. Bibi zegt tijdens een kabinetszitting dat de situatie toentertijd net zo was als nu. Steeds terreur. Maar dat hebben we steeds overwonnen. Onze tegenstander: de extreme islam, die nu ook de wereld onveilig maakt. Parijs, Londen, Madrid, Mali. Een duidelijke oppositie tegen het bestaansrecht van onafhankelijke, democratische landen. Wij hebben het recht onafhankelijk en democratisch te zijn. Een staat die haar burgers respecteert.
Op 30/11 herdenkt de VN voor de 2e keer de 850.000 Joden die na de oprichting van de staat Israel in 1948 uit de Arabische landen zijn verdreven. Het grootste aantal is in Israel opgenomen als burgers. De Arabieren, wonend in Israel, zijn door de Arabische landen toen opgeroepen het land te verlaten. Dat zijn vandaag nog de miljoenen ‘vluchtelingen’ !!!

8. Possible Militairy Dimensions
De deal van de JCPOA, aldus de Iraanse onderhandelaar, is van kracht als de PMD is uitgewerkt. Iran houdt zich aan de afspraken. Tot nu toe zijn de actieve centrifuges al verwijderd. 500 blijven op hun plek. Geconstateerd wordt overigens ook dat de JCPOA-deal met Iran niet is getekend. De “Joint Comprehensive Plan of Action” is niets anders dan de ‘afspraak’ tussen Iran en de P5+1 landen. Dus, aldus de betreffende politici: weg met de sancties en gewoon handel drijven.

9. Migranten
Milos Zeman, de Tsjechische president, ziet de migranten-invasie als het grootste gevaar sinds de Nazi’s. Het leger moet worden ingezet. Ook in Duitsland is er een grote oppositie tegen het beleid van Merkel. De grenzen moeten dicht en Merkel vervangen. Onderzoek van de VN geeft aan dat de migratie zal verdubbelen. Dat wordt dan een moslimbeleid met alle consequenties wat betreft de cultuur. Jonge moslims zijn fel. Alleen het EU-leger kan met succes optreden. De bevolking is kwaad. Migranten ontvangen meer geld dan de doorsneeburger.

10. Putin en Bibi
De heren ontmoeten elkaar op 30/11 in Parijs.
Bibi zegt ondermeer: de gebeurtenissen van de afgelopen dagen geven aan dat het zinvol is om contact met elkaar te hebben. Het lukt ons beiden om botsingen te voorkomen. Verder vechten wij tegen de militante islam, het terrorisme. Onze legers hebben een goede samenwerking.
Putin: inderdaad veel dramatische ontwikkelingen. Maar allereerst felicitatie met Chanuka. Dit symboliseert “overwinning”, oftewel licht voor duisternis. Wij zijn tevreden over onze samenwerking. Heel goed zoals u de contacten hebt ontwikkeld.

11. Vietnam
Op 2/12 werd een delegatie o.l.v. plv. minister van BuZa Hoang Trung Hai ontvangen. Een memorandum van overeenstemming op diplomatieke en politieke dialoog werd ondertekend door de Israelische ambassadeur en minister Hai.
Bibi verwelkomt de delegatie en zegt: onze handel is al heel goed. Er zijn veel mogelijkheden en samen zullen we een en ander ontwikkelen. We zullen met u o.a. het onderzoek op gebied van water, biotechnologie en landbouw doornemen. Bibi werd uitgenodigd Vietnam te bezoeken.

12. ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem)
Op 2/12 heeft het ICEJ een symposium in Brussel gehouden. Het vindt de EU-labeling-regels niet eerlijk en niet productief. Slecht voor de hard werkende Palestijnen. Daardoor nu alleen een grotere verdeeldheid tussen Israel en de Palestijnen.
Samenwerken, fabrieken bouwen, zakelijke relaties waar beide groepen, Palestijnen en Israeli’s wonen, is zinvol.

13. Frankrijk
Frankrijk heeft een noodsituatie uitgeroepen. Maatregelen worden genomen om de veiligheid te herstellen. Israel wordt als voorbeeld genomen. Nu een leger van 800.000 man. Niet genoeg om miljoenen mensen te beschermen. Toevoegen dat duizenden moslimjongeren zich bij de ISIS hebben gevoegd. Dus een burgeroorlog is mogelijk. 3 moskeeën zijn gesloten vanwege de radicale verhalen

14.Israel kort
++ Bibi heeft een ontmoeting met de Belgische minister van BuZa afgezegd. Oorzaak: de labeling volgens de EU. Deze minister zou tussen 5/11 en 8/11 Israel en de PA bezoeken. Ondanks dit “uitstel” zijn de relaties tussen de EU en Israel wel goed, aldus de EU-woordvoerder.
++ De Israelische inlichtingendienst heeft de betreffende instantie in Hannover, wat betreft de voetbalwedstrijd Duitsland-Nederland op 15/11, voor een aanslag tijdig gewaarschuwd.
++ Israel breidt op diverse gebieden haar relatie met Panama uit. Nu ook een vrijhandelsverdrag. De handel tot nu toe was $ 25 miljoen.
++ Europa is zo langzamerhand een gebied waar het kopen van wapens simpel is. Legaal en illegaal. De zwarte markt floreert ondanks het gegeven dat er strenge wapenwetten zijn. België is het centrum.
++ Mede door de Zweedse houding zijn er veel aanslagen. Moslims hebben de vrijheid om vnl. christenen aan te pakken.
++ Israel heeft een Hezbollah-konvooi met trucks vol met wapens gebombardeerd, langs de grens met Libanon/Syrië.
++ Hoewel er geen diplomatieke relatie is met Abu Dhabi wordt er een kantoor geopend bij de IRENA, “the International Renewable Energy Agency”.
++ 250 Amerikanen hebben zich bij ISIS gevoegd in 2015. 900 onderzoeken vinden plaats tegen sympathisanten van de ISIS. Het gaat vnl. om jongeren.
++ In Berlijn is een nieuwe, koshere supermarkt geopend. Die verkoopt goederen uit Jeruzalem, Samaria, Judea, de Golan en van over de hele wereld. Klanten zijn voor ongeveer 50% niet-Joods. Kosher voedsel is namelijk gezond. De prijzen zijn concurrerend.

15. Stichting Lechaim
In mijn inleiding heb ik al even een omschrijving gegeven van de problematiek in Sderot. Het verzoek om in het bijzonder in deze omgeving mee te werken aan de bescherming van kinderen, die zich in hun vrije tijd toch zorgeloos moeten kunnen ontspannen, is duidelijk. We moeten niet vergeten dat juist in Sderot het grootste aantal terreurslachtoffertjes te vinden is.
Wij willen met uw hulp voorkomen dat er nog meer slachtoffers worden toegevoegd en zorgen dat we onze opdracht kunnen voldoen.
Uw bijdrage, groot of klein, is belangrijk.
Daarom namens het stichtingsbestuur bij voorbaat dank.
Groet en shalom
Harry

Tussen 10 en 18 maart ben ik weer in Nederland voor spreekbeurten.
Neem contact met me op als u een middag of avond wilt organiseren.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer