Harry’s focus op Israel 584

Israel, 28 december 2015

Beste lezer,

Het is onvoorstelbaar hoeveel e-mails worden samengesteld om niet alleen een indruk weer te geven van 2015, maar in het bijzonder een beeld te geven van het jaar dat vrijdag begint.
Opvallend is dat velen de komende week en eigenlijk het hele jaar met angst aanvaardt. De angst voor de ISIS, dat zich iedere dag uitbreidt, de angst voor het ongeorganiseerde terrorisme, de angst voor de stroom asielzoekers. Als we naar de realiteit kijken dan mogen we ons afvragen of onze politieke leiders, en ook de journalistiek, voldoende realist zijn om de consequenties te zien van de duizenden asielzoekers, werkzoekenden en vluchtelingen. Ik begrijp dat een ieder de plicht heeft voor zo ver het in zijn of haar macht is, om mensen te helpen. Maar men begrijpt niet dat ieder land zijn eigen cultuur heeft, en die wordt verstoord. Men begrijpt niet dat de benodigde financiële steun het leven van staat en volk negatief beïnvloedt. Men ziet op dit moment ook amper in dat in maar al te veel landen de rust verstoord wordt en dat de huidige problematiek, de ontevredenheid, de interne meningsverschillen dezelfde oorzaak hebben. De oorzaak is niet alleen het grote aantal buitenlanders dat moeten worden opgevangen, maar ook de niet georganiseerde terroristen en de ISIS.
Het antisemitisme groeit. Niet alleen het anti-Jood-zijn maar ook het anti-Israel.
Christenen hebben het in het bijzonder in Arabische en moslimlanden eveneens moeilijk

1. Gazastrook
Israel zal de blokkade van de Gazastrook verminderen en de relatie met Turkije mede daardoor versterken. De export uit Gaza naar Turkije blijft wel gehandhaafd. Maar dit onder strikte controle. Turkije wil de relatie met Israel verbeteren.

2. Amerika
* Visums worden niet meer normaal afgegeven aan personen, die Iran hebben bezocht of daar leven. Dit geldt voor 38 landen. Ook voor Irak, Syrië en Sudan. Volgens diverse betrokkenen houdt Iran zich niet aan de regels van de ons allen bekende deal. Iran zegt echter dat alle uranium naar Rusland is gestuurd.
* Het Amerikaanse leger is tegen het Syrië-beleid van Obama. Hij wilde al enkele keren Syrië bombarderen om de opstandelingen te steunen en dus Assad af te zetten. Mede door ingrijpen van president Putin is dit niet gelukt. Geheime informatie over deze situatie was doorgegeven aan Rusland, Duitsland en Israel en natuurlijk ook aan Bashar Assad, die de nodige maatregelen kon nemen.
* Ron Dermer, de Israelische ambassadeur, heeft aan zijn relaties t.g.v. de feestdagen kado’s gestuurd. Allemaal afkomstig uit Judea, Samaria en de Golan. Ook steeds met een begeleidend briefje. De beste methode om de BDS te bestrijden ( Boycot, sancties, bestrijding). Volgens hem is de BDS een nieuw soort antisemitisme. Hij verwijst naar de EU-beslissingen wat betreft het labelen. In dat gebied worden wel vrouwen minderwaardig behandeld, homo’s opgehangen, minderheden gedecimeerd, christenen onthoofd. In Israel worden vrouwen piloot en vechten, homo’s houden parades en christelijke gemeentes groeien.
Wij zijn tolerant en vechten voor vrijheid.

3. Oekraïne
President Poroshenko bezoekt Israel om de 25 jaar oude diplomatieke relatie te herdenken. Er is een goede samenwerking op gebied van o.a. economie, cultuur en toerisme. Het bezoek van de president versterkt de relatie. Hij heeft een ontmoeting met president Rivlin en premier Bibi.
De Oekraïense BuZa-woordvoerder stelt: “De Israelische geschiedenis is beïnvloed door in Oekraïne geboren Israeli’s. Dit op gebied van wetenschap, literatuur, ontwikkeling van zionisme. Meer dan 1.5 miljoen Oekraïners zijn in de jaren 40/45 omgekomen. Nu goede contacten omdat veel Oekraïners in Israel wonen. Een vrije handelsovereenkomst wordt gesloten. Het toerisme is enorm gegroeid vanwege een vrije reisovereenkomst.”

4. Griekenland
Het Griekse parlement erkent Palestina tijdens het bezoek van Abu Mazen. Dit is echter een formaliteit. De relatie met Israel blijft gehandhaafd. Iran waarschuwt Irak wat betreft de goede relatie met Israel.

5. COGAT
De “Coordinator of Government Activities in the Territories” heeft maatregelen genomen opdat Palestijnse christenen zich vrij kunnen bewegen.
500 Palestijnse christenen van de Westbank naar de Gazastrook
800 van Gaza naar de Westbank
400 via Ben Gurion Airport
50 naar Jordanië
400 uit de Westbank naar hun familie in gebied C
50 uit de Westbank naar hun familie in Gaza.

6. Israel
Er is een nieuw systeem ontwikkeld naast de Iron Dome, het David Sling systeem. Daardoor is het nu mogelijk raketten op korte en langere afstand op te vangen. Een en ander is samen met Amerika gedaan.
* Het IDF(leger) krijgt een speciale training om massale en individuele aanslagen te voorkomen. Dit gebeurt ook in de Westbank en in Jeruzalem en heeft politiesteun. Sinds niet al te lange tijd zijn de aanslagen met messen en met militanten, die als burgers gekleed zijn.
* Israel heeft voor de eerste keer een stand bij het a.s. filmfestival in Cannes. Onze betreffende minister zegt dat de groei en de kwaliteit van onze filmindustrie hierdoor wordt aangetoond.
* Deze winter bezoeken ongeveer 16.000 jongeren uit 21 landen Israel. Dit wordt georganiseerd door Taglit Birthright. Afgezien van de economische voordelen leren de deelnemers in 10 dagen Israel kennen. Universiteiten worden bezocht en natuurlijk alle belangrijke projecten voor studenten.
* Israel heeft met Egypte een deal gemaakt om gedurende 7 jaar voor $ 1 miljard gas te leveren.
* Op initiatief van het Joods Agentschap worden in het noorden en het zuiden in armere centra goedkope supermarkten geopend. De 1e is op 21/12 in Sderot geopend. In totaal 40 supermarkten in 4 jaar. Ieder jaar 10. Een sociaal initiatief.

7. Rusland
Putin en Bibi hebben telefonisch afgesproken het terrorisme samen aan te pakken. Contact over Syrië blijft. Ook gebeld vanwege het bezoek van de Oekraïense president, die met Rusland grote problemen heeft. Ditzelfde is het geval met de relatie Turkije-Israel.
Rusland gaat wel 2 atoomenergie-reactoren bouwen in Iran. Dit vanwege haar economische en veiligheidsrelatie. Rusland en Iran werken ook samen om Bashar al Assad aan de macht te houden.

8. Duitsland
De Kerst- en Nieuwjaarstoespraken worden met Arabische ondertiteling uitgezonden. Dit op voorstel van de pas benoemde integratie gevolmachtigde.

9. Abu Mazen
* De niet herkozen president Abu Mazen zegt dat de Palestijnse Autoriteit (de PA) niet meer bestaat. Het wordt nu de Palestijnse Staat.
* De radicale Islam wil alles veroveren en vernietigen. De gematigde islam alleen de Joden en het Joodse volk, oftewel het Jodendom

10. Syrië
De Syrische minister van BuZa geeft door dat hij in januari met de opposanten wil praten over een wapenstilstand. Zijn doel: een eenheidsregering en een nieuwe grondwet. Dit binnen 1.5 jaar. Dan wel afwachten hoe de ISIS en andere terreurgroepen zullen reageren.
Rusland zegt overigens door te gaan met bombarderen.

11. Hamas en het terrorisme
De Hamas heeft over Israel verspreide terreurcentra opgericht. Dat is de afgelopen dagen ontdekt en op tijd opgerold. Ondermeer in Abu Dis en Bethlehem.
De door de Hamas aangegeven leider mobiliseert studenten en verzorgt explosieven en speciale ruimtes.
De groep bestaat uit 25 man. Het ontdekken van deze ring heeft veel acties voorkomen.
Sinds oktober tellen we 120 aanslagen. 20 Israeli’s gedood. 80 Palestijnen gedood door het IDF en door bewapende burgers. Het terrorisme is slecht georganiseerd. Voornamelijk ongetrouwde jongeren met messen, bijlen en auto’s. Moeilijk op te vangen. Maar onze inlichtingendiensten, de politie, het leger enz. zorgen voor een goede beveiliging en bijna alle plekken waar meerdere mensen aanwezig zijn, of bij bushaltes, supermarkten enz. zijn veiligheidspersonen aanwezig.
Abu Mazen zegt overigens: dit is de wanhoop van de jongeren omdat er nog steeds geen 2 staten zijn. Als deze man en zijn voorgangers zouden hebben gewerkt zoals Israel haar land heeft opgebouwd dan zouden we hier in het M-O een betere sfeer hebben.

12. Maleisië
Israel doet niet mee aan de jeugd wereldkampioenschappen windsurfen. Het motief is het gegeven dat het team geen Israelische vlag mag dragen en geen symbolen op kleding of op de surfplanken. Het is dus jammer genoeg niet mogelijk dat bepaalde Israelische surfers hun titel niet kunnen verdedigen. De deelnemers hebben ook geen visum gekregen. Mochten er toch deelnemers zijn en goud winnen, dan mag het Hatikva (het volkslied) niet worden gespeeld. Vorig jaar 2x goud.

13. Turkije
De relatie Turkije-ISIS is heel goed. De Turkse relatie met Rusland is slecht. Oorzaak is o.a. het neerschieten van een Russisch gevechtsvliegtuig. Maar vooral het kopen van olie door Turkije van de ISIS. Turkije koopt voor een heel laag bedrag, voor $ 25,- per vat. Officiële prijs is $ 35,-
Turkije zoekt verbetering van de relatie met Israel. Ook omdat Rusland geen gas meer levert en Turkije nu van Israel gas wil ontvangen.
Rusland gaat nu de Koerden steunen. Turkije is kwaad. Putin wil de Koerden steunen tegen de strijd tegen de ISIS. Putin accepteert ook het militaire optreden van Turkije tegen Kurdistan niet.

14. China
In de gemeente Shantou wordt een 2e Israelisch instituut gebouwd. Het contract met de IAI (Israelische luchtvaart producenten) wordt gesteund door China.
Diverse luchtvaart-betrokkenen steunen dit plan dat een centrum moet worden van industrie voor luchtvaartproducten. China is op dit gebied zwak. Het heeft in 2014 voor $ 100 miljard vliegtuigen geïmporteerd.
De verwachting is dat ieder jaar 7% meer passagiers vervoerd zullen worden.

15. Israel kort
++ 27.000 buitenlanders zijn in Noorwegen met valse papieren. Denkelijk beduidend meer.
++ Bibi heeft uit Jeruzalem Kerstgroeten gestuurd. Dus uit een plaats waar christenen vrij en veilig zijn. Zie ons facebook.

Stichting Lechaim
Aan het einde van het jaar 2015 wil ik allen, die ons financieel hebben gesteund, van harte bedanken. U hebt door ons te steunen veel menselijk leed voorkomen of slachtoffers een minder moeilijk leven bezorgd.
Wij zijn nu doende om financieel mee te werken aan het verzorgen van de noodzakelijk bescherming in scholen, speelplaatsen, bijeenkomsten enz. in Sderot en omgeving. Eveneens om families financieel te helpen, die vanwege de terreur in onvoorstelbaar moeilijke omstandigheden zijn gekomen. Zo kan ik doorgaan. Eveneens over de huidige verspreiding van terreur. Zelfs in steden als Tel Aviv, Jeruzalem enz. enz. Maar laten we met ons allen niet over het negatieve praten en denken maar het jaar beëindigen met nog 1x dit jaar financieel mensen blij maken. U blij omdat u geeft en de ontvangers en projecten blij omdat zij mede door u een minder slecht en moeilijk leven hebben.
Mede namens de Lechaim-werkers u allen een voorspoedig en gezond 2016 gewenst.
Shalom
Vriend Harry

PS: Tussen 10 en 18 maart ben ik weer in Nederland om spreekbeurten te houden.
Voor meer details zie: www.stichtinglechaim.nl/agenda


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer