Harry’s focus op Israel 596

Israel, 19 maart 2016

Beste lezer,

Er is eigenlijk weinig echt politiek nieuws. Maar het gebeuren in Brussel heeft wel bijna de hele
wereld wakker geschud. We moeten ons dan ook heel serieus afvragen wat te doen om te voorkomen dat zulk een onaanvaardbare actie herhaald wordt. Als we kijken naar de diverse internationale reacties van politieke leiders, dan zouden we mogen concluderen dat er sprake is van een derde wereldoorlog. Wel een oorlog waarbij we onze tegenstander niet herkennen.

En tegelijkertijd mogen en moeten we ons eigenlijk afvragen hoe in het bijzonder in de EU het volk te beschermen. In alle oprechtheid gesteld moeten we constateren dat zulk een van te voren serieus voorbereide aanslag in ons land, menselijk gesproken, niet mogelijk is. Ik verwacht en hoop dan ook dat al die landen, die zich afzetten tegen Israel bij iedere botsing, actie of aanslag, nu eindelijk begrijpen dat het de agressieve moslims zijn, die de wereld willen islamiseren en een kalifaat stichten. Een samenwerking van de Eurolanden met Israel is van groot belang.

De 3e Wereldoorlog is eigenlijk een oorlog tussen de islam en de christenen, die zeker op dit gebied een goede samenwerking hebben met Joods Israel. De islam wil het Joodse land wegvegen en dit inclusief de Joden, en van christenen moslims maken.
Het fanatisme van een deel van de moslims is niet te stuiten. En niet vergeten moet worden dat zij veronderstellen dat de dood vanwege hun opdracht een zegen is.
Het aantal vluchtelingen blijft groeien. Het is voor mij een onbegrijpelijke zaak dat er tot nu toe ook op dit gebied niet gezamenlijk een praktische oplossing is gevonden en uitgevoerd wordt. Wanneer we naar de aantallen kijken en de praktische en economische consequenties, dan zou ik durven stellen dat u allen Arabisch moet leren spreken.

Ik moet de laatste weken meer en meer denken aan de periode vóór de jaren 40/45. Ook toen is er gepraat en werd de gesprekspartner steeds geloofd. Hoewel tijdens de 2e wereldoorlog 6 miljoen Joden zijn vergast en 66 miljoen andere burgers en militairen zijn omgekomen, is de huidige situatie ernstiger. Bijna wereldwijd zijn er moslimcellen die bewust zijn opgezet om de wereld hun geloof op te dringen. Wij herdenken dit allen op 4 mei, en laten we niet alleen herdenken, maar ook samenwerken dat weer zulk een herdenking kan worden voorkomen.

De Johan Cruyff stichting
Vanwege mijn levenslange betrokkenheid bij de sport ben ik vanzelfsprekend enorm geschrokken van het toch vrij plotseling overlijden van de mens en topsporter Johan Cruyff. Johan was een bijzonder mens, die zich duidelijk ook bezig hield met gehandicapten. Hij investeerde in enkele in Israel opgerichte centra, opdat Joodse, moslim en christelijke kinderen elkander beter op het sportveld leerden kennen.
(Joods.nl over Johan Cruyff, video met Simon Peres…)
Dat het huidige nieuws overheerst wordt door zijn heengaan, spreekt boekdelen. Moge Johan invloed hebben en door zijn bijzondere leefgedrag een les zijn voor een ieder. Hij ruste in vrede.

1. NGO en Breaking the Silence
“Breaking the silence” actievelingen doen er alles aan om informatie over ons leger, haar systemen, haar wapens door te geven aan de tegenstanders. Financiering wordt voor een groot deel door de EU-landen o.a. Nederland, gedaan. Ongeveer 1.8 miljoen wordt gegeven voor spionage en negatieve publiciteit. Een betere controle zou door de donateurs moeten worden gedaan. De EU-ambassadeur in Israel, Lars Faasborg Andersen, zegt niets te weten van het negatieve werk van BtS.

2. Turkije
Op 20/3 heeft in een drukke winkelstraat in Istanbul een terrorist, een ISIS lid, zichzelf opgeblazen. Drie Israelische toeristen, 1 Turk en 36 gewonden, waarvan 14 Israeli’s. Dit is de 4e aanslag dit jaar. De 5 gewonden zijn met 2 vluchten op 21/3 naar Israel gevlogen. Reacties van Bibi: terreur zonder grenzen is oorlog zonder grenzen en iedereen die terreur niet onderkent, steunt terrorisme.
President Erdogan heeft Rivlin gecondoleerd met het verlies van de 3 omgekomen Israeli’s in Istanbul. Hij verwijst ook naar de gewonden, die allen hulp ontvangen die nodig is. Het gaat om een groep vakantiegangers. Rivlin condoleert Erdogan wat betreft de gewonde Turken en dankt Erdogan voor de hulp en de vluchten naar Israel. Wij moeten allen samenwerken om de terreur te bestrijden.

3. Indonesië
Israel heeft met Indonesië een geheim diplomatiek contact. Israel heeft wel geweigerd dat de Indonesische minister van BuZa de Palestijnse Autoriteit bezoekt.
Mark Sofer ,de directeur generaal van BuZa bezoekt wel Djakarta. Er is toen afgesproken dat de minister van BuZa met een delegatie Israel zal bezoeken.
De relaties met Azie worden steeds hechter. Ook dus met het moslim land Indonesie.

4. Putin – Rivlin – premier Medvedev
Putin en Rivlin staan niet toe dat Iran langs de grens van noord-Israel zich legert. Een kwestie om te voorkomen dat Hezbollah via Syrië wapens van Iran ontvangt. Idem de Golan Hoogvlakte, dat een deel van Israel is. Dit is sinds 1967. Rivlin zegt graag met premier Medvedev te praten over de bilaterale relatie met het Russische volk en Rusland als belangrijk land.
Gesproken is over versterking van de samenwerking wat betreft de landbouw en de export van landbouw. Medvedev wil verhoging van de handel. De export naar de EU is beperkt geworden. Hij hoopt ook op het gebied van hightech en medische technologie. Een ontmoeting met Bibi zal op korte termijn plaatsvinden.

5. Terrorisme
Sinds oktober waren er ongeveer 250 aanslagen. 90% door enkelingen. Wel steeds minder aanslagen, ondanks het gegeven dat de ISIS deze aanmoedigt. Een en ander wordt beschouwt als een Intifada
van enkelingen en een Intifada van messen. Mannen, vrouwen, families, werkers en werkelozen
ontvangen via de PA een beloning tussen 2000 en 3000 euro. 120.000 Palestijnen werken in Israel en in de nederzettingen. De regering heeft weer toestemming gegeven voor 40.000 Palestijnen. Gaza gaat door met het bouwen van tunnels.

6. Jemen
Op 21/3 zijn via een geheime operatie en met steun van Amerika een aantal Joden uit Jemen op Ben Gurion Airport geland. De rabbijn had een thorarol uit de 15e eeuw bij zich. Nathan Sharanski
was bijzonder verheugd. Sinds 1949 is er gewerkt aan de missie “Breng de Joden thuis”. Jemen is bijna de oudste Joodse gemeenschap. In 1949 werden tijdens de operatie “Magisch tapijt” door de Israelische regering 49.000 Joden overgevlogen. Nu zijn er nog 50 die in Jemen willen blijven wonen.

7. Frankrijk
Onder alle in Frankrijk levende moslimagenten blijken 8000 bekende extremisten te leven. Zij zitten in het leger, bij de politie en de overheid. Zij weigeren Joodse gebouwen te beschermen. Dus een duidelijk gevaar voor de Joodse bevolking. Ook omdat bepaalde wijken beheerst worden door moslim groepen.

8. Saoedi Arabië
Saoedi geeft 1,5 miljard aan Egypte voor de Sinaï-projecten. In het bijzonder voor de landbouwontwikkeling. Daardoor ook een betere relatie tussen beide landen.
Saoedi steunt Al Sissi’s regering sinds moslimleider Morsi is afgezet. Op 4/4 zal koning Salman Caïro bezoeken.
Saoedi, Egypte en de UAE zeggen alle drie dat de Moslim Brotherhood een terreurorganisatie is. Hezbollah wordt niet erkend. Koeweit heeft 11 Libanezen en 3 Irakezen gedeporteerd nadat bewezen was dat zij bij de Hezbollah behoorden.

9. De VN
De UNHRC (VN Human Rights Council) vergaderde op 21/3 gedurende 6 uren over Israel en 3 uren
over de rest van de wereld. Over Israel kwamen meer dan 60 veroordeelde moties. Niets over Sudan.
Nu is de discussie over 5 Israel-resoluties, 1 over Iran, en 1 over Syrië.
Volgens Yair Lapid, ex-minister van financien, tijdens de conferentie in Genève, is het puur antisemitisme. Volgens een Frans politierapport staan 90 zelfmoordplegers klaar om een aanslag in de EU te plegen.

10. België
Israel heeft assistentie aangeboden wat betreft onderzoek en de gevolgen van de vreselijke aanslag in Brussel. Over heel Europa worden nu wel maatregelen genomen. In Parijs zijn 1600 agenten voor extra bewaking. In heel Italië zijn niet meer dan 5000 soldaten. Wat moet dat tegen de ISIS, dat zegt dat iedere moslim minimaal 1 Europese christen moet doden. Volgens de Franse geheime dienst zijn 500.000 moslimvechters als vluchteling verkleed op weg naar Europa.
Er was een waarschuwing voor aanslagen. Londen, Parijs, Madrid, Berlijn, Wenen en Bern.
De aanslag op de vlieghaven in België was al langere tijd bekend. De getroffen maatregelen bleken
onvoldoende. Eigenlijk is nu de oorlog begonnen. Dit na 70 jaar vrede , aldus Ulf Kotte. Nu zijn de regeringen in paniek. In het bijzonder zijn het jongeren die zich hier vestigen. 500.000 moslimjongeren
die in kampen verblijven, wachten op een sein om in Europa aan de slag te gaan. Blijkbaar is het beleid om een EU-superstaat te realiseren belangrijker dan dit gevaar aan te pakken. ISIS eist overigens de aanslagen op.
Alle Purim- en andere feesten zijn afgelast. Aangezien we de tegenstander niet kennen moet een ieder worden gecontroleerd. In België wonen 700.000 moslims. 50% in Brussel.

11. Geert Wilders
Wilders reageert op de aanslag in Brussel. Volgens hem weer de moslim-jihadisten die tientallen onschuldige mensen hebben afgeslacht. Nu in Brussel. Nu moet er eindelijk worden gehandeld.
De grenzen dicht en alle jihadisten die we het recht gaven terug te keren uit Syrie, oppakken.
Verder de mensen de waarheid vertellen en zeggen dat het bloedvergieten door de islam komt.
Het westen moet gedeïslamiseerd worden, waardoor bescherming van ons leven en onze vrijheid.

12. Bibi en Israel
Bibi spreekt via de satelliet de AIPAC beleidsconferentie toe (American Israel Public Affairs Committee). Hij biedt zijn condoleances aan aan de families van de getroffenen in Brussel.
* De aanslagen in Parijs, San Bernadino, Istanbul, Ivoorkust en de dagelijkse aanslagen in Israel zijn een aanslag op ons allen. Zij zoeken destructie en overheersing. Hun basis is eigenlijk: wij moeten verdwijnen. Maar dat gebeurt niet. Wij moeten samenwerken en hen aanpakken. Daardoor wordt terrorisme verslagen. Politieke eenheid en morele helderheid. Ik dank u allen en AIPAC voor de jarenlange steun. Wij praten nu over de toekomst. Ik dank Obama voor zijn steun. Wij hebben contact met 161 landen. Belangrijke reden: landbouw, water, auto’s, ziektes. Ik wil met de PA praten maar Abu Mazen weigert. Palestijnse kinderen leren ook hoe iemand dood te steken. Als we samenwerken kunnen we alle uitdagingen aan. De waarheid wint van de leugens.
* Ben Gurion Airport is de veiligste luchthaven en de passagiers worden perfect gecontroleerd.

13. Israel kort
++ Tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne is het duidelijk geworden dat Hillary Clinton zowel als Trump en Cruz pro-Israel zijn. Tijdens de AIPAC-conferentie verwijst Clinton zelfs naar koningin Esther (zie Purim ) en de houding van Amerika tijdens de jaren 40/45 .
++ Een 17 jarige Israeli wint goud in Hongarije tijdens de jeugdwereldkampioenschappen kunstschaatsen
++ Volgens het jaarlijkse rapport “World Happiness Report” is Israel het 4e gelukkigste land. Nederland is nr. 7. De Israeli’s zijn dus ondanks alle problemen gelukkig. Het gaat om 156 landen.
++ Ethiopie, Tanzania, Oeganda, Rwanda, Zuid Sudan, Kenia, vragen Israel steun tegen de moslimterreur.
++ De Hamas wil de relatie met Egypte verbeteren. Het heeft daarom alle afbeeldingen van Morsi en de Moslim Brotherhood verwijderd.
++ Egypte begint op 28/3 een zee-oefening met Amerika en de UAE (United Arab Emirates) in de Rode Zee.
++ In Syrië is de afgelopen dagen de stad Palmerya heroverd door het eigen leger. Rusland steunt het leger met bombardementen.

U ontvangt vandaag niet alle nieuwsoverzichten. Niet alleen omdat er toch in de afgelopen dagen vreselijke aanslagen zijn gepleegd maar jammergenoeg onze politieke en andere leiders niet of nog niet weten hoe van de huidige maatschappij een leefbare wereld te maken.
Ik vraag u vriendelijk en toch wel een ietwat dringend om ondanks alles ook het werk van onze stichting Lechaim niet te vergeten en wel te steunen. Wij hebben u nodig opdat wij zoveel mogelijk slachtoffers van het terrorisme kunnen blijven begeleiden en steunen.
Tevens wens ik u allen prettige Paasdagen toe en onderstreep mijn financiële verzoek opdat wij Joden over enkele weken ook onze slachtoffertjes een goed Joods Pasen ( Pesach) kunnen bieden.
Hartelijke groeten en shalom,
Harry

Geef mij een bericht indien u tussen 16/9 en 26/9 een spreekbeurt wilt organiseren.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer