Harry’s focus op Israel 583

Israel, 12 december 2015

Beste lezer,

Om vandaag een nieuwsbrief samen te stellen is minder makkelijk dan gedurende de afgelopen 51 weken.
Het is zo makkelijk om diegenen die Kerstfeest vieren, gelukkige dagen te wensen en u allen een goed uiteinde en een voorspoedig en gezond 2016. Maar als wij vandaag de wereld bekijken en als ik me realiseer dat eergisteren een kwartiertje van waar ik woon terreuraanslagen zijn geweest en 3 doden zijn te betreuren, dan vraag ik me af hoe de maatschappij er over 12 maanden uitziet.

Ik hoop van harte dat ik me vergis, maar in Europa ziet men onvoldoende wat de ISIS in haar hoofd heeft, en dat vluchtelingen en terroristen niet alleen Europa, maar eigenlijk de hele wereld willen islamiseren.

We zien ook onvoldoende de gevolgen van het opvangen van miljoenen asielzoekers. Eveneens blijkt het normaal en noodzakelijk te zijn dat miljarden worden geïnvesteerd in militaire wapens.
Dat met Iran onderhandeld wordt, opdat wordt voorkomen dat het een atoombom produceert, blijkt ook bij het dagelijkse leven te behoren. En dat b.v. Amerika en Rusland alles doen om via Syrië meer macht in het Midden-Oosten te krijgen, is ook zinvol om over na te denken.
Ondanks deze minder positieve aantekeningen zou ik toch stellen: laat dit bezinken en geniet van de komende feestdagen.

Evenals andere jaren heb ik de behoefte om u een praktisch verzoek te doen. Als iemand, die de stichting Lechaim in Israel vertegenwoordigt, zijn mij jammer genoeg niet alleen de politieke problemen bekend, maar in het bijzonder de sociale moeilijkheden in het Heilige land.

Het zuiden en dan denk ik onder meer aan Sderot, waar vanwege de ligging veel kinderen, en natuurlijk ook ouderen, in spanning leven en begeleid moeten worden. Eveneens denk ik in die regio aan de voormalige Gush Katif bewoners, die 10 jaar geleden hun woonplaats moesten verlaten, omdat o.a. de toenmalige premier Arik Sharon dacht dan vrede te kunnen sluiten. Het werd echter het terroristennest Gaza.

Ongeveer 50% van deze verdreven families hebben nog steeds huisvestings- en financiële problemen, en mede daardoor ook psychische afwijkingen.

Wij (Lechaim) doen ons best om op dit moment ook mee te werken aan een noodzakelijke extra beveiliging van al die plaatsen, waar in het bijzonder kinderen heel goed moeten worden beschermd.
Daarom doe ik een duidelijk maar belangrijk beroep op u om het einde van dit jaar af te sluiten en ons financieel te helpen, opdat de psychische en fysieke patiënten ook een goed 2016 mogen hebben.

Nogmaals mede namens het Lechaim-bestuur prettige dagen gewenst.
Shalom
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer