Harry’s focus op Israel 587

Israel, 18 januari 2016

Beste lezer,

Het belangrijkste nieuws is het groeiende terrorisme, en dat niet alleen in Israel, maar zo langzamerhand in de hele wereld. Het is dan ook eigenlijk onbegrijpelijk dat er niet international een beleid wordt gevoerd waardoor gezamenlijk gewerkt wordt aan een verbetering van de sfeer in maar al te veel landen.

Hoewel het begrijpelijk is dat mensen begrip hebben voor de motivatie van de vluchtelingen afkomstig uit landen als Syrië en Turkije, is de controle op deze groep totaal onvoldoende en worden mede daardoor terroristen in de diverse landen toegelaten. Het is een bekende situatie dat vervalste paspoorten worden gebruikt en dat ook een redelijk percentage, in het bijzonder jongeren, hun land verlaat om een betere toekomst op te bouwen.

Als met gigantische investeringen de arme landen zouden worden gesteund en er gewerkt zou worden aan een betere economie in die gebieden, dan zou het migratieprobleem opgelost worden.
Als dan ook de politieke situatie aangepakt wordt, dan is het niet onmogelijk dat in landen als o.a.
Nederland het kaf van het koren kan worden gescheiden en het terrorisme de kop ingedrukt.
De grenzen dan wel sluiten, maar niet alleen in de landen die tot nu toe “vluchtelingen” opvangen, maar ook de grenzen dicht van die landen waar de slachtoffers/vluchtelingen vandaan komen.

Te weinig realiseren zich volgens mij de diverse politieke leiders dat de ISIS en de fanatieke moslims de wereld willen islamiseren en dus het Ottomaanse rijk stichten.
Het klinkt mogelijk vreemd in de oren, dat het niet onmogelijk is dat de betreffende leiders angst hebben om beslissingen te nemen die een bepaalde islam-stroming niet accepteert. Maar zo lang ik nog dagelijks informatie ontvang over aanslagen en verkrachting van jonge meisjes, over ontvoeringen – en terwijl ik dit schrijf het bericht doorkrijg dat in Syrië vandaag door de ISIS 300 mensen zijn gedood en 400 ontvoerd – zo lang leven we met ons allen in een vreemde en eigenlijk niet-woonbare wereld.

1. Terrorisme en asielzoekers
Het blijkt dat in de diverse landen onvoldoende politie- en andere veiligheidsmensen zijn om de burgers voldoende te beschermen. Daarom worden nu in diverse steden door de burgerij zelf burgerwachten georganiseerd. Ook veiligheidsgroepen gedurende de nacht. Toch vreemd. Asielzoekers worden toegelaten, vrouwen worden verkracht, ontelbare diefstallen en een tekort aan politie, terwijl die hard nodig is.
* Saoedi Arabië gaat in Duitsland 200 nieuwe moskeeën bouwen. Dit om de asielzoekers op te vangen. In 2015 kwamen 850.000 nieuwe moslims. Totaal nu 6 miljoen.
* Israel heeft afgelopen weekend diverse aanslagen voorkomen. Bij Jenin (Noord-Jeruzalem) is een terrorist gedood. Bij controlepost Bekaop zijn 2 terroristen gedood. Eveneens een aanslag voorkomen van de Hamas, dat in Hebron aan de slag wilde.

2. De Standaard
Op 10/1 is de kop van dit blad: “Zorgwekkende toename van aantal Joodse Nederlanders dat naar Israel emigreert”. Lijkt een vreemde kop. Afgezien van de vraag of we niet moeten praten over “Nederlandse Joden”, is emigratie naar eigen huis normaal en het beste antwoord op antisemitisme.

3. Frankrijk
De Franse premier Valls herdenkt de doden en de aanslag op “Hyper Cacher” (koshere Supermarkt) in Parijs. Hij zegt onder meer dat “Frankrijk zonder Joden geen Frankrijk is. Dus we moeten alles doen om het antisemitisme aan te pakken. Men kan zich niet voorstellen dat een Fransman geen Fransman is.” Duizenden waren bij de herdenking aanwezig.
Op 15/1 werden alle Joden op die dag verzocht een keppel ( hoofdbedekking) te dragen. Dit verzoek werd ook aan alle niet-Joden gedaan. De rabbijn uit Marseille had op 13/1 namelijk opgeroepen geen keppel te dragen. Hier zijn wel hevige discussies over geweest, omdat dit eigenlijk betekent dat men niet durft te tonen dat men een Jood is. Franse parlementsleden hebben ook voldaan aan deze oproep. In Frankrijk wonen 500.000 Joden.

4. Israel
* De regering heeft het plan van Bibi aangenomen om $ 50 miljoen te investeren in Druzen en Circassian gemeentes. Het gaat om infrastructuur, ontwikkeling, arbeid, sociale maatregelen. Daardoor meer Druzen en Circassians in het leger, en gelijkheid van leefniveau.
* Een opinie-onderzoek wijst uit dat 57% van de Israelische Arabieren meet dat Joden recht hebben op eigen land. 27% zegt “nee”. 81% van de Israelische Joden zegt: Arabieren hebben dezelfde rechten.
* Het meer van Tiberias is vorig weekend 6,6 cm gestegen. Toch is de waterstand nog laag. Maar vanwege de ontzoutingsfabrieken is er toch genoeg drinkwater. Wel blijft het meer in het noorden belangrijk voor toerisme, vissen, landbouw. De verwachting is dat binnen 4 jaar het normale waterniveau van het meer weer is bereikt.
* Tijdens een Export-conferentie op 13/1 wordt doorgegeven dat de meeste exportgroei met China was. Dat was 2%. Nu gegroeid naar 6%. Amerika was 32%. Nu 24%. Export naar Turkije ook enorm gegroeid.
De totale export was afgelopen jaren stabiel. Geen groei. Dat heeft niets van doen met de boycot.
* Bibi neemt maatregelen tegen de Arabische sector na de aanslag van Nashat Milhem in Tel Aviv.
Meer politie-stations, meer maatregelen tegen onwettig wapenbezit. De dood van terrorist Nashat Milhem is voor veel inwoners van Tel Aviv een opluchting vanwege de angst dat hij zo’n aanslag nog een keer zou herhalen. De Hamas-woordvoerder bewondert de man die paniek bij Israeli’s veroorzaakt. Dit was overigens geen eenmansactie.
Bij de uit te voeren plannen worden ook de in Israel wonende Arabieren betrokken. $ 3.8 miljard wordt besteed aan verbetering van het leven in Arabische dorpen. Dus werken aan duidelijke gelijkheid van alle burgers.

5. Het Midden-Oosten
* Saoedi’s zijn Soennieten, en Iranezen Shi’iten. Zie hebben eigenlijk oorlog met elkaar. Shi’iten verbrandden de ambassade van Saoedi Arabië. De diplomatieke relatie werd verbroken. Ze vechten eigenlijk om de macht in Jemen. Er is daardoor een algemene chaos. In Irak worden mortieren in brand gestoken. Tevens ontevredenheid omdat Saoedi Arabië de olieprijs heeft verlaagd. Daardoor economische problemen
* Turkije stuurt een paar duizend militairen naar Qatar. Daardoor is er een duidelijke aanwezigheid in de GCC ( Golf Cooperative Emirates). Ook gaan minstens 3000 militairen naar Doha in de komende maanden. In 2014 hebben Ankara en Doha een deal hierover gemaakt. Het gaat om militaire training, maar ook om hulp en veiligheid. Daarom bestaat de te sturen groep uit land-, zee- en luchtmachtmilitairen.
” We hebben dezelfde vijanden, aldus de Turkse ambassadeur en we trainen ook de Qatar-militairen. Turkije wil haar belangen in de Golfstaten beschermen. Dus een duidelijk gezamenlijk belang.
* Saoedi Arabië officials geven door dat een aantal Iraanse spionnen actief zijn en Saoedi-burgers toevoegen. Dit is de 2e keer. Dus vertrouwen in elkaar bestaat niet. Iraanse spionnen o.l.v. een Iraanse veiligheidsofficier zijn er tijdens de jaarlijkse pelgrimstocht in Mekka. Zij hadden in 2014 aanslagplannen. Deze heeft men tijdig kunnen voorkomen.
Op 8/1 zijn honderden Houthi’s uit Jemen gedood. Er is infiltratie van Iran in Saoedi. De minister van BuZa zegt maatregelen te nemen als Iran daarmee doorgaat. Pakistan heeft doorgegeven dat het zou ingrijpen als Iran Saoedi Arabië zou aanpakken.

6. Israel kort
++ Meer dan 3 miljoen toeristen bezochten Israel in 2015. Uit Amerika: 637.000, uit Rusland: 415000. Dit is minder dan in 2014. Reden: de veiligheidsituatie. Was namelijk in 2015 tussen 1/1 en 30/9 beduidend meer.
++ Sinds 1-1-2016 heeft Duitsland 51.000 asielzoekers geregistreerd. Dat wordt dus dit jaar ruim 1 miljoen.
++ Rusland levert moderne wapens aan Hezbollah. Ook langeafstandsraketten en anti-tankgeschut.
Rusland doet dat omdat de Hezbollah hen voorziet van waardevolle informatie over Syrië.

7. Lechaim-bericht
Allereerst doorgeven dat mijn spreekbeurten niet in maart zullen worden gehouden, maar tussen 2 april en 10 april.
Ik verwijs nogmaals naar mijn oproep enkele dagen geleden om steun te geven aan de voormalige Gush Katif inwoners.
Een redelijk aantal woont nog in caravans en maar al te veel families hebben het niet alleen daarmee moeilijk, maar ook met de consequentie van de bijna dagelijkse raketaanslagen en het gegeven dat men vlak langs de grens met Gaza woont. Zoals eerder gezegd, zijn het de kinderen, die moeten worden begeleid vanwege de angst voor de sirenes en de realiteit. Er zijn na 10 jaar ook nog te veel arme families en psychisch gestoorde volwassenen. Voor bepaalde noodzakelijke projecten heeft onze stichting toegezegd financieel deel te nemen.
Mijn verzoek: zorg ervoor dat wij als mens onze plicht kunnen doen en de medemens de hand reiken.
Mede namens onze bestuurders oprechte dank
Harry.

P.S.: Vanwege mijn werkzaamheden ontvangt u over enkele dagen het volledige nieuws van de afgelopen dagen.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer