Harry’s focus op Israel 600

Israel, 7 mei 2016

Beste lezer,

De afgelopen dagen en weken hebben we ons allen bezig gehouden met herdenkingsdagen en christelijke en Joodse feestdagen. Vanwege de Joodse jaartelling, een extra schrikkelmaand, vielen bepaalde evenementen ook samen. Dat wij een speciale Holocaustherdenking hebben, en internationaal een algemene herdenking van allen die tijdens de 2e wereldoorlog zijn omgekomen, moeten we handhaven. Mede daardoor niet vergeten en we ons allen inzetten, opdat zulk een tragedie wordt voorkomen en een betere maatschappij opgebouwd.

We moeten toch blij zijn dat wij zulke dagen kunnen organiseren en daarmee aantonen dat de huidige maatschappij vrijer is dan 70 jaar geleden. Ik ben dan ook geschrokken dat in een Nederlandse krant te lezen was dat we die 2 minuten stilte moeten overslaan en meer tijd besteden aan de “vluchtelingen”. Ik zou de schrijfster willen voorstellen om 4 minuten stilte te houden, opdat we intensiever kunnen denken aan het verleden en ons tegelijkertijd concentreren op het werken aan een betere wereld waar we allen samen in vrede en vrijheid mogen leven.

Ik dank allen, die gehoor hebben gegeven aan onze oproep om de slachtoffers van terreur en dat in het bijzonder in Sderot en omgeving financieel te steunen. Wij willen hen een vakantie geven, die beveiligd is van aanslagen enz. Zie onder.

1. Antisemitisme
Het aantal incidenten groeit weer. Ontkenning van de Holocaust blijkt algemeen verkondigd te worden evenals anti-Israel protesten. Duidelijk is het gegeven dat denkelijk mede daardoor in het bijzonder orthodoxe Joden uit diverse landen op aliya gaan (terugkeer naar Israel). Volgens een pas gehouden onderzoek ruim 50%.
74% van deze getroffenen hebben deze incidenten niet doorgegeven. Veel Joodse families hebben de mezuza van hun deurpost verwijderd.

2. Marwan Barghouti
De leider van de Fatah wordt door de PA als kandidaat voor de Nobelprijs voorgedragen. Hij is in 2002 in Israel gearresteerd en kreeg 5x levenslang. De PA beweert het recht te hebben om Israelische burgers te doden. Daarom zijn deze terroristen in hun ogen helden. Door dit voorstel wordt het doden geaccepteerd en dus hun ideologie erkend. Barghouti heeft veel aanslagen georganiseerd en uitgevoerd.

3. Saoedi Arabië
Saoedi verkoopt zo veel mogelijk olie. Ruim 60% naar Azië. Amerika is ook een grote afnemer.
Belangrijke reden: zo veel mogelijk cash ontvangen. De olieprijs is laag. Daardoor economische problemen in Saoedi. De koninklijke familie ziet politieke problemen en een mogelijke noodzakelijke verhuizing. Saoedi Arabië is ook nog steeds betrokken bij gevechten in Jemen en Syrië. Ook in Syrië tegenstellingen in de koninklijke familie. Er zijn anti-regeringsgroepen, die een ander buitenlands beleid willen zien.
Iran steunt Bashir Assad in Syrië en tracht jongeren toe te voegen om Assad bij de huidige burgeroorlog te steunen. Iran doet dit samen met de Hezbollah o.l.v. Nasrallah en enkele Palestijnse terreurgroepen.

4. Rusland
Vanwege de EU en Amerikaanse sancties heeft Rusland sancties van landbouwproducten opgelegd. Daardoor o.a. geen import van Oostenrijkse landbouwproducten. De Russische boeren hebben daar voordeel van en breiden hun landbouwproductie uit.

5. Jordanië
30% van de bevolking in Jordanië is niet Jordaans. 13% zijn Syrische vluchtelingen. 20% woont
in de steden en dorpen. Jordanië heeft daardoor financiële problemen Tijdens een gehouden internationale conferentie is aan Jordanië 2,1 miljard donaties beloofd en een lening van 5,7 miljard. Dit om het negatieve saldo te kunnen verminderen. Het Jordaanse volk heeft het moeilijk. De buitenlandse inwoners moeten genaturaliseerd worden. Koning Abdullah zegt: we helpen, maar niet ten koste van ons eigen volk

6. Egypte, ISIS en de Sinaï
Vorige week heeft de Hamas samen met Egypte enkele honderden vechters langs de Gaza-Sinaï grens gelegd. Het wil voorkomen dat de ISIS invloed in de Sinaï krijgt. Israel werkt ook mee! Een bijzondere samenwerking. Hamas is financieel afhankelijk van Egypte.
Amerika heeft het aantal luchtaanvallen op de ISIS in Syrië verhoogd. De grondtroepen hebben daardoor meer mogelijkheden om de ISIS centra aan te pakken en gebied te heroveren.

7. Turkije en Duitsland
Beide landen hebben een deal gemaakt, dat geen visum nodig is voor de 80 miljoen moslims. Daardoor hebben nu ook de Koerden vrij reizen.
Algemene verwachting is dat ongeveer 5 miljoen vluchtelingen zullen worden opgenomen. Een deel komt ook uit Turkije. Groot gedeelte is wel aangesloten bij de illegaliteit. Voor het overgrote deel zijn het moslims.

8. Conferentie in Parijs op 30/5
De Israelische ambassadeur bij de VN, Danny Danon, is met andere diplomaten druk doende diverse landen te ontmoeten. Frankrijk wil een conferentie houden om Israel te dwingen vrede te sluiten met de Palestijnen. Israel is, zoals al eerder gemeld, niet uitgenodigd.
Ik herhaal dit omdat ik dit verhaal ontvangen heb van ICEJ. Ook op hetzelfde uur een herdenkingsgebed van het ICEJ voor al diegenen, die hun leven in de waagschaal hebben gelegd om Joden te redden.

9. Shin Beth
De Israelische Inlichtingendienst heeft afgelopen dagen 4 ton chemicaliën in beslag genomen. De goederen waren bedoeld om door de Hamas te gebruiken voor productie van raketten. Een en ander was gesmokkeld met een boot vol met zout.
Dit was wel dezelfde dag dat Israel een 2e doorgangspunt had geopend om met trucks levensmiddelen naar Gaza te vervoeren.
Amerika heeft 1,2 ton bouwmateriaal geleverd. Heeft echter geen controle over het gebruik.

10. Palestijnse tv
Er moet een nieuwe president worden gekozen. Belangrijke kandidaat is Al Deik. Zijn reactie op de vraag: wat zou u doen als u gekozen wordt?
* ik zou het lesprogramma op de scholen wijzigen
* de studenten moeten Hebreeuws leren zodat zij met de Israelische studenten kunnen praten.
* een eind maken aan de oproer op iedere vrijdagmorgen in de moskee
* in de kranten de haat tegen de Joden voorkomen.

11. India
President Mukherjee wenst de Israelische president Rivlin op 3/5 een gelukkige onafhankelijkheidsdag. Dat had op 12/5 moeten gebeuren.
Hij voegt toe: wij hebben een goede, hechte relatie, evenals onze vrijheid en onze vriendschap
India is sinds 1999 de grootste afnemer van Israelische militaire goederen.

12. De EU en de NAVO (Noord Atlantische Verdrags Organisatie)
Op verzoek van de NAVO opent Israel een kantoor in Brussel. Daardoor, aldus Bibi, een versterking van de relaties met de diverse landen. Er is al een samenwerking sinds 1994. Belangrijkste punt: de terreurbestrijding. Turkije had dat gedurende 5 jaar geblokkeerd.

13. Jom Hashoa
Op 4/5 begon om 20.40 uur de Jom Hashoa, de herdenking van de Holocaust. In 1951 door Ben Gurion en president Ben Zwi aan de agenda toegevoegd.
Veel bijeenkomsten en toespraken. Maar om 10.00 uur in de ochtend in het hele land alles muisstil.
In Israel leven 289.000 overlevenden. 45.000 onder de armoedegrens. President Rivlin stelt dan ook in zijn toespraak dat Israel voor hen meer zal moeten doen.
Op 12/5 is de onafhankelijkheidsdag volgens de Joodse kalender. Israel is dan 68 jaar.
De VN herdenkt de dag van de Holocaust op 27/1. Op die dag heeft Rusland in 1945 Auschwitz bevrijd.
We praten maar niet over de mogelijkheid van een eerdere bevrijding. Amerika wilde dat niet eerder. Dank dus aan de Russen.
Op 5/5 roept ook minister Kerry de Amerikanen op om de gedode mensen te gedenken.
Velen in Amerika verloren familieleden in de Holocaust
Bergen Belsen is bevrijd door de Engelsen op 15/4. Chaim Herzog, de 6e Israelische president, was toen officier. Tijdens zijn bezoek aan Bergen Belsen in 1987 verklaarde hij: het Joodse volk is nooit meer hulpeloos.

14. Tunnels
Het IDF (leger) heeft een 2e tunnel uit Gaza naar Israelisch grondgebied ontdekt. De tunnel wordt totaal vernietigd. De tunnel ligt vlakbij de eerder vermelde. De IDF-militairen werden beschoten, omdat zij bezig waren de andere tunnel te ontmantelen. Wel gevechten, maar geen gewonden. Dit was wel de eerste keer dat het leger buiten de grenzen actief is geweest.
Afgelopen week heeft de Hamas het IDF en de IAF vanuit Zuid-Gaza beschoten.
Meer dan 5 mortier-aanslagen. Op 4/5 heeft het IAF 5 Hamas-centra gebombardeerd. De Hamas is verantwoordelijk en Israel wil rust in dit gebied.
De Shin Beth heeft een terrorist opgepakt. Hij gaf onze inlichtingendienst informatie over de tunnel activiteiten. Ook over de privé huizen vanwaar de tunnels werden gegraven. Tunnels hebben douches, meubilair, enz., opdat de Hamas-vechters een goede leef-conditie hebben.

15. Israel kort
++ In 2015 $ 5,7 miljard wapen export. Dat is 6% van het totaal. 40% naar Azië. Vooral India. Premier Modi zal Israel eind dit jaar bezoeken. Onderwerp: meer import. Polen $ 1 miljard.
++ Amerika, Griekenland en Israel hebben samen een oefening boven de Middellandse zee gehouden. Vorige week pas doorgegeven.
++ De “students workers New York Union” heeft een resolutie aangenomen om de BDS te steunen en de relatie met de Tel Aviv universiteit af te breken.
++ Saeb Erekat, de PA-woordvoerder en onderhandelaar, is kwaad dat de Eurovisie songfestival organisatoren de PLO-vlag niet erkennen. Hij stuurt een brief en geeft aan dat Palestina door 138 landen en 11 waarnemers bij de VN erkend wordt.
++ In de omgeving van de Dode Zee is olie gevonden. Waarde ongeveer $ 350 miljoen.

Stichting Lechaim
Zoals bekend vieren wij Sjavoet (Wekenfeest) op 12 en 13 mei. Behalve de eerder genoemde toch wel noodzakelijke vakantie hebben de slachtoffers van het terrorisme recht op het vieren van de Joodse feestdagen. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan de kinderen met speciaal opgerichte sport- en speelvelden, aparte lessen en een bijzondere toewijding, waardoor zij toch in de maatschappij kunnen worden opgenomen.
Ieder bedrag is welkom. Neem mij niet kwalijk als ik ook zeg: het is geweldig om doden te gedenken, maar het is van bijzonder belang om slachtoffers, groot en klein, de financiële hand te drukken.
Oprechte dank en een goede week gewenst.
Harry

Ik verwijs naar mijn aanwezigheid in Nederland tussen 16 en 26 september. Dan houd ik spreekbeurten. Zie www.stichtinglechaim.nl
Neem contact met mij op als u belangstelling hebt een middag of avond te organiseren.


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer