Harry’s focus op Israel 594

Israel, 13 maart 2016

Beste lezer,

Terwijl ik wil beginnen deze Focus samen te stellen, ontvang ik het bericht dat vrijdagnacht, oftewel Shabbatmorgen, weer 4 raketten op Sderot zijn afgevuurd. Weliswaar geen gewonden, maar de sirenes loeiden. In deze dicht aan de grens liggende stad wonen 24.000 mensen, die toch wel weer negatief zijn wakkergeschud. Ik verwijs daarom toch nogmaals naar mijn eerder gestuurde oproep de kinderen in Sderot te helpen, opdat zij het Purimfeest kunnen vieren.

Mijn gedachten gaan dan toch naar de geschiedenis van dit bijzondere en vrolijke feest. Het was toen een wonder dat door de actie van koningin Esther niet alleen minister Haman gedood werd op bevel van koning Ahasverus, maar ook dat het onderdrukte Joodse volk bevrijd werd en uit Babylonië naar het beloofde land geleid. De bevrijding uit Babel wordt ieder jaar gevierd. Wij doen echter niets voor alle slaven in de wereld van vandaag. Waar is een persoon als Esther, die zich inzet voor de miljoenen slaven? Wanneer mogen wij of ons nageslacht weer zulk een wonder verwachten? Een wonder, opdat het Joodse volk door de wereld weer erkend wordt als Joods volk, levend in het Joodse land?

Zoals in mijn vorige Focus vermeld, voeg ik de ellende en de opvang van de vluchtelingen niet toe. Of onze internationale leiders wel beseffen wat de consequentie is van dit blijkbaar niet te stoppen probleem, vraag ik me af.

1. Roemenië
President Johannis bezoekt Israel. Hij zegt tijdens zijn ontmoeting met president Reuven Rivlin in Jeruzalem solidair met Israel te zijn wat betreft terrorisme, antisemitisme en haat. Dit land had in 1948 al diplomatieke betrekkingen met Israel. Dit keer ging hun ontmoeting over het verleden en de toekomst.
De politiek, economie, wetenschap, technologisch onderzoek, cyber, cultuur en verdedigingsstrategie.
De relatie is ook wat betreft terrorisme van groot belang.
Bibi ontmoet op 8/3 ook de Roemeense president. Eigenlijk eenzelfde ontmoeting als met president Rivlin. De Roemeense ministers van BuZa en van Ontwikkeling en Wetenschappen waren ook aanwezig.
Er wonen nu 400.000 Roemeense Joden in Israel.

2. Arabische gemeenschappen
De regering heeft een plan goedgekeurd om in de komende 5 jaar 3.6 miljard euro te investeren in de Arabische en andere minderheden. Dit om de kwaliteit van het leven te verbeteren en de sociale kloof te verkleinen. Ook meer hoogbouw. Dus beter wonen. Het gaat om moslims, christenen, Druzen, Circassians (voormalige mensen uit de Kaukasus, ongeveer 4000).
Totaal ongeveer 2 miljoen mensen. Dus o.a. meer onderwijs en beter openbaar vervoer.

3. Export etiketten
Duitse en Nederlandse bedrijven hebben de gevestigde boerderijen in de Jordaanvallei gevraagd hun producten te etiketteren. Het gaat hier dus om de nederzettingen. Dat wil dus ook zeggen dat de EU zwaardere anti-Israel maatregelen gaat nemen. Het is een probleem voor de Israelische fabrikanten, die nu nieuwe afnemers moeten zoeken.

4. Bibi en Obama
Op 22/3 vindt de AIPAC-conferentie in Amerika plaats. Bibi zou de conferentie toespreken. Die toespraak gaat daar echter niet door. Maar nu wel op die dag via een satellietverbinding. Officieel motief: hij is niet in Washington tijdens de Amerikaanse voorverkiezingen. Maar dat verhaal klopt niet. Obama is namelijk heel “toevallig” in Cuba.
Reden is dat Obama een nieuw motief heeft om de vredesonderhandelingen weer te laten starten. Dat proces is discutabel. Hij wil namelijk via de VN-Veiligheidsraad een oplossing opleggen. Er is tevens een toespraak over het M-O door Obama, en een verklaring van het Kwartet over het M-O (Amerika, de EU, VN, Rusland).
Joe Biden, de vice-president van de VS, arriveerde op 9/3 in het Midden-Oosten. Hij begon zijn bezoek in Amman in Jordanië. Dit alles dus wel over u, bij u, maar zonder u.
Obama is nog 10 maanden president. Hij blijkt nog 1 doel te hebben en dat is de verdeling van de Joodse hoofdstad Jeruzalem.
We mogen ons afvragen waarom de hele wereld zich bezighoudt o.a. met de verdeling van onze eeuwige religieuze hoofdstad en met de steun aan een tweestatenoplossing, en dat met een land dat noch een volk is of ooit bestaan heeft.
Israel en Amerika zijn het niet eens met elkaar over de bedreigingen. Volgens Israel is dat Iran en volgens Amerika is het Irak en de Levant.

5. Abu Mazen
Volgens de niet gekozen president van de PA is een internationale vredesconferentie onvermijdelijk. Indien dit mislukt gaan wij (Fatah) naar de VN-Veiligheidsraad, die ervoor zorgen moet dat er geen nederzettingen meer worden opgezet.
* Haneen Zoabi is lid van de Knesseth, en Abu Bakr van het Palestijnse kabinet oftewel de Palestijnse Wetgevende Raad (PLC). Zoabi heeft minder invloed, omdat zij de PA uit Gaza verdeelt en tegen de Joodse staat is.
* Een duidelijke zaak is dat de “Palestijnen” maar 1 doel hebben: Israel van de kaart laten verdwijnen.
* Sinds oktober 2015 zijn 29 Israeli’s gedood, 180 Palestijnen en 4 anderen. Veel acties worden door Israel verijdeld. De Fatah viert steeds feest als er een dode valt.

6. Terrorisme op 8/3
Ondanks het “Staakt het Vuren” waren er op 8/3 5 aanslagen.
* In Petach Tikva greep in een winkel een orthodoxe man het mes van een 20 jarige Arabier en doodde hem. Hij was zelf zwaar gewond.
* In Jeruzalem bij de Damascuspoort werden om 17.00 uur 2 politieagenten zwaargewond. Bij de schietpartij werd de Arabier gedood.
* Bij de Qalandija controlepost werd Palestijnse vrouw gearresteerd. Ze had een mes gesmokkeld en wilde Joden aanvallen.
* Een andere vrouw in Jeruzalem wilde politieagenten aanpakken. Ze werd doodgeschoten.
* In Jaffa was eveneens een botsing. 1 Amerikaanse werd gedood en 19 gewonden.
* Hongarije voegt 1500 militairen aan het leger toe. Het heeft de noodtoestand afgekondigd. Eveneens zijn de grenzen door Slovenië, Kroatië, Servië, Macedonië voor vluchtelingen gesloten. Toegang alleen met een geldig paspoort en een visum.
* 259.000 kinderen in Syrië lijden honger.
Op 9/3 waren 7 aanslagen

7. Israel
25% van de Israelische Joden wil de democratie inruilen voor theocratie. Dus het land besturen op basis van Joodse wetten. Er is een groot verschil tussen seculiere Joden en orthodoxe en ultra orthodoxe Joden. 8% is ultra en 10% is orthodox. Huwelijken zijn alleen geldig volgens de Joodse wet. 91% van het volk vindt dat alles moet worden gedaan om te overleven. 48% vindt dat de Arabieren het land moeten verlaten.
Mede door de terreuraanslagen op 8/3 in Jeruzalem wordt er een veiligheidsmuur in Jeruzalem en directe omgeving opgezet.
Veel stemmen gaan op dat dit al veel eerder had moeten gebeuren.
Hoewel een redelijk percentage meent dat Bibi niet goed is betreffende de veiligheidsmaatregelen, meen ik dat in dit geval de beste stuurlui aan wal staan.
Op 9/3 ontmoeten Bibi en Joe Biden elkaar. Biden heeft zijn hele familie bij zich en bedankt Bibi voor hun 30-jarige vriendschap. Bibi bedankt hem voor het afkeuren van de terreur. Abu Mazen weigert het terrorisme te veroordelen. Hij en de Fatah juichen gewoontegetrouw de moord toe.
Ban Ki Moon heeft er bij Iran op aangedrongen gematigd te handelen. Volgens de Iraanse woordvoerder zijn de afgeschoten raketten om te testen en voor de verdediging, en niet tegen de gemaakte deal. Israel veroordeelt de test en roept de VN op om te protesteren.

8. De Mavi Marmara
De Freedom Flottilla Coalition organiseert weer een groep om de zeeblokkade te doorbreken. Dit keer alleen vrouwen. Dit werd op de “vrouwendag” aangekondigd. Doel: op 1/10 in Gaza aanleggen. Deelnemers zijn o.a. Women for Peace (Israel) en vrouwenorganisaties in Spanje, Noorwegen, Mexico, Amerika. Hamas is natuurlijk medewerker. Evenals de Mavi Marmara is dit weer een politieke actie. Geen voedsel aan boord, wel wapens.

9. Resolutie 242
Door de VN-Veiligheidsraad is op 2-11-1967 deze resolutie aangenomen als reactie op de “6-daagse oorlog”. Israel moet zich terugtrekken op de lijnen. Overigens was de resolutie onduidelijk wat betreft het veroverde gebied.
Op 1-9-1967 hadden de 22 Arabische landen een conferentie in Khartoem (Soedan). Dat was: 3x NEE.
Nee tegen de erkenning van Israel. Nee tegen onderhandelingen. Nee tegen vrede met Israel.
Deze afspraak is in 1977 door Egypte verbroken en in 1994 door Jordanië. Jeruzalem is nooit ergens genoemd.

10. ISIS
Papieren van ISIS zijn in handen gekomen van Sky News. Ongeveer 22.000 Jihadisten zijn in deze papieren met naam, adres, telefoonnummer genoemd. Uit 51 landen zijn ze afkomstig en geregistreerd op speciale formulieren. Eveneens de motivatie waarom. IS leden ook uit Nederland en andere EU landen. De IS blijkt chemische aanslagen voor te bereiden.

11. Zuid-Afrika
Op 10/3 heeft in Pretoria de directeur-generaal van het Departement van Internationale Relaties, ambassadeur Jerry Matjila, een ontmoeting met directeur-generaal van BuZa Dore Gold voor een discussie over de relatie tussen beide landen en de verbetering. Beiden kwamen overeen dat er moet worden samengewerkt. Allereerst over water, landbouw, handel, wetenschappen en technologie. Ook werd tijd besteed aan de situatie in het Midden-Oosten. Onderstreept werd het belang van ontmoetingen van handelsdelegaties.

12. Hamas
Hamas heeft in het M-O en Europa cellen opgesteld om Israelische en Joodse belangen te kunnen aanvallen. Gezegd wordt dat Hamas geholpen wordt door Iran en Hezbollah, en dat het ook Palestijnen traint. Afgelopen weken heeft Israel geconstateerd dat diverse Hamasgroepen zich buiten Israel hebben gevestigd.
Op 6/3 werd een Hamas-actieveling in Egypte gearresteerd. Hij vormde een Hamas-cel.
Op 3/3 heeft een Palestijn namens Hamas in Oekraïne Israelische doelen aangevallen.

13. Israel-Japan
Een deal tussen Japan en Israel is uitgewerkt om de economische relatie te promoten.
Een delegatie van 30 Japanners had afgelopen week een ontmoeting met de directeur-generaal van het ministerie van Economische zaken. De Israelische export in 2015 is $ 770 miljoen. De import 1.3 miljard.

14. Abu Mazen, nee, nee, nee
De man weigert het vredesplan van Joe Biden.
In het jaar 2000 eveneens het vredesplan “Camp David”, toen Ehud Barak 70% van de Westbank aanbood. Dit was inclusief Gaza en Oost-Jeruzalem. In 2008 het voorstel van Ehud Olmert, in 2014 het plan van John Kerry en in 2015 zegt Bibi te willen praten. Idem in 2016.

15.Saoedi Arabië
In Saoedi Arabië zijn gedurende een week militaire oefeningen gehouden. De Egyptische president bezocht die op 10/3. 20 militaire machten uit 14 Arabische en 6 uit moslimlanden. De opzet: het goede gevoel geven om de Syrische rebellen te steunen. Sinds 2011 hebben de rebellen wapens van buurlanden ontvangen.

16. Israel kort
++ De Knesset heeft een wet aangenomen waardoor Israelische en Arabische christenen die in de IDF dienstdoen beschermd worden als ze worden beledigd door andere militairen. Deze kunnen dan gestraft worden. Pator Gabriel Nadaf zegt dat dit nodig is, zodat voorkomen wordt dat zij zich niet in het leger zouden melden.
++ Het Israeli Christian Recruitment Forum, dat geleid wordt door pastor Gabriel Nadaf, maakt bekend dat het 40 Arabische christenen, die het IDF hebben beëindigd, een speciale cursus geeft, zodat zij beter voorbereid in de maatschappij worden opgenomen.
++ De IRGC-leider van de Iraanse Islamitische Revolutionaire beweging stelt dat het leger met haar raketten Israel kan bereiken. Eveneens via een werd video doorgegeven dat zij het Amerikaanse volk zullen doden, verbranden, afslachten. Dat doet de ISIS op korte termijn. Amerika wordt gewaarschuwd.
++ Israel heeft heeft met India een overeenkomst gesloten voor een bedrag van $ 3 miljard. Het gaat om vliegtuigen en andere militaire producten.
++ Een cultureel centrum in Wenen-Oostenrijk, gesteund door de gemeente heeft een reeks boycots op 8/3 opgeheven.
++ De Amerikaanse ambassadeur Dan Shapiro heeft in een chauffeurloze auto op de grote weg gereden. Handen niet aan het stuur, zijn voeten gaven geen gas en de auto reed vlekkeloos, aldus Shapiro. Een en ander wordt ontwikkeld door Mobil Eye.
++ Als Iran inderdaad met atoombom-raketten gaat oefenen dan zal volgens Joe Biden Amerika actie ondernemen. Het gaat hier om langeafstandsraketten waar wel een deal over is gemaakt.
++ Volgens Egyptische informatie bouwt Hamas grote tunnels. Daar kunnen zelfs trucks door. Via de tunnels ook naar de Sinaï. Ook voor militairen en wapens. Egypte heeft op verzoek van Israel diverse tunnels onder water gepompt.
++ In Uruguay is de leider van de Joodse gemeenschap met een mes vermoord. Volgens de dader in opdracht van Allah.
++ De universiteit van Minnasota verwerpt de resolutie over de BDS-boycot van Israel. Dit verzoek werd zelfs niet op de agenda geplaatst.

Stichting Lechaim
In mijn inleiding verwijs ik naar de afgeschoten raketten op Sderot. Ondanks het gegeven dat niemand gewond of gedood is, zorgt het geluid van de sirenes oftewel de waarschuwing om de schuilkelder in te duiken, ook weer voor een psychische reactie, en dat in het bijzonder voor de kinderen.
Ik heb een beroep op u allen gedaan om het werk van onze stichting te steunen. Vorige week was dat een verzoek om mee te werken aan het vieren van Purim.
Ik moet jammer genoeg vandaag weer een oproep toevoegen. Ons werk is van groot belang. Kinderen, en natuurlijk ook ouderen, leven niet om angstig te zijn, en bang voor gevolgen van misdadige acties.
Ook vandaag doe ik een dringend verzoek: steun ons opdat wij slachtoffers kunnen laten leven zoals u en ik. Vergeet daarom uw financiële bijdrage niet. Beter werk is in deze tijd eigenlijk niet mogelijk.
Oprechte dank.

Groet en shalom
Harry


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer