Harry’s focus op Israel 582

Israel, 19 december 2015

Beste lezer,

Denkelijk vanwege terreuraanslagen in diverse andere landen is Israel op dit gebied niet meer het belangrijkste onderwerp in de media. Dat betekent niet dat er geen maatregelen moeten worden genomen om de bevolking zo goed als mogelijk is, te beschermen. We zouden kunnen constateren dat de ISIS en andere terreurgroepen in de wereld de islam trachten te vergroten en in Israel ook vechten tegen de zogenaamde bezetters.

Het is onbegrijpelijk dat zogenaamde vluchtelingen door de diverse landen worden opgenomen en worden geholpen. We praten wel over enkele miljoenen waarvan een aantal vermomde terroristen zijn. Zij hebben een politieke opleiding en islamonderwijs gehad. In het bijzonder jongeren zijn fanatiek wat betreft het uitvoeren van datgene wat onderwezen is.
Het is mij een raadsel dat landen als Duitsland eigenlijk ongelimiteerd de zogenaamde vluchtelingen opnemen, en dat ook in Nederland alles wordt gedaan om deze vluchtelingen op te vangen, hen te begeleiden en te trachten hen een baantje te geven. Dat daardoor botsingen ontstaan, ontevredenheid bij werkzoekenden, financiële verplichtingen, blijkt geen invloed op het regeringsbeleid te hebben.

Dat er internationaal niet gewerkt wordt aan een verbeterde situatie in de landen waar de “vluchtelingen” vandaan komen, is mij een totaal raadsel. Zien wij dan niet dat de cultuur, de religie, het dagelijkse leven, negatief beïnvloed wordt?

1. Saoedi Arabië
Op 13/12 zijn in dit land gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Vrouwen mochten niet het woord voeren en voor hen waren er aparte kieshokken. Het was de 1e keer dat vrouwen mochten deelnemen. 130.000 kiesgerechtigden, waarvan 980 verkiesbaar.
20 vrouwen zijn gekozen. In totaal 2086 mannen. 47% heeft een stem uitgebracht.
Op15/12 heeft Saoedi een militaire anti-terreurcoalitie gevormd van 24 moslimlanden. Niet toegevoegd: Iran, Syrië, Irak. Wel Egypte en Turkije.
Doel: vechten tegen terrorisme in de islamwereld. Hoofdkwartier: Riyad. Leiding: kroonprins Bin Salman.
Na een periode van 25 jaar heeft Saoedi haar ambassade in Bangkok-Turkije weer geopend. 25 leden zijn door Turkse officials op het vliegveld verwelkomd.

2. Canada
De nieuwe premier van Canada blijkt een jongere moslim te zijn. Ook zijn plaatsvervanger en BuZa-minister is moslimgezind. Hij noemt de evangelische christenen het meest gevaarlijke volk in Canada.

3. Rusland
De relatie Rusland-Israel is bijzonder goed. Oorzaak is mede het grote aantal Russen dat in Israel woont. Ongeveer 1 miljoen. De relatie Rusland-Turkije is slecht.

4. De FIBA
De FIBA oftewel de de Internationale Basketbal Federatie heeft voor de Europese kampioenschappen in 2017 Israel als gastland aangewezen. De 1e week van december was Israel ook het gastland voor de Europese kortebaanzwemkampioenschappen. Dit is toch wel een teken dat Israel niet het meest onveilige land in de wereld is.

5. De NWSA
De National Women’s Studies Association koos als vijand nr.1: de staat Israel.
Noot: Israel is wel de enige staat in het Midden-Oosten waar vrouwen belangrijke functies bekleden, zich normaal mogen kleden, minister kunnen worden, enz. enz. DE NWSA steunt de boycot.

6. China
De Chinese ambassade in Tel Aviv heeft een beduidend groter pand gekocht. Ondermeer een plaats waar 350 auto’s kunnen worden geparkeerd. Speciale zaaltjes voor conferenties, diverse zaken, een sportzaal, 3 douchecellen. Duidelijk is het gegeven dat China de relatie met Israel ziet groeien en van groot belang vindt.

7. Iran-Syrië
Iran trekt zich terug uit Syrië. Oorzaak: de grote verliezen sinds haar samenwerking met Rusland. Wel blijft het steun geven aan Bashar Al Assad, de Syrische president.
De IAEA, de “International Atomic Energy Agency” stopt met onderzoek in Iran naar de ontwikkeling van een atoombom. Iran weigert inzage in papieren over het verleden te geven.

8. Moslim museum in Jeruzalem
De Arabisch Israelische directeur van het “Moslim kunstmuseum” heeft alle wapens verwijderd. Zelfs een wapen uit de 17e eeuw. Nu schilderijen uit de 19e eeuw. Dus weg met de oorlog indruk gevende voorwerpen. De directeur zegt: ik geloof niet in wapens. Over kunst praten, niet over oorlog.
Shiban, een christen Arabier, bouwde een ontwikkelingsmuseum. Daardoor tolerantie, gelijkheid, democratie, bijzonder goed voor studenten, aldus de bouwer.

9. De paus
De paus bezocht op 16/12 de VN en spreekt o.a. over de Joods-Katholieke relatie. Een enkel punt uit zijn interview met de filosoof Francois Levy over deze relatie: “De ontmoeting bij de VN is een viering van 50 jaar met de kerk vechten tegen antisemitisme. Deze viering is belangrijk. Joden zijn niet onze vijand. Nu is antisemitisme eigenlijk antizionisme en haat t.a.v. Israel. Niets van doen met katholicisme. Wij moet samen vechten tegen barbarisme.

10. Chanuka, de laatste dag
Op 18/12 is in Berlijn Chanuka (Inwijdingsfeest) gevierd door een groep kinderen van Syrische vluchtelingen en Joodse kinderen uit Berlijn. De 8 kaarsen werden op de grote Chabad menorah op de Brandenburger Gate ontstoken.
“Vrede en tolerantie is sterker dan elke andere discussie” aldus het hoofd van de Chabad in Berlijn. Dit gebeurde wel, ondanks de agressie en problemen door duidelijke Joodse kenmerken. Veel ambassadeurs en diplomaten uit diverse landen waren aanwezig.
Ook in Istanboel eveneens 8 kaarsen. Dit was de 1e keer in Turkije. Ook hier officials uit diverse andere landen. In Turkije wonen 17.000 Joden.

11. Erdogan
De Turkse president heeft denkelijk vanwege de problemen met Rusland een verzoenende verklaring afgelegd t.a.v. Israel. Volgens hem: een verbeterde relatie heeft een positieve invloed op de regio. Er ontstaat hierdoor wel een probleem met Griekenland en Rusland

12. Palestijnen
67% van de Palestijnen steunt de mes-aanslagen. 33% is tegen.
Terreur werkt om goede resultaten te boeken, beter dan onderhandelingen volgens de reacties.
70% wil dat Abu Mazen zich terugtrekt. Volgens de algemene mening bij de Hamas en de Fatah moet de opvolger een Hamas-lid zijn. Zeker geen 2-statenoplossing.
88% meent dat de ISIS een radicale groep is, die niet de islam vertegenwoordigt.
Abu Mazen onderstreept de terreur tegen Israel. Dat is om de onrust bij de Israelische bevolking te bevorderen. In het bijzonder bij de jeugd. Er is geen politieke oplossing. Nederzettingen worden continu door Israel uitgebreid evenals de controleposten, en terreur van Israel kan nooit worden geaccepteerd, aldus Abu Mazen.

13. Duitsland
Premier Angela Merkel laat per dag 1000 migranten toe. Volgens haar wordt Duitsland daardoor sterker. De grenzen moeten open blijven. Volgens economische deskundigen geeft dat echter alleen maar armoe. De migranten zijn analfabeten. Zij geeft miljoenen Turken vrijheid zich in Duitsland te vestigen. Niet moet worden vergeten dat Turkije een moslimland is. De EU wil Turkije wel toevoegen. Turkije zegt: ja. Maar dat is vanwege financiële redenen. Het wil echter geen Joden, christenen of atheïsten opnemen. Brussel zegt ja, maar de bevolking: nee.
In Oostenrijk zijn diverse demonstraties. Ook hier meningsverschillen: de regering zegt : ja, en de bevolking: nee.

14. ISIS en Hezbollah
De ISIS heeft in Syrië zwaardere wapens ontwikkeld. Ondermeer een raket die een vliegtuig op langere afstand kan neerschieten. ISIS wil aanslagen uitvoeren in Frankrijk, Amerika, Rusland. Het heeft in de stad Raqqa in Syrië een radarsysteem. Het heeft ook een scheepslading dodelijk gas uit Turkije ontvangen. De Turkse levering van dit Sarin-gas kan invloed hebben op het lidmaatschap van Turkije. Reden waarom de Turkse regering zwijgt over dit onderwerp. Een parlementslid was op de hoogte en wordt vervolgd.
Israelische officials geven door dat Hezbollah 33% vechters verloren heeft. Dit is inclusief zwaar gewonden. Ongeveer 1500 doden en 5000 gewonden. Deze terreurgroep bestaat uit ongeveer 18.000 actieve militanten. Hezbollah steunt president Bashar Assad.

15. Conferentie in Jakarta (Indonesië)
Ban Ki Moon, de secretaris generaal van de VN, heeft zijn overtuiging over de rechten van de Palestijnen en de situatie in Jeruzalem via een boodschap naar de conferentie gestuurd. Een beknopt overzicht:
* Aanslagen door de Palestijnen komt door de 50 jaar durende bezetting door Israel. Het is het resultaat van vrees, onderdrukking, frustratie, wantrouwen en het bloedige conflict. De Palestijnse jeugd is vermoeid van afgesproken beloftes en ziet geen licht aan het einde van de tunnel.
*Jeruzalem is een van de oudste steden in de wereld, houdt heilige plaatsen heilig voor miljoenen mensen wereldwijd.
* Wij hebben leiders nodig die botsingen voorkomen, en Israelische troepen die op verantwoorde wijze kracht gebruiken bij incidenten.
De Israelische ambassadeur Danny Danon zegt dat dit comité zich niet bezighoudt met de realiteit. Over Ban ki Moon reageert hij door te stellen dat er geen goedkeuring voor terreur is.

16. Israel kort
++ Zondagavond 12/12 en donderdagavond 17/12 was in het zuiden de alarm code rood. Raketten werden door de Hamas afgeschoten. Het IAF reageerde onmiddellijk.
++ De Tsjechische president zegt ertegen te zijn dat moslims naar Europa emigreren. Hij is niet tegen de islam en respecteert hun geloof. Maar als zij naar Europa emigreren botsen de culturen.

17. Stichting Lechaim
In mijn vorige brief heb ik al verwezen naar de steun, die o.a. door Odelia uit Sderot wordt gevraagd om mee te werken aan een goede en sluitende beveiliging.
De scholen, de speelplaatsen, en de winkels en de toegangswegen moeten beveiligd zijn, opdat in het bijzonder de kinderen zich veilig voelen.
Natuurlijk wordt er in de hele omgeving gewerkt aan beveiliging. Maar juist in dit gebied is meer nodig. Meer opdat de kinderen die dan wel slachtoffer blijven, maar wel zonder extra spanning de weg op gaan.
De invloed zoals in deze brief vermeld, van het alarmsignaal is groter dan in Netanya, omdat men eigenlijk 24 uur per dag in spanning leeft.
Daarom vraag ik u, laat ons meewerken opdat de bescherming dermate goed kan worden opgebouwd, dat in ieder geval de psychische problemen opgevangen worden.
Uw hulp, groot of klein, wordt bijzonder gewaardeerd.
Een goede week gewenst.
Shalom
Harry

Ik verwijs naar mijn spreekbeurten tussen 10 en 18 maart. Hebt u belangstelling een middag of avond te organiseren, geef dan aub een bericht.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer