Harry’s focus op Israel 597

Israel, 17 april 2016

Beste lezer,

Allereerst mijn verontschuldigingen dat ik vanwege mijn bezoek aan Nederland u niet op de hoogte heb gehouden van het nieuws. Mijn bezoek was toch wel heel bijzonder. En dan denk ik aan de sfeer en de diverse ontmoetingen met personen, die ons kunnen assisteren bij het doel van ons stichtingswerk.

Heel bijzonder was ook de uitreiking van het boek “Joodse Huizen 2” waarin 25 verhalen zijn opgenomen van vooroorlogse Joodse bewoners en hun nabestaanden. Duidelijk voelt men dan de sfeer die al in de dertiger jaren heerste. Duidelijk is dan ook het gegeven dat wij allen ons zouden moeten verzetten tegen de huidige situatie waar niet alleen het antisemitisme groeit, maar toch ook niet onderschat moet worden het islamterrorisme dat ook het christelijk denken en belijden niet accepteert.

Mijn ontmoeting met de organisatie “Israel Idoed Reizen” was dan ook bijzonder, omdat ik goed heb begrepen dat haar groepsreizen een duidelijk christelijk stempel heeft en het Joodse land op de juiste manier laat zien.

Ik wil graag toevoegen het bijzondere interview op 13/4 op Ned.2 met prof. Arnold Heertje dat u op “uitzending gemist” kunt opzoeken. Ontroerend en enorm openhartig:
http://www.npo.nl/recht-van-spreken/13-04-2016/POW_03158158

Volgende week vieren wij Joden Pesach, de herdenking van de uittocht uit Egypte en het o.l.v. Mozes gedurende 40 jaar door de woestijn lopen naar het door G-d beloofde land. Wij allen zouden ons moeten realiseren dat de slavernij achter de rug is en ons volk, nu levend in eigen land, in de huidige situatie een toch wel bijzonder volk is.

Als we kijken naar de huidige wereldsituatie, dan zouden wij allen samen ons moeten verzetten tegen de negatieve invloed van een groot deel van de islam.
De angst die ik ervaren heb bij veel Nederlanders, is immers een sprekend voorbeeld. Te veel Nederlanders, en ook andere EU-landen, onderschatten het terrorisme dat zich in het geheim verspreidt. Luisterend naar sheiks en andere islamleiders, zij hebben maar 1 doel: islamisering van de wereld.

1. Het toerisme
De directeur generaal Amir Halevi geeft door dat de eerste maanden van 2016 een verhoging van
4% in de toerisme-nachten aangeeft. Dit ondanks het terrorisme.
Het ministerie doet alles om het toerisme te verhogen en te verbeteren. Onder meer door de hotelprijzen.
Voorbeeld: de jaarlijkse marathon: vorig jaar 6 Chinezen, dit jaar 170.
In Jeruzalem zijn ziekenhuizen speciaal ingericht om toeristen op te vangen, die door de toch wel aanwezige spanning behandeld moeten worden.

2. Arabische wensen en hun doen en laten
Steeds meer stemmen gaan op bij de Arabieren om hun wens, oftewel gevecht, voor een eigen staat op te geven. Israel is een belangrijk land in de wereld op militair, economisch, technologisch en water-gebied. Israel bedreigt niet. Wel de Moslim Brotherhood. 70% van de Palestijnen wil Abu Mazen weg hebben.
De meeste Arabische landen veroordelen de aanslag in Brussel. Eveneens Nederland, dat het vliegveld Zaventem ook heel slecht beveiligd vindt. In 2015 had Turkije België al gewaarschuwd.
Abu Mazen rekent op de veiligheid en beveiliging door Israel. Dat houdt hem in het zadel en voorkomt dat Hamas bepaalde gebieden overneemt. Ondermeer de westelijke Jordaanoever.

3. United Nations Human Rights Council
De UNHRC, dat in Genève gevestigd is, maakt een overzicht van alle bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten in Judea en Samaria. Een zwarte lijst oftewel anti-Israel.
De betreffende motie is met 32 stemmen aangenomen. Geen tegenstemmen. Wel 15 onthoudingen.
Bibi geeft een verklaring af en noemt de UNHRC een anti-Israel circus, en de Council valt de enige democratie in het Midden-Oosten aan en kijkt niet naar het gedrag van Iran, Syrië en Noord-Korea. De Council wil de lijst jaarlijks bijhouden. Dus Israel veroordelen. Amerika vindt dat deze resolutie de eenzijdige acties tegen Israel versterkt.

4. Sudan
Israel is de relatie met Sudan aan het versterken. Een deel van haar politieke beleid. Het kan Sudan op veel gebieden steunen en natuurlijk ook samenwerken. Het levert o.a. militair materiaal aan Zuid-Sudan. Een en ander wordt door Amerika en Saoedi Arabië aangemoedigd.

5. Libië
In Libië bereiden 800.000 moslims zich voor om zich in de EU te vestigen. Dat wordt dus een soort burgeroorlog. Zeker omdat de EU-Turken geen visum nodig zullen hebben. En dan ook arme Turken toelaten, die naar hun familie in de EU gaan.

6. DFID
The Department for International Development geeft miljoenen aan terroristen en nabestaanden, de PA en Gaza. Ongeveer $ 90 miljoen. 30% naar de PA. De 67-jarige Abdallah Berghoutti, die levenslang heeft ontvangt $ 85.000. Abu Mazen heeft een paleis. Waarde ongeveer $ 9 miljoen. Reden van dit alles: Engeland heeft het zionisme ‘gepushed’. De 4 miljoen Palestijnen die leven onder Israelische bezetting ontvangen de hoogste steun per hoofd in de wereld.
50% gaat naar Gaza

7. Hamas – Egypte
De Hamas doet alles om weer een goede relatie met Egypte op te bouwen. Daardoor dan minder spanning in de Sinaï. Ook meer controle op personen in gebieden die Egypte willen aanpakken. Dus ook de Moslim Brotherhood en het smokkelen van o.a. wapens. Door dit alles zal de situatie in dit gebied verbeteren.
In Doha was op 27/3 een ontmoeting tussen Hamas en Fatah om weer te kunnen samenwerken. Sinds 2007 was er totaal geen onderlinge, interne relatie.
De Egyptische zeemacht is op 12/4 in de United Arab States aangekomen voor een gezamenlijke
training. Deze “KALIFA” oefening is de sterkste in de Golf regio tot nu toe.
Op 9/4 is de Egyptische luchtmacht een training gestart met Koeweit.
De Hamas-leider zegt op 1/4 ter gelegenheid van “Prisoner’s Day” te blijven vechten tegen Israel. “Onze plicht is het geweer en de tunnel te gebruiken.”
Op dezelfde dag werden IDF-militairen langs de Gaza-grens aangevallen..

8. Amerika
De besprekingen tussen Amerika en Israel over de financiële steun is nog steeds gaande. Amerika biedt $ 3,4 miljard aan. Dat was tot nu toe 3,1 miljard. Israel wil voor de komende 10 jaar 5 miljard ontvangen. Het gaat nu om een duidelijke bevestiging. De bedragen zijn voor het overgrote deel bestemd voor de land- en luchtmacht.

9. ISIS
De Islamic State Irak Syrie (ook IS genoemd) controleert het Palestijnse vluchtelingenkamp in Yarmoek, Syrië. Overigens in dit kamp sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië 1250 doden. Het is dus niet alleen een oorlog van Israel tegen de diverse M-O landen. De media zouden dus iets meer aandacht aan de realiteit en de achtergrond van diverse activiteiten kunnen besteden.
Syrisch leger heeft Palmyra heroverd en de ISIS-vlag verbrand. Reden: de IS verzwakt en betaalt steeds lagere salarissen. Dus een duidelijke IS-onvrede.

10. Abu Mazen
De broer van de nooit herkozen president van de PA wordt in het Assuta Medisch Centrum in Jeruzalem medisch behandeld. Abu Leni heeft kanker. Hij is 76 jaar en woont in Qatar. 6 maanden geleden werd zijn zwager in het zelfde hospitaal aan zijn hart geopereerd. De BDS blijkt dus toch wel bijzondere kanten te hebben.

11. De Israelische jongeren
Een onderzoek geeft aan dat in het bijzonder van de hogeschoolstudenten:
82% niet gelooft in een overeenkomst met de Palestijnse Arabieren.
59% is politiek rechts-denkend, 23% centrum-politiek en 13% links-georiënteerd
48% wil geen Arabieren in de Knesset (parlement) 52% wel
89% zien hun toekomst in Israel, en 85% houdt van het land
88% bereidt zich voor om in het leger te gaan.

12. België
De plv. premier van België zegt tijdens een interview dat de in Brussel verborgen terroristen te vergelijken zijn met ondergedoken Joden tijdens de 2e wereldoorlog. De Joden wilden overleven en de terroristen willen de dood. De minister verontschuldigt zich achteraf. Maar alleen het idee en al die publiciteit. Was dat maar over Israel het geval. Dan zou er denkelijk minder antisemitisme zijn en zouden velen een beter beeld van het Heilige land hebben.

13. Israel en het Midden-Oosten
Israel staat niet meer in het centrum van de belangstelling van het conflict met de Palestijnen. Nu wordt gewerkt aan een verbeterde relatie met Saoedi Arabië en de buurlanden, zoals Bahrein en Koeweit, die Iran en de IS als vijand zien. Frankrijk wil een economische conferentie. Israel heeft wel geheime contacten met diverse Arabische landen. Overigens wil de EU nu ook landbouwproducten labelen. Israel neemt maatregelen tegen die 15 landen, inclusief Nederland.
De PA heeft wel een resolutie bij de VN wat betreft Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria, opdat Israel stopt met bouwen en de vredesonderhandelingen hervat. Dus de PA-wens: een zelfstandig Palestina.
De voormalige Iraanse diplomaat, die nu in Koeweit en Jordanië werkt, bezoekt ons land als gast van de minister van BuZa. Hij wil de relatie met de Arabische staten verbeteren.
Ook 388 Amerikaanse Democraten en Republikeinen hebben Obama dringend verzocht de PA-resolutie niet te accepteren. De PA hoopt dat Amerika de betreffende resolutie niet met een veto zal blokkeren.
Bibi heeft IDF-eenheden in het noorden van Israel op de Golan Hoogte, bezocht. Hij zegt tegen de daar gelegen IDF-troepen: dit is ons land en dat moeten we verdedigen. Geen ander doet dat.

14. China
Afgelopen week heeft een Israelische delegatie o.l.v. de Knesset-voorzitter, de woordvoerder en Israelische ambassadeleden China bezocht. Gesproken is over parlementaire samenwerking en het te voeren beleid. Ook over energie, landbouw en onderwerpen betreffende vrede en stabiliteit.
Met premier Li Keqiang werd van gedachten gewisseld over vrije handel en innovatie.
Deze ontmoeting toont de wil tot samenwerking aan.

15. Israel kort
++ Israel, Griekenland en Cyprus hebben de afgelopen weken een gezamenlijke militaire oefening gehouden. Dit met honderden militairen, vliegtuigen en ander militair materiaal.
++ Egypte en Saoedi Arabië hebben een deal gemaakt om een brug te bouwen over de Rode zee. Dat wordt dan dus een directe verbinding tussen Azië en Afrika.
++ De sneltreinverbinding Jeruzalem-Tel Aviv wordt in 2018 geopend. De afstand is dan 30 minuten minder. Kosten: $ 1.8 miljard.
++ Volgens het GDF (Global Fire Power) is het IDF het 9e sterkste leger in de wereld. Op de lijst van 126 landen is Amerika nr.1, Rusland nr.2, China nr.3, India nr.4, Turkije nr.10, Duitsland nr.11 Iran nr.12, Egypte nr.14, Syrië nr.32, Jordanië nr.59
++ Vanwege de BDS (Boycot) zetten diverse pioniers kleine bedrijven in de Westbank op. Lev Haolam meent door deze activiteiten de BDS te kunnen overleven.
++ Een onderzoek geeft aan dat 24% van de Amerikanen akkoord gaat met de verhuizing van haar ambassade naar Jeruzalem. 20% niet, 56% geen idee
++ De ISIS heeft ruim 400 vechters getraind om de EU aan te vallen.
++ De Poolse president weigert na het Brusselse drama vluchtelingen op te nemen.
++ De NAVO weigert om met Rusland het terrorisme te bestrijden. De NAVO wordt gefinancierd door het westen. Lees: belastingbetalers.

Stichting Lechaim
Enkele dagen geleden heb ik u verzocht om het werk van onze stichting financieel te steunen. Dit verzoek is gedaan opdat wij de slachtoffers van terreur financieel kunnen steunen en zij Pesach, het Joodse Paasfeest, kunnen vieren zoals dat voorgeschreven is.
In het bijzonder de zwaar getroffen stad Sderot, en de voormalige inwoners van Gush Katif, en natuurlijk diverse families die ook door het terrorisme in het land in moeilijke omstandigheden leven. Tijdens Pesach herdenken wij de verlossing uit slavernij. Laten we vandaag de slachtoffers door de rakettenregen ook gedenken en dat kunnen wij door hen financieel in staat te stellen de uittocht uit Egypte te gedenken.
Uw steun is dan een religieuze bijdrage.
Bij voorbaat mede namens alle getroffenen en het Lechaim-bestuur oprechte dank.
Harry

Tussen 16 en 26 september ben ik weer in Nederland om spreekbeurten te houden.
Neem contact met me op als u een middag of avond wilt organiseren of iemand weet, die dit op zich wil nemen.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer