Harry’s focus op Israel 599

Israel, 30 april 2016

Beste lezer,

Sta mij toe allen te bedanken die gereageerd hebben op onze extra oproep ons werk financieel te steunen. Dit keer in het byzonder vanwege het vieren van Pesach, Joods Pasen
Ons werk is van groot belang opdat wij de slachtoffers van terreur financieel kunnen blijven begeleiden. Namens het Lechaim bestuur doe ik een beroep op u om het ons mogelijk te maken ons werk te kunnen voortzetten. In het byzonder de gekwetste kinderen zijn u dankbaar.
Harry

Stichting Lechaim
Sta mij toe allen te bedanken die gereageerd hebben op onze extra oproep om ons werk financieel te steunen. Dit keer in het bijzonder vanwege het vieren van Pesach, Joods Pasen.
Ons werk is van groot belang, opdat wij de slachtoffers van terreur financieel kunnen blijven begeleiden. Namens het Lechaimbestuur doe ik een beroep op u om het ons ook verder mogelijk te maken ons werk te kunnen voortzetten. In het bijzonder de gekwetste kinderen zijn u dankbaar.
Harry

De Paas- en Pesachdagen zijn gevierd. Ondanks de vele waarschuwingen mogen we constateren dat er amper botsingen en raketaanslagen zijn geregistreerd. In Israel waren er de extra genomen veiligheidsmaatregelen. Wij allen mogen dus Bibi en de regering dankbaar zijn.
Als we kijken naar de vakantiegangers bij diverse evenementen en de massale opkomst, dan ben ik zo vrij de conclusie te trekken dat het volk in bijna alle landen rust, vrede en ontspanning wil. Een normaal dagelijks leven.
Als ik op de tv zie hoeveel mensen een voorstelling van André Rieu bijwonen, hoe groot het aantal mensen was dat ondanks de kou en de weersvoorspelling Koningsdag hebben bijgewoond, en hoe massaal in Israel de vakantieplekken zijn bezocht, dan zouden toch zo langzamerhand de politieke leiders oprecht moeten samenwerken, en minder financiën investeren in militair materiaal en niet tegen elkaar in werken om de macht in handen te krijgen en te houden, maar om de mensen op aarde een acceptabel, ontspannen leven te bieden.
Deze woorden klinken misschien simpel en niet realistisch, maar als regeringen waarschuwen om bepaalde landen niet te bezoeken, en om bepaalde kleding niet te dragen, en om grotere bijeenkomsten niet bij te wonen, dan deugt er toch iets niet in de maatschappij.

1. Amerika en Iran
Op 22/4 koopt Amerika in Iran zwaar water en dit van het Iraanse atoom-progamma. Ongeveer 32 ton en een waarde van $ 86 miljoen. De aankoop is ook gedaan om de overeenkomst te handhaven dat Iran niet meer dat 120 ton mag hebben. Beide landen hebben dus toch een goede relatie met elkander.

2. Hamas
De Hamas heeft extra troepen toegevoegd bij de 18 km lange grens met Egypte. Daarmee toont het aan dat het niet de ISIS (DAESH) steunt.
Turkije gaat samenwerken met het Amerikaanse systeem om de ISIS te verslaan. Dit bij de grens van Syrië. Amerika en de Syrische regering hebben een goede relatie. Amerika gebruikt ook de Turkse luchtmachthavens.

3. Huidige algemene M-O situatie
De Gazastrook is rustiger dan in het verleden. Wel nog geïsoleerd en ook een behoorlijk ontwikkelde wapenindustrie. Dus geen gesmokkel meer. Het heeft geen belang bij een gewapend conflict. De Hamas is er ook eigenlijk niet klaar voor.
In Syrië duurt de oplossing voor vrede in eigen land nog maanden. De vraag: wie gaat eventueel Bashir Assad opvolgen. Het zal denkelijk een coalitie moeten worden.
Rusland is belangrijk vanwege haar positie en werkt namens Iran, Hezbollah en de Alavieten. Het gaat om haar M-O belangen. Dus ook wat betreft haar houding t.a.v. Amerika, de economie en het voorkomen van terreur. Rusland vecht tegen de ISIS. Evenals Iran. Israel heeft belang bij het niet leveren van wapens via Syrië aan Hezbollah.
Libanon heeft via de Hezbollah, praktisch gesproken, een burgeroorlog in Syrië. 1300 Hezbollah-leden gedood en 10.000 gewond. Zij vechten met het Syrische leger. Nu dus minder dan 7000 vechters.
Iran heeft sinds de deal met de P5+1 geen officiële angst meer voor atoombommen. Iran is weer opgenomen in de wereldeconomie en het economische en politieke leven.
Voor Egypte is de economie van belang. Het is afhankelijk van Saoedi Arabië en zoekt een goede relatie met Parijs en Moskou. Israel ziet Egypte als een goede partner. Beide landen hebben dezelfde vijand, de Hamas, de ISIS en Syrië.
Saoedi, Jordanië, Turkije hebben eenzelfde situatie. Eigenlijk 2 werelddelen. Pro en contra wat betreft Iran.
Saliman, de koning leidt de Sunni Arabische wereld. Dus pro Egypte en tegen de Hezbollah. De olieprijzen worden door Saoedi verlaagd om Iran economisch te verzwakken.
Israel is pro Saoedi wat betreft Iran en tegen Saoedi wat betreft de Palestijnse staat.
Jordanië heeft tot nu toe de ISIS verhinderd haar land te infiltreren. Het heeft ook economische problemen, maar is wel stabiel. Heeft een goede relatie met Israel.
Turkije o.l.v Erdogan was een neutraal land en tracht nu een goede relatie met Saoedi op te bouwen. Wel problemen met de Koerden, die door Amerika worden gesteund.
Erdogan wil vriendelijk overkomen bij Israel en de EU, maar is een egotripper. Dus zijn daden met een korreltje zout beoordelen.

4. Rusland
Ook Putin heeft alle Russische Joden t.g.v. Pesach gefeliciteerd. Volgens hem het oudste en meest gerespecteerde feest. Gaat terug naar de belangrijke gebeurtenissen omschreven in de bijbel. Goed om dit van generatie naar generatie levend te houden. Het leven van de Joodse gemeenschappen, aldus Putin, is vol met positieve ontwikkelingen, cultuur, internationaal.

5. Bibi
Bibi heeft de beslissing van de Unesco nogmaals veroordeeld. Men ziet blijkbaar de historische relatie Jodendom-Tempelberg niet. Volgens de Unesco is de Tempelberg de Al Aqsa moskee en heeft Israel geen recht op de Tempelberg.
De VN-reacties op Bibi’s standpunt t.a.v. de Golan zijn belachelijk.
Op 28/4 bezoekt Bibi Putin. De militaire vertegenwoordigers hebben de situatie in Syrië doorgenomen. Er is een goed contact en samenwerking.

6. Israel – Jordanië
Op 25/4 hebben heel veel Israelische Joden en toeristen de Tempelberg bezocht. Dit t.g.v. Pesach. De betreffende Jordaanse minister wil hebben dat de Israelische regering daar een einde aan maakt en Joden en militairen verbiedt het moslimgedeelte te bezoeken.
De berg is overigens de heiligste Joodse plaats. Jeruzalem was vanwege Pesach in hoge staat van alarm.

7. Amerikaanse senaat
80% van de leden van de senaat hebben Obama een brief gestuurd. Zij willen dat Obama voldoende financiën aan Israel geeft als hulp voor en de verdediging van ons land. Dat moet hoger zijn dan 3 miljard per jaar. Israel wil tussen de 4 en 4,5 miljard en dit volgens de MOU(memorandum van Understanding). Doel: een deal van 10 jaar. De huidige loopt af in 2018.
Vanwege Iran zijn Obama en Bibi op gespannen voet.

8. Engels parlementslid
Naz Shah meent dat alle Israelische Joden moeten worden verhuisd naar Amerika. Zij meent ook dat Engeland de reiskosten kan betalen. Deze kosten zijn wel hoger dan die voor verdediging nodig zijn. De dame heeft haar functie neergelegd. Ze gaat wel door met vechten tegen antisemitisme en racisme.

9. Jeugd – Westbank
Onderzoek onder Palestijnen tussen 15 en 29 jaar geeft aan dat de terreuraanslagen op Israel goed zijn voor de Palestijnse zaak. 23% is tegen.
52% steunt de onrust en 44% is tegen
55% in de Westbank en 75% in Gaza is tegen samenwerking tussen jong Palestina en links Israel. 73% is optimistisch wat betreft de toekomst van de Palestijnen.

10. Obama
Op 25/4 spreekt Obama in Hannover tijdens een technologie expositie. Hij zegt: wij leven in een wereld die de meest vredelievende, voorspoedige, vooruitstrevende menselijke geschiedenis is. Als je mocht kiezen wanneer je geboren zou worden dan is dat “vandaag”. Een betere democratie, betere gezondheid, betere ontwikkeling, maar er wordt toch nog veel geleden. De bloedige Syrië-oorlog met meer dan 250.000 doden. Ik zal Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italie vragen stappen te ondernemen om de luchtmacht en grondtroepen te trainen om tegen de IS op te treden en meer hulp te bieden aan delen van Irak. Ook de EU en de NATO kunnen meedoen. Een verenigd Europa is noodzakelijk.
Obama bezoekt ook Engeland en ontmoet diverse politici. Maar niet Bibi. Dus zijn reactie wat betreft de toespraak in 2015 door Bibi voor het congres, is achteraf nog vreemder dan toen gegeven.

11. Syrië – Golan
Tot verbazing van de Israelische politieke leiders en militaire commandanten is gebleken dat Amerika en Rusland (Putin en Obama) tijdens de conferentie in Genève de motie aanvaarden waarbij de Golan Hoogvlakte weer wordt teruggegeven aan Syrië. Mede daardoor dan einde van de burgeroorlog.

12. China
Op 28/4 landt de 1e vlucht uit China. De betreffende minister verwelkomt de Chinese handelsdelegatie. Minister Katz sprak tot verslaggevers en zegt dat hier sprake is van een historische gebeurtenis. Een teken van een hechtere relatie met het grootste land. Ben Gurion en Shamir hebben dit steeds geprobeerd. Het is Bibi gelukt. Ook op cultureel gebied.

13. Israel
De economische situatie is beter dan in de meeste EU-landen. Belangrijk:
* de productie wat betreft ontzoutingswater
* wereldleider in R en D werkers per hoofd
* cyber veiligheid
* wetenschappelijk onderzoek
* de export. Door immigratie goede contacten. Ook wat betreft taal en cultuur.. Door high tech industrie meer werkers.

14. Israel kort
++ Israid heeft in Equador een veldhospitaal opgezet om de slachtoffers van de aardbeving op te vangen.
++ 80% van de dadelproductie komt uit Israel. De dadels bevatten vitamine B en cholesterol. De BDS-aanhangers weigeren, maar zonder dadels kan er geen Ramadan worden gevierd.
++ Tijdens de Paasdagen bezochten meer dan 170.000 mensen het meer van Kinnereth. Maar ook werd 290 ton afval verzameld.
++ Op 26 april is er zo’n warmte dat er massaal branden door waren ontstaan in het hele land.
++ Tijdens studentenverkiezingen op 27/4 op de Bir Zeit Universiteit won de Hamas 25 zetels en de Fatah 21, de studenten voor de bevrijding van Palestina 5 zetels.

Tussen 16 en 26 september ben ik in Nederland om weer spreekbeurten te houden. Geef mij een bericht als u belangstelling hebt om een middag of avond te organiseren.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer