Harry’s focus op Israel 589

Israel, 29 januari 2016

Beste lezer,

Het belangrijkste onderwerp gedurende de afgelopen week was toch nog steeds het probleem van de
vluchtelingen. Diverse regeringen vragen zich af wat te doen. Wel de grenzen open houden en de vluchtelingen opvangen en begeleiden, of de grenzen sluiten. Hetzelfde zien we in Nederland waar ook burgemeesters, gemeenteraden en niet te vergeten de bevolking lang niet allen eenzelfde mening hebben. Het is een onbegrijpelijke zaak dat geen maatregelen genomen worden om de invloed van de islam te beperken en de miljoenen te controleren op hun vluchtmotieven.

We mogen niet vergeten dat een flink percentage van deze gigantische groep met alle mogelijkheden tracht de islam te verspreiden. Ook niet vergeten dat er dagelijks nog onaanvaardbare aanslagen zijn.
Gezien het gegeven dat er onvoldoende krachten zijn om de veiligheid goed in handen te hebben, zullen toch maatregelen genomen moeten worden, opdat vrouwen kunnen winkelen, kinderen naar school kunnen en natuurlijk mannen ook hun dagelijkse plicht kunnen uitvoeren.

Het is voor mij onbegrijpelijk dat onze politieke leiders niet werken aan rust in die landen waar al deze (zogenaamde) vluchtelingen vandaan komen. Dan zouden zij naar hun eigen land kunnen en worden de financiële problemen ook opgelost. Waarom samen niet alleen overlegd, maar ook in landen als Syrië de regering steunen, haar leger sterker maken, de rust doen wederkeren en indien mogelijk een werkbare democratie vestigen. Dan zijn in voornamelijk Europa de huidige problemen opgelost. Dit op financieel gebied, maar ook op cultureel en sociaal gebied.

1. Opperrabbijn David Lau
De Nederlandse opperrabbijn Lau, die in Israel woont, heeft een uitspraak gedaan, die aan duidelijkheid niets te wensen over laat. Volgens hem is religie te veel vermengd met politiek. In Israel is er een goede relatie tussen Joden, christenen en moslims. Hij maakt zich zorgen over het terrorisme. Ook over mensen, die Joden tot hun religie willen bekeren. Dat is onbekend bij Joden. Jodendom en christendom zijn twee verschillende religies. Hij ziet graag een samenwerking waarbij ook gewerkt wordt aan het dienen van G-d zonder elkander te bestrijden.

2. Israel
* Israelische wetenschappers creëren een mini-paradijs in de Arava-woestijn. Een nieuwe industrie voor ondermeer het kweken van bepaalde groentes, vruchten en diverse vissoorten. Bomen worden geplant en daardoor bossen opgezet. En toch is er niet meer dan gemiddeld 30 mm regen per jaar.
* 71 Britse doktoren hebben het Wereld Medical Associaton gevraagd het lidmaatschap van de Israelische Medical Associaton te laten vervallen. Hun motief is de slechte behandeling die Palestijnse patiënten krijgen. Een en ander is verbonden aan de BDS. Het grote probleem: de campussen op de diverse universiteiten en het gebrek aan kennis wat betreft de behandeling door Israelische medici.
* De Israelische “Coordinator of Government Activities in the Terrorities ” ( COGAT) is verantwoordelijk voor de annexatie van grond in de Westbank, wat door de betreffende leiders is besloten.
* Jeruzalem wil bij bushaltes ook een speciale beveiliging hebben voor de gehandicapten.
* De 5e van de 6 bestelde duikboten in Duitsland is aan Israel geleverd. Dit met de meest moderne technische apparatuur.

3. Jaarlijks Wereld Economisch Forum in Davos
John Kerry zegt dat nu de deal met Iran is getekend, Bibi en Obama elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken. Bibi had de steun van de oppositie om zich te verzetten tegen de eerder vermelde deal. In ieder geval zal er wel een controle moeten zijn over het nakomen van de overeenkomst door Iran.
Bibi had in Davos ook een ontmoeting met Frederica Mogherini en zegt haar dat de EU Israel moet behandelen zoals Israel bepaalde Arabische landen behandelt.
De 2e dag werd Bibi geïnterviewd. Hij heeft problemen wat betreft Iran en vraagt Abu Mazen om weer te gaan onderhandelen. De ontmoeting met Jo Biden was ontspannen. Het ging o.a.over vermeerdering van de militairen in Syrië door Amerika. Ook de ontmoeting met de presidenten van Azerbeidzjan en van Argentinië werd daardoor hechter. Tevens met premier M. Rutte, een hechte vriend van Israel.
Bibi ziet Saoedi Arabië zoals veel andere Arabische landen. Eerder als geallieerden dan als vijand. Deze landen worden bedreigd door de ISIS en Iran.
* Israel wil in de omgeving van Jericho een nederzetting uitbreiden met 370 acres. Amerika is fel tegen. De Amerikaanse ambassadeur zegt dus: 2 staten nu. Dit gebied ligt vlakbij de Dode Zee en is onder controle van het IDF (gebied C) en wordt door de nederzetters al gebruikt voor landbouw. Ban Ki-Moon is ook tegen. Volgens hem is het tegen de internationale wet en tegen de tweestatenoplossing.

4. Turkije
De Turkse premier Davutoglu bezoekt Duitsland om de asielcrisis met Angela Merkel te bespreken.
Hij wil meer financiële steun omdat de 3 miljard onvoldoende is. Davutoglu was ook in Davos en heeft ook daar gezegd dat hij de lasten niet kan dragen.

5. China
Op 19/1 bezoekt de Chinese president Xi Jinping diverse M-O-landen. Ondermeer Saoedi Arabië, Egypte, Iran. Hij is voorstander van een onafhankelijk Palestina met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.
Hij sprak de Arabische Liga in Caïro toe. Hij is bereid om 55 miljard te investeren. Voor industrie 15 miljard, voor energie 10 miljard, algemeen 10 miljard en 20 miljard voor Qatar en de United Arab Emirates. China importeert uit het M-O gas en olie.

6. Putin
In de EU neemt het antisemitisme toe. Oorzaak is o.a. het toenemende aantal moslims in de EU. Ongeveer 40% van de Franse Joden wil emigreren naar Amerika of Israel. Tijdens een ontmoeting in het Kremlin met leden van het Europees Joods Congres nodigt Putin hen uit zich in Rusland te vestigen.
De Duma, het Russissche parlement, heeft een wet aangenomen dat het verboden is verklaringen van de bijbel te verdraaien waardoor het antisemitisme wordt aangewakkerd.

7. Frankrijk
Premier Valls zegt tijdens een interview met de BBC dat het niet alle vluchtelingen kan opnemen. Het grote aantal verandert ook het karakter van de EU. De grenzen moeten volgens Valls ook goed worden bewaakt.

8. Sunni’s en sjiieten
Afgelopen week waren er 3 botsingen tussen beide groepen. Belangrijkste reden is het opheffen van de sancties van Iran. Daardoor groeit Iran economisch en militair. Door die groeiperiode gedraagt het zich als een regionale macht. Amerika is een vechter voor Iran, en de sunni’s worden gesteund door Saoedi Arabië, dat moeilijkheden heeft met de sjiieten.
Saoedi heeft een sjiitische voorganger geëxecuteerd als waarschuwing voor Iran en een sein dat het blijft vechten tegen de sjiieten. Ook voor de situatie in Jemen. Mede daardoor ook problemen in Syrië en Jemen. 3e botsing: Pakistan zal Saoedi steunen als het wordt aangevallen.

9. Terrorisme
Hongarije gaat nog meer grenshekken sluiten. Japan wijst 99% van de vluchtelingen af. Turkije heeft 1.8 miljoen vluchtelingen. ISIS begint met aanslagen tegen Spanje. Het wil daardoor het toerisme afschrikken. Mede door haar aanslagen wil het in 2020 het Kalifaat hebben gesticht.
De ISIL, “Islamic State Irak and Levant” heeft de salarissen gehalveerd volgens de Syrische oppositie. ISIS heeft blijkbaar 50.000 vechters ontslagen.
Aangezien België niets doet om de veiligheid van vrouwen te garanderen, gaan zij zelf een cursus voor zelfverdediging organiseren.

10. Amerika
De deal met Iran is uitgevoerd. Obama wil natuurlijk weer een goede beurt maken en denkelijk Israel onder druk zetten, zodat het een deal maakt met de Fatah. Dat gaat om de nederzettingen die volgens Amerika en de EU bezet zijn en door Israel te zwaar worden aangepakt. Shapiro, de Amerikaanse ambassadeur, toont met zijn uitspraken aan dat Amerika Israel onder druk zet en dus haar beleid verandert. Amerika steunt de EU wat betreft de boycot welke betrekking heeft op de Westbank, de Golan, Oost-Jeruzalem. Het is een politieke aanval op Israel. Israel zou dan dus ook de illegale bouw van woningen in het gebied C door de EU moeten verbieden.
Obama steunt Abu Mazen. Dus daardoor geen onderhandelingen, maar wel concessies eisen van Israel. Obama wil tijdens zijn laatste presidentsjaar een oplossing. Daardoor steun aan de VN en de EU. Maar het Amerikaanse volk is steeds meer tegen Obama, Bibi verzet zich en geeft tegengas. Hij heeft steun van o.a. Griekenland, Cyprus, en diverse Oost-Europese landen.

11. Iran
* Iran is de regio Koerdistan binnengetrokken. Terwijl Amerika, Israel, en de andere geallieerden dit land zien als een goede relatie. Tussen Iran en Koerdistan is de relatie vaag. Het is wel een militaire steun voor Irak. Teheran kan daardoor zijn tegenstanders aanpakken. Daardoor is de relatie Koerdistan-Israel-Amerika-EU in gevaar. De Koerden zijn teleurgesteld door het gebrek aan steun door de geallieerden. Politiek en militair. Iran heeft nu de mogelijkheden haar economische, politieke en militaire invloed uit te breiden in Irak en Koerdistan.
* Saoedi ziet geen goede relatie tussen Iran en Amerika. Iran blijft de sponsor van terrorisme volgens de minister van BuZa tijdens een gesprek met John Kerry. Iran heeft een groot aantal raketten en kan haar vijanden overal bereiken. De commandant van de IRGC, “Islamic Revolution Guards Corps”, Salami, zegt ook dat Iran door de deal onvoldoende ontwapend is.
* De Saoedi minister van BuZa Adel Al Jubeia zegt dat Iran zich moet verontschuldigen en zorgen voor een goede relatie met haar buren. Het moet stoppen met steun geven aan militaire groepen.
Ook de moslimgroepen zijn tegen en de moslimlanden zullen acties ondernemen. Iraniërs zijn welkom in Saoedi. Dat is het recht van iedere moslim. Dat is namelijk geen politieke maar een religieuze zaak.

12. Pegida
Deze anti-islamiseringsorganisatie gaat op 6/2 in 14 EU-landen demonstraties organiseren. Deelname o.a. door Tsjechië, Duitsland, Polen, Zwitserland.
Pegida is een Duitse anti-buitenlanders groep en is patriottisch, Europees, tegen de islamisering. De organisatie zegt dat het Europese beleid over migratie dom en zelfmoordend is. De mars in Kopenhagen wordt door de politie beschermd.

13. Israelische regering
Het kabinet heeft op 24/1 besloten de prijs van water te verlagen. Meerdere beslissingen volgen om het levensonderhoud te verlagen. Daardoor een makkelijker leven, en het verzekeren van groei van de economie.Tijdens de kabinetszitting bedankte Bibi Obama voor het bijwonen van de internationale Holocaust herdenkingsdag bijeenkomst op de Israelische ambassade in Washington.

14. “Open a door to Israel”
Op 21/1 is in Rome een expositie geopend o.l.v. het Israelische ministerie van BuZa. In diverse zaaltjes kan men kennismaken met het echte Israel. Men krijgt een indruk van ontwikkeling, cultuur, technologie enz. Na Rome in Polen, Frankrijk, Brazilië tijdens de Olympische Spelen, enz. Minister Hotovely opende de tentoonstelling en zei dat het voor jong en oud een beeld geeft van het hele land over de geschiedenis van het Joodse volk en land. Een betere reactie op BDS is niet te tonen. Negen deuren, die alles laten zien.

15. Holocaust Herdenkingsdag op 27/1
Op deze dag in 1945 heeft het Russische leger Auschwitz bevrijd. Dan worden diverse activiteiten georganiseerd. Culturele voorstellingen, ontwikkelingsactiviteiten, films in ongeveer 100 landen. Tevens worden overlevenden erbij betrokken. Dit jaar vooral ook in Afrika en China. Zoals vermeld was Obama aanwezig op de ambassade in Washington en bij de EU in Brussel. Mede vanwege het antisemitisme meer dan 100 missies in het buitenland. Obama heeft de aanwezigen toegesproken. Heel bijzonder. Hij onderstreept dat we hebben moeten leren uit het verleden en dat Israel duidelijk bestaansrecht heeft. Dat we eigenlijk allemaal Joden zijn en moeten vechten tegen het antisemitisme.
Angela Merkel heeft op deze dag een nieuwe Yad Vashem kunstexpositie geopend in Berlijn.
Deze dag is van groot belang vanwege het antisemitisme, het antizionisme en het anti-Israelisme.
Ban Ki-Moon zegt tijdens een zitting van de Veiligheidsraad dat de terreuraanslagen het natuurlijke resultaat zijn van de bezetting. Zijn rapport beslaat 52 paragrafen. 3 over Libanon, 2 over Syrië, 1 over vluchtelingen, 1 over de Golan, en 45 over Israel/PA . Niet over Irak, niet ISIS, niet Iran, niet Saoedi Arabië, niet Egypte, niet Libië. Ook niet over Jemen waar door Saoedi meer doden dan in Israel en Gaza zijn gevallen. Als Israel meer concessies zou doen dan zou vrede kunnen worden gerealiseerd, aldus Ban Ki-Moon.

16. Israel kort
++ Toe B’shvat is de Joodse feestdag van de bomen. Ongeveer 100 jaar geleden begonnen met planten van bomen. Nu ongeveer 240 miljoen. Daardoor is van de woestijn bewoonbaar land gemaakt. Zo doorgaan. Het maakt het land groen. Daardoor ook vruchten en groentes. Wordt jaarlijks gevierd op 25/1.
++ Texas gouverneur Greg Abbolt heeft voor het eerst Israel bezocht. Volgens hem is er een hechte relatie tussen Texas en Israel. Geen ander is een sterkere supporter dan Texas.
++ 67% van de Israelische leden van de World Zionist Organisation (WZO) maakt zich zorgen over de Joden in de diaspora. Dit vanwege het antisemitisme. 46% begrijpt dat zij elders leven vanwege de economie, sociale en andere motieven.

Stichting Lechaim
Ook vandaag doe ik op u allen een beroep om het werk van onze stichting te steunen.
Het is begrijpelijk dat onze gedachten bij de ellende van de vluchtelingen zijn. Maar dit is een zaak van de diverse regeringen, die overigens, algemeen gesproken, velen opvangen. Een tijdelijk probleem.
Wij , Lechaim-werkers hebben te doen met een blijkbaar niet op te lossen probleem, oftewel de dagelijkse aanslagen van terroristen, die ons in Israel het licht niet in de ogen gunnen.
Er wordt vanzelfsprekend medisch gewerkt aan de psychisch en lichamelijk gewonden.
Mijn verzoek aan u is daarom dan ook: help ons. Ieder bedrag is welkom.
Wij kunnen daarmee mensen, die getroffen zijn, en dat in het bijzonder in het zuiden, en sinds kort eigenlijk in het hele land, helpen.
Ik wens u mede namens ons bestuur, een goed weekend toe.
Shalom.
Harry

Voor de goede orde, tussen 3 en 12 april ben ik in Nederland om spreekbeurten te houden. Hebt u belangstelling om een middag of avond te organiseren, geef mijn dan een berichtje.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer