Harry’s focus op Israel 598

Israel, 23 april 2016

Beste lezer,

De eerste toch wel bijzondere dag van Pesach is voorbij. Nog 7 dagen matze (ongezuurd brood) eten om over het verleden, heden en toekomst te praten en denken.
Deze dagen doen ons herinneren en denken aan het verleden, oftewel de bevrijding uit de slavernij en het zich vestigen in het Beloofde Land.
Vandaag is dit feest belangrijk omdat we weer in eigen land wonen en alles moeten doen om dit te handhaven. Omringd door landen die ons het licht niet in de ogen gunnen en andere landen, die ons een leven willen opdringen, waarvan we bij voorbaat weten dat dit ons beloofde land bijzonder kwetsbaar maakt.
Het verhaal op de Seideravond geeft religieus en praktisch duidelijk aan dat wij voldoende inzicht moeten hebben om de goede maatregelen te nemen, en te behouden wat de Lieve Heer ons gegeven heeft.
Vanwege Pesach heeft de Nederlandse ambasadeur t.g.v. Koningsdag ons op 20/4 uitgenodigd. Toch ook bijzonder dat veel voormalige Nederlanders, tijdelijke werkers en vakantiegangers aanwezig waren. Het aantal aanwezigen, de toespraak van de ambassadeur, de bijzonder mooi gezongen volksliederen gaven duidelijk de goede relatie Nederland-Israel aan.

1. Het IDF
Het Israelische leger heeft op 18/4 weer een Hamas-tunnel ontdekt, die doorloopt tot in Israel. De eerste sinds 2014. Nu vernietigd. De tunnel lag ongeveer 40 meter onder de grond en liep 10-tallen meters het land in. Israel heeft sinds Operation Protective Edge $ 250 miljoen geïnvesteerd om een ontdekkingssysteem te ontwikkelen. Bibi feliciteert het leger, de inlichtingendienst en de technologische werkers met dit belangrijke systeem en de vernietiging van de tunnel. De inwoners dienen te weten, aldus Bibi, dat er dag en nacht gewerkt wordt om hen te beschermen.
Israel wil van Amerika een financiering voor een systeem om tunnels te kunnen vernietigen. Dit staat hoog op de agenda.
Vanwege de ontdekte tunnel mag er nu maar 50% cement aan de Hamas worden geleverd.
Sinds 2000 zijn er uit Gaza 7000 raketten afgeschoten.

2. Singapore
Premier Lee Hsien Loong bezoekt Israel gedurende 4 dagen met 60 delegatie leden.
Een “memorandum of understanding” werd ondertekend. De samenwerking bevat een training over economie, innovatie, gezondheid, ontwikkeling. Dit geschiedt in Israel en in Singapore. Bibi ontmoet Loong op 19/4. Discussie over samenwerking, cyber, veiligheid, economische zaken en verhoging van de handel.
Bibi zegt: u bent de eerste premier uit Singapore die Israel bezoekt. We hebben veel gemeen. Beide landen zijn klein maar wel belangrijk in de wereld. Beide hebben een voorspoedige economie.Een sterke economie maakt ons groter dan we zijn. Onze samenwerking op veel gebieden inclusief watermanagement en biotechnologie. We wisselen van gedachten over o.a. terreur en zien beiden naar de toekomst, die positief zal zijn omdat die behoort aan innovatie landen zoals Singapore en Israel.
Loong dankt voor het welkom. “Onze zakenrelatie is sterk. Israel is nr. 2 op gebied van investeringen. U hebt per hoofd het hoogste aantal wetenschappers in de wereld. Wij doen graag zaken met u. Ook wat betreft de relatie met universiteiten. Zoals zo veel landen zijn we bezorgd over de situatie in het Midden-Oosten. We hopen op een 2-statenoplossing.”
Loong is eredoctor van de Hebreeuwse universiteit geworden. Hij bezoekt de oude stad en neemt deel aan een receptie bij Bibi. Dit na de zakelijke ontmoeting met hem. Ook een bezoek aan Abu Mazen in Ramallah en aan president Rivlin en ex-president Peres

3. Bibi
Er is veel kritiek op de uitspraak van Bibi dat de Golan Hoogvlakte deel is van Israel. Hij heeft dit gezegd vanwege de activiteiten in het Noorden en de verhoging van de beveiliging.
De Syrische oppositieleider reageert en zegt: Het tijdens de 6-daagse oorlog door Israel bezette gebied komt weer in onze handen.
Amerika en Zwitserland reageren eveneens negatief. Denkelijk willen beide landen voor hun achterban een goede beurt maken.
Op 17/4 vindt de wekelijkse vergadering van het Israelische kabinet plaats. Nu op de Golan Hoogvlakte. Bibi zegt: Dit is de eerste keer dat we hier een officiële zitting hebben. Dit sinds we 49 jaar lang dit gebied onder beheer hebben. De Golan is historisch ons land.
Gedurende 19 jaar was dit gebied onder beheer van Syrie. Het was een plek van bunkers, hekken, mijnen en aanslagen.
Sinds 49 jaar een goede ontwikkeling van landbouw, toerisme, economie en bouw. Wij werken voor vrede. Israel is de oplossing, niet het probleem. Wij blijven vechten voor rust in het noorden. Aantal inwoners is ongeveer 50.000

4. Jeruzalem
De aanslag op de bus op 18/4 in de hoofdstad wordt door de Fatah geprezen en gezien als goed nieuws voor de overwinning. De aanslag veroorzaakte 24 gewonden. Sinds 6 maanden werden 34 Israeli’s gedood en 400 gewond. De Palestijnen blijven kiezen voor gewapend gevecht.

5. Abu Mazen
Tijdens zijn bezoek aan Berlijn zegt Abu Mazen dat, verwijzend naar de Holocaust, Duitsland niet te veel druk op Israel moet uitoefenen. Wel haar pro-Israel politiek moet handhaven. Hij vraagt Angela Merkel om haar goede relatie met Israel te gebruiken om vrede te promoten.
Abu Mazen heeft wel in 1982 de Holocaust ontkend.
Abu Mazen ontmoet Merkel op 19/4 om steun te zoeken voor de in Parijs te houden vredesconferentie. De man is sinds 2005 president en zegt tegen terrorisme te zijn. Hij is ook bereid verkiezingen uit te schrijven, maar Hamas weigert deel te nemen.
Ik, aldus Abu Mazen, maak geen fouten. Israel mist steeds de kans om vrede te maken. Ik ben tegen terreur. Het geweld komt vooral van de jeugd. Zij voelen zich vernederd en bezet. Nu is er meer onrust door de nederzettingenpolitiek van Israel.
Twee dagen na de ramp met de bus in Jeruzalem roept Abu Mazan zijn Fatah op Israelische militairen neer te schieten, te steken en met auto’s aan te pakken. Daarmee worden zij helden. Er is geen andere god dan Allah.

6. Enquete Arabische jeugd
Het onderzoek geeft aan dat
* De Palestijnse kwestie minder belangrijk is.
* Het grootste probleem de groei van de IS, de terreur en de werkloosheid is.
* Er gebrek aan goed leiderschap is.
* De economische steun van Israel beneden ieder niveau is.
* De Arabische jeugd heeft problemen met de Palestijnse jongeren omdat zij Amerika als vijand zien en Iran als vriend. Algemeen gesproken: de Arabische jeugd is tegen de ISIS.
* Abu Mazen erkent de Joodse staat niet. Belangrijke consequentie: geen terugkeer naar eigen land.

7. Egypte en Saoedi Arabië
Koning Salman heeft 2 weken geleden gedurende 5 dagen Caïro bezocht. Getekend werd een overeenkomst dat $ 25 miljard aan Egypte zal worden overgeboekt. Egypte gaf als compensatie de eilanden Tiran en Sanafie aan Saoedi Arabië. Wel nu een probleem betreffende de situatie van Egypte in de Arabische wereld. Ook een politiek verschil wat betreft Syrië, Jemen en de Moslim Brotherhood. Saoedi Arabië wil de Syrische president Bashar al Assad weg hebben. Egypte is seculier en ziet geen probleem met Syrië, wel met de militaire steun van Saoedi aan Jemen.
Saoedi heeft problemen met de invloed van Rusland in Syrië. Amerika is niet sterk.
Caïro ziet de Moslim Brotherhood als een obstakel. Saoedi is een streng islamitisch land en wil een coördinatie tegen het Iranese Sunni front. Daarom graag een relatie met Qatar en Turkije.
De economische toestand van Egypte is matig. Het heeft steeds financiele steun nodig. Ook van de Golfstaten. Egypte en Saoedi voelen zich onafhankelijk t.a.v. Amerika.
Israel voelt zich goed t.a.v. de Arabische en Afrikaanse landen. De stabiliteit is van groot belang. Zeker nu Egypte en Saoedi deals hebben gemaakt. Belangrijk is dat de ruil van de 2 eilanden (in 1950 aan Egypte gegeven) niets verandert aan de deal. Israel kan door het kanaal blijven varen.
Op 20/4 bezoekt Obama Saoedi Arabië. Het gaat om de situatie in Syrië, het gevecht tegen de ISIS en de oorlog in Jemen. Wel moeten we nimmer vergeten dat Saoedi een Sunniland is en Iran Shi’ite. Obama heeft als opzet: een koude vrede.

8. De EU
De EU veroordeelt de 5 doodstraffen op Palestijnen, welke door de Hamas zijn uitgevoerd. Dit vanwege blijkbare samenwerking met het Israelische leger (IDF).
Motief: de EU is tegen de doodstraf. Onmenselijk. Men vergeet dat de Hamas een terreurorganisatie is en dat de EU geen stem verheft bij raketaanslagen door de Hamas en de PA op Israel. Zie Brussel en Parijs. enz. Israel steunen zou nuttiger zijn dan deze kreten.
Hamas heeft overigens de aanslag op 18/4 op een bus in Jeruzalem uitgevoerd.
Minister Danny Ayalon zegt ook tegen Ban ki Moon: veroordeel de Palestijnse terreur.

9. Obama
De president bezoekt Saoedi Arabië. Het zijn wel bondgenoten maar de relatie vermindert vanwege de houding van Obama betreffende Iran.
Shi’itisch Iran vecht in Syrië en Jemen tegen het soennitische Saoedi Arabië. Obama wil een betere sfeer creëren. Het is ook duidelijk dat Obama Iran te vriend wil houden. Een noodzakelijke deal tussen de P5+1 zou zorgen voor stabiliteit in het M-O. Dat zou nu niet alleen betrekking hebben op Israel, maar tevens op lle andere Arabische landen.
Obama moet ingrijpen op de opvoeding van de kinderen. Hamas en PA leren hen: er is geen Israel
Obama bezoekt Saoedi om de Golfstaten te raadplegen over Jemen en Syrië.
Volgens Obama is Iran nog steeds doende het M-O te destabiliseren.
Hij smeekt overigens ook Engeland om in de EU te blijven.
Zijn laatste beslissing als president zal denkelijk zijn stem bij de VN resolutie zijn om Israel te dwingen de onderhandelingen te hervatten.
Obama en echtgenote hebben ook voor de laatste keer als president een boodschap aan allen, die Pesach vieren, doorgegeven. “Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? De krachtige inhoud is de aan ieder weer doorgegeven geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Miljoenen nemen deel. Dat gaf en geeft kracht tijdens moeilijke periodes,” aldus Obama.

10. Bibi – Putin
Tijdens hun ontmoeting op 22/4 start Bibi met aan Putin te zeggen dat Israel werkt voor zelfverdediging. “Wij doen alles om te voorkomen dat wapens van Iran en Syrië aan de Hezbollah in Libanon worden verstrekt. Tevens willen we voorkomen dat er een 2e front op de Golan Hoogvlakte komt.”
Rusland heeft belang bij deelname aan de natuurlijke gasproductie projecten. Ook aan samenwerking op gebied van luchtmacht-constructie, landbouw, gezondheidszorg en pharmaceuticals.

11. Frankrijk
Op 21/4 geeft de Franse minister van BuZa Mar Ayrault door om op 30/5 een internationale conferentie te houden. Hij wil trachten de vredesonderhandelingen nieuw leven in te blazen.
20 landen zijn uitgenodigd.
Dus ook hier geldt wat betreft Israel: over en zonder u.
De Franse minister wil 2 staten en Jeruzalem als gedeelde hoofdstad.

12. Sderot
De zuidelijke bevelhebber, generaal Zamir, heeft met de burgemeester van Sderot over evacuatie tijdens oorlogstijd gesproken. Dit naar aanleiding van de tunnelproblematiek. De burgemeester heeft geweigerd dit verzoek eventueel uit te voeren.

Stichting Lechaim
Zoals bekend vieren we 8 dagen Joods Pasen, oftewel Pesach.
Gezien de regels, in het bijzonder wat voedsel betreft, is Pesach geen goedkoop feest.
Wij doen ons best om steun te geven aan slachtoffers van terreur.
Dat in het bijzonder in Sderot, Nitzan en bepaalde families.
Onze vorige week gedane oproep om ons financieel te steunen, is tegengevallen.
Als iedere ontvanger/lezer een bijdrage overboekt van minimaal 5 euro, dan kunnen we veel slachtoffertjes blij maken. Doe a.u.b. mee en zorg er mede voor dat we hen inderdaad een vrolijk Joods Pasen kunnen aanbieden.
Dank
Harry

Tussen 16 en 26 september ben ik weer in Nederland om spreekbeurten te houden.
Hebt u belangstelling een bijeenkomst te organiseren, neem dan a.u.b. contact op.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer