Harry’s focus op Israel 592

Israel, 27 februari 2016

Beste lezer,

Het was donderdagavond toch wel weer heel bijzonder om te zien hoeveel mensen de herdenking van de februaristaking in 1941 hebben bijgewoond.
Hoewel er toen ook meningsverschillen waren, moeten we een diep respect hebben voor diegenen, die in bezet Nederland geprotesteerd hebben tegen het per trein sturen van Joden naar Duitse concentratiekampen. Overigens dachten we toen dat het werkkampen waren. De Dokwerker is toch eigenlijk het herdenkingssymbool van het verzet tegen de bezetting en de vervolging van Joden.
We kunnen niemand kwalijk nemen dat het ondergrondse verzet heel beperkt was. Men riskeerde immers te worden opgepakt met als gevolg afvoer naar een concentratiekamp. Dat de geallieerden toen al nooit iets deden om dit te voorkomen is een duidelijk gegeven. Dat we vandaag kijkend naar het groeiende antisemitisme, is jammergenoeg ook een gegeven. In ieder geval heeft het Joodse volk nu weer een eigen land en kunnen zichzelf beschermen.

Dat we vandaag moeten toevoegen dat eveneens christenen door de islam-terroristen niet worden geaccepteerd is een feit. Als we kijken naar de miljoenen vluchtelingen afkomstig uit Syrië, Irak en andere landen, dan zou toch een herdenkingsavond overbodig moeten zijn. En de diverse landen, in het bijzonder Rusland en Amerika, zouden zich moeten inzetten om een betere wereld te creëren; en samenwerken om in een normale wereld te leven en niet vechten voor alleen eigen landsbelang.
Hitler wilde in eerste instantie het Joodse volk uit zijn gebied hebben en die beruchte Sheikh wilde het volk vermoorden.

Als we nu zien wat de invloed zal zijn van al die vluchtelingen, dan leven we eigenlijk in een onaanvaardbare wereld. Een deel van hen wil het Ottomaanse rijk weer stichten en een ander deel voelt zich in het verlaten land politiek en economisch niet op zijn plaats. Het dient simpel te zijn. Gezamenlijk landen als Syrië democratiseren en de vluchtelingen weer naar hun verlaten huis sturen.

Ik verwijs naar het boek “150 Palestijnse fabels” Het is velen van u bekend dat Fatah, de PA en Hamas de kwaliteit hebben om recht te praten wat krom is. In dit boek leest u de realiteit tegenover de propagandistische kreten en fabels van de Palestijnen.

Ik verwijs ook naar de advertentie van “Israel Idoed Reizen” hierboven. Wilt u ons land bezoeken en goed leren kennen, neem dan contact op met Israel Idoed Reizen, die groepsreizen naar Israel organiseert. Klik op de advertentie en neem contact op met dit reisbureau. Ik heb deelnemers mogen ontmoeten en zij waren wild enthousiast.

1. Syrië
Op woensdag 17/2 heeft de IAF ( Israelische luchtmacht) militaire doelen in Zuid-Damascus gebombardeerd. Dus wel tegen de Syrische regering, maar Israel wil voorkomen dat er ook in het noorden een front komt en wapens geleverd worden aan de Hezbollah.
De instelling van het Syrische leger is versterkt sinds de Russen het leger steunen. De ISIS verovert geen land meer en het officiële leger tracht Raqqa te heroveren, en ook Aleppo zoals eerder vermeld.
Amerika is passief en de Russen bombarderen de bevolking niet.
De oppositie in Syrië gaat akkoord met 3 weken wapenstilstand als Rusland stopt met bombarderen. Rusland en Amerika doen nu wel mee aan een VN-bijeenkomst om vijandigheden in Syrië te stoppen. ISIS doet niet mee. Volgens de VN zijn er 500.000 mensen in 15 bezette gebieden en 4.5 miljoen in moeilijk te bereiken gebieden. Daardoor amper voedsel, water, enz.
Bashar al Assad wil op 13/4 verkiezingen houden en op zaterdag 27/2 een staakt het vuren. Dat zegt hij op 19/2. Controle door de Internationale Steungroep voor Syrië (ISSG). Een en ander is opgezet door Rusland en Amerika. Nederland is ook lid. Afgewacht moet worden wat ISIS en Al Nusra zullen doen. Turkije is in ieder geval tevreden.

2. Messias belijdende Joden
Een groep messias belijdende Joden zijn een samenwerking overeengekomen met Arabisch sprekende Israelische christenen. Tijdens de bespreking waren ook Palestijnse christenen aanwezig. Zij geven steun aan anti-Israel-terreur. Vader Gabriel Naddaf is fel tegen. Hij is de leider van de Aramese christelijke beweging. Deze Arameeërs zijn Arabisch sprekende Israelische christenen.

3. Boycot en Fatah
Engeland heeft het boycotten van landen verboden. Dit geldt voor instellingen die een subsidie ontvangen. Dit geldt dus voor alle overheidsinstellingen. Ook voor de Britse economie. Engeland mag geen schade oplopen. Geen discriminatie, aldus de betreffende minister Hancock, die Israel bezocht heeft. Het gaat niet alleen om Israel. De PA protesteerde.
Een Engelse parlementariër heeft kritiek geleverd op de financiering van de PA. Hij heeft premier Cameron verzocht daarmee onmiddellijk te stoppen. Engeland heeft namelijk haar jaarlijkse bijdrage met 15% verhoogd. Dit is ongeveer 93 miljoen euro. Volgens hem een directe steun aan terrorisme.
In Nederland wordt de helft van de aanslagen en incidenten in treinen en bussen verzwegen. Er wordt toch niet tegen opgetreden. Ook niet wat betreft wapen-dreigementen, seks, diefstal, terwijl de islamisering met de dag erger wordt. Veel Duitse economen zijn negatief t.a.v. de immigratie.
Ondanks de “vreedzame opstand” van Abu Mazen is de terreur niet gestopt. In tegendeel. Volgens hem doet de PA alles om tot een overeenkomst te komen. Sinds oktober zijn 170 Palestijnen en 26 Israeli’s gedood.
Hamas-leider Haniyeh zegt dat een oorlog onvermijdelijk is. Hamas bouwt een enorme tunnel die ondergronds naar Israel loopt, en raketten bovengronds. 1000 terroristen werken aan de tunnel die met grote lengte Israel binnendringt. Veel cement wordt door hulporganisaties via de PA naar Gaza gestuurd.

4. Migranten en consequenties
In Duitsland is het antisemitisme groter dan ooit. Oorzaak: de migranten. In Frankrijk eenzelfde beeld. Duidelijke agressie tegen de Joden. Er wonen resp. 3 en 6 miljoen moslims. Ongeveer 1 miljoen Arabieren hebben nu hun antisemitisme uit hun land mee naar Duitsland genomen. Niet vergeten dat mede daardoor de Joodse bevolking in de EU wordt bedreigd.
In 2015 heeft Duitsland ongeveer 1.5 miljoen asielzoekers ontvangen. Van dit aantal hebben 275.000 een misdaad gepleegd. Dit kunnen er meer zijn, omdat niet allen bekend zijn. Het aantal opgeloste misdaden is onbekend. Het cijfer klopt overigens helemaal niet, omdat lang niet alle steden zijn toegevoegd.

5. Amerika
* De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Samantha Power, bezoekt Israel en ontmoet de inwoners van Nachal Oz. Deze kibboets heeft veel raketten moeten opvangen. Zij heeft veel verhalen gehoord over de consequentie voor de kinderen. Ook in Sderot een verhaal van een moeder. Zij willen echter niet verhuizen. De kinderen hebben een hekel aan Palestijnen.
Een onderzoek wijst uit dat sinds Gush Katif in 2005 ontruimd is, ongeveer 11.000 raketten op Israel zijn afgeschoten. Daardoor worden 5 miljoen burgers bedreigd.
* Een VS-woordvoerder geeft door dat de luchtmacht meerdere ISIS-centra heeft gebombardeerd. Daarmee ook miljoenen dollars verbrand. Dat geld werd gebruikt om de ISIS-groepen te financieren. Daardoor wordt nu maar 50% van hun salaris uitbetaald. ISIS is de rijkste terreurgroep.
* Tijdens een CNN-interview zegt de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton pro-Israel te zijn en dit land te steunen. Wel echter werken aan een tweestatenoplossing. Trump is neutraal en Cruz steunt Israel. Clinton zegt: Israel is sinds 1948 onze partner, maar de Palestijnen verdienen een eigen land. Dus mevr. Clinton leeft in het verleden en is onvoldoende op de hoogte van onze geschiedenis en onze religie.
* Obama handhaaft de BDS wat betreft Israel buiten de groene lijnen. Dus de Westbank en Oost-Jeruzalem.

6. Israel
* Op 18/2 ontmoeten de Russische plv. minister van BuZa en de directeur generaal David Gold elkander. Besproken wordt de situatie in het M-O en Afrika, het terrorisme en het extremisme, de bilaterale agenda, en de consolidatie om internationaal samen de wereldpolitiek aan te pakken.
De minister van BuZa Lavrov zegt tegen Gold: welkom in Moskou. Het is nu 25 jaar dat wij diplomatieke betrekkingen hebben. Een groot genoegen om over deze intensieve relatie te praten. Nu de onderwerpen: het Midden-Oosten. Niet erg positief. De crisis in Syrië, Libië, Jemen, Irak. Als lid van de VN-Veiligheidsraad werken wij aan vrede en veiligheid met alle buren. Tevens aan het antisemitisme.
* De regering wil de hotelprijzen verlagen. Daarom wil het 15.000 hotelkamers toevoegen en de prijzen 20% verlagen.
* De IDF-bevelhebber geeft door dat alle militairen die geen dienst hebben hun wapen bij zich moeten houden.
* President Rivlin verwelkomt president Kenyatta van Kenya in Jeruzalem. Ook hier wordt gesproken over het versterken van de relatie en te werken aan de ontwikkeling van landbouw en andere nuttige zaken voor Kenya. Hij zegt: “We zijn blij met onze vriendschap.” Kenyata bevestigt de relatie en de vriendschap.
Bibi ontmoet de man ook en bespreekt samenwerking op gebied van water, enz. en het gevecht tegen het terrorisme. Hij zegt o.a.: “Steeds meer Afrikaanse landen zien wat u ziet. Namelijk samenwerking op alle gebieden. U bent op dit gebied een goede Afrikaanse leider.
* Gebleken is uit DNA-onderzoek dat het land van Israel aan Joden behoort.

7. Engeland (UK)
Op 17/2 ontmoet Bibi de Britse minister Hankock. Hij zegt toe om meer te doen tegen de BDS (Boycot, Divestment, Sanctions). Hancock leidt een delegatie van Britse wetgevers om te voorkomen dat een lid van de “World Trade Organization” door de BDS getroffen wordt. Israel is lid sinds 1995. UK ziet Israel inclusief Judea en Samaria. Frankrijk eveneens.
UK maakt een ontwerp om alle leden dit voorstel te laten accepteren.

8. Turkije
Er wordt veel geschreven over president Erdogan. Zijn beleid zou op dat van Hitler lijken. Hij wil het Ottomaanse rijk. Zijn bondgenoten zijn: Moslim Brotherhood, Hamas, Al Quada en de ISIS.
Amerika steunt de Koerden. Erdogan en zijn minister Davutogli willen in 2023 het Ottomaanse rijk hebben.
Turkije heeft troepen naar de Syrische grens gestuurd. Rusland stuurt gevechtsvliegtuigen naar Armenië, een vijand van Turkije.

9. Slovakije – Oostenrijk
Premier Robert Fico heeft tijdens de EU-top in Brussel gezegd maatregelen aan de grens te nemen om migranten op te vangen. Het volk juicht dit toe. Een en ander vanwege druk van Oostenrijk dat een mobiele barrière heeft, waardoor “vluchtelingen” en armoede-immigranten opgevangen worden. Oostenrijk en Hongarije houden aan de grens een speciale oefening om deze barrière goed te kunnen hanteren.

10. Egypte en het M-O
* President al-Sisi zegt op 19/2 tijdens een interview met de Koeweitse pers dat hij alle Golf-staten zal steunen bij dreigingen van andere landen. “Ons leger is voor alle Arabieren. Wij steunen niet bij interne zaken. Wij blijven de wil van de volken respecteren.”
* In een Koeweitse krant staat een bijzonder verhaal: Israel is op alle gebieden beter en sterker dan wij, Arabieren. Dus we moeten naar dat land kijken en haar succes en kwaliteit onderzoeken. Onze grootste vijand is Iran. Israel heeft zich 70 jaar lang geconcentreerd op democratie. Wij niet. Integendeel. Israel drijft handel met veel landen en ontwikkelt de landbouw, industrie, het leger, technologie. Wij hebben moeilijkheden om te overleven. Rusland steunt Syrië en bezet Azaz en Aleppo. Honderduizenden vluchten naar Turkije en de EU. Aldus dit Koeweitse blad.
* Op 25/2 heeft president Rivlin de nieuwe Egyptische ambassadeur ontvangen. Afgelopen jaren was er geen ambassadeur (sinds 2012).

11. Iran
* De Russische minister van Defensie bezoekt op 21/2 president Rouhani van Iran. Het doel: de relatie Rusland-Iran verbeteren en de militaire samenwerking verhogen. Iran steunt de Syrische president Assad en stuurt militaire adviseurs. Rusland stuurt ook luchtafweerbatterijen.
* Iran traint ongeveer 1200 kinderen om Tel Aviv te veroveren. Dit gebeurt met wapens en militaire kleding. Hun kreet: “Veroveren van Tel Aviv tot Jeruzalem.”
* Iran financiert ISIS in de Sinaï. Het stuurt geld in koffers via de Gazastrook naar de Sinaï. Ook kan vijandschap van andere landen door Iran worden bestreden met terrorisme en atoomwapens. Iran heeft steeds meer invloed, en de kreet “dood aan Amerika” blijft gehandhaafd.
Onder leiding van ayatollah All Khameinei en de IRGC (Islamic Revolutionary Guards Corps) heeft Iran invloed in het Midden-Oosten, Latijns Amerika en Zuid-Azie.
Iran steunt Bashar al Assad in Syrië, de Houthi’s in Jemen, Hezbollah in Libanon, de Palestijnse Islamitische Jihad, de Hamas en de ISIS in de Sinaï.
* Militaire Iranese officials hebben een ontmoeting met Russische militairen gehad over het uitwisselen van de nieuwe generatie S-300 luchtverdedigingsraketten. Iran wordt op 23/2 bezocht door president Aliyev van Azerbeyan, op 26/2 door de Zwitserse president Johann Schneider en op 29/2 door de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma. Contact met Afrika, Europa, Azië geeft aan dat Iran haar contacten duidelijk uitbreidt. Ook het bezoek aan Rusland van minister Shengu onderschrijft dit streven.
* Libanon vraagt Iran een lening van $ 4 miljard. Denkelijk omdat Saoedi Arabië de financiële belofte aan Libanon geannuleerd heeft. Ook steunt Iran Libanon wat betreft de terreur.
* Turkije heeft met Iran een hechte politieke relatie. Het wil die uitbreiden op economisch gebied.
De president van Iran heeft grote problemen met Saoedi, omdat dit land de terreur steunt. Een gevaar voor de wereld.
De Iraanse ambassadeur in Libanon zegt tijdens een persconferentie dat zijn land financiële steun geeft aan Palestijnse terroristen. Dus een belangrijke deelnemer aan de wereldterreur.
* Iran bouwt aan een terreurnetwerk in Amerika en in de EU. Dit met een voorraad wapens en manschappen. Dus op bevel kan er een “revolutie” plaatsvinden. Het betaalt ook $ 7000 aan Palestijnse families die een familielid hebben verloren en aan families wiens huis is verwoest $ 30.000.
Bibi wil dat de wereld Iran veroordeelt, omdat het families van terroristen betaalt.

12. Frankrijk
President Hollande wil alle landen die een ‘ultra’ rechtse regering hebben uit de EU hebben. Diverse motieven. Belangrijk: het volk moet de socialist Hollande niet meer. Ook staat daardoor de EU op het spel en de houding t.a.v. de vluchtelingen uit het M-O. We zien dat eveneens in Nederland bij de PVV en in Frankrijk bij Marine le Pen, de leidster van Front National.

13. Canada
Canadese “First Nations”-jeugd gaat Israel bezoeken. De organisator, Ron Evans, meent dat zo’n trip motiveert en succes zal hebben bij het opzetten van een bedrijf. Israel is het land van de Joden, die een land en democratie hebben opgebouwd. We zullen zien wat we kunnen leren.
Het Canadese parlement neemt een anti-BDS-motie aan. Premier Trudeau gaat akkoord. 229 stemmen voor en 51 tegen.

14. ISIL
De Islamic State of Irak and Levant heeft aan Assad diverse dorpen in Aleppo overhandigd. Het blijkt bang te zijn voor een invasie van Saoedi Arabië en Turkije in Noord-Syrië. Dit ook vanwege het staakt-het-vuren vanaf 27/2. Denkelijk wordt ook teruggetrokken uit Raqqa, waar de ISIL haar hoofdkwartier heeft.

15. Israel kort
++ De Egyptische leerboeken hebben nu ook als inhoud de in 1979 afgesloten vredesdeal met Israel. Ook wordt vermeld dat Menachem Begin en Anwar Sadat de Nobelprijs voor de vrede hebben ontvangen.
++ Saoedi Arabië heeft Libanon steeds met militaire apparatuur gesteund. Vanwege de negatieve houding van de Hezbollah is het nu gestopt.
++ De PA-minister van BuZa, Malki, en Abu Mazen bezoeken Japan. Zij zeggen: we gaan nooit terug om met Israel aan tafel te gaan zitten en direct te onderhandelen.
++ 150 Israelische bedrijven namen deel aan de GSMA mobiel wereld expositie in Barcelona. Er was ook een congres. 2200 exposanten en 100.000 deelnemers. Dit vond plaats tussen 22/2 en 25/2.
++ Slagerijen halen hun varkensvlees uit de etalages en vitrines. Wel onder de toonbank. Dit vlees is verboden voor moslims.
++ De betreffende Israelische organisatie heeft het smokkelen van drones naar Gaza voorkomen. Ondermeer gevonden op een truck die speelgoed had voor kinderen. Ook camera-drones die IDF-groepen willen controleren.
++ Israel, aldus minister Moshe Yaalon bereidt zich voor op een oorlog tegen de Hamas. Dit ondanks de wapenstilstand. Hamas groeit namelijk in kracht.
++ De wereldkampioenschappen windsurfen worden in Eilat gehouden. Afgevaardigden uit 40 landen namen deel tussen 20/2 en 26/2. Ongeveer 150 deelnemers. Uit Israel 36.
++ De Libanese minister van Justitie, Rifi, treedt af omdat de regering beheerst wordt door Hezbollah. Hij kan zijn opdracht als minister niet uitvoeren
++ Een onderzoek geeft aan dat 70% van de Gazans tegen oorlog met Israel is. Hamas-aanhangers zijn voorstander van tunnels bouwen en raketten-ontwikkeling en geloven in een uiteindelijke overwinning.
++ Het is duidelijk dat er in Syrië, Irak, Jemen, Libië en Libanon een burgeroorlog gaande is.
++ Chinese Joodse meisjes vestigen zich in de komende dagen in Israel. Laatste was in 2009
++ Archeologen hebben in de Arava-vallei kleding ontdekt uit de tijd van David en Salomo. 3000 jaar oud. Veel kleuren en ontwerpen.
++ Hamas is bijzonder blij met het kopen van 2e hands kleding uit Israel. Dit vanwege de lage prijs en de armoe in Gaza.
++ De Pegida-demonstratie wordt niet gehouden op de Herengracht tegenover het huis van de burgemeester. Dit vanwege het grote aantal deelnemers. Nu op het plein van het stadhuis.

++ David Cameron, de premier van UK, blijkt te zijn geschrokken van de situatie in Oost-Jeruzalem. Hij steunt Israel, maar accepteert de huidige situatie niet. Bibi stelt dat Israel niet de bezetter is maar de beschermer. “Wij beschermen de Arabieren. Zie de ziekenhuizen, de arbeidsplaatsen, de wegen en de rechtsorde.”
++ Saoedi Arabië – Libanon – De relatie is gespannen. Saoedi ontslaat alle Libanese werkers, geeft niet de beloofde $ 4 miljard voor militaire hulp, waarschuwt om niet op vakantie naar Libanon te gaan en steunt Jemen, Irak, Syrië.
++ Jordanië en Amerika – Koning Abdullah ontmoet Obama in het Witte Huis. Hun discussie:
de vredesconferentie, de aanpak van het terrorisme, de huidige situatie in Syrië, de goede relatie tussen beide landen. Amerika steunt namelijk de economie van Jordanië, evenals de veiligheid en militaire hulp.

Stichting Lechaim
Sta mij toe dat ik ook deze week een oproep doe om ons werk financieel te steunen.
We hebben vandaag van Odelia, ons contact in Sderot, een dringend verzoek ontvangen om 180 families Purim te laten vieren. Purim wordt gevierd omdat koningin Esther koning Ahasveros doorgaf dat de eerste minister, Haman, in het Perzische rijk de Joden wilde vermoorden. Hij gaf toen het bevel om Haman op te hangen. De families in Sderot leven in bittere armoe. Het is ons allen bekend dat Sderot de stad is die het meeste heeft geleden en nog lijdt vanwege de dagelijkse rakettenregen. Dat heeft invloed op de werkgelegenheid, evenals psychische en lichamelijke ziektes.

Vergeet a.u.b. niet dat uw hulp van groot belang is en dat wij als stichting afhankelijk zijn van uw
financiele hulp. Voor ieder bedrag zijn we u bijzonder dankbaar.
Tot slot wens ik u een pretitige zondag en een goede week.
Harry

Voor de goede orde geef ik door dat ik tussen 3 en 12 april in Nederland ben om spreekbeurten te houden. Hebt u belangstelling om een middag of avond te organiseren, geef mij dat a.u.b. door.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer