Harry’s focus op Israel 593

Israel, 6 maart 2016

Beste lezer,

Allereerst diegenen die meegewerkt hebben om voor de kinderen en diverse families in Sderot een bijzondere Purimdag te organiseren – van harte bedankt voor de gegeven steun! Ik stel het op prijs als er zijn nog niet hebben gedoneerd, zij dit in de komende dagen willen doen.

Ik word elke dag overstroomd met informatie over de emigratie van slachtoffers uit landen als Syrië en Irak, en de opvang in diverse landen. Ik denk niet dat de Focus de goede bron is om daar verslag van te geven, want u leest denkelijk voldoende in de diverse kranten. Waar echter amper of niet over wordt geschreven of gedacht, is de consequentie van het zich vestigen van die miljoenen moslimmigranten. Regeringen praten, burgemeesters idem, lege winkels worden gebruikt. Maar men realiseert zich niet dat deze dagelijkse stroom zulk een vorm aanneemt dat we geen helderziende hoeven te zijn om ons te realiseren dat we binnen enkele jaren een moslim-EU zullen hebben. Zoals ook eerder al geschreven, is het onbegrijpelijk dat de EU samen met Amerika en enkele Afrikaanse landen niet een neutraal leger samenstellen en in het bijzonder de burgeroorlog in Syrië aanpakken en een neutrale regering samenstellen. Een regering die werkt aan rust en democratie, waardoor al die vluchtelingen weer naar eigen huis terug zouden kunnen, en eigenlijk moeten.

1. Israel
* Op 25/2 bezocht Nadelia, de Amerikaanse directeur van Microsoft, Israel om de jarenlange samenwerking te vieren. Bibi zegt: we zullen werken aan beperkingen van export van onze cybersecurity technologie. We moeten nu de komende 25 jaar voorbereiden. We zijn het centrum van technologische vernieuwing. Microsoft is een groot technologisch bedrijf. Ons huwelijk is in de hemel gesloten en op aarde erkend.
Nadelia: Israel verandert de wereld. Wij kijken ook naar de komende 25 jaar.
* Het IDF heeft aan de westelijke Jordaanoever een bepaald project, dat mede is gebouwd met Nederlands geld, ontmanteld; tot nu toe meer projecten dan in 2015. Dit wordt door het IDF gedaan omdat de EU speciale etiketten gaat plakken op “bezette” gebieden. Het gaat nu om een landbouwproject van ongeveer 10 miljoen.
* Op 29/2 nodigt Bibi diplomaten uit diverse Afrikaanse landen uit om een Knesset-comité te vormen voor de Israelisch-Afrikaanse relaties: “Israel komt terug naar Afrika en Afrika terug naar Israel. Dit is goed voor Afrika en Israel. Gezamenlijk belang: handel, toerisme, technologie voor landbouw, water, veiligheid, samenwerking wat betreft terrorisme,” aldus Bibi.
* Turkije vraagt Israel wapens te willen kopen. Daarmee wordt ook de relatie genormaliseerd.
* President Rivlin heeft zijn ontmoeting in Australië met de premier Bull afgezegd. Putin wil namelijk een ontmoeting gedurende diezelfde dagen. Een moeilijke beslissing. Maar men kan toch tegen Putin geen “nee” zeggen.
* De Amerikaanse lucht-en zeemacht-generaals hebben met onze minister van Defensie Ya’alon in Israel
besprekingen gehad. Besproken werd de strategische samenwerking, vanwege de regionale onrust. Het gaat om de noordgrens, de situatie in Syrië, Turkije en de 10 jaar militaire Amerikaanse financiële steun

2. Tunnels
In Oost-Gaza is weer een Hamastunnel in elkaar gestort. 5 mannen tot nu toe vermist. Enkele dagen later op 28/2 ook een tunnel in zuid-oost Gaza. Het is een duidelijke zaak dat de Hamas veel geld stopt in de bouw van de tunnels langs de grens met Israel.

3. Iran
* De verkiezingen in Iran hebben als resultaat dat alle 30 zetels in het parlement bezet worden door de Rouhani geallieerden, een coalitie van hervormers en gematigden. Belangrijk voor de blijkbaar toch gematigde Rouhani.
* BuZa minister Zarif zegt door te gaan met het ontwikkelen van haar rakettenprogramma. Daar hebben wij geen toestemming voor nodig. Iran, de P5+1 (Amerika, Engeland, Frankrijk,China, Rusland en Duitsland) hebben de tekst voor het akkoord in juli aanvaard. JCPOA = Joint Comprehensive Plan of Action. Dat akkoord houdt in: het stoppen met het ontwikkelen van atoomactiviteiten en het opheffen van alle economische en financiële sancties.
* De PA weigert betaling door Iran van de eerder vermelde $ 7.000 en $ 30.000 aan slachtoffers en vernielde huizen. De PLO wil niet hebben dat dit direct aan de betrokkenen wordt betaald. Zij regelt eventuele financiering, omdat de PA de enige wettige vertegenwoordiger is.
* Iran trekt haar troepen terug uit Syrië. Ongeveer 2500 man hebben gevochten tegen de rebellen. Alleen 700 militaire adviseurs blijven. Dus een duidelijke wijziging in de situatie. Reden o.a.: veel gewonden (310) en 160 doden.

4. Frankrijk
10% van de bevolking is moslim. Ongeveer 6 miljoen.
Op 27/2 tijdens de Holocaust-herdenking was Rouhani in Frankrijk. Hij ontkent de Holocaust. De media hebben daar ook amper aandacht aan besteed. Wel aan het bezoek van Rouhani en zijn gematigd optreden evenals de zakelijke relatie tussen beide landen.
Franse diplomaten/ambassadeurs veroordelen de al 50-jarige Israelische bezetting

5. Wekelijkse kabinetszitting o.l.v. Bibi
Bibi zegt: we zijn bijzonder tevreden met het realiseren van een “staakt-het-vuren” in Syrië. Maar Iran moet dan wel stoppen met haar agressie via Syrië.We gaan ook niet akkoord met het leveren van wapens aan Hezbollah via Syrië aan Libanon. Ook geen 2e front op de Golan Hoogvlakte. De rode lijnen moeten van de staat Israel blijven.
We nemen maatregelen om de levenstandaard te verbeteren. Dus ook de economie verbeteren. Tevens het leven van gehandicapten gelijke rechten geven. Ook concentreren op de Arabische sector wat betreft de politiek in ons land. Nu ook modernere technologie.

6. Hamas
De Hamas verwijt de PA corruptie. Ook het aftreden van de PA-minister van BuZa en de vervolging van de PA-ambassadeur in Bulgarije. De reden is de moord van een voormalige Hamas-gevangene, die op de PA-ambassade in Sofia is vermoord. Natuurlijk wordt de Mossad weer beschuldigd.

7. Israel, Ben Gurion Airport en El Al
* De El Al is de eerste maatschappij die een vlucht met een uitsluitend vrouwelijke bemanning heeft.
Het IAF (luchtmacht) heeft overigens al jaren lang vrouwelijke piloten.
* Op 7/3 wordt een expositie langs de muren voorbij de paspoortencontrole geopend. Ongeveer 60 ontdekkingen en ontwikkelingen worden getoond van Nobelprijswinnaars. Ongeveer 8 miljoen mensen zullen hier dan langs lopen als ze naar huis gaan met een ten dele onbekende maar wel belangrijke indruk van Israel.
* Isr Aid heeft in Duitsland een kantoor geopend. Dit om vluchtelingen te begeleiden wat betreft gezondheid. “Americain Jewish Committee” financiert een en ander.

8. Ariel Sharon
Bibi herdenkt de sterfdag van Sharon in de Knesseth (parlement). Hij verwijt de man wel het terugtrekken uit de Gazastrook. Dat gaf geen vrede, maar wel terrorisme. We hebben daardoor wel geleerd dat we ons niet moeten terugtrekken of demilitariseren.
Het wordt Bibi wel verweten dat hij op deze dag op deze manier Sharon herdacht heeft. Maar het waren ook geen vrienden.

9. Egypte
* Diverse officials constateren dat Egypte haar houding t.a.v. Israel verbeterd heeft. Dat begon al in 1977 toen wijlen president Anwar Sadat Jeruzalem bezocht. Het Egyptische volk heeft een behoorlijk cultureel niveau.
Op 1/3 heeft Egypte met Cyprus in Caïro een militaire deal gemaakt. Ook wat betreft hulp en onderzoek, veiligheid, stabiliteit en onderlinge steun bij het aanpakken van terreur.
* Rusland en Egypte gaan samenwerken om militaire apparatuur te ontwikkelen. Ondermeer ook radiostations.
* De nieuwe Egyptische ambassadeur ontmoet op 29/2 Bibi in Jeruzalem. Onderwerpen zijn ondermeer: de relatie Egypte-Israel en de Palestijnse problematiek.
De ambassadeur heeft eveneens een ontmoeting met president Rivlin. Hij zegt hier dat hij blij is om in Israel te mogen werken en hoopt dat de relatie tussen het Joodse en Arabisch volk evenals de landen beter wordt, zodat we in vrede met elkander kunnen leven. De relatie op militair gebied en veiligheid is heel goed. Israel is van groot belang voor Egypte.
* Omdat Tawfiq Okasha zonder toestemming dineerde met de vertrekkende Israelische ambassadeur Haim Koren is zijn lidmaatschap van het Egyptische parlement geannuleerd.

10. Syrië
De “dictator” Bashar al Assad die eigen mensen doodt, biedt de oppositie amnestie aan en een terugkeer naar een normaal leven. Zij moeten wel hun wapens inleveren. Volgens Assad heeft de bevolking het moeilijk. Hij wil wel steun hebben van Rusland, Iran en Libanon.
Het “staakt het vuren” wordt gedeeltelijk gehandhaafd. Problemen met de ISIS.
Rusland steunt El Assad en zegt: Stop de oorlog. Dan geen vluchtelingen meer.
Turkije, Saoedi Arabië en bondgenoten willen echter Syrië binnenvallen. Dan dus problemen met Iran, Hezbollah en Rusland. Dan dus ook problemen met de EU en Amerika. Dus een mogelijke oorlog.

11. De EU
De EU heeft beslist om een bedrag van 252 miljoen euro aan de PA te geven. 50% gaat naar de Hamas. Dit bedrag wordt blijkbaar gebruikt voor opvoeding, gezondheid, hospitalen.
Frederica Mogherini stelt dat de EU zich inzet voor de Palestijnen. Dus een verbetering van hun dagelijks leven en van de opvang van vluchtelingen. Zij heeft wel de PA gevraagd om een doorzichtig overzicht te tonen. Ook mensenrechten respecteren en werken aan een Palestijnse staat. De EU geeft ook 3 miljard voor de Syrische crisis. Dus hulp voor families, die in kampen wonen in Libanon, Irak, Jordanië en Turkije.
In Turkije leven ongeveer 2.5 miljoen Syriërs. Grote armoede. Jonge meisjes worden verkocht aan oudere mannen. 40% van de Turkse vrouwen ondervindt seksueel geweld.

12. Joodse vluchtelingen
In 1948 zijn Joden uit alle Arabische landen verjaagd. Door een Amerikaanse democraat is een resolutie
aan het congres voorgelegd. Hij dringt eropaan dat als er een deal tussen Israel en Arabieren wordt gesloten, deze groep alsnog financieel zal worden vergoed.
Het gaat om ongeveer 1 miljoen verdreven personen waarvan ongeveer 600.000 in Israel als “displaced persons” zijn opgevangen.
Bijgaand artikel en video over de bedenkelijke rol van de media is meer dan de moeite waard om te lezen en te bekijken. We zien dan hoe de media (met name in de VS) ook gedurende de periode 1933-1945 de situatie beperkt weergaf: http://brabosh.com/2016/02/29/pqpct-bkc/

13. Israel kort
++ Saoedische ambtenaren hebben geen behoefte om de Palestijnse kwestie op te lossen. Ze zijn nu bezig om met steun van Israel de invloed van Iran aan te pakken. Ook minister Ya’alon heeft Saoedi bezocht om de relatie hechter te maken. Hij had een ontmoeting met koning Salman Bin Abdullaziz.
++ Veel Pakistaanse christenen vluchten naar Thailand vanwege hun problemen wat betreft het christendom. Zij worden in Thailand opgevangen en vastgehouden. De wereld heeft dit niet bekeken en niets aan gedaan. De christenen worden alleen vrij gelaten als ze 1200 euro betalen.
++ De Amerikaanse senaat heeft een wet aangenomen dat Florida geen zaken mag doen volgens het BDS (Boycot, desinvestering en sancties). Dat is dus een bijzonder Amerikaans beleid.
++ Oman annuleert de zeilkampioenschappen omdat het anders Israel zou moeten uitnodigen.
++ De universiteit in Bochum (Duitsland) heeft de geplande anti-Israel-activiteit geannuleerd. Dit ook omdat veel Amerikanen tegen de BDS zijn.
++ De Oostenrijkse militaire dienst waarschuwt haar regering dat duizenden Afghanen plannen hebben om naar de EU te gaan. Veel kritiek op Turkije dat belangrijk is als doorgangsland. In Turkije ongeveer 3 miljoen vluchtelingen
++ Israel heeft aan Papoea Nieuw Guinea een verplaatsbare ontzoutingsinstallatie gegeven. Dit vanwege de enorme droogte. 2 miljoen inwoners lijden aan een watertekort. Ook de boeren hebben gebrek aan water.
++ 40 Columbia universiteitsprofessors hebben een petitie ingediend om de school niets te laten kopen van bedrijven die in bezette gebieden werken. Door de BDS-activiteiten hebben nu 600 Palestijnen hun baan bij Sodastream verloren.

Stichting Lechaim
In mijn inleiding heb ik verwezen naar de oproep van Odelia uit Sderot. Ik hoop dat u via onze stichting de toch wel nodige hulp zult geven.
Laten we a.u.b. ook niet vergeten dat we in het bijzonder in het zuiden (Sderot, Nitzan, Beer Chanim) te doen hebben met lichamelijk en psychisch zieke kinderen, ouderen en families.
Met uw medewerking kunnen wij onze opdracht uitvoeren.
Daarom mede namens ons bestuur: dank voor uw medewerking.
Zoals bekend ben ik tussen 3 en 12 april in Nederland voor spreekbeurten. Hebt u belangstelling, geef mij dan een bericht. Overigens ook tussen 16 en 26 september.
U allen een goede week gewenst,
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer