Harry’s focus op Israel 590

Israel, 6 februari 2016

Beste lezer,

Het grootste gedeelte van de informatie over de algemene situatie gaat jammergenoeg nog steeds over het grote aantal vluchtelingen.
Gebleken is dat dit politieke, economische, religieuze en werkzoekende mensen zijn. Het is totaal onbegrijpelijk dat er op hoog politiek niveau over wordt gesproken maar geen praktische maatregelen worden genomen. De tegenstellingen tussen de EU landen zijn duidelijk. Dat niet of amper
gewerkt wordt aan het oplossen van de motivatie, lijkt mij onbegrijpelijk. We zijn verwikkeld in een burgeroorlog, maar aanvaarden dit niet. Als een gezamenlijk leger, en dat onder leiding van een objectieve opperbevelhebber, de situatie in het bijzonder in Syrië de diverse stromingen niet kan afgedwingen, is dat vreemd. Als dit wel het geval zou zijn, zou dit land dan onder leiding van of de huidige president, of een door de regering aanvaarde politieke minister president, mede door de aanwezigheid van een neutraal leger dit land regeren, en het nog aanwezige volk normaal kunnen leven en geen angst hebben en het land moeten verlaten.
Dan kunnen ook al diegenen, die gevlucht zijn op een aanvaardbare manier worden teruggestuurd.

Mochten er goede maatregelen worden genomen, ondanks de tegenstellingen tussen Rusland, Amerika en de EU, dan zal ook de situatie in Israel en de andere omliggende landen verbeteren; dat lijkt me een duidelijke zaak. We hebben hier en eigenlijk ook in veel andere landen met extreme islam-stromingen te doen, die christenen en Joden van de kaart willen hebben.

1. Turkije – Erdogan
President Erdogan heeft enkele dagen geleden tegen journalisten gezegd dat Israel Turkije nodig heeft en Turkije Israel. Als beide landen de juiste maatregelen nemen in oprechtheid, dan is normalisatie een gegeven. Dan ook een verbetering van de situatie van de Palestijnen. De Gazans hebben geen water en geen elektra. We zijn bijna klaar met het bouwen van een hospitaal in Gaza. We willen een boot met elektra en bouwmateriaal via Israel sturen. Israel gaat akkoord als het materiaal via Turkije wordt verstuurd, aldus Erdogan.

2. Israel, Cyprus, Griekenland
Tsipras, Anastasidas en Bibi hebben een ontmoeting gehad over de nieuwe gasvondsten en de stabiliteit in de regio. Dus samenwerken, ook over toerisme, de terreuroorlog en water. Eigenlijk dus over de Middellandse Zee regio, vrede, stabiliteit, veiligheid, welvaart.
Tevens een 3 leden comité om de mogelijkheden te onderzoeken voor het aanleggen van een gaspijplijn van Israel naar Cyprus en via Griekenland naar Europa.

3. Terrorisme
Zweden, met een bijzonder hoog aantal asielzoekers, begint zich toch te verzetten. De vrouwen komen in opstand. Veel mannen slaan jongens in elkaar en de politie heeft niets gedaan om de rust te handhaven. De minister van Binnenlandse Zaken moet volgens parlementsleden doorgeven aan wie financiën worden verstrekt en wie de bedreigers zijn.
Iran heeft Hamas gevraagd om zich te verzetten tegen Saoedi Arabië. Dan zal het financiële steun ontvangen. Hamas weigert en zegt dat de verhalen van financiële steun door Iran grote leugens zijn.
* Er zijn meer dan 1 miljoen migranten in de EU. Velen van hen wassen zich bij de Turkse kust. Er blijken al meer dan 3500 doden gevallen te zijn. 15% is analfabeet, 70% zijn mannen, waarvan 25% tussen de 18 en 24 jaar.
Twee Gazans zijn gearresteerd omdat zij Israel wilden binnenkomen op valse medische papieren.

4. Ban ki-Moon
De directeur-generaal van de VN is geschrokken van het gegeven dat Hamas weer tunnels bouwt. Daardoor komen meer risico’s en worden raketten afgevuurd op Israel. Ook daardoor is er het feit dat de Gaza-bevolking meer lijdt. Na 3 conflicten gedurende de afgelopen 7 jaar hebben de bewoners van Gaza en Israel recht op rust, vrede en een normale ontwikkeling. Ondanks het instorten van de tunnels door het weer, en 7 Hamas doden en 11 vermisten, gaat Hamas toch door, aldus Ban ki Moon. Fatah veroordeelt de bouw.
Ban ki Moon heeft een reactie ontvangen vanwege zijn toespraak over de houding van Israel wat betreft het terugnemen van een stuk land. Hij vergeet dat in 1920 de Volkenbond Israel erkend heeft, met hun recht op terugkeer, en in 1947 is het verdeelplan door de VN goedgekeurd. Israel heeft alles gedaan om met de buren vrede te sluiten. Al in 1920 is Israel erkend als het gebied tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan.

Naar aanleiding van zijn verhaal van een week eerder maakt hij de volgende aantekening:
* Mijn woorden zijn verdraaid. Ik verdedig geweld niet.
* Veiligheidsmaatregelen stoppen het geweld niet tussen Israel en de PA. Er zijn dagelijks aanslagen.en veel doden bij de Palestijnen, die terroristen waren.
* De Palestijnen in de Westbank voelen zich gefrustreerd en gevangen.
* Ik heb kritiek op de uitbreiding van de nederzettingen. Daardoor verliest de PA gebied en wordt vernederd. Een eindeloze bezetting.
* Er moet een deal komen. Een moeilijk compromis voor beide kanten, aldus Ban ki Moon.
Danny Danon, de VN-ambassadeur: Ban ki Moon legitimeert de terreur en ontkent de realiteit.
In plaats van Israel te steunen om de terreur te verslaan, steunt hij, en met hem dus ook de VN, het terrorisme. De Palestijnse moordenaars willen geen staat opbouwen. Zij willen een staat vernietigen. Zij doden Joden omdat het Joden zijn. Zij doden niet voor vrede en mensenrechten.
De VN verloor hiermee haar neutraliteit, aldus Bibi.

5. Amerika
* Politieke vertegenwoordigers van Indiana gaan akkoord met een rapport dat Amerika Israel niet mag boycotten. Dit rapport is aan de senaat gestuurd. De senaat is namelijk feitelijk tegen vrede, recht, gelijkheid, democratie, mensenrechten voor allen in het M-O.
* Obama heeft een moskee bezocht om religieuze tolerantie aan te tonen en zich te verzetten tegen de anti-moslim verhalen, die de islam als terreurgroep aanmerken. Ook heeft hij een bezoek gebracht aan de “Islamic Society of Baltimore”, een heel groot moslimcentrum. Daarmee aangegeven de positieve invloed van Amerika en de vrijheid van religie.

6. Kritiek uit het buitenland
Velen vergeten dat Israel eigenlijk niet alleen bestaat uit het huidige gebied, maar ook uit de Westbank, Oost-Jeruzalem, de Golan en de Gazastrook.
Dit gebied is door G-d gegeven aan Abraham. Dat Israel wordt bekritiseerd door niet in Israel wonende politiek links denkende figuren is een gegeven. Maar waarom eigenlijk Israel steeds zwart afgeschilderd, en geen andere landen, die echt fout zijn? Israel is geen bezetter, geen kolonist, geen dictatuur, maar een oprechte democratie. Ik onderstreep ook nogmaals dat in 1948 de Arabische landen de in Israel wonende Arabieren hebben opgeroepen het land te verlaten. Zij zijn beslist niet verdreven.

7. Frankrijk
Op 31/1 geeft Frankrijk door dat de onderhandelingen met de PA moeten doorgaan. Een Palestijnse staat moet worden erkend. Als dit niet gebeurt dan zal het een conferentie organiseren met als deelnemers, Amerika, de EU, Arabische landen.
Tijdens een verblijf van Abu Mazen in Adis Abeba zegt hij blij te zijn met het Franse standpunt.
“Wij willen dat de Isaelische bezetting stopt. Dit is ons vaderland,” aldus Abu Mazen.

8. De Klaagmuur (de Kotel)
De regering heeft op 31/1 de beslissing genomen dat de Klaagmuur zodanig wordt ingedeeld dat ook liberale Joden en vrouwen deze heilige plek kunnen bezoeken en daar bidden. De oudste heilige plek is nu voor alle Joodse stromingen toegankelijk. Belangrijk voor Amerika, waar de meeste Joden wonen.

9. Ambassades
Op 1/2 heeft de nieuwe Nederlandse ambassadeur zich aan president Rivlin voorgesteld en zijn geloofsbrieven overhandigd. Beiden spraken zich uit over de goede relatie die al jaren bestaat. Rivlin onderstreept het begrip dat Nederland voor Israel heeft: “Wij waarderen het Nederlandse volk, haar cultuur en natuurlijk het voetbal.”
Mr. Gilles Arnout Beschoor Plug verwijst ook naar de lange goede relatie en de hoop op een versterking. Wij hebben een bilateraal forum en komen dit jaar voor de 2e keer samen.
Nieuw is ook de ambassadeur Weiss uit Oostenrijk. Rivlin waardeert hun verzet tegen antisemitisme.
Rivlin ontving van hem niet alleen de credentials, maar ook een voetbalshirt met de handtekeningen van de spelers van hun nationaal team. Weiss studeert Hebreeuws en sprak dat ten dele. Rivlin antwoordt met: Danke schön.
Ook uit de ambassadeur uit Costa Rica. Dat land was een van de eerste dat Israel erkende. Rivlin antwoordt hem en zegt dat Zionisme realiteit is geworden. Padila zegt o.a. in het Hebreeuws dat hij blij is weer hier te zijn. “Het heilige land Israel is een voorbeeld voor de hele wereld. Hi Tech, landbouw, enz. Ook sprak de nieuwe ambassadeur van Modlova, mevr. Moraru. En tenslotte de ambassadeur uit Victoran Cad Tran Quos Hai. Ook hier zijn al 22 jaar goede relaties en samenwerking op de bekende gebieden.

10. Jordanië
In dit land leven nu 600.000 Syriers. Iedere dag komen er nieuwe bij. Jordanië vraagt nu ook een behoorlijk bedrag van de EU om een en ander te kunnen financieren. Zoals bekend is Jordanië een bondgenoot van het westen. Het steunt o.a. de Amerikaanse militaire vluchten op Syrië. Turkije ontving van de EU 3 miljard euro. Jordanië organiseert speciaal onderwijs via een apart project. Daar zijn 5000 aanvragen voor.

11. Amerika – Israel – Engeland
* Amerika investeert $ 120 miljoen in een Israelisch tunnel-ontdekkingssysteem en gaat dat ook produceren in samenwerking met het Israelische ministerie van Defensie. Dat investeert eenzelfde bedrag. Een Amerikaanse plv. minister heeft daarvoor Israel bezocht. Dit systeem ontdekt het graven van tunnels en andere activiteiten. Amerika heeft dit product nodig voor de grenzen bij Mexico. Hamas kan dit alles zien en is dus gewaarschuwd.
* De Israelische wapenleverancier Elbit en de Amerikaanse producent KBR hebben een contract van $ 550 met Engeland getekend. Zij gaan de Engelsen voorzien van luchtmachttraining en materiaal. Volgens de Engelse minister Dunne gaat het om de moderne mogelijkheden wat betreft high-tech en de training. Hij vindt het fantastisch nieuws voor de toekomst van de Engelse luchtmacht.

12. Haifa
In Haifa wordt ieder jaar in december “het feest van de feesten” gevierd. Een geweldig festijn van Joden, christenen en islam. In 1993 gestart omdat de 3 religies diezelfde maand hun feesten vierden. Daardoor tolerantie en respect voor elkanders overtuiging.
Ieder jaar tienduizenden en dat op gebied van kunst, muziek, theater en speciale kinderfestiviteiten.

13. Hamas
Op 4/2 is de 3e tunnel in Gaza-city in elkaar gestort. En een 4e bij Rafah staat op instorten.
Duidelijk is dit toch een situatie waarbij denkelijk Israel een rol speelt of betrokken is.
Op 4/2 zijn de delegaties van Hamas en de PA bij elkaar en praten verder. Dit overigens zonder de leiders Abu Mazen en Mashaal.
Men hoopt weer tot samenwerking te komen en een nationale eenheidsregering van alle fracties te vormen. Dan kan de PRC (Palestinian Legislative Council) en het parlement bijeen komen. Dat zou de eerste keer sinds 2007 zijn .Dan ook verkiezingen uitschrijven.

14. Israel kort
++ Sinds president Justin Trudeau Stephen Harper heeft vervangen is ook de houding van Canada t.a.v. Israel veranderd. In zijn boodschap over de Internationale Holocaust en Herdenkingsdag
werden de Joden niet eens genoemd.
++ China is haar leger aan het reorganiseren om op gelijk niveau als Amerika te komen.
++ Ondanks de burgeroorlog langs de grens wordt er geskied in de Golan op Mount Hermon.
++ De grote meerderheid van Israel gelooft niet in onderhandelingen. Ook niet in vrede. Eveneens
geen vertrouwen in Abu Mazen.
++ In de vorige Focus las u over de Holocaust Herdenking. Hierbij de vertaalde toespraak van Premier Benjamin Netanyahu: http://www.stichtinglechaim.nl/holocaust-herinnering-januari-2016/
++ Veel medische innovaties worden in Israel ontwikkeld. In deze korte video wordt een aantal ervan getoond: https://www.youtube.com/watch?v=VO7EMKUy-28

15. Stichting Lechaim
In mijn vorige brief heb ik ondermeer geschreven over de situatie van de voormalige Gush Katif families.
Onze stichting heeft toegezegd maandelijks een financiële bijdrage over te boeken, opdat die families de nodige steun ontvangen en niet al te veel slachtoffer worden van die gedwongen verhuizing.
Een redelijk aantal woont nu in Nitzan. Behalve deze families hebben we ook te doen met de slachtoffers van terreur. Bijna dagelijks vallen in dat zuidelijk gedeelte van ons land raketten en het zijn dan in het bijzonder de kinderen die psychisch slachtoffer worden.Ditzelfde beeld zien we in Sderot.
En zoals bekend hebben we te doen met slachtoffers van het terrorisme in Netanya en omgeving.
Ik doe een beroep op u om ons te steunen.
Aangezien ook in Nederland en andere EU-gebieden het terrorisme actief is, hoef ik eigenlijk niet een uitvoerige omschrijving toe te voegen.
Ik onderstreep alleen de opdracht die wij als stichting Lechaim op ons hebben genomen.
Mijn verzoek is u allen bekend.
Wij zijn dankbaar voor ieder bedrag dat u kunt en wilt missen.
Het is onze menselijke en religieuze taak om de medemens te helpen.
Dank weer bij voorbaat.
Harry

Zoals ook eerder vermeld ben ik tussen 3 en 12 april in Nederland. Dan houd ik spreekbeurten over onze geschiedenis, de huidige situatie en natuurlijk het werk van stichting Lechaim.
Hebt u belangstelling om een middag of avond te organiseren, geef dan een bericht.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer