Harry’s focus op Israel 601

Israel, 14 mei 2016

Beste lezer,

Gedurende de afgelopen weken hebben we herdenkingsdagen, bevrijdingsdagen, religieuze dagen beleefd. En dat in veel landen. We mogen gelukkig constateren dat er amper misbruik van deze evenementen is gemaakt, die steeds door een groot aantal mensen worden bijgewoond, en dat terreur beperkt is geweest.
Als ik verslagen lees en beelden zie van de diverse bijeenkomsten, dan is het toch duidelijk dat mensen vrede willen en een normaal leven leiden.


Stichting LechaimDuidelijk was voor mij dat bij het herdenken van de bevrijding, de klemtoon lag bij de veroorzaakte ellende tijdens de oorlog en de noodzaak om te vluchten of onder te duiken. Bij geen verhaal werd gewezen op het risico dat families liepen, die het leven van derden gered hebben, dat zij toch wel hun eigen leven in de waagschaal hebben gelegd, en die o.a. in Nederland met goud omringd moeten worden. Wel klonk hier en daar dat deze groep heel erg beperkt was. Vergeten oftewel nagelaten is het risico dat zulke personen of families toch zou lopen? Treinen die naar kampen reden, families die in opdracht van de bezetter opgepakt werden, het waren bevelen van de bezetter. Weigeren zou de dood van de betrokkene worden. Daarom hoop ik dat volgend jaar, of eigenlijk iedere dag, verzetsstrijders, en de betreffende families de nodige aandacht zullen hebben en dus daarmee ook iets positiefs toevoegen aan de ervaren ellende van de oorlogsjaren.

Als ik dan naar de huidige toestand kijk, dan vraag ik me af wat we geleerd hebben van de
toestand gedurende de dertiger jaren en wat onze internationale politieke leiders doen om een indirecte 3e oorlog te vookomen. Dan kijk ik ondermeer naar het groeiende antisemitisme en het optreden van bepaalde stromingen van de islam en niet te vergeten de politieke tegenstellingen in diverse landen en dictaturen.

Vanwege de diverse bijzondere dagen ontvangt u vandaag een kort nieuwsoverzicht.
Ik wens u allen prettige Pinksterdagen en natuurlijk een goede week.

Ik verwijs ook naar de advertentie van Yehua Judaica Als u ook de BDS-beweging wilt bestrijden, dus de boycot van in Israel geproduceerde producten, steun dan deze webwinkel.
Wilt u een goed georganiseerd vakantieverblijf in Israel hebben, met duidelijke doelstellingen, neem dan contact op met Israel Idoed Reizen

1. Al Aqsa moskee
Vanwege de diverse feestdagen was het verboden dat Palestijnen de Al Aqsa moskee bezochten.
Dit verbod is na 14 dagen opgeheven. Op vrijdag 5/5 bezochten ongeveer 300 Palestijnen en Gazans ouder dan 60 jaar, de moskee.

2. Londen
De op 6/5 gekozen burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft zijn eerste toespraak gehouden in het Arabisch. Zijn echtgenote liet zich fotograferen met een sluier. Khan is met een geweldig applaus bij de officiële handtekening begroet. De politie chef, en christelijke en Joodse leiders waren aanwezig. Zijn eerste optreden was op zondag 8/5 tijdens de Holocaust-herdenking.
Hij zegt burgemeester te zijn voor alle inwoners en heeft tijdens zijn campagne de Arbeiderspartij sterk verweten niets te doen tegen het antisemitisme. Veel leden van zijn partij zijn tegen Israel. De Joodse gemeenschap is optimistisch.

3. Bezoek van Rivlin aan de christelijke leiders
President Rivlin bezoekt Jeruzalem om de leiders van de christelijke gemeenschap te ontmoeten. De Armeense patriarch, de Griekse en de Latijnse leiders verwelkomen hem.
Rivlin zegt: de staat Israel doet alles om de religieuze rechten van religie en andere activiteiten te verzekeren. Maar in de huidige tijd zijn de uitdagingen in de heilige stad en in heel het land, burgeroorlog en bloedvergieten namens de religie. Veel pijn en veel verliezen in de christelijke gemeenten. Israel is in het Midden-Oosten het enige land waar de christelijke gemeenten groeien.
Pelgrims bezoeken Israel niet alleen voor de geschiedenis en het bezoeken van heilige plaatsen. Ons land is een levendige gemeenschap. Wij moeten dan ook blijven samenwerken
De Armeense patriarch verwelkomde Rivlin en zei vereerd te zijn met zijn bezoek.
Hij zegt: we zijn een eenheid wat betreft cultuur en de menselijkheid. Wij waarderen uw constante veroordeling van geweld en terreur en applaudisseren voor uw betrokkenheid voor vrijheid van godsdienst in het Heilige land.

4. illegale bouw
De VN en de EU hebben kritiek op het slopen van gebouwen op de Westbank. Maar de bouw op gebied C van de Westbank door de Arabieren is illegaal. Zie de Oslo Akkoorden.
Toch financiert de EU de PA. Het wil denkelijk het aantal Arabieren dat daar gaat wonen verhogen. Dat is nu niet meer dan 4%. Een zuiver politieke affaire.
Amerika geeft $ 50 miljoen aan Hamas voor de heropbouw van de vernielde huizen in 2014 en voor werkgelegenheid. De werkloosheid in Gaza is ongeveer 40%. De ontvangen donaties worden gebruikt voor de tunnels. Dus basis voor terrorisme. Na 2014 is het toegezegde geld amper uitgeleerd. Tevens geen normale relatie tussen de Hamas en de PA ( Abu Mazen).

5. Jom Hazikaron
Op 11/5 was de officiële herdenkingsdag op de Herzlberg.
Herdacht werden de 23.000 militairen en 4.000 burgers, die vanwege de oorlog en het terrorisme zijn omgekomen.
Zij zijn gevallen om het land te beveiligen en onafhankelijk te houden. Nu dus 68 jaar. Wij Joden houden van vrede en haten oorlog.
Die dag was tussen 9.00 uur en 13.00 uur vrij reizen met de trein naar de diverse begraafplaatsen.

6. Israel kort
++ Op Jom Hatsma’oet (Onafhankelijkheidsdag) is de groei van de bevolking 2,2% oftewel 182.000 personen. Geboren:195.000. Overleden: 47.000. Immigratie 36.000. In 1948: 806.000. In 2016: 8,5 miljoen personen; Joden: 6,38 miljoen Arabieren: 1,6 miljoen. Christenen: 374.000.
++ Iran produceert mortieren met een reikwijdte van 2000 km. Een test heeft aangegeven dat de mortieren een afwijking kunnen hebben van 6 meter. 10% van het budget wordt gebruikt voor versterking van de verdediging. Een internationaal probleem.
++ Volgens een onderzoek hoort Binjamin Netanyahu bij de 10 meest populaire topfiguren. Obama is nr.1, paus Franciscus nr.2, Bibi nr.9, George Bush nr.11, Bill Clinton nr.13.
++ De meeste Amerikaanse universiteiten ontvangen geld van de Arabische oliestaten. Daardoor zijn er pro-Palestijnse activiteiten.
++ Mede n.a.v. de beslissing van de Unesco over de Tempelberg heeft Bibi de medewerkers van de VN uitgenodigd om een seminar bij te wonen. Doel: de Joodse geschiedenis.

7. Stichting Lechaim
Vanzelfsprekend zijn onze gedachten vanwege de herdenking voor een groot deel bij de families die slachtoffer zijn geworden van het verlies van een familielid.
Wij mogen echter nooit en te nimmer de families vergeten die getroffen zijn door het terrorisme. Een dagelijks probleem.
Wij met ons allen hebben als plicht hun ellende te verzachten door hen in ieder geval, waar nodig, financieel te steunen.
Reik ons de hand opdat wij ons werk kunnen doen.
U wordt mede namens de hulpbehoevenden oprecht bedankt.
Shalom
Harry

Tussen 16 en 26 september ben ik weer in Nederland om spreekbeurten te houden. Details vindt u op onze website www.stichtinglechaim.nl…


Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
of doneer via Paypal op www.stichtinglechaim.nl/donatie
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Website: www.stichtinglechaim.nl | Facebook: www.facebook.com/slechaim | Flyer