Harry’s focus op Israel 591

Israel, 17 februari 2016

Beste lezer,

Naar aanleiding van mijn enkele dagen geleden gestuurde Nieuwsbrief wat betreft de in Amsterdam
uitgevoerde diefstal tegen een oud echtpaar, vandaag dus weer een overzicht van het nieuws.
Gezien de ontvangen reacties is het goed om te weten dat Nederland ook door deze onacceptabele terreuraanslag wakker is geworden. Meer algemene bescherming tegen door moslimterroristen uit te voeren acties is hard nodig. Hoewel terrorisme dat eigenlijk een religieuze achtergrond heeft, zich verspreidt, hebben wij in het Heilige Land natuurlijk nog steeds de grootste problemen. Iedere dag is er minimaal wel een terrorisme-activiteit. Daarom verzoek ik u ons werk oftewel het karwei van stichting Lechaim niet te vergeten. Het is toch eigenlijk een bijna niet te vergeten situatie dat wij allen maatregelen moeten nemen om de islamacties te voorkomen.

Dat in het Midden-Oosten en een deel van Afrika diverse landen meningsverschillen hebben en zich ook bewapenen, is een gegeven. Dat het blijkbaar niet mogelijk is om alle landen te democratiseren, geeft meer onrust dan we enkele jaren geleden dachten.
Als we kijken naar de ontwikkeling van wapens dan is dat ook een wedstrijd. Bijna ieder land moet zich bewapenen en dat op zo’n manier dat er wat oorlog betreft, gelijkheid op dat gebied is. Laten we daarom maar hopen en bidden dat deze wapenontwikkeling niet in praktijk hoeft te worden gebruikt. Dat zou een catastrofale situatie worden en de vernietiging van een deel van de wereld.

1. Iran
Zelfs Khamenei accepteerde de deal (JCPOA) ondanks zijn eerder gestelde eisen. Zijn motief:
* de economische situatie in Iran
* de politieke tegenstelling en de komende verkiezingen
* de problemen met Saoedi Arabië, Turkije, Pakistan, de Golfstaten, Egypte, Jordanië, allemaal Sunni-landen, en de angst voor de kracht van het westen.
De sjeik, die tegen de deal was, en wel heeft geaccepteerd, ziet ook de positieve elementen.
* internationale erkenning als een atoombom-staat
* versterken van haar atoomenergie
* versterken tot een regionale supermacht.
* steun bij gevecht tegen Saoedi, Golfstaten, Turkije, Jordanië, Egypte.
* het versterken van uranium dat volgens de deal verzonden moest worden.
Iran handhaaft de uranium-verrijkingsmogelijkheden. Het aantal afgegeven centrifuges is niet zoals doorgegeven. Het zijn er niet niet meer dan 6000, terwijl Iran er volgens hun informatie meer had dan 10.000. Dus blijkbaar niet meer dan ruim 4000 dicht. Wel nu zwaarwater van de Arak reactor.
* Nu de sancties zijn opgeheven concentreert Iran zich op de westelijke Jordaanoever om die onder controle te krijgen. Dit doet het ook in het hele M-O. Dat het Westen hier niet tegen optreedt is ridicuul. Iran steunt de Hamas. Dus Israel moet oppassen.

2. Irak-Bagdad
Rond de hoofdstad wordt een muur van ongeveer 300 km gebouwd. Dit om ISIS tegen te houden. Daardoor worden auto’s enz. tegengehouden. Een duidelijke bescherming van de burgerij. Het Turkse leger blijkt zich voor te bereiden op een aanval in Syrië.
Turkije geeft wapens aan de terroristen in Syrië. Het heeft ook een botsing met Rusland dat de regering van Syrië steunt.

3. Conferentie Londen
De buurlanden, inclusief Jordanië en Libanon, vragen geld om de Syrische vluchtelingen op te vangen. De EU, Duitsland, Engeland, Amerika waren ook aanwezig en willen actief deelnemen. Zelfs steun geven aan Syriërs in eigen land werd besproken. Het leger van Syrië wordt gesteund door de Russen, die veel centra bombarderen. Daardoor wel 40.000 vluchtelingen uit de omgeving van Aleppo. Jordanië en Libanon vertellen hun problemen wat betreft de miljoen vluchtelingen.
Een eerdere conferentie in Geneve voor vrede was een zaak zonder resultaten. John Kerry zegt: na 5 jaar is deze situatie erger in plaats van beter. Hij belooft 3 miljard.
Angela Merkel biedt 2.3 miljard euro tot 2018. Engeland 1.6 miljard euro. Koning Abdullah van Jordanië zegt: 20% is in ons land nu vluchteling.

4. De Knesset en Israel
Haneen Zoabi, lid van de Arabische Balad partij is een Palestijnse. Zij is tegen een tweestatenoplossing, ziet Israel als een racistisch land, deed mee in 2010 met de Gaza Flotilla, ziet Bibi en Lieberman als fascisten. Volgens haar is de Gazastrook geen terreurstaat. Zij zingt het Hatikva (volkslied) niet en bezoekt de families van de terroristen. Over democratie gesproken: zij is de grootste vijand.
Op 6/2 is een synagoge in brand gestoken. Was genoemd naar de 3 jongens die door terroristen zijn vermoord. Drie Balad parlementsleden geven door dat zij alles doen om de Israelische Arabieren in de maatschappij op te nemen. Zij doen echter het tegenovergestelde. Zij bouwen muren van haat.
In alle andere landen zou dat veroordeeld worden. Knesset-leden zijn immers wel volksvertegenwoordigers.
Palestijnse terroristen hebben in Gush Etzion (Judea) vorige week vrijdagavond in een synagoge de Thora-rollen verbrand. Dit na hun vrijdagavonddienst. Het hoofd van deze regio heeft Bibi gevraagd de nodige maatregelen te nemen. Hij roept ook op tot een internationale veroordeling. Bibi zegt de aanstekers te veroordelen.
Op 10-2 heeft Bibi een ontmoeting met de EU over de labeling. In november heeft de EU beslist dat alle tot Israel behorende bedrijven in de Westbank als zodanig gelabeld moeten worden. Bibi is kwaad en zegt dan ook dat de EU niet aan het vredesproces toegevoegd moeten worden. Verder is nooit bekend geworden wat er besproken is.

5. Syrië
Duizenden vluchten omdat Assad dreigt de provincie Aleppo te omsingelen. Syrië heeft veel stromingen. Pro en contra Assad. Diverse religies. Daardoor is het ook moeilijk om tot een oplossing te komen. Iran gebruikte Syrië om invloed te hebben in de Middellandse Zee. Het heeft $ 12 miljard geïnvesteerd. Op 10-2 is er gevochten en op het slagveld 148 officieren verloren.

6. De 13e Jeruzalem conferentie
De plv. minister van Regionale Samenwerking zegt dat Amerika geen belangstelling heeft voor een betere samenwerking tussen Israel en de Golfstaten. Israel wil wel een betere relatie. Dit inclusief Saoedi Arabië, the United Arab Emirates en Bahrein. Maar als Amerika dat niet doordrukt, dan geen succes.
Israel en deze landen hebben dezelfde vijanden. Iran, Syrië, Hezbollah in Libanon, die wel steun hebben van Rusland. Israel wil vrede, maar Amerika doet niets en gunt Bibi het succes niet.

7. Vrije handelszone
Israel en de EEU ( Euro-asian Economic Union) willen een vrije handelszone overeenkomen. Dus dat is Rusland, Kazachstan, Armenië, Belarus, Kazachstan. Iran heeft ook grote belangstelling. Van groot belang is Israel, wat betreft haar wetenschappelijke kennis. Hierbij een overzicht van een aantal Israelische ontwikkelingen: de top-45

8. Terrorisme
* Hongarije en Polen willen de grenzen sluiten met Griekenland. Dus geen vluchtelingen meer.
Griekenland gaat de grenzen bij Macedonië sluiten. Daardoor minder vluchtelingen naar West-Europa. Ik houd me niet bezig met het beheer, maar wil wel vermelden dat in Den Haag in het Christelijk Lyceum-plantsoen 20 vluchtelingen hun onderdak hebben.
* In Zweden zijn in 2015 160.000 asielzoekers opgevangen. Het gaat om deze mensen te integreren, en regeringsfuncties te geven. 50% is werkloos en ontvangt een uitkering. Het probleem is natuurlijk
het taalverschil, de cultuur, enz. Ook natuurlijk hoe verspreiden we de islam. Velen worden op een boerderij aan het werk gezet.
* Rusland en Egypte werken samen om de terreur aan te pakken. De beide ambassadeurs trainen hun staf. Verder samen de terreur aanpakken. Hiervoor hebben zij een gespecialiseerde technologie. Ook hun beide legers worden gecoördineerd.
* Gewonde ISIS-militairen in de Sinaï worden opgevangen in de Gazastrook-hospitalen. Zij komen Gaza binnen via de tunnels. De ISIS-mannen worden gebruikt om wapens en goederen te ruilen.
* De huidige Poolse premier Beata Szydlo wil een wijziging in de vluchtelingenpolitiek. Geen risico voor de bevolking. Polen accepteert 7000 vluchtelingen. Een nieuw beleid is hard nodig, aldus Szydlo.

9. Het Midden-Oosten
* Saoedi Arabië en Turkije, koning Salman en president Erdogan, worden gesteund door Amerika, Europa. de NAVO. Zij gaan samenwerken om de situatie in Syrië te normaliseren. De rebellen verliezen terrein tegen Al Assad, die gesteund wordt door Amerika en Iran.
Saoedi mobiliseert om Syrië binnen te vallen. Dit wordt dus een 3e wereldoorlog.
* Delegaties van Israel en Turkije hebben elkander ontmoet om de relatie te verbeteren. Vanwege de Mavi Marmara in 2010 was die verslechterd. Op 9/2 een ontmoeting in Ankara met de Joodse Amerikaanse vertegenwoordigers en Erdogan

10. President Rivlin
Op 9/2 vindt de ceremonie plaats waarbij 7 nieuwe rechters worden benoemd in de Moslim Sharia (religie) rechtszaken in Israel. Hij zegt tegen hen:
* “Jullie vertegenwoordigen de Moslimgemeeenschap in Israel. Jullie doen goed werk. Jullie geven kracht en spirit aan het oudste gerechtelijke systeem in Israel. Recht aan het democratisch leven. Daarom steunen wij jullie. Dit is goed voor het dagelijks leven, de cultuur, de tradities, het leven in een moderne staat. Ik hoop dat ook vrouwen deze functie krijgen, opdat aangetoond wordt dat man en vrouw gelijk zijn. Dat is ook in Egypte en Jordanië eenzelfde situatie.

11. Israel – Amerika
* De jaarlijkse militaire oefeningen zijn dit jaar beperkter dan in het verleden. Oorzaak is o.a. de ontwikkelde wapens en in het bijzonder de verdedigingswapens, de nieuwe langeafstandsraketten en de Iron Dome batterijen.
* Obama gaat niet akkoord met een af te sluiten handelsovereenkomst met Israel. Die is volgens hem te pro Israel. Gaat o.a. over de relatie met de PA.
* De jaarlijkse Amerikaanse militaire bijdrage wordt weer 10 jaar verlengd.
* Tijdens een op 14/1 gehouden conferentie van grote Amerikaanse Joodse organisaties spreekt Bibi. Hij zegt dat de Arabische landen, die een relatie met Israel hebben, dit officieel zouden moeten doorgeven. Deze landen werken samen met Israel tegen Iran en de ISIS. Meer dan 100 leiders waren aanwezig. Dit uit 53 aangesloten organisaties.
* Rusland, China, India, Japan, versterken hun relatie. Ook vanwege de militante islam. Israel heeft de meeste ervaring en technologie.

12. Duitsland
Angela Merkel roept op 16/2 tijdens een ontmoeting in Berlijn Bibi op om stappen te ondernemen voor een tweestatenoplossing. Duitsland en de EU zullen dan financieel bijdragen. Nog niets definitiefs is besloten. Wel al verbeteringen. Merkel stelt wel dat zij meewerkt aan een oplossing als Iran Israel erkent. In 2015 zijn 850.000 moslims in Duitsland toegevoegd. Totaal nu 6 miljoen.
Bibi zegt tijdens de kabinetszitting dat de relatie met de EU beter is. Ook wat betreft de BDS.

13. Israel – Griekenland – Cyprus
Op 16/2 heeft Israel een alliantie met Griekenland en Cyprus gesloten. Dit heeft militaire en politieke betekenis. Het is een tegenhanger van het Turkse optreden. Daardoor echter ook meer mogelijkheden voor een betere relatie tussen Israel en Turkije. Minister Ya’alon was in Athene en minister Tsipras bezocht Jeruzalem. Hij had 10 ministers bij zich. Zij hadden allen contact met hun Israelische collega’s. Nu ook een militaire Israelische attache in Athene. Ya’alon vermeldt wel de steun van Turkije aan de terreurgroepen. Op 18/2 is er een speciale conferentie voor de strategie in het M-O.

14. De PA (Palestijnse Autoriteit)
De PA-vertegenwoordiger van de United Nations Human Rights Council (UNHRC) zegt tijdens een interview met de PA-vertegenwoordiger dat de Joden niet in dit land behoren te wonen. Hun aanwezigheid is een product van jarenlange kolonisatie. Het land is ook te klein voor alle Joden.
Daarom nemen zij stukken land over van de Westbank. Zij moeten allen terug naar hun geboorteland. President Putin heeft hen ook opgeroepen terug te komen naar Rusland.

15. Hollywood
De beroemdheden “Commedy Legends” zouden nooit zulk een beroemdheid zijn geworden als Joden deze industrie niet zou hebben gevestigd. Daardoor onbegrijpelijk dat zij Joden en Israel boycotten. Door hen hebben zij zulk een carriere gemaakt, aldus Jackie Mason. Men zou dus hen moeten boycotten.

16. Israel kort
++ In Griekenland worden de vluchtelingen geregistreerd. Duizenden vluchten nu naar het eiland Kos. De bevolking van Kos is tegen. Turkije ligt vlakbij. Kos leeft namelijk van toerisme.
++ Brazilië heeft zoals eerder vermeld, onze nieuwe ambassadeur Dani Dayan geweigerd vanwege zijn verleden. Hij had het leiderschap van de nederzettingen beweging. Brazilië heeft wel de nieuwe PA-ambassadeur vorige week geaccepteerd.
++ Pegida is een nieuwe stroming. Leden zijn patriottistische Europeanen tegen de islamisering van het Avondland (Europa). Het is in 2015 in Dresden opgericht. Is ook tegen de vluchtelingen. Ook in Nederland wordt geprotesteerd. Op 25/2 organiseert Pegida in Amsterdam een demonstratie op de Herengracht 502 tussen 14 en 17 uur.
++ De minister van Publieke Veiligheid heeft 300 vergunningen gegeven aan voormalige militairen, de groep Duvdevan Meir om een huis te bouwen. Er zijn 15.000 aanvragen.
++ Moslimmigranten worden in Saoedi Arabië gefinancierd en in ISIS trainingscentra opgeleid. De grote aantallen moslims hebben maar 1 doel: overname.
++ De Gazaleider van de Islamic Resistance Movement heeft in Doha, de hoofdstad van Qatar, een ontmoeting met de Fatah. Doel: een samenwerking realiseren tussen de Fatah en Hamas.
++ Op 7/2 heeft het in Sderot de hele dag gegoten. Daardoor zijn straten vernield. Ook abnormaal koud. Dit eveneens in andere delen van het land. Het meer van Tiberias is die dag 5 cm gestegen.
++ Noord-Korea blijkt wapens te ontwikkelen. Nu een raket met een ongelimiteerde lengte. Het verkoopt wapens aan Iran voor $ 3 miljard. Dus ook met de te ontwikkelen wapens is makkelijk Amerika te bereiken. Maar Amerika grijpt niet in.
++ Op 10/2 is in het zuiden van Gaza weer een tunnel ingestort. Dat wil dus zeggen dat wordt doorgegaan met zich te versterken en te smokkelen.
++ Op 6/2 is een groep psychosociale experts van IsraAid naar Taiwan gestuurd om de slachtoffers van de aardbeving bij te staan. Er waren 41 doden en ruim 500 gewonden. De Taiwan regering heeft
grote belangstelling om via IsraAid te leren hoe getraumatiseerden te behandelen.
++ Saeb Erekat, het hoofd van de PA-onderhandelaars, protesteert tegen de plannen van Bibi om hekken rond om Israel te bouwen.
++ Veel Yezidi’s trachten uit Irak via Turkije naar Griekenland te vluchten. En dan naar Europa. Het zijn relaties van een groep die in Canada woont. In Irak en Turkije leven 400.000 Yezidi’s. Ze zijn heel arm vanwege de ISIS. Eveneens honger en de bekende ellende.
++ In Frankrijk gebruiken de terroristen de 160 moskeeën als opslagplaats voor wapens.

Stichting Lechaim
In mijn inleiding heb ik verwezen naar mijn vorige brief wat betreft de ramp in Amsterdam met de familie Blog. Het is goed om te weten en te lezen dat de familie wordt gesteund. Ik doe een beroep op u allen om zich te realiseren dat wij in Israel tientallen families in eenzelfde situatie hebben. Families die door het terrorisme ellende hebben. Dat op psychisch en lichamelijk gebied.
Mijn verlangen is op dit noodzakelijke gebied hulp te blijven bieden aan deze te grote aantallen.
Help ons financieel, opdat wij onze plicht kunnen blijven doen.
Ieder bedrag, groot of klein, steunt ons om aan onze opdracht te kunnen doen. Mede namens het bestuur van stichting Lechaim, dank bij voorbaat.
Shalom
Harry

Zo als bekend ben ik tussen 3 en 12 april in Nederland om spreekbeurten te houden.
Neem contact met me op als u belangstelling hebt een spreekbeurt te organiseren.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer